Dreamweaver'da XSLT'e ait özel karakterleri değiştirmek amacıyla eksik karakter varlıklarını belirlemeyi öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Not:

Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde kullanıcı arabirimi basitleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu makalede açıklanan seçeneklerden bazılarını Dreamweaver CC ve sonraki sürümlerinde bulamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Eksik bir karakter elemanını belirtme

XSLT'de bazı karakterlere belirli bağlamlarda izin verilmez. Örneğin etiketler arasında veya bir nitelik değerinde küçüktür işaretini (<) veya ampersanı (&) kullanamazsınız. XSLT dönüşüm motoru, bu karakterler yanlış kullanılırsa hata verir. Sorunu çözmek için özel karakterlerin yerine geçen karakter elemanları belirtebilirsiniz.

Bir karakter elemanı, başka karakterleri temsil eden karater dizileridir. Karakter elemanları ad veya numara ile gösterilir. Adlandırılmış bir eleman bir ampersan (&) ile başlar, ardında ad veya karakterler geli ve bir noktalı virgül (;) ile biter. Örneğin, &lt; sol açılı parantez karakterini (<) gösterir. Numaralandırılmış varlıklar da aynı şekilde başlar ve biter, tek fark, karakteri bir diyez işareti (#) ve bir numaranın belirtmesidir.

XSLT'de şu beş önceden tanımlı eleman vardır:

Karakter

Eleman Kodu

< (küçüktür)

&lt;

& (ampersan)

&amp;

< (büyüktür)

&gt;

" (çift tırnak)

&quot;

‘ (tek tırnak)

&apos;

Bir XSL dosyasında başka karakterler kullanırsanız, bunları XSL dosyasının DTD bölümünde tanımlamanız gerekir. Dreamweaver, Dreamweaver'da oluşturulmuş bir XSL dosyasının en üstünde görebileceğiniz birkaç varsayılan eleman tanımı sağlar. Bu varsayılan elemanlar en yaygın kullanılan karakterler arasından önemli bir kısmını kapsar.

XSL dosyanıza bir tarayıcıda baktığınızda Dreamweaver XSL dosyasını, tanımsız elemanlar olup olmadığını anlamak için ve tanımsız bir eleman bulursa size bildirir.

Bir XSLT dosyasına iliştirilmiş bir XML dosyasını önizler veya bir sunucu tarafı sayfasını bir XSLT dönüşümü ile önizlerseniz, (Dreamweaver yerine) sunucu veya tarayıcı size tanımsız elemanı bildirir. Aşağıdaki örnekte, Internet Explorer'da eksik bir eleman tanımı olan bir XSL dosyası tarafından dönüştürülen bir XML dosyası istediğinizde alabileceğiniz bir mesaj gösterilmektedir.Tanımlanmamış 'auml' varlığına başvuru. 'http://localhost/testthis/list.xsl' kaynağı işlenirken hata. Satır 28, konum 20 <p class=''test''>&auml;</p> -------------------^

Sayfanızdaki hatayı düzeltmek için eleman tanımını sayfanıza el ile eklemeniz gerekir.

Reference to undefined entity 'auml'. Error processing resource 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 
<p class=''test''>&auml;</p> 
-------------------^

Eksik bir eleman tanımını girme

 1. Eksik karakteri, www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html adresindeki W3C web sitesinde bulunan karakter varlığı referans sayfasında arayın.

  Bu web sayfasında HTML 4 ve XHTML 1.0'da izin verilen 252 adet eleman bulunmaktadır.

  Örneğin, Egrave karakter elemanı eksikse, W3C web sayfasında "Egrave" terimini arayın. Şu girişi bulacaksınız:

  <!ENTITY Egrave CDATA "&#200;" -- latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1 -->
 2. Buradaki eleman adını ve eleman kodunu not edin.

  Örnekte Egrave eleman adı ve &#200 eleman kodudur.

 3. Bu bilgiler ile Kod görünümüne geçin ve XSL dosyanızın en üstüne (Doctype tanıtımının ardından ve diğer eleman etiketleri ile birlikte) aşağıdaki eleman etiketini girin:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">

  Örnekte şu eleman etiketini girersiniz:<!ENTITY Egrave "&#200;">

  <!ENTITY Egrave "&#200;">
 4. Dosyanızı kaydedin.

  Tekrar tekrar aynı karakter elemanlarını kullanıyorsanız, bunların tanımlarını, Dosya > Yeni'yi kullandığınızda Dreamweaver'ın varsayılan olarak oluşturduğu XSL dosyalarına kalıcı olarak eklemeniz iyi olur.

Dreamweaver'ın varsayılan olarak oluşturduğu XSL dosyalarına eleman tanımları ekleme

 1. Dreamweaver uygulama klasöründe şu yapılandırma dosyasını bulun ve herhangi bir metin düzenleyici ile açın:

  Configuration/DocumentTypes/MMDocumentTypeDeclarations.xml

 2. mm_xslt_1 adlı tanıtımı bulun:
  <documenttypedeclaration id="mm_xslt_1">
 3. Yeni eleman etiketini veya etiketlerini eleman etiketleri listesine aşağıdaki gibi ekleyin:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">
 4. Dosyayı kaydedin ve Dreamweaver'ı yeniden başlatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi