Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Panel Usługi publikowania w module Biblioteka umożliwia wyeksportowanie kolekcji zdjęć na dysk twardy. Publikowanie w folderze na dysku twardym to wygodny sposób na przygotowanie zdjęć do przesłania do telefonu komórkowego lub tabletu, takiego jak iPad.

Konfiguracja połączenia z dyskiem twardym

Połączenie usług publikowania umożliwia zdefiniowanie opcji dla operacji eksportu.

 1. W panelu Usługi publikowania po lewej stronie modułu Biblioteka kliknij przycisk konfiguracji połączenia z dyskiem twardym.

  Panel Usługi publikowania w programie Lightroom Classic CC
  Panel Usługi publikowania

 2. W oknie dialogowym Menedżer publikowania Lightroom Classic wprowadź opis usług publikowania.

 3. Określ dodatkowe opcje eksportu. Informacje na temat opcji Lokalizacja eksportu, Nazywanie pliku, Ustawienia pliku, Rozmiaru obrazu i innych opcji eksportu można znaleźć w sekcji Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD.
 4. (Opcjonalnie) Aby w dowolnym momencie zmienić ustawienia połączenia z dyskiem twardym, kliknij przycisk + w górnej części panelu Usługi publikowania i wybierz kolejno Dysk twardy > Edytuj ustawienia.

Dodawanie zdjęć do folderu na dysku twardym i zarządzanie nimi

Zdjęciami, które chcesz eksportować na dysk twardy, można zarządzać w kolekcjach publikowania, zwanych również folderami.

 1. Aby utworzyć folder na dysku twardym, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) połączenie z dyskiem twardym w panelu Usługi publikowania i wybierz jedną z następujących opcji:

  Utwórz opublikowany folder

  Kolekcja wybranych wszystkich zdjęć, zapisanych w folderze.

  Utwórz opublikowany folder inteligentny

  Folder zdjęć oparty na określonych regułach. Patrz Praca z kolekcjami inteligentnymi.

  Utwórz zestaw opublikowanych folderów

  Grupa opublikowanych folderów.

 2. W przypadku zwykłego folderu przeciągnij zdjęcia z widoku siatki do folderu w panelu Usługi publikowania. Jeśli tworzysz inteligentny folder , w folderze zostaną automatycznie wyświetlone zdjęcia zgodne z określonymi regułami.
 3. Aby zarządzać kolekcjami na dysku twardym, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować, zmienić nazwę lub usunąć folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) w panelu Usługi publikowania i wybierz polecenie Edytuj kolekcję, Zmień nazwę lub Usuń.

  • Aby usunąć nieopublikowane zdjęcie ze zwykłego folderu na dysku twardym, wybierz je w folderze i naciśnij klawisz Delete.

  • Aby dodać lub usunąć zdjęcia w inteligentnym folderze, zmień reguły inteligentnego folderu.

  • Aby wyświetlić zdjęcia w folderze na dysku twardym, wybierz folder w panelu Usługi publikowania. Zdjęcia są uporządkowane w następujących kategoriach lub kolejkach w obszarze wyświetlania obrazów:

   Nowe zdjęcia do opublikowania Zdjęcia, które nie zostały wyeksportowane.

   Zmodyfikowane zdjęcia do ponownego opublikowania Zdjęcia, które zostały poddane edycji w module Biblioteka lub module obróbki po ich wyeksportowaniu.

   Opublikowane zdjęcia Zdjęcia, które nie zostały zmodyfikowane od czasu ich wyeksportowania.

   Usunięte zdjęcia do skasowania Po naciśnięciu przycisku Usuń w celu usunięcia jednego lub więcej opublikowanych zdjęć z folderu program Lightroom Classic zaznacza je jako usunięte zdjęcia do skasowania. Zostaną one usunięte z folderu po następnym kliknięciu przycisku Opublikuj.

    

Eksportowanie zdjęć na dysk twardy

Zdjęcia oczekujące na opublikowanie pojawiają się w jednej z dwóch kolejek: Nowe zdjęcia do opublikowania lub Zmodyfikowane zdjęcia do ponownego opublikowania. Program Lightroom Classic ładuje wszystko do obu kolejek po opublikowaniu folderu lub zestawu folderów.

 1. Aby opublikować zdjęcia na dysku twardym, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz folder na dysku twardym i kliknij Opublikuj.

  • Kliknij folder na dysku twardym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Opublikuj teraz.

 2. Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Zastąp, aby zaktualizować opublikowane zdjęcia do nowszych wersji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?