Podręcznik użytkownika Anuluj

Automatyczne importowanie zdjęć

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Funkcja automatycznego importowania umożliwia automatyczny import zdjęć do katalogu Lightroom Classic lub kolekcji poprzez monitorowanie folderu obserwowanego pod kątem obecności zdjęć, a następnie importowanie ich do katalogu. Po określeniu ustawień automatycznego importowania można po prostu przeciągnąć zdjęcia do folderu obserwowanego, a program Lightroom Classic automatycznie je zaimportuje, co pozwala ominąć okno importu.

Funkcja automatycznego importowania przydaje się, jeśli program Lightroom Classic nie obsługuje aparatu do importu połączonego: możesz skorzystać z oprogramowania aparatu, aby pobrać zdjęcia z aparatu do folderu obserwowanego.

Uwaga:

Jeśli program Lightroom Classic uruchamia się automatycznie po podłączeniu aparatu lub czytnika kart do komputera i chcesz wyłączyć tę funkcję, zmień preferencje importowania. Patrz: Ustawianie preferencji importowania.

Włączanie automatycznego importowania zdjęć

Wybierz kolejno Plik > Automatyczne importowanie > Włącz automatyczne importowanie.

Określanie ustawień automatycznego importu

 1. Wybierz kolejno Plik > Automatyczny import > Ustawienia automatycznego importu.

 2. W oknie dialogowym Opcje automatycznego importowania określ jedną z następujących opcji:

  Folder obserwowany

  Wybiera lub tworzy folder obserwowany, w którym program Lightroom Classic wykrywa zdjęcia do automatycznego importowania. Wskazany folder musi być pusty. Funkcja automatycznego importowania nie monitoruje podfolderów w folderze obserwowanym.

  Cel

  Wybiera lub tworzy folder, do którego przenoszone są automatycznie importowane zdjęcia.

  Nazywanie pliku

  Nazwa automatycznie importowanego zdjęcia. Patrz Opcje nazewnictwa.

  Informacje

  Stosuje ustawienia obróbki, metadane lub słowa kluczowe do automatycznie importowanych zdjęć.

 3. Wybierz opcję Standardowe z menu Wstępne podglądy, aby wyświetlić podgląd importowanych zdjęć w programie Lightroom Classic, a nie tylko korzystać z wbudowanych podglądów plików zdjęć. Patrz Określanie wstępnych podglądów.

Konfigurowanie folderów obserwowanych

 1. W oknie dialogowym Ustawienia automatycznego importowania kliknij przycisk Wybierz znajdujący się obok folderu obserwowanego.

 2. Przejdź do wybranej lokalizacji i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć folder obserwowany, kliknij polecenie Utwórz nowy folder, a następnie nadpisz nazwę Nowy folder, aby nadać mu nazwę (Windows) lub kliknij polecenie Nowy folder (Mac OS), nadaj temu folderowi nazwę i kliknij przycisk Utwórz.
  • Aby wybrać istniejący folder obserwowany, wybierz go.
  Uwaga:

  Jako folder obserwowany nie można wybrać istniejącego folderu zawierającego zdjęcia.

 3. Kliknij przycisk OK (Windows) lub Wybierz (Mac OS).

Wybór folderu docelowego dla automatycznie importowanych zdjęć

Gdy program Lightroom Classic wykryje zdjęcia dodane do folderu obserwowanego, zostaną one przeniesione do folderu docelowego i mogą zostać zaimportowane do katalogu lub do kolekcji.

Aby zaimportować zdjęcia do katalogu, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Miejsce docelowe okna dialogowego Ustawienia automatycznego importowania kliknij przycisk Wybierz obok opcji Przenieś do.

 2. W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderów (Windows) lub Otwórz (Mac OS) przejdź do wybranej lokalizacji i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć folder docelowy, kliknij polecenie Utwórz nowy folder, a następnie nadpisz nazwę Nowy folder, aby nadać mu nazwę (Windows) lub kliknij polecenie Nowy folder, nadaj temu folderowi nazwę i kliknij przycisk Utwórz (Mac OS).
  • Aby wybrać istniejący folder docelowy, wybierz go.
 3. Kliknij przycisk OK (Windows) lub Wybierz (Mac OS).

 4. (Opcjonalnie) Wpisz nazwę folderu docelowego w polu tekstowym Nazwa podfolderu.

Aby zaimportować zdjęcia do kolekcji, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze miejsce docelowe okna dialogowego zaznacz pole wyboru Dodaj do kolekcji. Program Lightroom Classic wyświetli teraz wszystkie kolekcje na liście rozwijanej.

 2. Wybierz dowolną kolekcję jako miejsce docelowe dla automatycznego importu. 

 3. Ewentualnie możesz również kliknąć opcję Utwórz kolekcję, aby utworzyć nową kolekcję i wybrać ją jako miejsce docelowe importu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Stosowanie ustawień obróbki i metadanych do automatycznie importowanych zdjęć

W obszarze Informacje okna dialogowego Ustawienia automatycznego importowania wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zastosować ustawienia obróbki do automatycznie importowanych zdjęć, wybierz ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia obróbki. Patrz Tworzenie i stosowanie predefiniowanych ustawień obróbki.
 • Aby zastosować metadane do automatycznie importowanych zdjęć, wybierz ustawienie predefiniowane z menu Metadane. Patrz Tworzenie ustawienia predefiniowanego metadanych.
 • Aby zastosować słowa kluczowe do automatycznie importowanych zdjęć, wpisz je w polu tekstowym Słowa kluczowe. Słowa kluczowe możesz rozdzielić przecinkami.
 • Aby wyświetlić podgląd importowanych zdjęć w programie Lightroom Classic, a nie tylko korzystać z wbudowanych podglądów plików zdjęć, wybierz opcję Wstępne podglądy > Standardowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?