Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu umożliwiają przygotowanie ciągów tekstowych dla różnych zastosowań. Dzięki zastosowaniu edytora szablonu nazwy pliku można używać ciągów tekstowych do nazywania plików podczas ich importowania lub eksportowania. Za pomocą edytora szablonów tekstu można dodawać podpisy do zdjęć w pokazie slajdów, dodawać nakładki tekstowe do drukowanych zdjęć oraz dodawać tytuły i inne teksty do stron galerii internetowych.

Token to ciąg tekstowy, który jest zastępowany przez odpowiednią ustawioną opcję. W edytorze szablonu nazwy pliku i edytorze szablonu tekstu tokeny określają dane zawartości, które zastępują ciąg tekstowy. Tokeny pomagają uniknąć ręcznego wpisywania danych dotyczących zawartości i umożliwiają wykorzystanie danych zawartych już w plikach ze zdjęciami.

Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu zawierają następujące elementy:

Ustawienie predefiniowane

Wybiera, zapisuje, usuwa lub zmienia nazwy ustawień predefiniowanych.

Nazwa obrazu

Określa opcję ciągu tekstowego przy użyciu nazwy pliku lub folderu.

Numeracja

Określa trzy typy numeracji: Import, czyli kolejny numer dla każdej operacji importu; Obraz — numeruje kolejno każde zdjęcie, które zostało zaimportowane do katalogu; oraz Sekwencja — numeruje każde zdjęcie w kolejności, pozwalając na wybranie nowego numeru początkowego przy każdym imporcie. (Ten element nie jest dostępny w edytorze szablonu nazwy pliku podczas eksportowania zdjęć). Określ numery początkowy Import i Obraz na karcie Obsługa plików w oknie dialogowym Ustawienia katalogu. Patrz Dostosowywanie ustawień katalogu.

Dodatkowe

Określa opcję ciągu tekstowego przy użyciu daty i godziny utworzenia (zarejestrowania) lub danych EXIF. Ten element jest dostępny w edytorze szablonu nazwy pliku tylko podczas importowania lub automatycznego importowania zdjęć.

Sekwencja i data

Określa opcję ciągu tekstowego z użyciem kolejnych numerów i daty i godziny utworzenia (zarejestrowania). Ten element jest dostępny w edytorze szablonu nazwy pliku tylko podczas eksportowania zdjęć.

Metadane

Określa opcję ciągu tekstowego przy użyciu metadanych IPTC lub EXIF. Ten element jest dostępny w edytorze szablonu nazwy pliku tylko podczas eksportowania zdjęć.

Dane EXIF

Określa opcję ciągu tekstowego przy użyciu danych EXIF. Ten element jest dostępny w edytorze szablonu tekstu tylko podczas tworzenia pokazów slajdów, drukowania zdjęć lub tworzenia internetowych galerii zdjęć.

Dane IPTC

Określa opcję ciągu tekstowego przy użyciu danych EXIF. Ten element jest dostępny w edytorze szablonu tekstu tylko podczas tworzenia pokazów slajdów, drukowania zdjęć lub tworzenia galerii internetowych.

Niestandardowe

Używa opcji określonych dla ciągu tekstowego.

Otwieranie edytora szablonu nazwy pliku i wybór ustawień predefiniowanych

 1. Aby otworzyć edytor szablonu nazwy pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu zmiany nazwy pliku po prawej stronie okna importu wybierz polecenie Edytuj z menu szablonów podczas importowania zdjęć poprzez kopiowanie lub przenoszenie plików. Patrz Zmiana nazwy zdjęć podczas importowania.

  • Wybierz kolejno Plik > Auto Import > Ustawienia automatycznego importu, a następnie wybierz polecenie Edytuj z menu Nazywanie pliku w oknie dialogowym Ustawienia automatycznego importu. Patrz Określanie ustawień automatycznego importu.

  • Wybierz kolejno Plik > Eksportuj, a następnie wybierz polecenie Edytuj z menu szablonów w obszarze Nazywanie pliku okna dialogowego Eksport.

  • Wybierz kolejno Biblioteka > Zmień nazwę zdjęcia, a następnie wybierz polecenie Edytuj z menu szablonów w obszarze Nazywanie pliku w oknie dialogowym Zmień nazwę.

 2. Wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.

Otwieranie edytora szablonu tekstu i wybór ustawień predefiniowanych

 1. Aby otworzyć edytor szablonu tekstu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 2. Wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.

Tworzenie i zapisywanie ustawień predefiniowanych nazwy pliku i szablonu tekstowego

 1. W oknie dialogowym Edytor szablonu nazwy pliku lub w oknie dialogowym Edytor szablonu tekstu wybierz opcję, a następnie kliknij przycisk Wstaw, aby wybrać dowolną liczbę kategorii. Spowoduje to utworzenie ciągu tekstowego.

  Na przykład wybierz opcję Nazwa pliku z menu Nazwa obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Token jest dodawany do okna przykładu tuż poniżej menu ustawień predefiniowanych. Dodaj jeden lub dowolną inną liczbę tokenów.

 2. Aby zmienić token, przesuń wskaźnik nad token wyświetlany w oknie przykładu. Kliknij trójkąt, aby wyświetlić więcej opcji, a następnie wybierz opcję z menu podręcznego.
 3. Aby usunąć tokeny, wybierz w oknie co najmniej jeden token, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Jeśli nie chcesz zapisywać ustawień tokenu jako ustawień predefiniowanych i chcesz z nich korzystać natychmiast, pomiń następny krok i kliknij przycisk Gotowe.

 4. (Opcjonalnie) Aby zapisać ustawienia do ponownego użycia, wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane z menu Ustawienie predefiniowane. W oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane wpisz nazwę w polu Nazwa ustawienia predefiniowanego i kliknij przycisk Utwórz.

Zmiana nazwy pliku i ustawień predefiniowanych szablonu tekstu

 1. W edytorze szablonu nazwy pliku lub edytorze szablonu tekstu wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.
 2. Wybierz opcję Zmień nazwę ustawienia predefiniowanego z menu Ustawienia predefiniowane.

Usuwanie nazwy pliku i ustawień predefiniowanych szablonu tekstu

 1. W edytorze szablonu nazwy pliku lub edytorze szablonu tekstu wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.
 2. Wybierz opcję Usuń ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?