Podręcznik użytkownika Anuluj

Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Można otworzyć okno, które wyświetla drugi widok Biblioteki. W drugim oknie wyświetlane są zdjęcia wybrane w module Biblioteka. Wykorzystuje ono opcje widoku modułu Biblioteki określone w głównym oknie programu Lightroom Classic dla widoku siatki i lupy. Drugie okno może pozostać otwarte niezależnie od tego, w którym module pracujesz, dzięki czemu w każdej chwili możesz łatwo przeglądać i wybierać różne zdjęcia. Jeśli do komputera, na którym działa program Lightroom Classic, podłączony jest drugi monitor, możesz wyświetlić drugie okno na tym ekranie.

Podczas pracy z wieloma oknami program Lightroom Classic stosuje polecenia i edycje do zdjęcia lub zdjęć wybranych w głównym oknie aplikacji, niezależnie od tego, co zostało wybrane w drugim oknie. Aby zastosować polecenie do jednego lub więcej wybranych zdjęć w drugim oknie, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) wybrane zdjęcia w widoku siatki, porównania lub analizy w drugim oknie i wybierz polecenie.

 1. Kliknij przycisk Drugie okno na taśmie filmowej, aby otworzyć drugie okno.
  Moduł Biblioteka i widok lupy w programie Lightroom Classic CC
  Moduł Biblioteka w oknie głównym oraz widok lupy w oknie pomocniczym (wkładka)

  Domyślnie drugie okno otwiera wybrane zdjęcie w widoku lupy. Jeśli do komputera jest podłączony drugi monitor, drugie okno zostanie automatycznie otwarte na tym monitorze w trybie pełnoekranowym. W przeciwnym razie program Lightroom Classic otwiera pływające okno dla dodatkowego ekranu.

 2. Aby zmienić tryb wyświetlania drugiego okna Biblioteki programu Lightroom Classic, kliknij prawym przyciskiem myszy drugi przycisk okno i wybierz opcję z menu. Możesz również kliknąć opcję Siatka, Lupa, Porównanie lub Analiza w drugim oknie. Jeśli masz drugi monitor, możesz również wybrać opcję Pokaz slajdów.

 3. Określ opcje widoku.

  Siatka

  Zmień rozmiar miniatur, przeciągając suwak miniatur i filtruj zdjęcia za pomocą paska filtra biblioteki. Patrz Znajdowanie zdjęć za pomocą paska filtr biblioteki.

  Lupa

  Wybierz opcję Normalny, Aktywny lub Zablokowany. Widok Normalny wyświetla wybrane zdjęcie w oknie głównym. Widok Na żywo wyświetla zdjęcie znajdujące się pod wskaźnikiem na taśmie filmowej lub w widoku siatki w oknie głównym. Widok Zablokowany wyświetla wybrane zdjęcie, nawet jeśli w oknie głównym zostanie wybrane inne zdjęcie. We wszystkich trybach widoku lupy w drugim oknie można dostosować poziom powiększenia.

  Każde zdjęcie można zablokować, klikając je prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) w oknie głównym i wybierając opcję Zablokuj na drugim monitorze. Możesz też wybrać zdjęcie i nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+Enter (Windows) lub Command+Shift+Return (Mac OS). Zdjęcie, które jest aktualnie zablokowane na drugim monitorze, wyświetla plakietkę drugiego okna  na taśmie filmowej oraz w miniaturze w widoku siatki okna głównego.

  Porównaj

  Zawiera te same funkcje, co widok porównania w oknie głównym. Patrz Porównywanie zdjęć w module Biblioteka.

  Analiza

  Zawiera te same funkcje, co widok analiza w oknie głównym. Patrz Porównywanie zdjęć w module Biblioteka.

  Pokaz slajdów

  (Dostępne z drugim monitorem) umożliwia odtwarzanie pełnoekranowego pokazu slajdów aktualnie wybranego folderu lub kolekcji na drugim monitorze. Kliknij Odtwórz, aby odtworzyć pokaz slajdów; kliknij slajd lub naciśnij klawisz Esc, aby go zakończyć. Aby zastąpić bieżące opcje w module pokazu slajdów dla ekranu początkowego, ekranu Wstrzymaj podczas wprowadzenia, ekranu końcowego i opcji Powtórz, wybierz opcję Zastąp, a następnie wybierz żądaną opcję.

 4. (Dostępne z drugim monitorem) Wyświetl drugie okno jako okno podręczne, klikając przycisk Drugi monitor w oknie głównym i usuwając zaznaczenie opcji Pełny ekran.
 5. (Dostępne w trybie pełnoekranowym na drugim monitorze) Kliknij przycisk Drugi monitor w oknie głównym i wybierz Pokaż podgląd drugiego monitora, aby otworzyć małe, ruchome okno, które umożliwia zdalne sterowanie drugim monitorem. Za pomocą okna podglądu drugiego monitora można przełączać się między widokami siatki, lupy, porównania, analizy i pokazu slajdów na drugim monitorze. Okna podglądu drugiego monitora można również użyć do sterowania odtwarzaniem pokazu slajdów. Okna podglądu drugiego monitora należy używać, gdy drugi monitor nie jest widoczny z danego miejsca.
 6. Aby zamknąć drugie okno, kliknij drugi przycisk okno lub kliknij je i usuń zaznaczenie opcji Pokaż.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto