Błąd aktualizacji „Niepowodzenie zatwierdzenia” | Windows

Problem

Po aktualizacji aplikacji Lightroom w systemie Windows podczas uruchamiania programu Lightroom pojawia się błąd „Niepowodzenie zatwierdzenia”.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Lightroom 5, Lightroom CC 2015/Lightroom 6, Lightroom Classic

System operacyjny

Tylko dla systemu Windows

Rozwiązanie

Upewnij się, że folder wirtualny Moje obrazy wskazuje na folder Obrazy w folderze konta użytkownika, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz program Eksplorator Windows.
 2. Przejdź do folderu C:\Users\[Twoja nazwa użytkownika]\.
 3. Znajdź folder o nazwie Obrazy.
 4. Jeśli nie widzisz tego folderu, utwórz folder o nazwie Obrazy w folderze C:\Users [nazwa użytkownika].
 5. Uruchom ponownie program Lightroom. Jeśli błąd wystąpi ponownie, uruchom ponownie komputer, a następnie ponów próbę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, przejdź do następnego kroku.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
 7. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz „regedit”, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. Wykonaj kopię zapasową rejestru, wybierając polecenie Plik > Eksportuj. Nadaj nazwę kopii zapasowej rejestru i wybierz lokalizację łatwą do zapamiętania.
 9. Przejdź do klucza rejestru: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer \User Shell Folders]
 10. Przyjrzyj się wartości dla pozycji Moje obrazy. Domyślnie w systemie Windows jest to: %USERPROFILE%Pictures, czyli folder Obrazy w katalogu C:\Users [nazwa użytkownika]. Jeśli na liście znajduje się inny folder, sprawdź go w Eksploratorze Windows. Jeśli go nie ma, masz dwie możliwości. 
  1. Utwórz folder o tej nazwie w lokalizacji wskazanej we wpisie w rejestrze. 
  2. Jeśli folder Obrazy znajduje się w folderze z nazwą użytkownika, kliknij dwukrotnie pozycję Moje obrazy i ustaw wartość na: %USERPROFILE%Pictures
 11. Wyjdź z Edytora rejestru systemu.
 12. Wyloguj się z konta i włącz je ponownie lub uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie uruchom program Lightroom.

Jeśli to rozwiązanie nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Adobe.

Dodatkowe informacje

W systemie Windows folder wirtualny o nazwie Moje obrazy reprezentuje fizyczny folder o nazwie Obrazy, który istnieje w folderze konta użytkownika. Na przykład kliknięcie przycisku Moje obrazy na pasku bocznym spowoduje przejście do folderu Obrazy w folderze konta użytkownika: C:\Users\[Twoja nazwa użytkownika].

Ten błąd może wystąpić, gdy wirtualny folder Moje obrazy wskazuje na fizyczny folder Obrazy, który już nie istnieje. Ten błąd może być spowodowany tym, że folder Obrazy nie znajduje się już w folderze konta użytkownika. Może to również nastąpić, gdy rejestr Windows nie wskazuje już na odpowiedni folder Obrazy. 

Kroki opisane w niniejszej Nocie technicznej rozwiązują problem w obu przypadkach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?