Podręcznik użytkownika Anuluj

Przeglądanie i porównywanie zdjęć

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Filtrowanie zdjęć w widoku taśmy filmowej i siatki

Zdjęcia wyświetlane na taśmie filmowej i w widoku siatki można ograniczyć lub filtrować, tak aby wyświetlić zdjęcia o określonym statusie flagi, ocenie w postaci gwiazdek, etykiecie koloru lub rodzaju pliku (zdjęcie główne, kopia wirtualna, film).

Stosowanie filtrów

 1. Aby filtrować zdjęcia wyświetlane na taśmie filmowej i widoku siatki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz kolejno Plik > Filtry biblioteki > Filtruj według [kryteriów].

  • Naciśnij klawisz \, aby otworzyć pasek filtra biblioteki w górnej części modułu Biblioteka. Wybierz opcję Atrybut, a następnie wybierz ikony, aby filtrować zawartość ekranu.

  • Na taśmie filmowej kliknij filtr, a następnie wybierz ikony, aby filtrować zawartość ekranu w oparciu o stan flagi, stan edycji, ocenę w postaci gwiazdek lub etykietę koloru.

  Ustawianie filtrów dla zdjęć wyświetlanych na taśmie filmowej w programie Lightroom Classic CC
  Ustaw filtry dla zdjęć wyświetlanych na taśmie filmowej i w widoku siatki.

  Więcej informacji. George Jardine opowiada o porządkowaniu zdjęć ich sprawnym wyszukiwaniu za pomocą paska filtrów.

Kontrolowanie zachowania filtrów dla folderu lub kolekcji

Domyślnie zachowanie filtrów nie jest trwałe. Jeśli zastosujesz filtr do folderu lub kolekcji, a następnie wyjdziesz z tego folderu lub kolekcji, filtr zostanie wyczyszczony po powrocie do oryginalnej lokalizacji.

 • Aby kontrolować filtry dla wybranego folderu lub kolekcji, wybierz kolejno Plik > Filtry biblioteki i wskaż jedną z następujących opcji:

  Włącz filtry Włącza ostatnio używane filtry, które zostały zastosowane do folderu lub kolekcji.

  Zablokuj filtry Stosuje bieżące filtry do wybranych folderów lub kolekcji.

  Zapamiętaj filtry każdego źródła osobno Dostępne, gdy filtry są zablokowane. Stosuje ostatnio używane filtry dla wybranego folderu lub kolekcji.

 • Aby filtry były „trwałe”, to znaczy były aktywne po powrocie do poprzednio filtrowanego folderu lub kolekcji, wybierz kolejno Plik > Filtry biblioteki > Zablokuj filtry, a następnie Plik > Filtry biblioteki > Zapamiętaj filtry.

Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej

W widoku siatki wybierz zdjęcia, z którymi chcesz pracować w bibliotece lub innych modułach. Wybrane zdjęcia są także widoczne na taśmie filmowej. Analogicznie, określone zdjęcia wybrane na taśmie filmowej są wyświetlane w widoku siatki.

Po wybraniu zdjęcia staje się ono aktywnym zdjęciem. Można wybrać wiele zdjęć, ale tylko jedno zdjęcie jest aktywnym zdjęciem. Wybrane zdjęcia są oznaczone w widoku siatki i na taśmie filmowej cienką białą ramką oraz kolorem komórki jaśniejszym niż niezaznaczone zdjęcia. Najjaśniejsza kolorowa komórka wskazuje aktywne zdjęcie.

Po wybraniu kilku zdjęć można kliknąć dowolne wybrane zdjęcie, aby je uaktywnić bez usuwania zaznaczenia innych zdjęć. Jeśli klikniesz zdjęcie poza wyborem, stanie się ono aktywnym zdjęciem, a wszystkie inne zdjęcia zostaną usunięte z wyboru.

Jeśli w widoku siatki zaznaczono więcej niż jedno zdjęcie i zostaną wprowadzone zmiany, takie jak stosowanie ocen, etykiet lub dodawanie metadanych, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich wybranych zdjęć.

Jeśli na taśmie filmowej wybrano więcej niż jedno zdjęcie i jesteś w widoku lupy, porównania lub analizy, zmiany takie jak dodawanie ocen, etykiet lub metadanych są stosowane tylko do aktywnego zdjęcia.

Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej w programie Lightroom Classic CC
Po wybraniu wielu zdjęć najjaśniejsza kolorowa komórka wskazuje aktywne zdjęcie.

Uwaga:

Oflagowane zdjęcia można również zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie w widoku siatki i taśmy filmowej. Patrz Wybranie oflagowanych zdjęć.

 1. (Opcjonalnie) W module Biblioteka wybierz elementy w panelu Katalog, Foldery lub Kolekcje, aby wyświetlić zdjęcia, których chcesz użyć. W razie potrzeby określ kryteria na pasku filtra biblioteki, aby zawęzić wybór.
  Uwaga:

  Zdjęcia można również wybierać za pomocą paneli Lista słów kluczowych i Metadane. Kliknij strzałkę po prawej stronie kryterium liczby słów kluczowych lub metadanych. Zdjęcia zawierające ten znacznik lub kryteria są wyświetlane w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 2. W widoku siatki lub na taśmie filmowej wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać zdjęcie, kliknij jego miniaturę.

  • Aby wybrać nieciągłe zdjęcia w widoku siatki lub na taśmie filmowej, kliknij pierwsze zdjęcie, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS), aby wyświetlić dodatkowe zdjęcia.

  • Aby wybrać zdjęcie i wszystkie zdjęcia pomiędzy nim a aktywnym zdjęciem, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby wybrać wszystkie zdjęcia, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze Ctrl+A (Windows) lub Command+A (Mac OS).

  • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć, wybierz polecenie Edycja > Nie wybieraj żadnych lub naciśnij klawisze Ctrl+D (Windows) lub Command+D (Mac OS).

  • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć z wyjątkiem aktywnego, wybierz polecenie Edycja > Wybierz tylko aktywne zdjęcie lub naciśnij klawisze Shift+Ctrl+D (Windows) lub Shift+Command+D (Mac OS).

  • Aby zmienić aktywne zdjęcie w grupie wybranych zdjęć, kliknij inną miniaturę zdjęcia.

  • Aby wybrać nowe aktywne zdjęcie i usunąć zaznaczenie wszystkich innych zdjęć w grupie wybranych zdjęć, kliknij krawędź komórki siatki zdjęcia.

  • Aby usunąć zaznaczenie aktywnego zdjęcia w grupie wybranych zdjęć, wybierz kolejno Edytuj > Usuń zaznaczenie aktywnego zdjęcia lub naciśnij klawisz /. Następne zdjęcie z wyboru wielu zdjęć stanie się aktywnym zdjęciem.

  • Aby usunąć zaznaczenie wybranych zdjęć i zaznaczyć wszystkie niezaznaczone zdjęcia, wybierz kolejno Edytuj > Odwróć wybór.

  Po wybraniu wielu zdjęć pierwszym wybranym zdjęciem jest wybór podstawowy (aktywne zdjęcie), oznaczony jaśniejszą podświetloną ramką.

  Uwaga:

  Po wybraniu zdjęć dodaj je do szybkiej kolekcji, aby łatwo przygotować je do drukowania, prezentacji w pokazie slajdów, montażu w galerii internetowej lub wyeksportowania.

Porównywanie zdjęć w module Biblioteka

Program Lightroom Classic umożliwia przeglądanie dużych podglądów jednego lub kilku zdjęć w celu wykonywania zadań takich jak wybieranie najlepszego zdjęcia w serii. Podgląd dwóch zdjęć można wyświetlać obok siebie w widoku porównania lub wyświetlać podgląd dwóch lub więcej zdjęć w widoku analizy.

W widoku porównania jedno zdjęcie jest wybrane (aktywne), a drugie jest kandydatem. Za pomocą elementów sterujących na pasku narzędzi można przełączać wybrane i kandydujące zdjęcia, powiększać i pomniejszać jeden lub oba widoki jednocześnie i potwierdzić zakończenie porównania.

W widoku analizy wybrane (aktywne) zdjęcie ma białą krawędź. Aktywne zdjęcie można wskazać, klikając je w obszarze wyświetlania obrazu. W prawym dolnym rogu wszystkich zdjęć znajduje się ikona Odznacz zdjęcie , która umożliwia usunięcie zdjęć z widoku analizy. (W systemie Mac OS przesuń wskaźnik nad zdjęcie, aby wyświetlić ikonę).

Oba widoki zapewniają dostęp do gwiazdek oceny, kolorowych etykiet oraz znaczników Wybrane lub Odrzucone dla każdego zdjęcia. Oba widoki umożliwiają również usunięcie zaznaczenia zdjęć w celu zawężenia analizowanych obrazów. Patrz Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć.

Podczas porównywania zdjęć można zawsze przełączać się pomiędzy widokami porównania i analizy. Można również wyświetlić widoki porównania i analizy w drugim oknie na drugim monitorze. Patrz Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze.

Porównywanie zdjęcia w widoku porównania

 1. W widoku siatki lub na taśmie filmowej wybierz dwa zdjęcia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Widok porównania  na pasku narzędzi.

  • Wybierz kolejno Widok > Porównaj.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz tylko jedno zdjęcie, a następnie przełączysz się na widok porównania, program Lightroom Classic użyje aktualnie wybranego zdjęcia i albo ostatniego wcześniej wybranego zdjęcia, albo sąsiedniego zdjęcia w widoku siatki lub na taśmie filmowej.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności w celu dostosowania podglądów zdjęć:
  • Aby jednocześnie powiększyć lub pomniejszyć oba zdjęcia, upewnij się, że na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona Połącz fokus , a następnie przeciągnij suwak powiększenia.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć jedno zdjęcie, wybierz je, upewnij się, że na pasku narzędzi jest wyświetlana ikona Rozłącz fokus , a następnie przeciągnij suwak powiększenia.

   Uwaga: kliknięcie ikony paska narzędzi przełącza pomiędzy opcjami Połącz fokus i Rozłącz fokus.

  • Aby zsynchronizować skalowanie kandydującego i wybranego zdjęcia, kliknij przycisk Synchronizuj na pasku narzędzi.

 3. Ustaw gwiazdki oceny, kolorowe etykiety lub flagi Wybrane lub Odrzucone dla zdjęć.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby określić inne wybrane i kandydujące zdjęcia:
  • Kliknij przycisk Zamień na pasku narzędzi, aby odwrócić wybrane i kandydujące zdjęcia.

  • Kliknij ikonę Wybierz następne zdjęcie na pasku narzędzi (lub naciśnij klawisz strzałki w prawo), aby porównać kolejne zdjęcia z pierwszym wyborem. Wybierz opcję poprzednie zdjęcie, aby porównać poprzednie zdjęcia z pierwszym wyborem. Naciśnij przycisk strzałki w górę, aby zastąpić wybrane zdjęcie aktualnym wyborem i zastąpić wybrane zdjęcie kolejnym obrazem.

  • Kliknij ikonę Odznacz zdjęcie  w prawym dolnym rogu pod zdjęciem.

  • Wybierz zdjęcie kandydujące, a następnie kliknij przycisk Wybierz na pasku narzędzi.

 5. Powtórz kroki od 2 do 4 stosownie do potrzeb.
 6. Kliknij inny przycisk widoku, aby wyjść z widoku porównania.

Porównywanie zdjęcia w widoku analizy

 1. W widoku siatki lub na taśmie filmowej wybierz dwa lub więcej zdjęć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Widok analizy  na pasku narzędzi.

  • Wybierz kolejno Widok > Analiza.

  Uwaga:

  Zawsze możesz dodać więcej zdjęć do porównania w dowolnym momencie, wybierając je na taśmie filmowej. Pamiętaj, że podgląd w widoku analizy jest mniejszy w przypadku wybrania większej liczby zdjęć. Patrz Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 2. W widoku analizy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby określić wybrane zdjęcie, kliknij zdjęcie w obszarze roboczym lub na taśmie filmowej lub kliknij ikonę Wybierz poprzednie zdjęcie albo Wybierz następne zdjęcie na pasku narzędzi.

  Uwaga:

  Aby ikony były wyświetlane, należy wybrać opcję nawigacji w menu podręcznym paska narzędzi Widok analizy.

  • Aby usunąć zaznaczenie zdjęć, kliknij ikonę Odznacz zdjęcie  w prawym dolnym rogu zdjęcia.

  • Aby ocenić, oznaczyć lub oflagować zdjęcia, kliknij gwiazdki oceny, kolorowe etykiety i flagę Wybrane lub Odrzucone pod zdjęciami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto