Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Eksportowanie zdjęć z wykorzystaniem ustawień predefiniowanych

Ustawienia predefiniowane eksportu umożliwiają szybsze eksportowanie zdjęć do popularnych zastosowań. Na przykład możesz użyć ustawienia predefiniowanego Lightroom Classic do wyeksportowania plików JPEG nadających się do wysyłania w wiadomościach e-mail do klientów lub znajomych.

Samouczek wideo: Zapisywanie ustawień predefiniowanych eksportu

Eksportowanie zdjęć z wykorzystaniem ustawień predefiniowanych

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz kolejno Plik > Eksportuj za pomocą ustawienia predefiniowanego lub kliknij przycisk Eksportuj.
 2. Wybierz ustawienie predefiniowane. Program Lightroom Classic oferuje następujące wbudowane ustawienia predefiniowane eksportu:

  Nagraj pełnowymiarowe pliki JPEG

  Eksportuje zdjęcia w formacie JPEG konwertowane do i oznaczone jako format sRGB z maksymalną jakością, bez skalowania i w rozdzielczości 240 pikseli na cal. Domyślnie to ustawienie predefiniowane zapisuje eksportowane pliki w folderze pliki na dysku CD/DVD określonym w górnej części okna dialogowego Eksport, w podfolderze o nazwie Lightroom Classic Burned Exports.

  Eksportuj do DNG

  Eksportuje zdjęcia w formacie DNG. Domyślnie to ustawienie predefiniowane nie określa czynności obróbki końcowej i umożliwia wybranie folderu docelowego po kliknięciu przycisku Eksportuj.

  E-mail

  Otwiera wiadomość umożliwiającą wysłanie e-mailem zdjęć do wybranej osoby. Patrz Wysyłanie zdjęć pocztą e-mail z programu Lightroom Classic.

  E-mail (dysk twardy)

  Eksportuje zdjęcia na dysk twardy jako pliki sRGB JPEG. Eksportowany obraz ma maksymalny rozmiar 640 pikseli (szerokość lub wysokość), średnią jakość oraz rozdzielczość 72 pikseli na cal. Po zakończeniu operacji program Lightroom Classic wyświetla zdjęcia w Eksploratorze (Windows) lub programie Finder (Mac OS). Po kliknięciu przycisku Eksportuj wybierz folder docelowy.

Zapisywanie ustawień eksportu jako ustawień predefiniowanych

 1. W oknie dialogowym Eksportuj określ ustawienia eksportu, które chcesz zapisać.
 2. Kliknij przycisk Dodaj w dolnej części panelu ustawień predefiniowanych po lewej stronie okna dialogowego.
 3. W oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane wpisz nazwę w polu Nazwa ustawienia predefiniowanego i kliknij przycisk Utwórz.

Eksportowanie zdjęć przy użyciu poprzednich ustawień

Zdjęcia można wyeksportować przy użyciu tych samych ustawień z ostatniej sesji eksportu, która została ustawiona ręcznie, łącznie ze zmienionymi ustawieniami predefiniowanymi. Polecenie Eksportuj z poprzednimi nie działa z ustawieniami predefiniowanymi eksportu.

 1. Wybierz zdjęcia do wyeksportowania.
 2. Wybierz kolejno Plik > Eksportuj z poprzednimi.

Tworzenie operacji eksportu

W folderze operacji eksportu możesz umieścić dowolny element, który można otworzyć przy użyciu zestawu plików zdjęć. Na przykład można umieścić plik wykonywalny lub skrót (Windows), aplikację lub alias (Mac OS) w folderze Operacje eksportu. Elementy dodane do folderu są widoczne w menu Po eksporcie okna dialogowego Eksport przy następnym wyeksportowaniu zdjęć.

Uwaga:

Do folderu operacji eksportu można również dodać pliki skryptów programu Photoshop.

 1. Aby otworzyć folder operacji eksportu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dialogowym eksportu wybierz kolejno Po eksporcie > Przejdź do folderu operacji eksportu teraz.

  • Windows 7 i 8: Przejdź do lokalizacji \Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Actions\.

  • Mac OS: Przejdź do lokalizacji /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Export Actions/.

 2. Dodaj element do folderu Operacje eksportu.

Wtyczki eksportu

Program Lightroom Classic obsługuje wtyczki innych firm, które pozwalają wykorzystać dodatkowe funkcjonalności w oknie dialogowym eksportu. W zależności od zainstalowanych wtyczek innych firm w oknie dialogowym eksportu mogą być dostępne różne opcje. Skontaktuj się z twórcami wtyczki, aby uzyskać pomoc techniczną lub dokumentację dotyczącą oprogramowania.

Dodatki znajdujące się w następujących folderach są automatycznie ładowane przez program Lightroom Classic. Można je włączać i wyłączać za pomocą Menedżera dodatków, ale ma możliwości ich usunięcia:

 • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

 • Windows 7 i 8: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Dokumentację dotyczącą zestawu SDK Lightroom Classic można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/devnet.

Zarządzanie wtyczkami eksportu

 1. Wybierz polecenie Plik > Menedżer wtyczek lub kliknij przycisk Menedżer wtyczek w lewym dolnym rogu okna dialogowego eksportu.

  Okno dialogowe Menedżer wtyczek Lightroom Classic pokazuje w panelu po lewej stronie listę zainstalowanych wtyczek.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz wtyczkę z panelu po lewej stronie, aby wyświetlić informacje o niej w panelu głównym.

  • Aby dodać wtyczkę do programu Lightroom Classic, kliknij przycisk Dodaj. Przejdź do wtyczki, wybierz ją, a następnie kliknij Dodaj wtyczkę.

  • Aby usunąć wtyczkę z programu Lightroom Classic, wybierz ją z panelu po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Kliknij opcję Plug-in Exchange, aby przejść do witryny firmy Adobe i wyszukać wtyczki.

 3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć Menedżera wtyczek Lightroom Classic i powrócić do okna dialogowego eksportu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto