Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z filmami w programie Lightroom Classic

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Podczas pracy z filmami wideo w module Biblioteka programu Lightroom Classic można skorzystać z kilku prostych narzędzi do podglądu, ustawiania klatek plakatów oraz tworzenia zdjęć z klatek, które można wyeksportować do modułu obróbki. Program Lightroom Classic importuje wiele popularnych cyfrowych plików wideo z cyfrowych aparatów fotograficznych. Można wyświetlać podgląd klipów wideo w widoku lupy w module Biblioteka, a także przewijać filmy, ustawiać klatki plakatów i wykonywać inne czynności. 

Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych formatach wideo, patrz Obsługiwane formaty plików wideo w programach Lightroom Classic.

Poznawanie funkcji edycji, dostosowania, renderowania i udostępniania klipów wideo w programie Lightroom Classic
 • Aby zaimportować pliki wideo do programu Lightroom Classic, wykonaj te same czynności co w przypadku importowania zdjęć. Patrz Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym.
 • Aby wyświetlić podgląd filmu, kliknij go dwukrotnie w widoku siatki modułu Biblioteka, aby otworzyć widok lupy. Następnie kliknij przycisk Odtwórz na pasku sterowania odtwarzaniem wideo. Kliknij przycisk Wstrzymaj , aby wstrzymać odtwarzanie.
 • Aby ręcznie wyświetlić podgląd klipu, przeciągnij wskaźnik bieżącego czasu  na pasku sterowania odtwarzaniem wideo.
 • Aby ustawić nową miniaturę obrazu (klatkę plakatu), przesuń wskaźnik aktualnej godziny do żądanej klatki, a następnie kliknij przycisk Klatka  i wybierz opcję Ustaw klatkę plakatu.
 • Aby utworzyć zdjęcie JPEG z bieżącej klatki, kliknij przycisk Klatka  i wybierz opcję Zarejestruj klatkę.

  Uwaga: program Lightroom Classic układa klatkę rejestrowania w stosy z klipem wideo. Stos jest widoczny tylko podczas przeglądania wszystkich zdjęć lub folderu zawierającego klip. Jeśli klatka została zarejestrowana w kolekcji, zostanie ona dodana do kolekcji, ale stos będzie widoczny tylko na wszystkich zdjęciach lub w folderze zawierającym. Ani klatka, ani stos nie będą widoczne podczas przeglądania inteligentnych kolekcji, opublikowanych kolekcji, szybkiej kolekcji, poprzedniego importu ani innych wbudowanych kolekcji.

 • Aby skrócić klip, kliknij przycisk Przytnij klip wideo , a następnie przeciągnij znacznik początkowy lub końcowy w żądane miejsce.
Uwaga:

Nie można otwierać filmów bezpośrednio z programu Lightroom Classic w programie Photoshop.

Uwaga:

W przypadku edycji metadanych pliku wideo w module Biblioteka zmiany są zapisywane w katalogu Lightroom Classic. Informacje te nie są dostępne dla innych aplikacji. W programie Lightroom Classic nie można zobaczyć ani edytować czasu rejestrowania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?