Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Aby eksportować zdjęcia na dysk twardy bądź dysk CD lub DVD, wykonaj poniższe czynności. Na tej stronie omówiono ustawienia wymienione w kroku 3.

 1. Wybierz zdjęcia i/lub filmy, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz kolejno Plik> Eksportuj.

  Domyślnie program Lightroom Classic eksportuje zdjęcia na dysk twardy zgodnie z opisem w menu podręcznym Eksportuj do w górnej części okna dialogowego.

 2. Aby wyeksportować zdjęcia lub filmy na dysk, wybierz kolejno Eksportuj do > CD/DVD.

 3. Określ opcje w panelach Ustawienia okna dialogowego Eksport: Lokalizacja eksportu, Nazywanie pliku, Wideo, Ustawienia pliku, Rozmiar obrazu, Wyostrzanie danych wyjściowych, Metadane, Znaki wodnei Przetwarzanie końcowe.

Lokalizacja eksportu

 1. Wybierz miejsce docelowe z wyskakującego menu Eksportuj do.

 2. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Umieść w podfolderze, jeśli zdjęcia mają zostać wyeksportowane do podfolderu w folderze docelowym. Wpisz nazwę podfolderu.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Dodaj do tego katalogu, aby automatycznie dodać eksportowane zdjęcia do bieżącego katalogu Lightroom Classic. Jeśli eksportujesz do tego samego folderu co oryginał, zaznacz opcję Dodaj do stosu, aby pogrupować ponownie zaimportowane zdjęcie w stosie wraz z oryginałem. W przypadku eksportowania podczas przeglądania kolekcji stos jest tworzony w folderze zawierającym i widoczny tylko wtedy, gdy jako źródło wybrany jest ten folder lub folder Wszystkie zdjęcia.

 4. Określ, co ma robić program, jeśli w miejscu docelowym istnieje plik o tej samej nazwie:

  Zapytaj, co robić

  Wyświetla alert, który pozwala rozwiązać konflikt nazw poprzez wybranie nowej nazwy, zastąpienie istniejącego pliku lub nieeksportowanie pliku.

  Wybierz nową nazwę eksportowanego pliku

  Przypisuje inną nazwę eksportowanego pliku poprzez dodanie łącznika i przyrostka numerycznego.

  Zastąp BEZ OSTRZEŻENIA

  Zastępuje istniejący plik eksportowanym plikiem i nie sygnalizuje konfliktu.

  Pomiń

  Nie eksportuje zdjęcia.

Nazywanie pliku

 1. Wybierz opcję z wyskakującego menu Zmień nazwę na.

 2. W przypadku wybrania opcji używającej tekstu niestandardowego wprowadź nazwę niestandardową w polu Tekst niestandardowy.

 3. Jeśli używasz sekwencji numerycznej i nie chcesz, aby zaczynała się ona od „1”, wprowadź inną wartość w polu tekstowym Numer początkowy.

 4. Aby skorzystać z innych opcji, wybierz kolejno Zmień nazwę na> Edytuj.

  Więcej informacji na temat nazw niestandardowych można znaleźć w sekcji Opcje nazewnictwa.

Wideo

 1. Wybierz opcję Uwzględnij pliki wideo.

 2. Wybierz ustawienia Format wideo i Jakość:

  H.264

  H.264 to wysoce skompresowany format wideo powszechnie używany do odtwarzania na urządzeniach mobilnych. Wybierz kolejno Jakość > Niska w celu odtwarzania filmów na urządzeniach mobilnych; wybierz Jakość > Średnia w celu odtwarzania filmów w przeglądarce internetowej.

  DPX

  Digital Picture Exchange (DPX) to standard pochodzący z formatu Kodak Cineon, który jest powszechnie stosowany w pracy z efektami wizualnymi. Pliki DPX są eksportowane z rozdzielczością 1920-x-1080, ale można określić ustawienie jakości 24p, 25p lub 30p.

  Oryginalny

  Eksportuje film w tym samym formacie i z taką samą prędkością co oryginalny klip.

  Uwaga:

  Informacje o źródle wskazują rozdzielczość i częstotliwość odświeżania pliku wideo w programie Lightroom Classic. W sekcji Informacje o pliku docelowym można sprawdzić rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i szacowany rozmiar eksportowanego filmu w wybranym formacie i jakości wideo. Jeśli wybrano więcej niż jeden film, dla wybranego pliku zostaną wyświetlone Informacje o źródle.

Ustawienia pliku

Kliknij menu podręczne Format obrazu i wybierz opcję JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG lub Oryginał. Następnie określ odpowiednie opcje dla tego formatu.

Format Digital Negative (DNG) zapisuje pliki RAW aparatu w formie archiwalnej.

Uwaga:

Jeśli wybierzesz opcję Oryginał, program Lightroom Classic eksportuje dane obrazu w tym samym formacie, w którym zapisano oryginał, a opcje Ustawienia pliku nie są dostępne. Podczas eksportowania oryginalnych plików RAW zmiany metadanych są eksportowane do towarzyszącego pliku pobocznego.

Jakość

(JPEG) Określa stopień kompresji. Format JPEG wykorzystuje kompresję stratna, co oznacza, że część danych jest odrzucana, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Przesuń suwak Jakość lub wpisz w polu Jakość wartość z przedziału od 0 do 100.

Przestrzeń kolorów

(JPEG, PSD, TIFF, PNG) Konwertuje zdjęcia na przestrzeń kolorów sRGB, AdobeRGB lub ProPhoto RGB i oznacza je za pomocą profilu kolorów. Wybierz opcję Inny, aby wybrać niestandardowy profil kolorów.

Ogranicz rozmiar pliku do

(JPEG) Określa maksymalny rozmiar eksportowanego pliku.

Głębia bitowa

(PSD, TIFF, PNG) Zapisuje obraz z głębią bitową 8 lub 16 bitów na kanał.

Kompresja

(TIFF) Określa kompresję ZIP, LZW lub brak kompresji. ZIP i LZW to metody kompresji bezstratnej zmniejszające rozmiar pliku bez odrzucania danych obrazu.

Uwaga: kompresja LZW nie jest dostępna, jeśli głębia bitowa jest ustawiona na 16 bitów/komponent.

Zgodność

(DNG) Określa wersje programów Camera Raw i Lightroom Classic, które mogą odczytać dany plik.

Podgląd JPEG

(DNG) Określa, czy eksportowany podgląd JPEG ma mieć pełny bądź średni rozmiar lub czy nie ma zostać utworzony.

Osadź dane szybkiego wczytywania

(DNG) Umożliwia szybsze ładowanie obrazów w module obróbki, ale nieznacznie zwiększa rozmiar pliku.

Użyj kompresji stratnej

(DNG) Znacznie zmniejsza rozmiar pliku, ale może spowodować pogorszenie jakości obrazu.

Osadź oryginalny plik raw

(DNG) Zapisuj dane obrazu Camera Raw w pliku DNG.

Rozmiar obrazu

Jeśli jako format pliku eksportu wybierzesz JPEG, PSD, PNG lub TIFF, określ rozmiar obrazu.

Dostosuj rozmiar

Ustawia maksymalny rozmiar dla szerokości lub wysokości zdjęć, który określa liczbę pikseli, jaką mają zdjęcia, i określa szczegółowość eksportowanych obrazów. Wybierz opcję i określ wymiary w centymetrach lub pikselach. Jeśli zaznaczysz opcję Nie powiększaj, program Lightroom Classic nie uwzględnia ustawień szerokości lub wysokości, które powiększyłyby zdjęcie.

Szerokość i wysokość

Zmienia rozmiar zdjęcia tak, aby mieściło się w określonej szerokości i wysokości, zachowując oryginalny format obrazu. Na przykład wybranie 400 x 600 powoduje wygenerowanie zdjęcia o orientacji pionowej 400 x 600 lub zdjęcia o orientacji poziomej 400 x 267.

Wymiary

Stosuje wyższą wartość do dłuższej krawędzi zdjęcia, a niższą do krótszej krawędzi, niezależnie od oryginalnych proporcji zdjęcia. Na przykład wybranie 400 x 600 powoduje wygenerowanie zdjęcia o orientacji pionowej 400 x 600 lub zdjęcia o orientacji poziomej 600 x 400.

Długa krawędź i krótka krawędź

Stosuje wartość do długiej lub krótkiej krawędzi zdjęcia i używa oryginalnego współczynnika proporcji zdjęcia do obliczenia drugiej krawędzi.

Uwaga: długa krawędź eksportowanego zdjęcia nie może przekraczać 65 000 pikseli.

Megapiksele

Ustawia liczbę megapikseli i rozdzielczość eksportowanego zdjęcia (w punktach na cal).

Rozdzielczość

Określ rozdzielczość (w pikselach na cal lub pikselach na centymetr) dla plików przeznaczonych do wydruku. W przypadku drukowania w drukarkach atramentowych można wybrać rozdzielczość od 180 ppi do 480 ppi. W przypadku wydruków offsetowych i LAB, skontaktuj się z dostawcą usług.

Wyostrzanie danych wyjściowych

Podczas eksportowania zdjęć w formacie JPEG, PSD, PNG lub TIFF można zastosować adaptacyjny algorytm wyostrzenia danych wyjściowych. Stopień wyostrzenia stosowany przez program Lightroom Classic zależy od nośnika wydruku i rozdzielczości określonej przez użytkownika. Wyostrzenie danych wyjściowych jest wykonywane jako dodatkowe względem wyostrzenia, które stosuje się w module obróbki.

 1. W obszarze Wyostrzanie danych wyjściowych okna dialogowego Eksport zaznacz pole Wyostrz dla.

 2. Określ, czy eksportujesz w celu drukowania na ekranie, papierze matowym lub papierze błyszczącym.

 3. W menu podręcznym Stopień wybierz opcję Niski lub Wysoki, aby zmniejszyć lub zwiększyć stosowany stopień wyostrzenia. W większości przypadków możesz pozostawić domyślną, standardową wartość opcji Stopień.

Metadane

Określ, jak program Lightroom Classic ma obsługiwać metadane i słowa kluczowe związane z eksportowanymi zdjęciami.

Tylko prawa autorskie

Uwzględnia tylko metadane praw autorskich IPTC w eksportowanym zdjęciu. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików DNG.

Tylko prawa autorskie i informacje kontaktowe

Uwzględnia tylko metadane kontaktów i praw autorskich IPTC w eksportowanym zdjęciu. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików DNG.

Wszystkie z wyjątkiem danych Camera Raw i aparatu

Uwzględnia wszystkie metadane eksportowanego zdjęcia z wyjątkiem metadanych EXIF aparatu, takich jak metadane ekspozycji, długości ogniskowej i daty/godziny. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików DNG.

Wszystkie

Uwzględnia wszystkie metadane w eksportowanym zdjęciu. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików DNG.

Usuń informacje o lokalizacji

Usuwa metadane GPS ze zdjęć, nawet jeśli w menu podręcznym wybrano opcję Wszystkie z wyjątkiem danych Camera Raw i aparatu lub Wszystkie. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików DNG.

Zapisz słowa kluczowe jako hierarchię Lightroom Classic

Używa znaku kreski pionowej ( | ) do wskazania relacji podrzędnej/nadrzędnej (np. „Imiona|Maria”) w polach metadanych.

Znak wodny

W przypadku plików JPEG, PSD, PNG lub TIFF zaznacz pole wyboru Znak wodny, aby dołączyć znak wodny praw autorskich do eksportowanych zdjęć.

Prosty znak wodny praw autorskich Umieszcza zawartość pola metadanych praw autorskich jako znak wodny na eksportowanym zdjęciu. Jeśli pole Prawa autorskie jest puste, nie zostanie zastosowany żaden znak wodny.

Niestandardowy Wybierz niestandardowy znak wodny, którego nazwa pojawi się w menu podręcznym Znak wodny. Aby utworzyć niestandardowy znak wodny, kliknij opcję Edytuj znak wodny. Patrz Korzystanie z edytora znaków wodnych.

Uwaga: w przypadku problemów ze znakami wodnymi, które nie są stosowane do eksportowanych zdjęć, należy upewnić się, że używana jest najnowsza aktualizacja. W programie Lightroom Classic wybierz kolejno Pomoc> Sprawdź uaktualnienia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów, odwiedź forum użytkowników programu Lightroom Classic.

 

Przetwarzanie końcowe

Wybierz jedną z następujących opcji z menu Po wyeksportowaniu:

Nic nie rób Eksportuje zdjęcia bez wykonywania kolejnych działań po zakończeniu eksportu.

Pokaż w Eksploratorze/programie Finder Wyświetla eksportowane pliki w oknie Eksploratora (Windows) lub programu Finder (Mac OS).

Otwórz w programie Photoshop/Photoshop Elements Otwiera eksportowane zdjęcia w programie Photoshop lub Photoshop Elements. W tym celu na komputerze musi być zainstalowany program Photoshop lub Photoshop Elements.

Otwórz w [dodatkowy edytor zewnętrzny] Otwiera eksportowane zdjęcia w aplikacji określonej jako dodatkowy edytor zewnętrzny w preferencjach programu Lightroom Classic.

Otwórz w innej aplikacji Otwiera eksportowane zdjęcia w aplikacji określonej w menu podręcznym Aplikacja.

Przejdź do folderu operacji eksportu Otwiera folderu operacji eksportu, w którym można umieścić dowolny plik (aplikację), skrót lub alias pliku wykonywalnego (aplikację). Patrz Tworzenie operacji eksportu.

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto