Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

W programie Lightroom Classic zdjęcia nie są zapisywane w tradycyjnym sensie. Zamiast tego zdjęcia się eksportuje. Możliwe jest eksportowanie zdjęć w różnych formatach przeznaczonych do wielu zastosowań.

Dostępne opcje:

 • Eksportowanie zdjęć w formacie JPEG, aby udostępnić je w Internecie lub w formacie TIFF do publikacji drukowanej. 
 • Eksportowanie do folderu na komputerze lub do podłączonego lub podłączonego do sieci dysku, takiego jak dysk Flash.
 • Po zakończeniu eksportu można nagrać zdjęcia na dysku, aby można je było udostępnić na dysku CD lub DVD. 

Podczas eksportowania zdjęć tworzone są nowe pliki, które zawierają zmiany w module obróbki i inne zmiany dokonane w metadanych XMP zdjęć. Podczas eksportowania można wybrać nazwę pliku zdjęcia, przestrzeń kolorów, wymiary pikseli i rozdzielczość. Ustawienia eksportu można zapisać jako ustawienia predefiniowane do ponownego użycia.

Ponadto za pomocą panelu Usługi publikowania można eksportować i przesyłać zdjęcia JPEG bezpośrednio z program Lightroom Classic do serwisów udostępniania zdjęć. Można także załadować układy z modułu Book na stronie Blurb.com. Patrz Publikowanie zdjęć online za pomocą usług publikowania.

Eksportowanie zdjęć

Aby wyeksportować zdjęcia z programu Lightroom Classic na komputer, dysk twardy lub dysk flash, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz zdjęcia do wyeksportowania z widoku siatki. Patrz Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 2. Wybierz polecenie Plik> Eksportuj lub kliknij przycisk Eksportuj w module Biblioteka. Następnie wybierz polecenie Eksportuj do > Dysk twardy w menu podręcznym w górnej części okna dialogowego eksportu.

  Okno dialogowe eksportu w programie Lightroom Classic CC
  W górnej części okna dialogowego eksportu wyświetlana jest liczba eksportowanych zdjęć. Rozwijane panele umożliwiają zmianę nazw plików, wybór formatu plików itd.

  Aby wyeksportować dane na dysk flash, wybierz polecenie Eksportuj do > Dysk twardy, a w panelu Lokalizacja eksportu wybierz polecenie Eksportuj do > Określony folder. Następnie kliknij przycisk Wybierz i przejdź do dysku flash.

 3. (Opcjonalnie) Wybierz ustawienie predefiniowane eksportu. Program Lightroom Classic ma kilka ustawień predefiniowanych, które ułatwiają eksportowanie zdjęć na dysk w określonych formatach plików. Na przykład ustawienie predefiniowane dla wiadomości e-mail generuje obraz JPEG o rozdzielczości 72 dpi i automatycznie wysyła wiadomość e-mail z programu Lightroom Classic. W razie potrzeby wybierz ustawienie wstępne z lewej strony okna dialogowego eksportu i przejdź do kroku 6. Patrz Eksportowanie zdjęć z wykorzystaniem ustawień predefiniowanych.

 4. Określ folder docelowy, konwencje nazewnictwa i inne opcje w różnych panelach okna dialogowego eksportu.

  Na przykład za pomocą panelu Ustawienia pliku wybierz format eksportowanych zdjęć — JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG lub oryginalny format — i wybierz przestrzeń kolorów. ZobaczUstawienia pliku. Włącz opcję Obraz wynikowy HDR, aby zapisać plik w HDR.

  W panelu Rozmiar obrazu określ, jaki rozmiar ma mieć obraz — jego wymiary i rozdzielczość. Patrz Rozmiar obrazu.

  Aby uzyskać informacje na temat ustawień w innych panelach, patrz Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD.

  Ustawienia plików i Rozmiar obrazu w oknie dialogowym eksportu w programie Lightroom Classic CC
  Panele Ustawienia plików i Rozmiar obrazu w oknie dialogowym eksportu

 5. (Opcjonalnie) Zapisz ustawienia eksportu. Aby zapisać ustawienia eksportu do ponownego użycia, kliknij przycisk Dodaj w dolnej części panelu ustawień predefiniowanych po lewej stronie okna dialogowego eksportu. Patrz Zapisywanie ustawień eksportu jako ustawień predefiniowanych.

 6. Kliknij Eksportuj.

Zapisywanie zdjęć HDR

Po zakończeniu edycji zdjęcia w trybie HDR wybierz kolejno Plik > Eksportuj > Ustawienia pliku > Wybierz format pliku z menu rozwijanego > Włącz pole wyboru Obraz wynikowy HDR, a następnie wybierz opcję Eksportuj.

Obsługiwane formaty plików HDR inne niż RAW to:

 • AVIF
 • JPEG XL
 • JPEG
 • TIFF
 • PSD
 • PNG
Ustawienia eksportu HDR
Włączanie pola wyboru obrazu wynikowego HDR

Zalecenia

 • Użyj formatu AVIF lub JPEG XL w przypadku udostępniania i aplikacji internetowych, np. internetowych galerii.
 • W przypadku obiegów pracy, które wymagają dodatkowego przetwarzania HDR, np. składania, użyj formatu TIFF lub PSD.
Uwaga:

Konwersja surowych fotografii na DNG umożliwia zachowanie wszystkich informacji oraz edycję DNG w trybie HDR.

AVIF i JPEG XL

Nowe formaty AVIF i JPEG XL mają kilka zalet w porównaniu z formatem JPEG, w tym większą głębię bitową i mniejszy rozmiar, co sprawia, że idealnie nadają się do zdjęć HDR.

Gdy funkcja Obraz wynikowy HDR jest włączona, program Lightroom Classic 13 (i nowsze) obsługuje otwieranie i zapisywanie fotografii w formacie AVIF, JPEG lub JPEG XL.

Podczas zapisywania obrazów HDR w formacie JPEG system odczytuje używany ekran i odpowiednio renderuje obrazy SDR lub HDR.

Uwaga:

AVIF i JPEG XL to nowe formaty, więc ich obsługa wśród aplikacji i platform jest ograniczona.

Eksport wielu partii

Począwszy od wersji 9.0 programu Lightroom Classic, można wykonywać wiele zadań eksportu dla tego samego zestawu obrazów jednocześnie. Po wybraniu wielu ustawień predefiniowanych i wyeksportowaniu zdjęcia program Lightroom Classic eksportuje jeden obraz dla każdego wybranego ustawienia predefiniowanego. 

Aby eksportować zdjęcia do określonego ustawienia predefiniowanego, można wybrać ustawienie predefiniowane i je wyeksportować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Eksportowanie zdjęć.

Aby wyeksportować zdjęcia w trybie eksportu wielu partii, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz zdjęcia do wyeksportowania z widoku siatki. Patrz Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej.

 2. Wybierz polecenie Plik> Eksportuj lub kliknij przycisk Eksportuj w module Biblioteka. Następnie wybierz polecenie Eksportuj do > Dysk twardy w menu podręcznym w górnej części okna dialogowego eksportu.

 3. Wybierz ustawienia predefiniowane, w których chcesz wyeksportować zdjęcia, zaznaczając pole wyboru przed nazwami ustawień predefiniowanych. Po zaznaczeniu pola wyboru dla ustawienia predefiniowanego wszystkie ustawienia w panelach okna dialogowego eksportu zostaną wyłączone.

  Aby wyświetlić lub zaktualizować ustawienia eksportu ustawienia predefiniowanego, usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru i kliknij ustawienie predefiniowane, dla którego chcesz zaktualizować ustawienia. 

  Kliknij opcję Eksportowanie wsadowe.

  Uwaga:

  Nie można wybrać ustawień predefiniowanych eksportu na e-mail i dysk CD/DVD, a pola wyboru tych ustawień predefiniowanych są wyłączone.

 4. W oknie dialogowym Eksportowanie wsadowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wcześniej nie zostały zdefiniowane, należy wybrać miejsca docelowe dla każdego ustawienia predefiniowanego oddzielnie.
  • Wybierz opcję Wybierz folder nadrzędny, aby określić folder główny dla wszystkich ustawień predefiniowanych. Wybranie folderu nadrzędnego zastępuje wszystkie miejsca docelowe zapisane w ustawieniu predefiniowanym i powoduje zmianę opcji Miejsce docelowe dla każdego ustawienia predefiniowanego, aby umieścić je w podfolderze.

  W tym oknie dialogowym można również zmienić opcje Tekst niestandardowy i Numer początkowy dla wybranych ustawień wstępnych, jeśli te opcje zostały określone podczas tworzenia ustawień predefiniowanych.

  Okno dialogowe Eksportowanie wsadowe
  Wybierz opcję Wybierz folder nadrzędny, aby określić folder główny dla wszystkich ustawień predefiniowanych.

  Eksportowanie wsadowe
  Wybierz poszczególne miejsca docelowe dla każdego ustawienia predefiniowanego, jeśli nie zostało ono wcześniej zdefiniowane

 5. Kliknij Eksportuj.

  Uwaga:

  Jeśli podczas eksportowania wielu partii występuje konflikt nazw plików, nazwa ustawienia predefiniowanego jest dołączana do nazwy eksportowanego pliku.

Najczęściej zadawane pytania

Po wybraniu jednego lub kilku ustawień predefiniowanych eksportu w oknie dialogowym eksportu sekcja Przetwarzanie końcowe i inne sekcje utworzone przez dodatek innej firmy są ukryte w oknie Ustawienia eksportu. Jednak ustawienia eksportu zdefiniowane dla przetwarzania końcowego i inne sekcje dodatków innych producentów w ustawieniach predefiniowanych eksportu są uwzględniane, a obrazy są odpowiednio eksportowane.

Kliknięcie nazwy ustawienia predefiniowanego nie powoduje zaznaczenia pola wyboru i aktualizacji ustawień eksportu w oknie dialogowym eksportu w oparciu o ustawienia zdefiniowane w wybranym ustawieniu predefiniowanym.

Zaznaczenie pola wyboru dla jednego lub więcej ustawień predefiniowanych powoduje usunięcie zaznaczenia z nazwy ustawienia predefiniowanego, co zapobiega pomyleniu z istniejącym ustawieniem predefiniowanym.

Zaznaczenie pola wyboru dla ustawienia predefiniowanego nie powoduje aktualizacji jego ustawień eksportu w oknie dialogowym eksportu. Aby wyświetlić ustawienia eksportu, kliknij nazwę ustawienia predefiniowanego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?