Podręcznik użytkownika Anuluj

Znajdowanie zdjęć w katalogu

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Znajdowanie zdjęć za pomocą panelu filtra biblioteki

Pasek filtra biblioteki w górnej części widoku siatki modułu Biblioteka udostępnia trzy tryby filtrowania zdjęć: Tekst, Atrybut i Metadane. Można wybrać i użyć dowolnego trybu lub połączyć je, aby wykonać bardziej złożone filtrowanie.

Tekst

Umożliwia przeszukiwanie dowolnego indeksowanego pola tekstowego metadanych, w tym nazwy pliku, podpisu, słów kluczowych oraz metadanych EXIF i IPTC.

Atrybut

Umożliwia filtrowanie według stanu flagi, stanu eksportu, stanu edycji, oceny gwiazdkami, kolorowych etykiet i kopii.

Metadane

Zawiera do ośmiu kolumn kryteriów metadanych, które można wybrać do filtrowania zdjęć.

 • Kliknij dowolną nazwę trybu, aby wyświetlić i ukryć jego opcje. Po otwarciu tych opcji etykieta trybu jest biała. Jednocześnie mogą być otwarte jeden, dwa lub wszystkie trzy tryby filtrowania.
 • Aby otworzyć wiele trybów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij drugą lub trzecią etykietę.
 • Kliknij Brak, aby ukryć i wyłączyć wszystkie tryby filtrowania.

  Uwaga: gdy opcje filtrowania metadanych są otwarte, można zmienić rozmiar paska filtr biblioteki, przesuwając wskaźnik nad dolną krawędzią paska. Gdy stanie się on podwójną strzałką, przeciągnij krawędź w górę lub w dół.

Znajdowanie zdjęć za pomocą filtru Tekst

Filtr Tekst umożliwia przeszukiwanie katalogu lub wybranych zdjęć za pomocą pola wyszukiwania tekstowego. Można wyszukiwać dowolne indeksowane pole lub wybrać określone pola, a także określić sposób dopasowania kryteriów wyszukiwania.

Znalezione zdjęcia, które są wyświetlane w widoku siatki i na taśmie filmowej, zależą od tego, czy przeszukiwany jest cały katalog, określone foldery lub kolekcje czy też szybka kolekcja. Liczba zdjęć spełniających kryteria wyszukiwania jest wyświetlana w oknie wskaźnika źródła taśmy filmowej.

 1. W module Biblioteka wybierz źródło w panelu Katalog, Foldery lub Kolekcje.
 2. Na pasku filtra biblioteki wybierz Tekst.
 3. Wybierz pola do wyszukania z menu podręcznego Dowolne pole z możliwością wyszukiwania.

  Dowolne pole z możliwością wyszukiwania

  Obejmuje metadane z możliwością wyszukiwania, podpis, ścieżkę pliku, nazwę kopii wirtualnej, słowa kluczowe, niestandardowe metadane i nazwy kolekcji.

  Nazwa pliku, nazwa kopii, tytuł, podpisy, słowa kluczowe

  Wyszukuje odpowiednio każde z tych pól metadanych. Nazwa kopii odnosi się do nazwy kopii wirtualnej.

  Metadane z możliwością wyszukiwania

  Obejmuje IPTC z możliwością wyszukiwania, EXIF z możliwością wyszukiwania i tytuł.

  EXIF z możliwością wyszukiwania

  Obejmuje markę, model, numer seryjny i oprogramowanie.

  IPTC z możliwością wyszukiwania

  Obejmuje kontakt: twórca, tytuł zawodowy, adres, miasto, stan/prowincja, kod pocztowy i kraj; treść (Mac OS) / IPTC (Windows): nagłówek, kod tematyczny IPTC i autor opisu; obraz: gatunek intelektualny, kod sceny IPTC, sublokalizacja, miasto, stan/prowincja, kraj i kod ISO kraju; status (Mac OS) / obieg pracy (Windows): tytuł, identyfikator zadania, instrukcje, creditline i źródło; prawa autorskie: warunki korzystania z praw autorskich i informacje o prawach autorskich URL, tekst alternatywny (dostępność), opis rozszerzony (dostępność).    

  Dowolne pole wtyczki z możliwością wyszukiwania

  Obejmuje pola metadanych z możliwością wyszukiwania utworzone przez dodatki innych producentów.

 4. Wybierz regułę wyszukiwania z menu podręcznego Zawiera wszystkie.

  Zawiera

  Wyszukuje określone sekwencje alfanumeryczne, w tym słowa częściowe. Na przykład, wykonanie zawiera wyszukiwanie kwi zwraca wyniki zawierające słowo kwiat. W przypadku wprowadzenia wielu sekwencji program Lightroom Classic wyszukuje zdjęcia zawierające jedną z poszczególnych sekwencji.

  Zawiera wszystko

  Wyszukuje tekst zawierający wszystkie określone sekwencje alfanumeryczne. Na przykład masz folder ze zdjęciami z rodziny, a każde zdjęcie jest oznaczone imionami osób znajdujących się na zdjęciu. Można wykonać wyszukiwanie Zawierają wszystkie zdjęcia dla ciągów Joh i Su, które pozwalają znaleźć wszystkie zdjęcia, na których jest John, jak i Susan. Wystarczy wprowadzić spację pomiędzy wyszukiwanymi terminami.

  Zawiera słowa

  Wyszukuje tekst zawierający wszystkie określone sekwencje alfanumeryczne jako całe słowa. Aby znaleźć zdjęcia ze słowem kluczowym kwiat przy użyciu wyszukiwania Zawiera słowo, wpisz na przykład kwiat.

  Nie zawiera

  Wyszukuje tekst, który nie zawiera żadnej określonej sekwencji.

  Rozpoczyna się od

  Wyszukuje tekst zaczynający się od określonej sekwencji alfanumerycznej.

  Kończy się na

  Wyszukuje tekst kończący się określoną sekwencją alfanumeryczną.

 5. Wpisz tekst w polu wyszukiwania.
  Uwaga:

  Dodaj wykrzyknik (!) przed dowolnym słowem, aby wykluczyć je z wyników. Dodaj znak plus (+) przed dowolnym słowem, aby zastosować regułę Zaczyna się od do tego słowa. Dodaj znak plus (+) za dowolnym słowem, aby zastosować regułę Kończy się na do tego słowa.

  Zdjęcia spełniające określone kryteria tekstowe pojawią się w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 6. (Opcjonalnie) Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, można zastosować filtr Atrybut lub Metadane.
  Uwaga:

  Jeśli określono dwa lub więcej filtrów, program Lightroom Classic zwraca zdjęcia spełniające wszystkie kryteria.

Znajdowanie zdjęć za pomocą filtru Atrybut

Opcje Atrybut na pasku filtra biblioteki umożliwiają filtrowanie zdjęć według stanu flagi, statusu edycji, oceny gwiazdkami, etykiet i kopii. Opcje Atrybut są również dostępne w taśmie filmowej. Patrz Filtrowanie zdjęć w widoku taśmy filmowej i siatki.

 1. W module Biblioteka wybierz źródło w panelu Katalog, Foldery lub Kolekcje.
 2. Na pasku filtra biblioteki wybierz Atrybut.
 3. Kliknij opcję, aby filtrować wybrane zdjęcia według stanu flagi, stanu eksportu, stanu edycji, oceny gwiazdkami, etykiety koloru lub kopii.

  Zdjęcia spełniające określone kryteria filtra pojawią się na panelu filtra biblioteki i na taśmie filmowej.

 4. (Opcjonalnie) Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, można zastosować filtr Tekst lub Metadane.
  Uwaga:

  Jeśli określono dwa lub więcej filtrów, program Lightroom Classic zwraca zdjęcia spełniające wszystkie kryteria.

Znajdowanie zdjęć przy użyciu filtru Metadane

Zdjęcia można wyszukiwać, wybierając określone kryteria metadanych za pomocą opcji Metadane na pasku Filtr biblioteki. Program Lightroom Classic obsługuje metadane wbudowane w zdjęcia w aparacie cyfrowym oraz w innych aplikacjach, takich jak Photoshop czy Adobe Bridge.

 1. W module Biblioteka wybierz źródło w panelu Katalog, Foldery lub Kolekcje.
 2. Na pasku filtra biblioteki wybierz pozycję Metadane.

 3. Wybierz kategorię metadanych z lewej kolumny, klikając nagłówek i wybierając z menu podręcznego. Następnie wybierz wpis w tej kolumnie. Na przykład wybierz opcję Edytuj, a następnie opcję Edytowane lub Nieedytowane. Program Lightroom Classic wyświetla liczbę wybranych zdjęć odpowiadających tym kryteriom obok wpisu.

  Filtry metadanych na pasku Filtr biblioteki
  Filtry metadanych na pasku Filtr biblioteki

  Uwaga:

  Do filtra Biblioteka można dodać lewą kolumnę. Aby wybrać wiele wpisów w kolumnie, kliknij z wciśniętymi klawiszami Shift i Ctrl (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS).

 4. W następnej kolumnie wybierz inną kategorię metadanych i wybierz wpis z tej kolumny.
 5. Wybierz dowolną liczbę kategorii i kryteriów metadanych. Kliknij menu podręczne po prawej stronie dowolnego nagłówka kolumny, aby dodać lub usunąć kolumnę, zmienić kolejność sortowania i przełączać się między widokiem hierarchicznym i płaskim.

  Zdjęcia z określonymi metadanymi pojawią się w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 6. (Opcjonalnie) Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, można zastosować filtr Tekst lub Atrybut.
  Uwaga:

  Jeśli określono dwa lub więcej filtrów, program Lightroom Classic zwraca zdjęcia spełniające wszystkie kryteria.

  Uwaga:

  Zdjęcia można także wyszukiwać, klikając strzałkę w prawo, która pojawia się obok niektórych pól tekstowych metadanych w panelu Metadane.

Dostosowywanie panelu filtra biblioteki

Program Lightroom Classic udostępnia sześć predefiniowanych filtrów, które umożliwiają szybkie wykonywanie typowych filtrów i przywracanie ustawień domyślnych.

 1. W panelu filtra biblioteki lub taśmie filmowej wybierz jedną z następujących opcji z menu Filtr niestandardowy:

  Kolumny domyślne

  Otwiera opcje metadanych do czterech domyślnych kolumn: Data, Aparat, Obiektyw i Etykieta oraz wszystkie metadane wybrane w każdej kategorii.

  Filtry wyłączone

  Wyłącza wszystkie filtry i ukrywa wszystkie opcje filtrów.

  Oflagowane

  Wyświetla zdjęcia z flagą wyboru.

  Kolumny lokalizacji

  Filtruje zdjęcia według kategorii metadanych kraju, stanu/prowincji, miasta i lokalizacji.

  Oceniono

  Wyświetla zdjęcia z oceną w postaci jednej lub więcej gwiazdek.

  Bez oceny

  Wyświetla zdjęcia bez oceny gwiazdkami.

Używanie ustawień predefiniowanych filtra biblioteki

Zapisywanie ustawień panelu filtra biblioteki jako ustawień predefiniowanych

Aby przyspieszyć typowe wyszukiwania i operacje filtrowania, zapisz kryteria filtrowania jako ustawienie predefiniowane.

 1. Korzystając z opcji Tekst, Atrybut i Metadane w panelu filtra biblioteki, określ kryteria filtrowania zdjęć.

 2. Wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane z menu Filtr niestandardowy po prawej stronie panelu filtr biblioteki lub na taśmie filmowej.

 3. W oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane wpisz nazwę ustawienia predefiniowanego i kliknij przycisk Utwórz.

Stosowanie ustawienia predefiniowanego panelu filtra biblioteki

 1. Aby zastosować ustawienie predefiniowane filtra, wybierz je z menu Filtr niestandardowy.

Usuwanie ustawienia predefiniowanego panelu filtra biblioteki

 1. Aby usunąć ustawienie predefiniowane filtra, wybierz je z menu Filtr niestandardowy, a następnie wybierz polecenie Usuń ustawienie predefiniowane [Nazwa ustawienia predefiniowanego]. 

Zmiana nazwy ustawienia predefiniowanego panelu filtra biblioteki

 1. Aby zmienić nazwę ustawienia predefiniowanego filtra, wybierz je z menu Filtr niestandardowy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę ustawienia predefiniowanego [Nazwa ustawienia predefiniowanego].

Znajdowanie zdjęć przy użyciu kolekcji

Oprócz wyświetlania i organizowania zdjęć, wybór kolekcji umożliwia wyszukiwanie określonych zdjęć.

 1. W panelu Kolekcje wybierz co najmniej jeden element.

  Zdjęcia w kolekcjach pojawią się w widoku siatki i na taśmie filmowej. Wybranie zestawu kolekcji obejmuje wszystkie kolekcje w zestawie.

 2. (Opcjonalnie) Aby zawęzić wyszukiwanie, zastosuj filtr Tekst, Atrybut lub Metadane przy użyciu paska Filtr biblioteki.

Znajdowanie zdjęć za pomocą znaczników słów kluczowych

Za pomocą panelu Lista słów kluczowych można znaleźć zdjęcia zawierające określone znaczniki słów kluczowych.

 1. W panelu Lista słów kluczowych wybierz znacznik słowa kluczowego i kliknij strzałkę w prawo obok liczby zdjęć.

  Program Lightroom Classic wyświetli wszystkie zdjęcia w katalogu, które zawierają ten znacznik słowa kluczowego, w widoku siatki i na taśmie filmowej. Program Lightroom Classic otworzy również pasek filtrów biblioteki i wyświetli kryteria słów kluczowych metadanych.

 2. (Opcjonalnie) Aby zawęzić wyszukiwanie, zastosuj dodatkowy filtr Tekst, Atrybut lub Metadane przy użyciu panelu filtra biblioteki.

Więcej ciekawych wskazówek na temat korzystania z filtrów i wyszukiwania zdjęć można znaleźć na blogu Julieanne Kost.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online