Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie słów kluczowych

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Słowa kluczowe to dodawane przez klienta metadane obrazu, które opisują zawartość zdjęcia. Pomagają one w identyfikacji, wyszukiwaniu i znajdowaniu zdjęć w katalogu. Po zastosowaniu do zdjęć słowa kluczowe mogą być odczytywane przez aplikacje firmy Adobe, takie jak Adobe Bridge, Photoshop lub Photoshop Elements, lub inne aplikacje obsługujące metadane XMP.

Program Lightroom Classic oferuje kilka sposobów stosowania słów kluczowych do zdjęć. Można je wpisać lub wybrać w panelu Słowa kluczowe lub przeciągnąć zdjęcia do określonych słów kluczowych w panelu Lista słów kluczowych.

W widoku siatki zdjęcia ze słowami kluczowymi wyświetlają plakietkę miniatur. Wszystkie słowa kluczowe w katalogu są wyświetlane w panelu Lista słów kluczowych. Słowa kluczowe można w dowolnym momencie dodawać, edytować, zmieniać ich nazwy i usuwać. Podczas tworzenia lub edycji słów kluczowych można określić synonimy i opcje eksportu. Synonimy są powiązanymi terminami dla słów kluczowych. Po wybraniu zdjęć zawierających słowa kluczowe z synonimami synonimy będą wyświetlane w panelu Słowa kluczowe po wybraniu kolejno opcji Słowo kluczowe > Będzie eksportowane.

Słowa kluczowe mogą zawierać inne, zagnieżdżenia w nich słowa kluczowe. Na przykład słowo kluczowe Zwierzęta może zawierać słowa kluczowe psy i koty. Słowo kluczowe psy może z kolei zawierać słowa Owczarek australijski, Border Collie itd.

Słowa kluczowe można także porządkować w grupy nazywane zestawami słów kluczowych. Wybranie określonego zestawu słów kluczowych sprawia, że odpowiednie słowa kluczowe są łatwiej dostępne. Jest to szczególnie przydatne podczas dodawania kolejnych słów kluczowych do katalogu.

Więcej informacji na temat tworzenia i używania słów kluczowych można znaleźć w poniższym samouczku wideo.

Samouczek wideo: Omówienie słów kluczowych

Infinite Skills

Wyświetlanie słów kluczowych

Wszystkie słowa kluczowe znajdują się w panelu Lista słów kluczowych. Dla każdego słowa kluczowego wyświetlana jest liczba zdjęć, które je zawierają.

 1. W panelu Biblioteka wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić słowa kluczowe w katalogu, rozwiń panel Lista słów kluczowych.

  • Aby wyświetlić słowa kluczowe dla jednego zdjęcia, wybierz je w widoku siatki lub na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy i poszukaj w obszarze Słowa kluczowe panelu Słowa kluczowe. Możesz też przejrzeć panel Lista słów kluczowych: symbol zaznaczenia po lewej stronie słowa kluczowego w panelu Lista słów kluczowych wskazuje, że wybrane zdjęcie zawiera ten znacznik.

  • Aby wyświetlić słowa kluczowe dla więcej niż jednego zdjęcia, wybierz zdjęcia w widoku siatki i poszukaj w obszarze słowa Kluczowe panelu Słowa kluczowe. Obok słów kluczowych, które nie są wspólne dla wszystkich wybranych zdjęć, widoczna jest gwiazdka. W panelu Lista słów kluczowych znak minusa po lewej stronie słowa kluczowego oznacza, że znacznik nie jest wspólny dla wszystkich wybranych zdjęć.

Tworzenie słów kluczowych

 1. Po wybraniu jednego lub kilku zdjęć w widoku siatki lub wybraniu jednego zdjęcia na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz w polu oznaczonym Kliknij tutaj, aby dodać słowa kluczowe w obszarze Słowa kluczowe panelu Słowa kluczowe. Następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Pomiń kolejne punkty opisywanej procedury.

  • Kliknij ikonę plusa (+) w panelu Lista słów kluczowych.

  Uwaga:

  Przecinki, średniki i kreski pionowe ( | ) nie są dozwolone w słowach kluczowych, ponieważ służą one do oddzielania słów kluczowych na listach. Słowa kluczowe nie mogą kończyć się gwiazdką ( * ). Słowa kluczowe i synonimy nie mogą rozpoczynać się ani kończyć znakiem spacji lub tabulacji.

 2. W oknie dialogowym Utwórz znacznik słowa kluczowegowpisz nazwę słowa kluczowego.

 3. Wpisz synonimy słowa kluczowego. Synonimy możesz rozdzielić przecinkami.

 4. Wybierz dowolną z następujących opcji:

  Umieść wewnątrz „[słowo kluczowe]”

  (Dostępne, jeśli podczas tworzenia słowa kluczowego zostanie wybrane istniejące słowo kluczowe) Zagnieżdża nowe słowo kluczowe pod wybranym słowem kluczowym, tak aby było ono zawarte w słowie kluczowym wyższego poziomu.

  Dołącz podczas eksportu

  Dołącza słowo kluczowe podczas eksportowania zdjęć. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, słowo kluczowe nie jest dołączane.

  Eksportuj zawierające słowa kluczowe

  Dołącza podczas eksportowania zdjęć słowa kluczowe wyższego poziomu, które zawierają słowo kluczowe.

  Eksportuj synonimy

  Dołącza podczas eksportowania zdjęć synonimy związane ze słowem kluczowym.

  Dodaj do wybranych zdjęć

  Stosuje słowo kluczowe do wybranych zdjęć.

Jeżeli w widoku lupy, porównania lub analizy wybrano więcej niż jedno zdjęcie, słowa kluczowe są dodawane tylko do aktywnego zdjęcia.

Uwaga:

Aby automatycznie zagnieżdżać nowe słowa kluczowe pod określonym znacznikiem wyższego poziomu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) znacznik wyższego poziomu w panelu Lista słów kluczowych i wybierz polecenie Umieść nowe słowa kluczowe wewnątrz tego słowa kluczowego. Obok nadrzędnego słowa kluczowego pojawi się kropka, a wszystkie nowe znaczniki staną się elementami podrzędnymi tego słowa kluczowego do momentu usunięcia zaznaczenia opcji w menu kontekstowym.

Edycja słów kluczowych

 1. W module Biblioteka kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) słowo kluczowe w panelu Lista słów kluczowych i wybierz z menu polecenie Edytuj znacznik słowa kluczowego.

 2. W oknie dialogowym Edytuj znacznik słowa kluczowego wpisz ewentualne zmiany w nazwie słowa kluczowego, dodaj synonimy lub ustaw jedną z następujących opcji słowa kluczowego:

  Dołącz podczas eksportu

  Dołącza słowo kluczowe podczas eksportowania zdjęć. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, słowo kluczowe nie jest dołączane.

  Eksportuj zawierające słowa kluczowe

  Dołącza podczas eksportowania zdjęć słowa kluczowe wyższego poziomu, które zawierają słowo kluczowe.

  Eksportuj synonimy

  Dołącza podczas eksportowania zdjęć synonimy związane ze słowem kluczowym.

Zmienianie nazwy słów kluczowych

 1. W module Biblioteka kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) słowo kluczowe w panelu Lista słów kluczowych i wybierz z menu polecenie Edytuj znacznik słowa kluczowego.

 2. W oknie dialogowym Edytuj znacznik słowa kluczowego zmień nazwę słowa kluczowego i kliknij Zapisz.

Dodawanie słów kluczowych do zdjęć

Panel Słowa kluczowe w module Biblioteka umożliwia dodawanie słów kluczowych do zdjęć poprzez wpisanie nowego słowa kluczowego lub zastosowanie słów kluczowych z zestawu słów kluczowych. Można również dodawać słowa kluczowe do zdjęć, przeciągając je do słów kluczowych w panelu Lista słów kluczowych. Słowa kluczowe można także zastosować do zdjęć przy użyciu narzędzia Painter. Patrz Dodawanie lub usuwanie słów kluczowych za pomocą narzędzia Painter.

Po dodaniu słów kluczowych do zdjęć zmiany są zapisywane w programie Lightroom Classic, ale słowa kluczowe nie są zapisywane w plikach, chyba że w oknie dialogowym Ustawienia katalogu zostanie wybrana opcja Automatycznie zapisuj zmiany w XMP. Aby ręcznie zapisać słowa kluczowe w plikach, wybierz kolejno Metadane > Zapisz metadane w pliku.

 1. Aby zastosować słowa kluczowe do więcej niż jednego zdjęcia na raz, zaznacz je w widoku siatki. Można również wybrać pojedyncze zdjęcie z taśmy filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy.
  Uwaga:

  Jeżeli na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybrano więcej niż jedno zdjęcie, słowa kluczowe zostaną dodane tylko do aktywnego zdjęcia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz słowa kluczowe w polu oznaczonym Kliknij tutaj, aby dodać słowa kluczowe w obszarze Słowa kluczowe panelu Słowa kluczowe. Słowa kluczowe możesz oddzielić przecinkami. Użyj znaku |, < lub >, aby wskazać hierarchiczne słowa kluczowe. Na przykład: zwierzę | pies, zwierzę > pies lub pies < zwierzę.

  • Kliknij słowo kluczowe w obszarze Sugestie słów kluczowych w panelu Słowa kluczowe. Sugestie słów kluczowych opierają się na różnych kryteriach, w tym istniejących słowach kluczowych stosowanych do wybranego zdjęcia i innych zdjęć wykonanych w podobnym okresie czasu.

  • Kliknij słowo kluczowe z zestawu słów kluczowych w obszarze Zestaw słów kluczowych panelu Słowa kluczowe.

  • Kliknij docelowe pole po lewej stronie słowa kluczowego w panelu Lista słów kluczowych. Symbol zaznaczenia wskazuje, że wybrane zdjęcie zawiera dane słowo kluczowe.

  • (Tylko widok siatki) Przeciągnij wybrane zdjęcia do słów kluczowych w panelu Lista słów kluczowych. Możesz też przeciągnąć słowo kluczowe z panelu Lista słów kluczowych do wybranych zdjęć.

  Uwaga:

  Można także dodawać słowa kluczowe zdjęć importowanych do programu Lightroom Classic.

Po dodaniu słów kluczowych do zdjęć panel Lista słów kluczowych zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić całkowitą liczbę zdjęć, które używają znacznika.

Kopiowanie i wklejanie słów kluczowych

 1. W widoku siatki wybierz zdjęcie ze słowami kluczowymi, które chcesz skopiować.

 2. W obszarze zastosowanych znaczników panelu Słowa kluczowe wybierz słowa kluczowe. Alternatywnie, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Kopiuj.

 3. W widoku siatki wybierz zdjęcia, do których chcesz dodać słowa kluczowe.

 4. Kliknij w obszarze zastosowanych znaczników panelu Słowa kluczowe, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Wklej.

Usuwanie słów kluczowych ze zdjęć lub katalogu

 1. Po wybraniu jednego lub kilku zdjęć w widoku siatki lub wybraniu jednego zdjęcia na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć słowa kluczowe ze zdjęć, wybierz kolejno Znaczniki słów kluczowych > Wprowadź słowa kluczowe w panelu Słowa kluczowe. Następnie wybierz jedno lub więcej słów kluczowych w polu tekstowym w panelu i usuń je. Jeżeli na taśmie filmowej w widoku lupy, porównania lub analizy wybrano więcej niż jedno zdjęcie, słowa kluczowe są usuwane tylko z aktywnego zdjęcia.

  • Aby trwale usunąć słowo kluczowe ze zdjęć i katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) słowo kluczowe w panelu Lista słów kluczowych i wybierz polecenie Usuń z menu. Możesz również wybrać słowa kluczowe i kliknąć ikonę minusa (-) w górnej części panelu Lista słów kluczowych.

   Uwaga: w przypadku przypadkowego usunięcia słów kluczowych należy natychmiast nacisnąć klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć usunięcie.

  • Aby automatycznie usunąć nieużywane słowa kluczowe z katalogu, wybierz kolejno Metadane > Wyczyść nieużywane słowa kluczowe.

   Uwaga: nie można cofnąć usuwania słów kluczowych za pomocą polecenia Wyczyść nieużywane słowa kluczowe.

Po usunięciu słów kluczowych ze zdjęć panel Lista słów kluczowych zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić całkowitą liczbę zdjęć, które używają znacznika.

Importowanie i eksportowanie słów kluczowych

Importowanie i eksportowanie słów kluczowych umożliwia Ci udostępnianie utworzonych przez Ciebie słów kluczowych w celu identyfikacji zdjęć. Na przykład słowa kluczowe mogą być eksportowane z jednego katalogu i importowane do innego katalogu na tym samym lub innym komputerze. Można także importować słowa kluczowe z innych aplikacji, takich jak Adobe Bridge 2.1. Program Lightroom Classic importuje listy słów kluczowych zapisane jako pliki tekstowe. Jeśli lista zawiera znaki specjalne, lista musi być rozdzielona tabulatorami i zapisana w formacie UTF-8.

Eksportowanie słów kluczowych powoduje ich zapisanie w pliku tekstowym. Podczas tworzenia lub edycji słów kluczowych można określić, czy mają one być uwzględnione podczas eksportu. Podczas importowania słów kluczowych z pliku tekstowego stają się one słowami kluczowymi w katalogu i pojawiają się w panelu Lista słów kluczowych.

 1. W panelu Biblioteka wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaimportować słowa kluczowe do katalogu, wybierz kolejno Metadane > Importuj słowa kluczowe, przejdź do pliku tekstowego lub pliku katalogu zawierającego słowa kluczowe i wybierz polecenie Otwórz (Windows) lub Wybierz (Mac OS).

  • Aby wyeksportować wszystkie możliwe do wyeksportowania słowa kluczowe z katalogu, wybierz kolejno Metadane > Eksportuj słowa kluczowe, wybierz lokalizację pliku słów kluczowych, a następnie kliknij Zapisz.

  Uwaga:

  Słowa kluczowe można eksportować wraz z opcjami znacznika słowa kluczowego w pliku .csv. Aby wybrać tę opcję, w module Biblioteka przejdź do opcji Metadane > Eksportuj słowa kluczowe > Uwzględnij opcje znacznika słowa kluczowego… (.csv).

  Eksport opcji znacznika słowa kluczowego

Tworzenie i stosowanie skrótów do słów kluczowych

Skróty do słów kluczowych umożliwiają szybkie zastosowanie jednego lub więcej słów kluczowych do wielu zdjęć. Po zdefiniowaniu skrótu zastosuj go przy użyciu polecenia Dodaj słowo kluczowe w menu kontekstowym lub przy użyciu narzędzia Painter. Patrz Dodawanie lub usuwanie słów kluczowych za pomocą narzędzia Painter.

 1. W panelu Biblioteka wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) jedno słowo kluczowe w panelu Lista słów kluczowych i wybierz z menu opcję Użyj tego słowa jako skrótu do słowa kluczowego. Przejdź do kroku 2.

  • Wybierz kolejno Metadane > Ustaw skrót do słowa kluczowego.

 2. W oknie dialogowym Ustaw skrót do słowa kluczowego wpisz jedno lub więcej słów kluczowych, oddziel je przecinkami, a następnie kliknij Ustaw.

  Uwaga:

  Podczas wpisywania słowa program Lightroom Classic wyświetla podpowiedzi. Aby wybrać podpowiedź słowa kluczowego, kliknij ją na wyświetlonej liście.

  Znak plusa (+) obok słowa kluczowego w panelu Lista słów kluczowych wskazuje, że jest on częścią bieżącego skrótu do słowa kluczowego.

 3. Aby zastosować skrót do słowa kluczowego, wybierz jedno lub więcej zdjęć w widoku siatki lub na taśmie filmowej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Dodaj słowo kluczowe [nazwa słowa kluczowego].

Dodawanie lub usuwanie słów kluczowych za pomocą narzędzia Painter

Po określeniu słów kluczowych dla skrótu do słowa kluczowego można szybko zastosować skrót do zdjęć za pomocą narzędzia Painter.

Uwaga:

Jeśli narzędzie Painter nie pojawia się na pasku narzędzi, wybierz opcję Painter z menu paska narzędzi.

 1. W panelu Biblioteka wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz kolejno Metadane > Włącz malowanie.

  • W widoku siatki kliknij ikonę narzędzia Painter na pasku narzędzi.

  Po włączeniu narzędzia Painter wskaźnik staje się ikoną malowania, a ikona Painter nie jest już widoczna na pasku narzędzi.

 2. W razie potrzeby wybierz opcję Słowa kluczowe z menu Malowanie na pasku narzędzi.

 3. W razie potrzeby wpisz słowo kluczowe lub słowa kluczowe, które chcesz dodać lub usunąć w polu paska narzędzi.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować skrót do słowa kluczowego do pojedynczego zdjęcia, kliknij je za pomocą narzędzia Painter.

  • Aby zastosować skrót do słowa kluczowego do wielu zdjęć, kliknij i przeciągnij je w widoku siatki.

  • Aby usunąć skrót do słowa kluczowego, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zmienić narzędzie Painter w narzędzie Gumka. Ponownie kliknij zdjęcie lub kliknij i przeciągnij palcem po wielu zdjęciach za pomocą gumki.

   Wskazówka: aby wyświetlić tylko zdjęcia zawierające słowa kluczowe, które chcesz usunąć, wyfiltruj zdjęcia w widoku siatki, klikając białą strzałkę po prawej stronie słowa kluczowego w panelu Lista słów kluczowych.

 5. Aby wyłączyć narzędzie Painter, kliknij kółko na pasku narzędzi. Gdy opcja ta jest wyłączona, ikona aplikacji Painter jest widoczna na pasku narzędzi.

Szybkie przypisywanie słów kluczowych z zestawów słów kluczowych

Podczas przypisywania słów kluczowych za pomocą narzędzia Painter można teraz szybko przypisać wiele słów kluczowych z wygodnych zestawów słów kluczowych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Biblioteka wybierz co najmniej jedno zdjęcie. Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd, aby wybrać wiele zdjęć.
 2. Kliknij narzędzie Painter (), a następnie naciśnij klawisz Shift. Zostanie wyświetlone okno dialogowe przypisywania słów kluczowych.
Lightroom Classic CC — okno dialogowe szybkiego przypisywania słów kluczowych
Okno dialogowe szybkiego przypisywania słów kluczowych

 1. Wybierz zestaw słów kluczowych z menu podręcznego.
Zestawy słów kluczowych w programie CC Lightroom Classic
Zestawy słów kluczowych

 1. Wybierz jedno lub więcej słów kluczowych z zestawu słów kluczowych. W razie potrzeby kliknij opcję Zaznacz wszystko.
 2. W razie potrzeby z menu podręcznego wybierz inny zestaw słów kluczowych. Wybierz z niego dodatkowe słowa kluczowe.
 3. Umieść wskaźnik narzędzia Painter nad wybranymi zdjęciami i kliknij je. Wybrane słowa kluczowe zostaną przypisane do zdjęć.
 4. W razie potrzeby możesz przypisać słowa kluczowe do dodatkowych zdjęć, przesuwając wskaźnik i klikając je.
  Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z trybu malowania.

Samouczek wideo: Kopiowanie słów kluczowych za pomocą narzędzia Aerozol

Zestawy słów kluczowych

W miarę dodawania do katalogu coraz większej liczby słów kluczowych warto tworzyć zestawy słów kluczowych, aby można było łatwo uzyskać dostęp do odpowiednich słów kluczowych. Na przykład można utworzyć zestawy słów kluczowych o maksymalnej wartości dziewięciu słów kluczowych dla określonych zdarzeń, lokalizacji, osób lub zleceń. Zestawy słów kluczowych nie zmieniają sposobu zapisu słów kluczowych w metadanych zdjęcia. Oferują one po prostu różne sposoby porządkowania słów kluczowych. Słowa kluczowe mogą należeć do więcej niż jednego zestawu słów kluczowych.

Tworzenie zestawów słów kluczowych

 1. W panelu Biblioteka wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przekonwertować ostatnio ustawione słowa kluczowe na zapisany zestaw słów kluczowych, kliknij menu podręczne Ustaw słowo kluczowe w panelu Słowa kluczowe i wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane. Wpisz nazwę zestawu słów kluczowych i kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby dodać określone słowa kluczowe do zestawu słów kluczowych, upewnij się, że w panelu Słowa kluczowe wybrany jest zestaw słów kluczowych. Następnie wybierz kolejno Zestaw słów kluczowych > Edytuj zestaw w panelu Słowa kluczowe lub wybierz kolejno Metadane > Zestaw słów kluczowych > Edytuj. Wpisz lub zastąp słowa kluczowe w polach tekstowych, a następnie wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane z menu Ustawienie predefiniowane. W oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane wpisz nazwę zestawu słów kluczowych i kliknij przycisk Utwórz.

Wybór zestawów słów kluczowych

 1. W panelu Słowa kluczowe modułu Biblioteka wybierz zestaw słów kluczowych z menu podręcznego Zestaw słów kluczowych:

  Ostatnie słowa kluczowe

  Wyświetla ostatnio używane słowa kluczowe.

  Fotografia zewnętrzna

  Wyświetla słowa kluczowe związane z fotografią przyrodniczą.

  Fotografia portretowa

  Wyświetla słowa kluczowe związane z fotografią portretową.

  Fotografia ślubna

  Wyświetla słowa kluczowe związane z fotografią ślubną.

Edycja zestawów słów kluczowych

 1. W module Biblioteka wybierz opcję Edytuj zestaw z menu podręcznego Zestaw słów kluczowych w panelu Słowa kluczowe.

 2. W oknie dialogowym Edytuj zestaw słów kluczowych wpisz słowa kluczowe w polach tekstowych. Zastąp lub wybierz i usuń słowa kluczowe, które nie mają być uwzględnione w zestawie słów kluczowych.

 3. (Opcjonalnie) Aby utworzyć zestaw słów kluczowych, wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane z menu Ustawienie predefiniowane. Następnie w oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane wpisz nazwę zestawu słów kluczowych i kliknij przycisk Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Zmień, aby zaktualizować zestawy słów kluczowych.

Zmiana nazwy lub usuwanie zestawów słów kluczowych

 1. W module Biblioteka wybierz opcję Edytuj zestaw z menu podręcznego Zestaw słów kluczowych w panelu Słowa kluczowe.

  Uwaga:

  Opcja Edytuj nie jest widoczna, jeśli w menu podręcznym Ustaw wybrano opcję Ostatnie słowa kluczowe.

 2. W oknie dialogowym Edytuj zestaw słów kluczowych z menu Ustawienie predefiniowane wybierz zestaw słów kluczowych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić nazwę zestawu słów kluczowych, wybierz polecenie Zmień nazwę ustawienia predefiniowanego „nazwa zestawu słów kluczowych” z menu Ustawienie predefiniowane.

  • Aby usunąć zestaw słów kluczowych, wybierz polecenie Usuń ustawienie predefiniowane „nazwa zestawu słów kluczowych” z menu Ustawienie predefiniowane.

Sprawdzanie i poprawianie pisowni słów kluczowych (Mac OS)

Podczas sprawdzania pisowni słów kluczowych program Lightroom Classic informuje o każdym słowie, którego nie ma w słowniku. Jeśli wyraz jest napisany poprawnie, zatwierdź go. Pisownia zostanie potwierdzona przez dodanie wyrazu do słownika. Jeśli słowo jest napisane błędnie, wpisz je poprawnie.

Uwaga:

Podane instrukcje dotyczą systemu Mac OS X w wersji 10.6. Polecenia i opcje sprawdzania pisowni w innych wersjach systemu Mac OS X mogą się różnić.

 1. W module Biblioteka kliknij pole tekstowe Słowa kluczowe w panelu Słowa kluczowe.

 2. Wybierz kolejno Edytuj > Pisownia > Pokaż pisownię i gramatykę.

 3. (Opcjonalnie) Wybierz język z menu podręcznego w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka. Jest to język, którego słownik programu Lightroom Classic używa do sprawdzania pisowni.

 4. Kiedy program Lightroom Classic wykryje nieznane słowo lub innego rodzaju błąd, kliknij jednym z następujących przycisków:

  Ignoruj

  Sprawdzanie pisowni będzie kontynuowane bez wprowadzania żadnych zmian w tekście.

  Materiały szkoleniowe

  Nierozpoznane słowo zostanie zapisane w słowniku programu Photoshop. Podczas następnego sprawdzania pisowni będzie ono prawidłowo rozpoznawane.

  Zdefiniuj

  Wyszukuje słowo w słowniku.

  Zgadywanie

  Sugeruje możliwe poprawki pisowni słowa.

  Znajdź następny

  Kontynuuje wyszukiwanie pisowni.

  Zmień

  Dane słowo zostanie poprawione. Odszukaj jego poprawną formę w polu tekstowym, a następnie kliknij Zmień.

Wyróżnianie słów z błędami pisowni (Mac OS)

 1. Po wprowadzeniu słów kluczowych w module Biblioteka kliknij pole tekstowe Słowa kluczowe w panelu Słowa kluczowe.

 2. Wybierz kolejno Edytuj > Pisownia > Sprawdź pisownię.

  Wyróżnione zostanie pierwsze słowo z błędem pisowni w polu tekstowym.

 3. Kliknij wyróżnione słowo i wybierz jedną z następujących opcji:

  Sugerowane poprawki pisowni

  Program Lightroom Classic wyświetli listę sugerowanych poprawek pisowni w górnej części menu kontekstowego. Wybierz słowo, aby poprawić pisownię.

  Ignoruj pisownię

  Sprawdzanie pisowni będzie kontynuowane bez wprowadzania żadnych zmian w tekście.

  Zapisz pisownię

  Nierozpoznane słowo zostanie zapisane w słowniku programu Photoshop. Podczas następnego sprawdzania pisowni będzie ono prawidłowo rozpoznawane.

  Uwaga:

  Możesz również wybrać z menu kontekstowego kolejno Pisownia i gramatyka > Pokaż pisownię i gramatykę, aby otworzyć okno dialogowe zawierające więcej opcji.

Sprawdzanie pisowni podczas pisania (Mac OS)

Program Lightroom Classic może automatycznie sprawdzać pisownię podczas wpisywania słów kluczowych. Jeśli błędnie wpiszesz słowo, zostanie ono podkreślone.

 1. W module Biblioteka kliknij pole tekstowe Słowa kluczowe w panelu Słowa kluczowe.

 2. Wybierz kolejno Edytuj > Pisownia > Sprawdź pisownię podczas pisania.

Wpisywanie znaków specjalnych (Mac OS)

 1. W module Biblioteka wybierz kolejno Edytuj > Znaki specjalne.

  Więcej informacji na temat tworzenia znaków specjalnych można znaleźć w pomocy systemu macOS.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?