Kullanıcı Kılavuzu İptal

About Creative Cloud Packager

 1. Adobe İşletmeler ve Ekipler: Yönetim kılavuzu
 2. Dağıtımınızı planlama
  1. Temel kavramlar
   1. Lisanslama
   2. Kimlik
   3. Kullanıcı yönetimi
   4. Uygulama dağıtımı
   5. Admin Console’a genel bakış
   6. Yönetici rolleri
  2. Dağıtım Kılavuzları
   1. Adlandırılmış Kullanıcı dağıtım kılavuzu
   2. SDL dağıtım kılavuzu
   3. Adobe Acrobat'ı dağıtma 
  3. Eğitim için Creative Cloud'u dağıtma
   1. Dağıtım kılavuzu
   2. Google Admin Console'da Adobe uygulamalarını onaylama
   3. Google Classroom'da Adobe Express'i etkinleştirme
   4. Canvas LMS ile entegrasyon
   5. Blackboard Learn ile entegrasyon
   6. Bölge Portalları ve Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS) için SSO'yu yapılandırma
   7. Adobe Express'i Google Uygulama Lisanslama aracılığıyla dağıtma
   8. Roster Sync yoluyla kullanıcı ekleme
   9. Kivuto hakkında SSS
   10. İlk ve orta dereceli eğitim kurumu uygunluk yönergeleri
 3. Kuruluşunuzun ayarlarını yapma
  1. Kimlik türleri | Genel bakış
  2. Kimlik ayarlarını yapma | Genel bakış
  3. Enterprise ID ile kuruluş ayarlarını yapma
  4. Azure AD federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Azure OIDC aracılığıyla Microsoft ile SSO ayarlarını yapma
   2. Azure Sync'i dizininize ekleme
   3. Eğitim için rol eşitlemesi
   4. Azure Connector hakkında SSS
  5. Google Federasyonu ayarlarını yapma ve eşitleme
   1. Google Federasyonu ile SSO ayarlarını yapma
   2. Google Sync'i dizininize ekleme
   3. Google federasyonu hakkında SSS
  6. Microsoft ADFS ile kuruluş ayarlarını yapma
  7. Bölge Portalları ve LMS için kuruluş ayarlarını yapma
  8. Diğer Kimlik sağlayıcıları ile kuruluş ayarlarını yapma
   1. Dizin oluşturma
   2. Etki alanı sahipliğini doğrulama
   3. Etki alanlarını dizinlere ekleme
  9. SSO hakkında yaygın sorular ve sorun giderme
   1. SSO hakkında yaygın sorular
   2. SSO ile ilgili sorunları giderme
   3. Eğitim ile ilgili yaygın sorular
 4. Kuruluş ayarlarınızı yönetme
  1. Mevcut etki alanlarını ve dizinleri yönetme
  2. Otomatik hesap oluşturmayı etkinleştirme
  3. Güvenilen dizin aracılığıyla kuruluş ayarlarını yapma
  4. Yeni bir kimlik doğrulama sağlayıcısına geçiş yapma 
  5. Varlık ayarları
  6. Kimlik doğrulaması ayarları
  7. Gizlilik ve güvenlik ilgili kişileri
  8. Konsol ayarları
  9. Şifrelemeyi yönetme  
 5. Kullanıcıları yönetme
  1. Genel bakış
  2. Yönetim rolleri
  3. Kullanıcı yönetimi teknikleri
   1. Kullanıcıları tek tek yönetme   
   2. Birden çok kullanıcıyı yönetme (Toplu CSV)
   3. Kullanıcı Eşitleme aracı (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federasyonu Eşitlemesi
  4. Kullanıcının kimlik türünü değiştirme
  5. Kullanıcı gruplarını yönetme
  6. Dizin kullanıcılarını yönetme
  7. Geliştiricileri yönetme
  8. Mevcut kullanıcıları Adobe Admin Console’a taşıma
  9. Kullanıcı yönetimini Adobe Admin Console’a taşıma
 6. Ürünleri ve yetkilendirmeleri yönetme
  1. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme
   1. Ürünleri yönetme
   2. Kurumsal kullanıcılar için ürün profillerini yönetme
   3. Otomatik atama kurallarını yönetme
   4. Ürün isteklerini inceleme
   5. Self servis ilkelerini yönetme
   6. Uygulama entegrasyonlarını yönetme
   7. Admin Console'da ürün izinlerini yönetme  
   8. Ürün profili için hizmetleri etkinleştirme/devre dışı bırakma
   9. Tek Uygulama | İşletmeler için Creative Cloud
   10. İsteğe bağlı hizmetler
  2. Paylaşılan Cihaz lisanslarını yönetme
   1. Yenilikler
   2. Dağıtım kılavuzu
   3. Paketler oluşturma
   4. Lisansları kurtarma
   5. Profilleri yönetme
   6. Lisanslama araç seti
   7. Paylaşılan Cihaz Lisansı Hakkında SSS
 7. Depolama alanını ve varlıkları yönetme
  1. Depolama alanı
   1. Kurumsal depolama alanını yönetme
   2. Adobe Creative Cloud: Depolama alanına yönelik güncelleme
   3. Adobe depolama alanını yönetme
  2. Varlık taşıma
   1. Otomatik Varlık Geçişi
   2. Otomatik Varlık Geçişi Hakkında SSS  
   3. Aktarılan varlıkları yönetme
  3. Kullanıcıdan varlıkları geri alma
  4. Öğrenci varlığı geçişi | yalnızca EDU
   1. Otomatik öğrenci varlığı geçişi
   2. Varlıklarınızı taşıma
 8. Hizmetleri yönetme
  1. Adobe Stock
   1. Ekipler için Adobe Stock kredi paketleri
   2. İşletmeler için Adobe Stock
   3. İşletmeler için Adobe Stock'u kullanma
   4. Adobe Stock Lisans Onayı
  2. Özel fontlar
  3. Adobe Asset Link
   1. Genel bakış
   2. Kullanıcı grubu oluşturma
   3. Adobe Experience Manager Assets'i yapılandırma
   4. Adobe Asset Link'i yapılandırma ve yükleme
   5. Varlıkları yönetme
   6. XD için Adobe Asset Link
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. İşletmeler veya ekipler için Adobe Acrobat Sign'ı ayarlama
   2. Adobe Acrobat Sign - Ekip özelliği Yöneticisi
   3. Admin Console'da Adobe Acrobat Sign'ı yönetme
  5. İşletmeler için Creative Cloud ücretsiz üyeliği
   1. Genel bakış
 9. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma
  1. Genel bakış
   1. Uygulamaları ve güncellemeleri dağıtma ve teslim etme
   2. Dağıtımı planlama
   3. Dağıtıma hazırlanma
  2. Paketler oluşturma
   1. Admin Console aracılığıyla uygulamaları paketleme
   2. Adlandırılmış Kullanıcı Lisansı Paketleri Oluşturma
   3. Paketler için Adobe şablonları
   4. Paketleri yönetme
   5. Cihaz lisanslarını yönetme
   6. Seri numarası üzerinden lisanslama
  3. Paketleri özelleştirme
   1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını özelleştirme
   2. Paketinize uzantılar ekleme
  4. Paketleri dağıtma 
   1. Paketleri dağıtma
   2. Microsoft Intune kullanarak Adobe paketlerini dağıtma
   3. Adobe paketlerini SCCM ile dağıtma
   4. Adobe paketlerini ARD ile dağıtma
   5. İstisnalar klasörüne ürün yükleme
   6. Creative Cloud ürünlerini kaldırma
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition'ı kullanma
   8. Adobe Creative Cloud lisanslama tanımlayıcıları
  5. Güncellemeleri yönetme
   1. Adobe kurumsal ve ekip müşterileri için değişiklik yönetimi
   2. Güncellemeleri dağıtma
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST'ye Genel Bakış
   2. Dahili güncelleme sunucusunu ayarlama
   3. Dahili güncelleme sunucusunu yönetme
   4. AUSST'nin yaygın kullanım örnekleri   
   5. Dahili güncelleme sunucusuyla ilgili sorunları giderme
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma
   2. RUM hatalarını çözümleme
  8. Sorun giderme
   1. Creative Cloud uygulamalarını yükleme ve kaldırma sorunlarını giderme
   2. Paketin dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için istemci makineleri sorgulama
   3. Creative Cloud paketinde “Yükleme Başarısız Oldu” hata mesajı
  9. Creative Cloud Packager kullanarak paketler oluşturma (CC 2018 veya önceki uygulamalar)
   1. Creative Cloud Packager hakkında
   2. Creative Cloud Packager sürüm notları
   3. Uygulama paketleme
   4. Creative Cloud Packager'ı kullanarak paket oluşturma
   5. Adlandırılmış lisans paketleri oluşturma
   6. Cihaz lisansları ile paket oluşturma
   7. Lisans paketi oluşturma
   8. Seri numarası üzerinden lisanslamayla paket oluşturma
   9. Packager otomasyonu
   10. Creative Cloud olmayan ürünleri paketleme
   11. Yapılandırmaları düzenleme ve kaydetme
   12. Sistem düzeyinde yerel ayar belirleme
 10. Hesabınızı yönetme
  1. Ekipler hesabınızı yönetme
   1. Genel bakış
   2. Ödeme ayrıntılarını güncelleme
   3. Faturaları yönetme
   4. Sözleşme sahibini değiştirme
   5. Satıcıyı değiştirme
  2. Ekipler kullanıcısına lisanslar atama
  3. Ürün ve lisans ekleme
  4. Yenilemeler
   1. Ekipler üyeliği: Yenilemeler
   2. VIP Kurumsal Modülü: Yenilemeler ve uyumluluk
  5. ETLA sözleşmeleri için otomatik sona erme tarihi aşamaları
  6. Mevcut Adobe Admin Console içinden sözleşme türleri arasında geçiş yapma
  7. Satın Alma İsteği uyumluluğu
  8. Çin'de Value Incentive Plan (VIP)
  9. VIP Select yardımı
 11. Raporlar ve günlükler
  1. Denetim Günlüğü
  2. Atama raporları
  3. İçerik Günlükleri
 12. Yardım alın
  1. Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçme
  2. Ekipler hesapları için destek seçenekleri
  3. Kurumsal hesaplar için destek seçenekleri
  4. Experience Cloud için destek seçenekleri
Dikkat:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

Adobe® Creative Cloud™ Packager makes it easy for you to create packages that contain Adobe Creative Cloud products and updates. These packages can then be deployed to the client machines in your organization.

Creative Cloud Packager provides workflows for both Creative Cloud for teams and Creative Cloud for enterprise.

Using Creative Cloud Packager, you create Windows or macOS packages (MSI or PKG files) and then using any third-party deployment tool that supports the deployment of native installers (for example Microsoft SCCM, Apple ARD, or JAMF Casper Suite) deploy them to client machines.

Download Creative Cloud Packager

Download Creative Cloud Packager as follows:

 • If you are a Creative Cloud for teams customer, download Adobe Creative Cloud Packager from the Admin Console.
 • If you are a Creative Cloud for Enterprise customer, download Adobe Creative Cloud Packager from the Adobe Licensing Website (LWS) or Admin Console. You also get your enterprise license key from the LWS.
Not:

It is recommended that Creative Cloud Packager should not be installed on a system where one or more Creative Suite products or Creative Cloud Manager products are installed.

Adobe Application Manager 3.1 and Creative Cloud Packager can be installed and used on the same machine. However, they should not be running simultaneously for package creation.

Advantages of deployment packages

Adobe Creative Cloud Packager provides several advantages when deploying the Creative Cloud applications across large organizations.

Silent and custom install

Deployment packages enable silent installs. A silent install requires no input from end users on the systems on which it is executed, meaning that all choices affecting what is installed and how it is installed are made before the install is performed. These choices are stored in the package.

When creating a deployment package, you choose the applications and components you want to install from the product you are packaging. When packaging products for delivery on Windows, you can choose 32-bit or 64-bit versions of the applications. You can also easily choose install options that may not be available when users install applications directly. For example, you can direct the install program to ignore conflicting processes during installation.

Easy package creation

Package creation is easy with the Creative Cloud Packager—the Creative Cloud Packager has an easy-to-use GUI that makes it simple to create a deployment package.

The packages created by the Creative Cloud Packager are in industry-standard formats (MSI in Windows, PKG in macOS) that are compatible with SCCM and ARD.

Modest system requirements

The system requirements for the Creative Cloud Packager are minimal.

Packaging versus Installation

Creative Cloud Packager does not perform an install; it creates a deployment package that records the install decisions you make ahead of time.

When you create a package using Creative Cloud Packager, you download the products and their updates. Then, you configure product options for enterprise scenarios, and generate an output in native installer formats (MSI or PKG).

The packages created are optimized for deployment using enterprise deployment tools.

Creative Cloud Packager guidelines

 • Adobe deployment packages do not support snapshot installations.
 • Adobe deployment packages cannot be used to deploy system or application configuration information other than what is explicitly described in this document. In particular, you cannot deploy application–specific preference settings.
 • You can use Creative Cloud Packager to package only the tools and services that are part of the Creative Cloud. You cannot use this tool to package to Creative Suite applications or the desktop versions of other suites.
 • In Windows, if you want to install on both 32-bit and 64-bit systems, you must create both a 32-bit package and a 64-bit package.
 • The Creative Cloud Packager does not support the Administrative install point.
 • The Creative Cloud Packager does not support NFS or SMB.
 • Do not edit the package file (MSI or PKG) created by the Application Manager. The only exception is when you want the user to specify the installation location in macOS. In this case, you must modify the Info.plist file in the generated PKG as described in the article Deploying Adobe Packages with ARD.
Not:

Do not attempt to use a PKG package to install on a Windows system.

System requirements

  Windows macOS
Operating System Windows 7 onwards (32-bit and 64-bit)
Mac OS X v10.9 onwards
Hard disk space 450 MB space available for installation 265 MB available for installation
RAM 1024 MB 1024 MB
Display Display 1,024 x 768 (minimum) or 1,280 x 800 (recommended) with 16-bit video card.
Administrator Rights

Required on the system on which you are installing Creative Cloud packager

Required on the systems where you deploy the packages

(Not required for creating the packages)

Internet Access Required on the system where you are creating the packages

Site/Port information used by Creative Cloud Packager 

For information on host/port combinations that must be allowed when logging in with an Adobe ID to download, install, and package applications using the Creative Cloud Packager; refer to section Non-browser-based services in the document, Adobe Creative Cloud Network Endpoints.

More Creative Cloud Packager tools

When you install Adobe Creative Cloud Packager, the following components are also made available. All these components are in the utilities or toolkit folder.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) is a platform-specific command-line tool that helps you configure your own internal Adobe Update Server. A single server can host updates for both Mac and Windows

For more information, see Using Adobe Update Server Setup Tool.

Adobe Exceptions Deployer Application

Adobe Exceptions Deployer Application provides an automated way to deploy the packages in the Exceptions folder, that is, the packages that you would otherwise deploy separately before and after deploying the main MSI or PKG file.

For more information, see Using Adobe Exceptions Deployer.

Adobe Remote Update Manager

Adobe Remote Update Manager provides a command-line interface that you can use to remotely run the Adobe Update Manager and install updates with administrative privileges.

Only users with administrative privileges can run Remote Update Manager.

For more information, see Using Adobe Remote Update Manager.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is a command-line tool for supported platforms that helps you track and manage the licensing of Adobe® products that you have deployed in your enterprise.

Note: Use Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition if you are an Enterprise, Government, or Education user and you want to serialize a trial package that you created earlier. The use flow is described in the Serializing trial packages section later in this article.

For more information, see Using Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition.

Adobe IT Tools Uninstaller

The Adobe IT Tools Uninstaller provides a simple utility to uninstall the Creative Cloud Packager and other associated IT tools.

Adobe resources for IT

Adobe has a dedicated forum that covers the topic of deployment for both Creative Suite and Creative Cloud: Enterprise Deployment for Creative Cloud.

An Adobe IT-centric blog is updated regularly and covers a wide range of topics for managing Adobe software: http://blogs.adobe.com/oobe/.

For a list of the network calls made by the applications and a description of the methods for controlling service access visit this link.

Many Adobe teams have Twitter accounts and there is one dedicated to the IT tools and the topic of deployment: @Adobe_ITToolkit

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?