Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie książek zdjęć

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Informacje o module książki

Za pomocą modułu książki można projektować książki zdjęć i przesyłać je do serwisu Blurb.com. Książki można również zapisywać w formacie Adobe PDF lub w pojedynczych plikach JPEG.

Moduł książki

A. Panele Podgląd i Kolekcje B. Przycisk Eksportuj książkę do PDF C. Przyciski Widok wielu stron, Widok rozłożony, Widok jednej strony D. Wybrana strona E. Panele ustawień książki F. Przycisk Wyślij książkę do Blurb 

Samouczek wideo: Lightroom Classic — podstawy modułu książki

Poznaj podstawy tworzenia książek za pomocą modułu książki w programu Lightroom Classic.

Julieanne Kost, główny specjalista od programów Photoshop i Lightroom Classic

Tworzenie książki zdjęć

Aby utworzyć książkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Określ domyślne zachowania układu książki. W module książki wybierz kolejno Książka > Preferencje książki.

  Domyślne powiększenie zdjęcia

  Po dodaniu zdjęć do komórki mogą być one automatycznie powiększane do wypełnienia, lub powiększane w celu dopasowania do okna. Preferencje można zastąpić, klikając prawym przyciskiem myszy (Win) lub klikając z naciśniętym klawiszem Control (Mac) zdjęcie w obszarze podglądu i włączając lub wyłączając funkcję Powiększ zdjęcie, aby wypełnić komórkę.

  Rozpoczynanie nowych książek poprzez automatyczne wypełnianie

  Po rozpoczęciu książki strony są automatycznie dodawane do niej przy użyciu bieżącego ustawienia predefiniowanego układu automatycznego oraz zdjęć znajdujących się na taśmie filmowej.

  Wypełnianie pól tekstowych za pomocą

  Układy zawierające pola tekstowe mogą automatycznie wypełniać metadane tytułu, podpisu lub nazwy pliku zdjęcia. Opcja Wypełnienie tekstem powoduje wyświetlenie tekstu zastępczego w polu, aby ułatwić sprawdzenie, czy metadane tytułu, podpisu lub nazwy pliku są obecne.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić tekst wypełnienia, wybierz opcję Wypełnienie tekstem w panelu Linie pomocnicze.

  Ograniczenie podpisów do bezpiecznego obszaru tekstowego

  Ogranicza pola zdjęcia i napisu na stronie do obszarów wydruku strony. Na przykład po dostosowaniu opcji Przesunięcie podpisu na stronie, funkcja Ograniczenie podpisów do bezpiecznego obszaru tekstowego uniemożliwia przypadkowe przesunięcie podpisu poza marginesy wydruku strony.

 2. W module Biblioteka wybierz zdjęcia, które chcesz uwzględnić w książce. Patrz Wybieranie zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej.

  W module książki można również wybrać zdjęcia w panelu Kolekcje i na taśmie filmowej.

 3. W module książki określ opcje za pomocą paneli znajdujących się po prawej stronie okna aplikacji.

  Ustawienia książki

  Wybierz, czy chcesz przekazać zdjęcia do książki zdjęć Blurb, magazynu Blurb, książki firmowej Blurb, pliku PDF lub obrazu JPEG, a następnie określ rozmiar i typ okładki (okładka twarda lub miękka).

  W przypadku drukowania do Blurb, szacowana cena jest uaktualniana w zależności od rodzaju papieru i liczby stron w książce. Więcej informacji na temat Blurb, rozmiarów książek oraz okładek i papieru można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dotyczące książek Blurb na stronie Blurb.com. Dokładny rozmiar wydruku można znaleźć w specyfikacjach wymiarów książek Blurb.

  W przypadku wydruku PDF wybierz opcję Jakość JPEG, Profil kolorów oraz Rozdzielczość pliku i określ, czy chcesz zastosować wyostrzenie .

  Auto-układ

  Automatyzacja układu książek. Wybierz ustawienie wstępne, a następnie kliknij opcję Układ automatyczny. Aby rozpocząć od nowa, kliknij Czyszczenie układu. Jeśli publikujesz w Blurb, układ automatyczny ogranicza się do książek o maksymalnie 240 stronach. Jeśli publikujesz w formacie PDF, nie ma limitu stron.

  Uwaga:

  Miniatury na taśmie filmowej zawierają liczbę określającą, ile razy zdjęcie pojawi się w książce.

  Strona

  Zaznacz pole wyboru Numery stron , aby wyświetlić numery stron na stronach książki. Zaznaczając pole wyboru , możesz skorzystać z opcji Lokalizacja, pozwala wybrać pozycję numeru strony na stronie, natomiast opcja Wyświetlanie pozwala określić, czy numery stron mają być wyświetlane tylko na lewej, na prawej stronie, czy na obu stronach. Kliknij Dodaj stronę, aby dodać stronę obok aktualnie wybranej strony. Nowa strona przyjmuje formatowanie wybranej strony lub szablonu. Kliknij Dodaj pustą, aby dodać pustą stronę obok aktualnie wybranej strony. Jeśli nie wybrano żadnej strony, program Lightroom Classic doda stronę do końca książki.

  Linie pomocnicze

  Włączanie i wyłączanie linii pomocniczych w obszarze podglądu obrazu. Linie pomocnicze nie są drukowane. Służą one tylko do ułatwienia pozycjonowania zdjęć i tekstu na stronie.

  Przyciąganie siatki

  Teraz można łatwo wyrównać zdjęcia w układzie książki, korzystając z opcji Przyciągnięcie siatki w sekcji Linie pomocnicze. W oknie Przyciągnięcie siatki wybierz Komórki , aby wyrównać komórki dwóch zdjęć względem siebie, lub Siatka, aby wyrównać zdjęcia z liniami pomocniczymi siatki. Po przesunięciu zdjęcia zostanie ono przyciągnięte do docelowego miejsca w zależności od wybranego ustawienia. Domyślnie opcja Przyciągnięcie siatki jest ustawiona na Komórki.

  Spad strony

  Linia pomocnicza Spad strony jest wyświetlana jako szerokie szare obramowanie wokół krawędzi strony. Spad strony oznacza części zdjęć, które znajdują się poza granicami strony. Zdjęcia z pełnym spadem trafiają na samą krawędź strony.

  Bezpieczny obszar tekstu

  Linia pomocnicza Bezpieczny obszar tekstu jest wyświetlana jako cienka szara linia wewnątrz obwodu strony. Tekst znajdujący się poza tym obszarem nie jest widoczny na stronie.

  Uwaga:

  Pola podpisu mają również cienką szara linię, która reprezentuje obwód pola.

  Komórki zdjęcia

  Linie pomocnicze Komórki zdjęcia mają postać szarych pól z krzyżykiem pośrodku. Wskazują one niewypełnione komórki zdjęcia.

  Wypełnienie tekstem

  W pustych polach podpisów stron i zdjęć pojawia się tekst zastępczy.

  Uwaga:

  Aby tekst wypełniający był wyświetlany, należy zaznaczyć opcję Wypełnianie pól tekstowych za pomocą > Wypełnienie tekstem w Preferencjach książki.

  Komórka

  Przeciągnij suwak Wyściełanie, aby dodać miejsce w punktach, wokół obrazu lub tekstu w komórce. Wyściełanie to skuteczny sposób na dostosowanie wyglądu obrazu w komórce, a zatem także na dostosowanie poszczególnych szablonów stron. Domyślnie wyściełanie jest stosowane jednolicie na wszystkich stronach. Wybierz trójkąt po prawej stronie tytułu Wyściełanie, aby zastosować różne ilości wyściełania po każdej stronie komórki. Można wybrać wiele komórek w obszarze podglądu i zastosować wyściełanie do wszystkich naraz. Użyj opcji wyrównania w panelu Komórka aby automatycznie wyrównać obraz w komórce.

  Zrzut ekranu panelu Komórka w module książki z podświetlonymi opcjami wyrównywania
  Zaznacz żądane wyrównanie

  Tekst

  Umożliwia dodawanie pól tekstowych do pojedynczych zdjęć i całych stron. Po kliknięciu zdjęcia zostanie wyświetlony przezroczysty przycisk Dodaj tekst zdjęcia. Kliknięcie przycisku umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie dodawania tekstu. Ta wskazówka dotyczy zdjęć i stron.

  Tekst na zdjęciu

  Podpis zdjęcia można umieścić nad, poniżej lub na wybranej komórce lub komórkach obrazu. Możesz użyć tytułu lub tekstu z metadanych zdjęcia lub wprowadzić własny podpis, wpisując go bezpośrednio w polu tekstowym.

  Przesunięcie

  Dostosowanie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie tekstu powyżej, poniżej lub na zdjęciu w stosunku do miejsca, w którym został zakotwiczony.

  • Powyżej: umieszcza tekst podpisu między górną krawędzią zdjęcia a górną krawędzią strony.
  • Poniżej: umieszcza tekst podpisu między dolną krawędzią zdjęcia a dolną krawędzią strony.
  • Na: domyślnie podpis jest umieszczany na zdjęciu, na jego dolnej krawędzi. Zwiększenie tej wartości powoduje przesunięcie pozycji podpisu w kierunku górnej krawędzi zdjęcia.

  Uwaga: jeśli wymiary zdjęcia przekraczają górną i dolną krawędź strony, opcja Przesunięcie zostanie automatycznie ustawiona na wartość Na.

  Wyrównaj do zdjęcia

  Podczas powiększania lub wyściełania zdjęcia zachowuje lewą krawędź napisu wyrównaną z lewą krawędzią zdjęcia.

  Tekst strony

  Podpis na stronie można umieścić u góry lub u dołu strony. Wprowadź podpis w polu tekstowym strony w obszarze podglądu.

  Przesunięcie

  Dostosowanie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie podpisu w górę lub w dół na stronie w stosunku do miejsca zakotwiczenia (Góra lub Dół). Na przykład zwiększenie przesunięcia do podpisu na stronie w górnej części strony powoduje przesunięcie podpisu w dół na stronie. Zwiększenie przesunięcia do podpisu umieszczonego pod zdjęciem powoduje przesunięcie podpisu w dół na stronie, z dala od zdjęcia.

  Tekst

  Wybierz czcionkę, styl, kolor, rozmiar punktu i nieprzezroczystość. Kliknij trójkąt, aby określić dodatkowe opcje typograficzne, w tym śledzenie, przesunięcie linii bazowej, linię wiodącą, kerning, kolumny i rowek. Można również określić wyrównanie w poziomie i w pionie.

  Tło

  Na stronach książki można zastosować tło fotograficzne, graficzne lub kolorowe. Aby dodać tło, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Wybierz jedną lub więcej stron w obszarze podglądu modułu książki.

  2. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Zastosuj tło globalnie, aby zastosować je do wszystkich stron książki, z wyjątkiem okładek, nawet jeśli nie zostały one wybrane.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Przeciągnij zdjęcie z taśmy filmowej na symbol zastępczy Upuść zdjęcie tutaj w panelu Tło. Przeciągnij suwak Nieprzezroczystość, aby dostosować stopień przezroczystości.

   • W panelu Tło kliknij strzałkę i wybierz tło graficzne. Kliknij próbkę koloru, aby zmienić kolor grafiki, a następnie przeciągnij suwak Nieprzezroczystość, aby dostosować stopień przezroczystości.

   • W panelu Tło wybierz opcję Kolor tła i kliknij próbkę koloru, aby wybrać kolor.

 4. Aby edytować stronę w obszarze podglądu, wykonaj jedną z poniższych czynności.  

  • Dodaj nową komórkę do strony. Aby to zrobić:

  1. Wybierz stronę w obszarze podglądu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) w dowolnym miejscu na stronie i wybierz Dodaj komórkę > Zdjęcie lub Opis zdjęcia z menu kontekstowego .

  • Zmień rozmiar lub przenieś komórki na stronie. Aby to zrobić:

  1. Wybierz komórkę. Wokół komórki pojawi się obwiednia.
  2. Aby przenieść wybraną komórkę do określonej lokalizacji na stronie, przeciągnij kwadratową ikonę w środku obwiedni. Możesz też użyć klawiszy Alt (Win)/Option (Mac) + strzałek, aby przenieść wybraną komórkę.
  3. Aby dostosować rozmiar wybranej komórki, przeciągnij jeden z uchwytów w narożnikach obwiedni.

  • Ustaw komórkę z przodu lub z tyłu. Aby to zrobić:
  • Przeciągnij strony, aby zmienić ich kolejność.
  • Kliknij przycisk Zmień układ strony w prawym dolnym rogu podglądu strony, aby wybrać inny układ.
  • Przeciągnij zdjęcie z jednej komórki do drugiej, aby je zamienić.
  • Zaznacz jedno lub więcej zdjęć i przeciągnij suwak powiększenia, aby dostosować rozmiar zdjęcia w komórce.
  • Wpisz tekstu w dowolnym polu tekstowym.
  • Zapisz zmodyfikowaną stronę jako stronę niestandardową. Aby to zrobić:

  1. Wybierz stronę w obszarze podglądu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) w dowolnym miejscu na stronie i wybierz Zapisz jako stronę niestandardową z menu kontekstowego . Dostęp do zapisanej strony niestandardowej można uzyskać w panelu Strona po prawej stronie.

  • Wybierz wiele komórek lub stron, aby edytować ich właściwości razem.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) komórkę lub stronę i wybierz polecenie Usuń zdjęcie lub Usuń stronę, aby usunąć ją z książki.
  • Kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędzi, aby pracować w widoku wielu stron, widoku rozłożonym lub widoku pojedynczej strony.
 5. W celu zapisania książki, aby można było powrócić do pracy nad nią po zamknięciu modułu książki, kliknij przycisk Utwórz zapisaną książkę w obszarze podglądu.

  W oknie dialogowym Utwórz książkę wpisz nazwę książki, określ, czy chcesz ją zapisać w zestawie kolekcji, a następnie wybierz inne opcje. Następnie kliknij Utwórz.

  Zapisane książki zostaną wyświetlone w panelu Kolekcje z ikoną książki .

 6. Gdy książka będzie gotowa, kliknij jedną z następujących opcji:

  Eksportuj książkę do PDF

  Renderuje plik PDF ze stronami i zapisuje go w określonej lokalizacji. Plik PDF można wykorzystać jako dowód i udostępnić go klientom, a także przesłać go do usługodawcy lub internetowego serwisu drukowania.

  Eksportuj książkę do JPEG

  Generuje plik JPEG dla każdej strony książki.

  Wyślij książkę do Blurb

  Powoduje połączenie z serwisem Blurb i wyświetlenie monitu o zarejestrowanie się lub zalogowanie. Następnie przesyła książkę do konta Blurb w celu wyświetlenia podglądu i drukowania.

  W przypadku przesyłania do serwisu Blurb:

  • Książki muszą mieć od 20 do 240 stron, bez okładki przedniej i tylnej.

  • Blurb drukuje w rozdzielczości 300 ppi. Jeśli obraz ma rozdzielczość mniejszą niż 300 ppi, pojawi się ikona ostrzeżenia .  w prawym górnym rogu komórki obrazu w obszarze podglądu. Kliknij ostrzeżenie, aby zobaczyć rozdzielczość, z jakie może zostać wydrukowany obraz. W celu uzyskania najlepszej jakości Blurb zaleca rozdzielczość co najmniej 200 ppi.

  • Aby uzyskać pomoc w zakresie drukowania, wyceny, zamawiania i innych problemów związanych z Blurb, odwiedź stronę z pomocą techniczną Blurb.com.

  Wstrzymywanie i wznawianie przesyłania książki do Blurb

  W obszarze Aktywność i Stan w lewym górnym rogu okna (obok ikony Lightroom) można wstrzymać i wznowić przesyłanie stron do serwisu Blurb na rozszerzonym pasku postępu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?