Podręcznik użytkownika Anuluj

Określanie układu slajdów

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa przepływu pracy przy pomocy programu Lightroom Classic
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Wybór szablonu pokazu slajdów

Szablony pokazów slajdów umożliwiają szybkie określenie wyglądu i zachowania prezentacji. Definiują one, czy slajdy mają obramowania, cienie, tekst lub logo, a także kolor lub obraz za każdym zdjęciem.

Program Lightroom Classic udostępnia kilka szablonów, które można wybrać z poziomu przeglądarki szablonów. Ustawienie wskaźnika nad nazwą szablonu w przeglądarce szablonów w module pokazu slajdów powoduje wyświetlenie podglądu szablonu w górnej części lewego panelu.

Ustawienia szablonu pokazu slajdów można dostosować za pomocą elementów sterujących w panelach po prawej stronie modułu pokazu slajdów lub poprzez przesuwanie elementów w widoku edytora slajdów. Modyfikacje można zapisać jako szablon niestandardowy, który pojawi się na liście w przeglądarce szablonów.

Gotowe szablony pokazu slajdów

Podpis i ocena

Wyśrodkowuje zdjęcie na szarym tle z widocznymi gwiazdkami oceny i metadanymi podpisu.

Kadruj do wypełnienia

Wyświetla zdjęcia na pełnym ekranie. Fragmenty obrazów (zwłaszcza pionowe) mogą zostać wykadrowane w celu wypełnienia ekranu.

Domyślnie

Wyśrodkowuje zdjęcie na szarym tle z widocznymi gwiazdkami oceny, nazwą pliku i tabliczką identyfikacyjną.

Metadane EXIF

Wyśrodkowuje zdjęcia na czarnym tle z gwiazdkami oceny, informacjami EXIF i widoczną tabliczką identyfikacyjną.

Panoramiczny

Wyświetla pełną klatkę każdego zdjęcia, dodając czarne opaski, aby wypełnić ekran.

Wyświetlanie podglądu i wybór szablonu pokazu slajdów

 • Aby wyświetlić podgląd szablonu, umieść wskaźnik nad nazwą szablonu w panelu przeglądarki szablonów. Podgląd szablonu wyświetla aktualnie wybrany slajd z zastosowanymi opcjami szablonu.

 • Aby wybrać szablon, kliknij nazwę szablonu w panelu przeglądarki szablonów.

Określanie, w jaki sposób zdjęcia mają wypełniać komórkę obrazu slajdu

Domyślnie szablony pokazu slajdów (z wyjątkiem opcji Kadruj do wypełnienia) skalują zdjęcia tak, aby cały obraz mieścił się w komórce obrazu slajdu. Tło slajdu jest widoczne w miejscach, w których proporcje zdjęć i komórek obrazu nie są zgodne. Można ustawić opcję, tak aby wszystkie zdjęcia całkowicie wypełniły przestrzeń w komórkach obrazu. Po wybraniu tej opcji fragmenty zdjęć (zwłaszcza obrazy pionowe) mogą być przycinane w celu wypełnienia proporcji komórki obrazu.

 1. W panelu Opcje modułu pokazu slajdów wybierz pozycję Powiększ, aby wypełnić klatkę.

Dodawanie obramowania lub cienia do pokazu slajdów

Aby zdjęcia w pokazie slajdów wyróżniały się z tła, możesz dodać do nich obramowanie lub cień. Ustawienia są wyświetlane w widoku edytora slajdów.

 1. W przeglądarce szablonów modułu pokazu slajdów wybierz dowolny szablon z wyjątkiem opcji Kadruj do wypełnienia.

 2. W panelu Opcje wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać obramowanie, wybierz opcję Obramowanie pociągnięcia. Kliknij pole koloru po prawej stronie, aby otworzyć okno podręczne koloru i określić kolor obramowania.

  • Aby dostosować szerokość obramowania, przeciągnij suwak Szerokość lub wpisz wartość w pikselach w polu po prawej stronie suwaka.

  • Aby dodać cień, wybierz opcję Cień i użyj elementów sterujących, aby je dostosować:

  Krycie

  Ustawia jasność lub ciemność cienia.

  Przesunięcie

  Ustawia odległość cienia od obrazu.

  Promień

  Ustawia twardość lub miękkość krawędzi cienia.

  Kąt

  Ustawia kierunek cienia. Obróć pokrętło lub przesuń suwak, aby wyregulować kąt cienia.

Ustawianie marginesów slajdów

Elementy sterujące w panelu Układ modułu pokazu slajdów pozwalają na ustawienie marginesów definiujących komórkę obrazu w szablonie slajdów.

 1. W przeglądarce szablonów wybierz dowolny szablon z wyjątkiem opcji Kadruj do wypełnienia i wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Układ:

  • Aby jednocześnie dostosować wszystkie marginesy i zachować ich względne proporcje, upewnij się, że pole Połącz wszystko jest zaznaczone.

  • Aby zmienić rozmiar marginesu niezależnie od innych marginesów, usuń zaznaczenie pola łącza obok określonego marginesu.

  Ustawianie marginesów slajdów w programie Lightroom Classic CC
  Usuń zaznaczenie małego pola obok marginesu slajdu, aby wykluczyć je z dopasowania grupy.

 2. Przesuń jeden lub więcej suwaków w panelu Układ lub przeciągnij linie pomocnicze w widoku edytora slajdów.
  Ustawianie marginesów slajdów w edytorze slajdów w programie Lightroom Classic CC
  Przeciąganie linii pomocniczej w widoku edytora slajdów w celu dostosowania marginesów układu

Ustawianie tła slajdów

Można ustawić kolory tła slajdu lub użyć obrazu tła w całym pokazie slajdów. Jeśli wszystkie opcje tła są niezaznaczone, tło slajdu jest czarne.

Dodawanie tła

 1. W przeglądarce szablonów wybierz dowolny szablon z wyjątkiem opcji Kadruj do wypełnienia.

 2. W panelu Tło wybierz dowolną kombinację poniższych opcji:

  Przecierka koloru

  Powoduje zastosowanie gradientowego koloru przecierki na kolorze tła i obrazie w tle. Gradient przechodzi od koloru tła do koloru ustawionego w polu koloru po prawej stronie. Patrz Dodawanie przecierki koloru do tła slajdu.

  Obraz w tle

  Używa obrazu przeciąganego z taśmy filmowej do tła slajdu. Użyj suwaka Nieprzezroczystość, aby dostosować przezroczystość obrazu i częściowo pokazać kolor tła.

  Kolor tła

  Wykorzystuje określony kolor tła. Kliknij pole koloru po prawej stronie, aby wybrać kolor z listy podręcznej kolorów.

Dodawanie przecierki koloru do tła slajdu

 1. W panelu Tło modułu pokazu slajdów wybierz opcję Przecierka koloru.
 2. Kliknij pole koloru po prawej stronie, aby wybrać kolor z listy podręcznej kolorów.
 3. Określ wygląd koloru:

  Krycie

  Ustawia nieprzezroczystość lub przezroczystość przecierki koloru.

  Kąt

  Ustawia kierunek przejścia gradientu koloru tła lub obrazu w tle do przecierki koloru. Obróć pokrętło regulacji kąta, przesuń suwak lub wprowadź wartość w stopniach.

Obracanie slajdów

Poszczególne slajdy można obracać w prawo lub w lewo.

 1. W module pokazu slajdów przejdź do slajdu, który chcesz obrócić.
 2. W menu głównym programu Lightroom Classic wybierz kolejno Pokaz slajdów > Obróć w lewo lub Obróć w prawo.

Zmiana kolejności slajdów

 1. W module Biblioteka wybierz jako źródło pokazu slajdów kolekcję standardową lub folder, który nie zawiera podfolderów. Dokonaj wyboru w panelu Foldery lub w panelu Kolekcje.

  Uwaga:

  Aby uzyskać wgląd w zawartość wybranego folderu w module Biblioteka i upewnić się, że jesteś najniższym folderze w hierarchii, wybierz folder w panelu Foldery, kliknij menu Biblioteka i upewnij się, że opcja Pokaż foldery w podfolderze nie jest zaznaczona.

 2. W module pokazu slajdów przeciągnij zdjęcia na taśmie filmowej, aby zmienić ich kolejność. Przeciągaj ze środka miniatury, a nie z jej krawędzi.
Uwaga:

W module pokazu slajdów nie można przeciągnąć w celu zmiany kolejności zdjęć, jeśli wybrano kolekcję inteligentną lub jeśli wybrano wszystkie zdjęcia lub Poprzedni import w panelu Katalog modułu Biblioteka.

Tworzenie niestandardowych szablonów pokazu slajdów

Modyfikacje ustawień kolorów, układu, tekstu i wydruku można zapisać jako szablon niestandardowy. Po zapisaniu szablon niestandardowy zostanie wyświetlony w tabeli szablonów do ponownego użycia. Nowe foldery można utworzyć w przeglądarce szablonów, aby ułatwić organizowanie szablonów.

Zapisywanie niestandardowych szablonów pokazu slajdów

 1. W przeglądarce szablonów modułu pokazu slajdów wybierz szablon, na którym ma być utworzony szablon niestandardowy, i zmodyfikuj układ.

 2. Określ żądane ustawienia w panelach Opcje, Układ, Nakładki, Tło i Odtwarzanie.
 3. Kliknij znak plusa (+) w panelu przeglądarki szablonów.
 4. Nadpisz pole „Szablon bez tytułu”, aby nadać szablonowi nazwę i określić folder (np. „Szablony użytkownika”) dla szablonu.

Tworzenie i organizowanie folderów szablonów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) w obszarze, w którym ma się pojawić folder, a następnie wybierz polecenie Nowy folder.
 2. Wpisz nazwę folderu i kliknij OK.
 3. Przeciągnij szablon do nazwy folderu, aby przenieść szablon do tego folderu.

  Jeśli przeciągniesz szablon ustawień predefiniowanych Lightroom Classic do innego folderu, szablon zostanie skopiowany do tego folderu.

Aktualizacja szablonów niestandardowych

 1. W razie potrzeby można zmodyfikować kolory, układ, tekst i ustawienia wydruku.
 2. W przeglądarce szablonów kliknij szablon prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Aktualizuj przy użyciu bieżących ustawień.

Usuwanie szablonów niestandardowych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przeglądarce szablonów kliknij szablon prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Usuń z menu kontekstowego.

  • Wybierz szablon w przeglądarce szablonów i kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga:

  Nie można usunąć predefiniowanych szablonów Lightroom Classic.

Importowanie i eksportowanie szablonów

Utworzone szablony można eksportować w celu udostępnienia ich współpracownikom lub użycia na innym komputerze. Szablony są zapisywane z rozszerzeniem .lrtemplate.

 • Aby wyeksportować szablon, kliknij go prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Eksportuj. Wpisz nazwę pliku szablonu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby zaimportować szablon, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) w obszarze, w którym ma się pojawić szablon, a następnie wybierz polecenie Importuj. Kliknij dwukrotnie plik szablonu.

Zapisywanie ustawień pokazu slajdów jako kolekcji pokazu slajdów

Po zapisaniu ustawień pokazu slajdów jako kolekcji wydruku można dodać nowe zdjęcia do kolekcji i automatycznie uwzględnić ustawienia pokazu slajdów. Zachowanie to różni się to od szablonu niestandardowego, który zawiera opcje pokazu slajdów, ale nie zawiera zdjęć. Kolekcja pokazu slajdów stosuje ustawienia drukowania do zdjęć w kolekcji.

 1. W module Biblioteka wybierz zdjęcia do pokazu slajdów.

 2. W module pokazu slajdów wybierz szablon i określ żądane ustawienia w panelach Opcje, Układ, Nakładki, Tło i Odtwarzanie.
 3. Na taśmie filmowej wybierz zdjęcia, które mają zostać uwzględnione w pokazie slajdów.

 4. Kliknij ikonę plusa (+) w panelu Kolekcje i wybierz opcję Utwórz pokaz slajdów.
 5. Wpisz nazwę kolekcji pokazu slajdów w oknie dialogowym Utwórz pokaz slajdów. Wybierz zestaw kolekcji z menu podręcznego Ustaw, aby dodać kolekcję do istniejącego zestawu, lub wybierz opcję Brak.

 6. W obszarze Opcje pokazu slajdów wybierz opcję Uwzględnij wybrane zdjęcia. Wybierz opcję Utwórz nowe kopie wirtualne, jeśli kolekcja ma zawierać kopie wirtualne zamiast oryginalnych zdjęć.
 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Program Lightroom Classic doda kolekcję pokazu slajdów do panelu Kolekcje i nada jej ikonę slajdu .

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto