Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z filmami w programie Lightroom Classic

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Podczas pracy z filmami wideo w module Biblioteka programu Lightroom Classic można skorzystać z kilku prostych narzędzi do podglądu, ustawiania klatek plakatów oraz tworzenia zdjęć z klatek, które można wyeksportować do modułu obróbki. Program Lightroom Classic importuje wiele popularnych cyfrowych plików wideo z cyfrowych aparatów fotograficznych. Można wyświetlać podgląd klipów wideo w widoku lupy w module Biblioteka, a także przewijać filmy, ustawiać klatki plakatów i wykonywać inne czynności. 

Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych formatach wideo, patrz Obsługiwane formaty plików wideo w programach Lightroom Classic.

Samouczek wideo: Praca z filmem z lustrzanki cyfrowej

Poznawanie funkcji edycji, dostosowania, renderowania i udostępniania klipów wideo w programie Lightroom Classic

Julieanne Kost | główny specjalista w Adobe Systems

http://blogs.adobe.com/jkost/lightroom-training-videos
 • Aby zaimportować pliki wideo do programu Lightroom Classic, wykonaj te same czynności co w przypadku importowania zdjęć. Patrz Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym.
 • Aby wyświetlić podgląd filmu, kliknij go dwukrotnie w widoku siatki modułu Biblioteka, aby otworzyć widok lupy. Następnie kliknij przycisk Odtwórz na pasku sterowania odtwarzaniem wideo. Kliknij przycisk Wstrzymaj , aby wstrzymać odtwarzanie.
 • Aby ręcznie wyświetlić podgląd klipu, przeciągnij wskaźnik bieżącego czasu  na pasku sterowania odtwarzaniem wideo.
 • Aby ustawić nową miniaturę obrazu (klatkę plakatu), przesuń wskaźnik aktualnej godziny do żądanej klatki, a następnie kliknij przycisk Klatka  i wybierz opcję Ustaw klatkę plakatu.
 • Aby utworzyć zdjęcie JPEG z bieżącej klatki, kliknij przycisk Klatka  i wybierz opcję Zarejestruj klatkę.

  Uwaga: program Lightroom Classic układa klatkę rejestrowania w stosy z klipem wideo. Stos jest widoczny tylko podczas przeglądania wszystkich zdjęć lub folderu zawierającego klip. Jeśli klatka została zarejestrowana w kolekcji, zostanie ona dodana do kolekcji, ale stos będzie widoczny tylko na wszystkich zdjęciach lub w folderze zawierającym. Ani klatka, ani stos nie będą widoczne podczas przeglądania inteligentnych kolekcji, opublikowanych kolekcji, szybkiej kolekcji, poprzedniego importu ani innych wbudowanych kolekcji.

 • Aby skrócić klip, kliknij przycisk Przytnij klip wideo , a następnie przeciągnij znacznik początkowy lub końcowy w żądane miejsce.
Lightroom Classic CC — przeciąganie znacznika w celu przycinania klipów wideo
Przeciąganie znacznika w celu przycinania klipów wideo w programie Lightroom Classic

Uwaga:

Nie można otwierać filmów bezpośrednio z programu Lightroom Classic w programie Photoshop.

Uwaga:

W przypadku edycji metadanych pliku wideo w module Biblioteka zmiany są zapisywane w katalogu Lightroom Classic. Informacje te nie są dostępne dla innych aplikacji. W programie Lightroom Classic nie można zobaczyć ani edytować czasu rejestrowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto