Podręcznik użytkownika Anuluj

Improve image quality using Enhance

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Achieve crisp detail and improved color rendering in raw images that is powered by Adobe Sensei.

Uwaga:

Starting with Lightroom Classic 10.3 (June 2021 release), Enhance Details is renamed to Raw Details.

Enhance provides a set of features such as Raw Details and Super Resolution to help improve image quality using Camera Raw.

Raw Details, previously called Enhance Details, produces crisp detail, improved color rendering, more accurate renditions of edges, and fewer artifacts. Raw Details is especially useful for making large prints, where fine details are more visible. This feature applies to raw mosaic files from cameras with Bayer sensors (Canon, Nikon, Sony, and others) and Fujifilm X-Trans sensors.

Super Resolution helps create an enhanced image with similar results as Raw Details but with 2x the linear resolution. This means that the enhanced image will have 2x the width and 2x the height of the original image, or 4x the total pixel count. This feature supports the same file types as Raw Details, plus additional file types such as JPEG and TIFF. Super Resolution is especially useful to increase the resolution of a cropped image.

Minimum system requirements

Your computer must meet the following minimum technical specifications to use the Enhance features:

Operating system

 • (Mac)  macOS Mojave (version 10.14) or later
 • (Windows) Windows 10, version 1903 or later. See Windows 10 update history for details.

GPU

Enhance heavily uses the available GPU and can use an external GPU (eGPU) if available. View the graphics processor acceleration requirements in Lightroom Classic system requirements.

Apply Raw Details

 1. In the Library or Develop module, select a supported image that you want to enhance.

 2. Do one of the following:

  • Ctrl-click (on Mac)/right-click (on Windows) the image and select Enhance.
  • From the menu bar, choose Photo Enhance.
 3. In the Enhance Preview dialog box, ensure that Raw Details is selected. Click-and-hold the hand cursor to view the original image and release it to preview the enhanced image. You can also hold down and move the hand cursor to preview the before and after effects on different regions of the image.

 4. Click Enhance to create an enhanced DNG version of your photo.

  Uwaga:

  The enhanced image is saved as a new DNG file with the filename in this format: 'Original filename-Enhanced.dng' and is placed next to the source image.

Supported image formats for Raw Details

Raw Details is only applicable to Bayer and X-Trans mosaic raw files.

Unsupported file formats for Raw Details

Raw Details does not apply to the following types of source images:

 • Non-raw files such as a JPEGs, TIFFs, and HEICs
 • Apple ProRaw DNGs
 • Linear DNGs (including HDR and pano DNG images previously created inside Lightroom and Camera Raw)
 • DNG proxies and Smart Previews
 • Monochrome raw files (such as Leica M MONOCHROM)
 • Four-color cameras
 • Foveon sensor images
 • Fujifilm cameras with SR, EXR, or 2x4 mosaic sensors.
 • Canon S-RAW/M-RAW files
 • Nikon small raw files
 • Pentax Pixel Shift Resolution (PSR) files
 • Sony ARQ files
 • Video files

Apply Super Resolution

 1. In the Library or Develop module, select the image that you want to enhance.

 2. Do one of the following:

  • Control-click (on Mac)/right-click (on Windows) the image and select Enhance from the context menu.
  • From the menu bar, choose Photo > Enhance.
  Lightroom-classic-super-resolution

  Uwaga:

  If you're using Super Resolution in Lightroom or Camera Raw, see:

 3. In the Enhance Preview dialog box, select Super Resolution. The estimated completion time to enhance the image is displayed at the bottom. Once enhanced, click and move the cursor to see other parts of the image. You can also hold the cursor to see the before and after effect on the image.

  The zoom-out icon in the lower-right corner of the preview allows you to view the full image.

  Lightroom-classic-super-resolution

 4. Click Enhance to create an enhanced DNG version of your image. 

  Uwaga:

  The enhanced image is saved as a new DNG file with the filename in this format: 'Original filename-Enhanced.dng' and is placed next to the source image.

Use a keyboard shortcut to quickly enhance an image

Use the following keyboard shortcuts to enhance an image:

 • Open the Enhance dialog: Ctrl + Option + I (macOS) / Ctrl + Alt + I (Windows)
 •  Apply the last selected option without opening the Enhance dialog : Shift + Ctrl + Option + I (macOS) / Shift + Ctrl + Alt + I (Windows)

Enhance multiple images together

In the Library or Develop module, select the images that you want to enhance and click Enhance from the context menu. The Enhance Preview dialog box will show a preview of the first image or the image that supports both the options. Raw Details or Super Resolution (as per your selection) will be applied to all the selected images once you click Enhance Photos.

Lightroom-classic-super-resolution

Uwaga:
 • You can enhance an image only once, which means you cannot reapply Super Resolution to an already enhanced image.
 • The preview for Super Resolution is shown at 2x linear magnification.
 • Super resolution cannot be applied on images having resolution higher than 128 MP or on images having dimension (width or height) greater than 32500 pixels.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto