Podręcznik użytkownika Anuluj

Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Ulepsz

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Uzyskaj wyraźne szczegóły i lepsze renderowanie kolorów w surowych obrazach obsługiwanych przez technologię Adobe Sensei.

Uwaga:

Począwszy od wydania Lightroom Classic 10.3 (wydanie z czerwca 2021 r.) funkcja Poprawianie szczegółów zmienia nazwę na Szczegóły RAW.

Korzystanie z funkcji Ulepsz do poprawiania jakości obrazu

Funkcja Ulepsz zawiera zestaw funkcji takich jak Usuwanie szumuSzczegóły RAW i Super Resolution (wysoka rozdzielczość), które umożliwiają poprawienie jakości obrazu w programie Camera Raw.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak używać nowej funkcji Usuwania szumu wspomaganej przez SI w programie Lightroom Classic.

 1. Funkcja Usuwanie szumu pomaga z łatwością usunąć szum z obrazu. Dzięki sztucznej inteligencji można przetworzyć dowolne pliki RAW z aparatów z czujnikami Bayer oraz X-Trans w celu redukcji szumu bez utraty drobnych szczegółów obrazu.
 2. Funkcja Szczegóły RAW, wcześniej zwana Poprawianie szczegółów, zapewnia wyraźne szczegóły, lepsze renderowanie kolorów i krawędzi oraz mniej artefaktów. Funkcja Szczegóły RAW przydaje się zwłaszcza przy sporządzaniu wydruków wielkoformatowych, na których detale są bardziej widoczne. Ta funkcja ma zastosowanie do plików mozaiki w formacie RAW z aparatów z czujnikami Bayer (np. Canon, Nikon, Sony itd.) oraz z czujnikami Fujifilm X-Trans.
 3. Funkcja Super Resolution (wysoka rozdzielczość) umożliwia uzyskanie podobnych efektów korekty obrazu jak Szczegóły RAW, ale z dwukrotnie większą rozdzielczością liniową. Oznacza to, że ulepszony obraz będzie dwa razy szerszy i dwa razy wyższy niż jego oryginalna wersja, czyli będzie w sumie składał się z cztery razy większej liczby pikseli. Ta funkcja obsługuje takie same typy plików jak Szczegóły RAW oraz dodatkowo pliki w formacie JPEG i TIFF. Funkcja Super Resolution (wysoka rozdzielczość) jest szczególnie przydatna do zwiększania rozdzielczości wykadrowanego obrazu.

Począwszy od wersji Lightroom Classic z kwietnia 2023 r. (wersja 12.3) obrazy ulepszone będą miały odpowiednią plakietkę   w widokach Siatka i Taśma filmowa. Nazwa nowo utworzonego pliku będzie zawierać frazę Ulepsz-NR, Ulepsz-SR lub Ulepsz-RD odpowiednio dla funkcji Usuwanie szumu, Super Resolution (wysoka rozdzielczość) i Szczegóły RAW. Ponadto, aby ułatwić identyfikację używanych ustawień, wyświetli się etap historii o nazwie „Ulepsz-NR-<intensywność> (znacznik czasowy)”. 

Identyfikator ulepszania na taśmie filmowej
Identyfikator ulepszania na taśmie filmowej

Można automatycznie dodać Słowa kluczowe do obrazów wzbogaconych przy użyciu funkcji Usuwanie szumuSzczegóły RAWSuper Resolution (wysoka rozdzielczość). Przejdź do sekcji Edycja > Preferencje, wybierz kartę Obsługa plików i zaznacz pole Automatyczne dodawanie słów kluczowych do ulepszonych obrazów. Wybierz OK aby wprowadzić zmiany.

Minimalne wymagania systemowe

Aby można było korzystać z funkcji Ulepsz, komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

System operacyjny

GPU

Funkcja Ulepsz w znacznym stopniu korzysta z dostępnego procesora graficznego i może korzystać z zewnętrznego procesora graficznego (eGPU), jeśli jest dostępny. Zobacz wymagania dotyczące przyspieszenia procesora graficznego w sekcji Wymagania systemowe programu Lightroom Classic.

Stosowanie funkcji Usuwanie szumu

 1. Z menu wybierz polecenie Zdjęcie > Ulepsz lub wybierz funkcję Usuwanie szumu w panelu Szczegół.

  Zrzut ekranu panelu Szczegół z podświetleniem przycisku Usuń szum
  Wybierz opcję Usuń szum w panelu Szczegół

 2. Wybierz opcję Usuwanie szumu, aby ulepszyć obraz.  Przytrzymanie klawisza Alt lub Option podczas zaznaczania funkcji Usuwanie szumu z panelu Szczegół umożliwia ustawienie ostatnio wybranej wartości suwaka.

 3. Użyj suwaka, aby dostosować intensywność funkcji.

  Obraz okna podglądu funkcji Ulepsz w celu zaprezentowania funkcji wybierania i dostosowania suwaka Usuwanie szumu.
  Okno podglądu funkcji Ulepsz z dopasowaniem suwaka Usuwanie szumu.

 4. Naciśnięcie i przytrzymanie obszaru podglądu umożliwia wyświetlenie zmian wprowadzonych w obrazie.

 5. Kliknij Ulepsz aby przetworzyć obraz jako nowy plik DNG. Nazwa nowego pliku będzie zawierała frazę Ulepsz-NR.

Uwaga:
 • Usuwanie szumu może działać tylko na obrazach w formacie RAW z aparatów z czujnikami Bayer oraz X-Trans.
 • Zalecamy usunięcie szumu z obrazu przed zastosowaniem innych narzędzi, w tym masek SI i funkcji z uwzględnianiem zawartości, ponieważ funkcja Ulepsz może zmienić efekt użytych narzędzi.
 • Po ulepszeniu obrazu za pomocą funkcji Usuwanie szumu lub Super Resolution (wysoka rozdzielczość) nie można go ponownie przetworzyć. Jednakże ulepszone z użyciem funkcji Szczegóły RAW pliki DNG mogą być przetwarzane za pomocą funkcji Usuwanie szumu.
 • Usuwanie szumu to funkcja wymagająca dużej mocy GPU. Z tego powodu, aby szybko ulepszać obrazy, zaleca się użycie szybszego procesora graficznego.

Stosowanie funkcji Szczegóły RAW

 1. W module Biblioteka lub Wywoływanie wybierz obsługiwany obraz, który chcesz ulepszyć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij z wciśniętym przyciskiem Ctrl (na komputerze Mac) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) obraz i wybierz polecenie Ulepsz.
  • Na pasku menu wybierz kolejno Zdjęcie Ulepsz.
 3. W oknie dialogowym Podgląd funkcji Ulepsz zaznacz opcję Szczegóły RAW. Kliknij i przytrzymaj kursor, aby wyświetlić oryginał, a następnie zwolnij go, aby zobaczyć podgląd ulepszonego obrazu. Możesz również przytrzymać i przesunąć kursor, aby wyświetlić podgląd przed i po na różnych obszarach obrazu.

 4. Kliknij przycisk Ulepsz, aby utworzyć poprawioną wersję zdjęcia w formacie DNG.

  Uwaga:

  Możesz nałożyć na siebie obraz ulepszony z oryginałem, wybierając opcję Utwórz stos. Ulepszony obraz jest zapisywany jako nowy plik DNG o nazwie w tym formacie: „Oryginalna nazwa pliku-Ulepsz-RD.DNG” i zostaje umieszczony obok pliku źródłowego. 

Formaty obrazów obsługiwane przez funkcję Szczegóły RAW

Funkcja Szczegóły RAW jest dostępna tylko w przypadku plików mozaiki w formacie RAW z aparatów z czujnikami Bayer oraz X-Trans.

Formaty obrazów nieobsługiwane przez funkcję Szczegóły RAW

Z funkcji Szczegóły RAW nie można korzystać w przypadku następujących typów obrazów źródłowych:

 • Pliki w formatach innych niż RAW, takie jak JPEG, TIFF czy HEIC
 • Pliki Apple ProRaw DNG
 • Linearne pliki DNG (w tym obrazy HDR i panoramy w formacie DNG utworzone wcześniej w programie Lightroom i wtyczce Camera Raw)
 • Pliki proxy w formacie DNG i inteligentne podglądy
 • Monochromatyczne pliki w formacie RAW (np. Leica M MONOCHROM)
 • Czterokolorowe aparaty
 • Obrazy wykonane przy użyciu czujnika Foveon
 • Aparaty Fujifilm z przetwornikami mozaikowymi SR, EXR lub 2x4
 • Pliki Canon S-RAW/M-RAW
 • Małe pliki Nikon RAW
 • Pliki Pentax Pixel Shift Resolution (PSR)
 • Pliki Sony ARQ
 • Pliki wideo

Stosowanie funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość)

 1. W module Biblioteka lub Wywoływanie wybierz obraz, który chcesz ulepszyć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij z wciśniętym przyciskiem Ctrl (na komputerze Mac) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) obraz i wybierz polecenie Ulepsz z menu kontekstowego.
  • Na pasku menu wybierz kolejno Zdjęcie > Ulepsz.
  Lightroom-classic-super-resolution

  Uwaga:

  Jeśli korzystasz z funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) w programie Lightroom lub Camera Raw, zobacz:

 3. W oknie dialogowym Podgląd funkcji Ulepsz wybierz opcję Super Resolution (wysoka rozdzielczość). Wyświetli się szacowany czas zakończenia poprawiania obrazu na dole. Po ulepszeniu kliknij i przesuń kursor, aby zobaczyć inne części obrazu. Możesz również przytrzymać kursor, aby zobaczyć efekt przed i po na obrazie.

  Ikona zmniejszania w prawym dolnym rogu podglądu umożliwia wyświetlenie pełnego obrazu.

  Zrzut ekranu podglądu ulepszenia przy użyciu funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) umożliwiającego sprawdzenie szacowanego czasu i wyświetlenie małego podglądu obrazu.
  Zaznacz pole wyboru Super Resolution (wysoka rozdzielczość) i sprawdź szacowany czas

 4. Kliknij przycisk Ulepsz, aby utworzyć poprawioną wersję zdjęcia w formacie DNG. 

  Uwaga:

  Możesz nałożyć na siebie obraz ulepszony z oryginałem, wybierając opcję Utwórz stos. Ulepszony obraz jest zapisywany jako nowy plik DNG o nazwie w tym formacie: „Oryginalna nazwa pliku-Ulepsz-SR.DNG” i zostaje umieszczony obok pliku źródłowego.

Szybkie ulepszanie obrazu za pomocą skrótu klawiaturowego

Aby ulepszyć obraz, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Otwórz okno dialogowe Ulepsz: Ctrl + Option + I (macOS) / Ctrl + Alt + I (Windows)
 •  Zastosuj ostatnio wybraną opcję bez otwierania okna dialogowego Ulepsz: Shift + Ctrl + Option + I (macOS) / Shift + Ctrl + Alt + I (Windows)

Ulepszanie wielu obrazów jednocześnie

W module Biblioteka lub Wywoływanie wybierz obrazy, które chcesz ulepszyć, a następnie kliknij polecenie Ulepsz z menu kontekstowego. Okno dialogowe Podgląd ulepszania zbiorczego wyświetli podgląd pierwszego obrazu lub obrazu, który obsługuje wszystkie opcje. Po kliknięciu przycisku Ulepsz zdjęcia zostaną zastosowane wybrane ustawienia funkcji Usuwanie szumu, Szczegóły RAW lub Super Resolution (wysoka rozdzielczość).

Zrzut ekranu okna podglądu ulepszania zbiorczego przedstawiający opcję ulepszania kilku obrazów jednocześnie przy użyciu funkcji Usuwanie szumu, Szczegóły RAW i Super Resolution (wysoka rozdzielczość).
Ulepszanie wielu obrazów jednocześnie.

Uwaga:
 • Obraz można ulepszyć w ten sposób tylko raz, co oznacza, że nie można zastosować funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) dwa razy na jednym zdjęciu.
 • Podgląd funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) wyświetla się w dwukrotnym powiększeniu liniowym.
 • Nie można zastosować funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) na obrazach o rozdzielczości większej niż 128 MP lub o wymiarach (szerokości lub wysokości) większych niż 32 500 pikseli.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto