Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z modułem Mapa

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Wyświetl zdjęcia na mapie

Moduł Mapa pokazuje na mapie Google miejsce wykonania zdjęcia. Moduł używa współrzędnych GPS osadzonych w metadanych zdjęć, aby oznaczyć zdjęcia na mapie.

Większość aparatów w telefonach, w tym w iPhone’ach, rejestruje w metadanych współrzędne GPS. Jeśli aparat nie rejestruje współrzędnych GPS, możesz dodać je do modułu Mapa lub zaimportować dziennik śladów z urządzenia GPS.

Aby korzystać z modułu Mapa, musisz być online. Mapy są wyświetlane w języku używanym przez domyślną przeglądarkę internetową, który może różnić się od używanej wersji językowej Lightroom Classic.

Uwaga:

Aby sprawdzić, czy zdjęcie jest oznaczone metadanymi GPS, wybierz predefiniowane ustawienie lokalizacji w panelu Metadane w module Biblioteka lub Mapa. Następnie poszukaj współrzędnych w polu GPS.

Moduł Mapa w programie Lightroom Classic CC
Moduł Mapa

A. Panel Zapisane lokalizacje B. Menu stylu mapy C. Suwak powiększenia D. Wybrane zdjęcie E. Przycisk Mapa F. Panel Metadane 

Aby cofnąć zmiany w module Mapa, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie mapę, aby przybliżyć lokalizację.

 • Przeciągnij suwak powiększenia na pasku narzędzi, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

  Uwaga: moduł Mapa obsługuje również powiększanie za pomocą kółka myszy i gestów wielodotykowych płytki dotykowej.

 • Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij do obszaru podglądu, aby powiększyć ten obszar.

 • Przeciągnij mapę, aby zmienić jej położenie w obszarze podglądu.

 • W polu Wyszukaj w prawym górnym rogu obszaru podglądu wprowadź lokalizację, aby do niej przejść.

 • Określ wygląd mapy, wybierając opcję z menu Styl mapy na pasku narzędzi:

Satelitarna

Wyświetla fotografię satelitarną lokalizacji.

Mapa drogowa

Wyświetla drogi i granice geopolityczne oraz punkty orientacyjne na płaskim, graficznym tle.

Hybrydowa

Nakładanie dróg i danych geopolitycznych na fotografię satelitarną.

Teren

Graficzne przedstawienie krajobrazu.

Jasny lub ciemny

Jasny lub ciemny obraz mapy drogowej o niskim kontraście.

Etykiety

W module Mapa domyślnie na mapie wyświetla się mniej etykiet z Google. Aby wyświetlić wszystkie dostępne etykiety, wybierz opcję Pokaż więcej etykiet pod mapami.

Pokaż więcej etykiet w module Mapa

Uwaga:

Aby zmienić opcje stylu mapy, wybierz Widok z paska menu w module Mapa.

Tworzenie kolekcji z pinezki zdjęcia na mapie

Aby utworzyć kolekcję z grupy zdjęć w tej samej lokalizacji na mapie, wykonaj następujące czynności:

Tworzenie kolekcji z pinezki zdjęcia na mapie
Tworzenie kolekcji z pinezki zdjęcia na mapie

 1. W module Mapa kliknij pinezkę zdjęcia prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS).
 2. Wybierz polecenie Utwórz kolekcję z menu kontekstowego.
 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz kolekcję. Aby utworzyć kolekcję, postępuj zgodnie z instrukcjami, począwszy od kroku 2.

Kolekcja będzie widoczna w panelu Kolekcje.

Praca ze zdjęciami i danymi GPS

 • Aby dodać współrzędne GPS do zdjęć (i dodać zdjęcia do mapy), wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij zdjęcia z taśmy filmowej i upuść je na mapę.

  • Wybierz jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej i kliknij lokalizację mapy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

  • Wybierz jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej i kliknij lokalizację GPS prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Dodaj lokalizację GPS do wybranych zdjęć.

 • Aby wyświetlić podgląd miniatur zdjęć w określonej lokalizacji, kliknij pinezkę zdjęcia.

Uwaga:

Wybierz polecenie Widok > Pokaż klucz mapy, aby wyświetlić nakładkę, która wyjaśnia pinezki zdjęć.

Klawisz wyświetlania pinezki podglądu modułu Mapa w programie Lightroom Classic CC
Klawisz wyświetlania pinezki podglądu modułu Mapa

 • Aby usunąć metadane GPS ze zdjęć (i usunąć zdjęcia z mapy), wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pinezkę zdjęcia na mapie i naciśnij klawisz Delete.

  • Kliknij pinezkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz opcję Usuń lokalizację GPS.

  • Zaznacz zdjęcie na taśmie filmowej w module Mapa i naciśnij klawisz Delete.

 • Kliknij przycisk Dzienniki śledzenia GPS i wybierz opcję Załaduj dziennik śledzenia, aby przesłać dane GPS (plik GPX) z urządzenia innego producenta.

 • Filtr lokalizacji pokazuje, które zdjęcia z taśmy filmowej są wyświetlane na mapie:

Widoczne na mapie

Pokazuje, które zdjęcia z taśmy filmowej znajdują się w bieżącym widoku mapy.

Oznaczone/nieoznaczone

Pokazuje, które zdjęcia na taśmie filmowej są oznaczone lub nieoznaczone danymi GPS.

Brak

Usuwa filtry lokalizacji.

Uwaga:

Podczas eksportowania zdjęć można pominąć metadane GPS. W oknie dialogowym Eksport przejdź do panelu Metadane i wybierz polecenie Usuń informacje o lokalizacji.

Dopasuj zdjęcia do dziennika śladów, aby automatycznie oznaczać współrzędne GPS

Załaduj dziennik śladów

Aby załadować dziennik śladów (tylko plik GPX), kliknij Mapa > Dziennik śladów > Załaduj dziennik śladów

Po załadowaniu dziennika śladów (plik GPX) w module Mapa, program Lightroom Classic wyszukuje zdjęcia (w bieżącym katalogu), których daty rejestracji odpowiadają datom dziennika śladów. Jeśli zostaną znalezione dopasowania, program Lightroom Classic umożliwia automatyczne oznaczanie współrzędnych GPS wybranych zdjęć za pomocą opcji Automatyczne oznaczanie. Aby to zrobić:

 1. W module Mapa wybierz dopasowane zdjęcia na taśmie filmowej.
 2. Wybierz Mapa > Dziennik śladów > Automatyczne oznaczanie wybranych zdjęć.

Ustaw przesunięcie strefy czasowej

Jeśli zdjęcia zostały zrobione podczas podróży w innej strefie czasowej lub zegar aparatu nie został ustawiony prawidłowo, zdjęcia mogą nie odpowiadać zapisom w dzienniku śladów. W takich przypadkach można ustawić wartość przesunięcia czasu śledzenia (w formacie GG:mm) w programie Lightroom Classic. Ta wartość umożliwia zmianę czasu w dzienniku śladów tak, aby odpowiadał on czasowi wykonania zdjęcia w aparacie, dzięki czemu można użyć opcji Automatycznego oznaczania do umieszczenia zdjęcia na ścieżce.

Aby ustawić przesunięcie strefy czasowej:  

 1. W module Mapa wybierz zdjęcia z taśmy filmowej, które chcesz dopasować do dziennika śladów.
 2. Wybierz Mapa > Dziennik śladów > Ustaw przesunięcie czasu w dzienniku śledzenia.
  • W oknie dialogowym Przesunięcie czasu śledzenia dostosuj godziny i minuty na suwaku Przesunięcie
 3. Kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe przesunięcia czasu w dzienniku śledzenia

Uwaga:

Okno dialogowe przesunięcia czasu w dzienniku śledzenia wyświetla zakres czasu przechwytywania wybranych zdjęć oraz zakres czasu w dzienniku śledzenia. Ustawi suwak przesunięcia na wartość, w której zakresy te nakładają się na siebie. 

Uwaga:

Jeśli wartość suwaka przesunięcia nie odpowiada strefie czasowej dziennika śledzenia i strefie czasowej zdjęć, program Lightroom Classic wskazuje to, podświetlając na czerwono czas w dzienniku śledzenia. Nadal można ustawić tę wartość przesunięcia.

Zapisz lokalizacje

W przypadku zdjęć wykonanych w określonej odległości można utworzyć zapisaną lokalizację. Na przykład, jeśli jedziesz do Grecji, aby wykonać sesję zdjęciową dla klienta, możesz utworzyć zapisaną lokalizację obejmującą odwiedzane wyspy.

 1. W module Mapa przejdź do lokalizacji na mapie i kliknij przycisk „+” w panelu Zapisane lokalizacje. Panel Zapisane lokalizacje znajduje się po lewej stronie okna Lightroom Classic.

 2. W oknie dialogowym Nowa lokalizacja wprowadź nazwę lokalizacji i wybierz folder, w którym ma zostać zapisana.

  Promień

  Definiuje promień, w stopach, milach, metrach lub kilometrach, od środka widocznego obszaru mapy.

  Prywatny

  Usuwa wszystkie metadane lokalizacji IPTC, w tym współrzędne GPS, sublokalizację, miasto, stan/prowincję, kraj i kod ISO kraju, gdy zdjęcia w zapisanej lokalizacji są eksportowane z Lightroom Classic.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

  Lokalizacja pojawi się na mapie oznaczona białym kółkiem, z jedną pinezką  w środku, a drugą na obwodzie.

 4. Podczas pracy z zapisanymi lokalizacjami należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji w panelu Zapisane lokalizacje, aby wyświetlić ją na mapie.
  Panel Zapisane lokalizacje w module Mapa w programie Lightroom Classic CC
  Panel Zapisane lokalizacje w module Mapa

  • Aby dodać zdjęcia do lokalizacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Przeciągnij jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej do białego kółka na mapie.

   • Wybierz jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej i zaznacz pole wyboru obok nazwy lokalizacji w panelu Zapisane lokalizacje.

  • Aby przejść do lokalizacji na mapie, kliknij przycisk strzałki w prawo obok nazwy lokalizacji w panelu Zapisane lokalizacje.

  • Aby edytować lokalizację, kliknij ją prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) w panelu Zapisane lokalizacje i wybierz Opcje lokalizacji.

   Wskazówka: aby dostosować promień, można również przeciągnąć pinezkę w zewnętrznej części okręgu lokalizacji na mapie. Przeciągnij pinezkę w środku okręgu, aby przesunąć lokalizację na mapie.

  • Aby usunąć lokalizację, zaznacz ją w panelu zapisane lokalizacje i kliknij przycisk minus ( - ). Można również kliknąć lokalizację prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Control (macOS) w panelu zapisane lokalizacje lub na mapie i wybrać polecenie Usuń.

Kilka słów od specjalisty

Wyświetlanie obrazów na mapie w programie Lightroom Classic.

Julieanne Kost

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?