Handboek Annuleren

Objecten verplaatsen en kopiëren

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

U kunt objecten verplaatsen door deze met een bepaald gereedschap te slepen, door de pijltoetsen op het toetsenbord te gebruiken of door exacte waarden in te voeren in een deelvenster. U kunt ook objecten kopiëren via het klembord, door ze te klonen of door getransformeerde objecten te dupliceren. 

Objecten verplaatsen via slepen

 1. Selecteer een of meerdere objecten.

   Hebt u hulp nodig voor het selectiegereedschap? Zie Objecten selecteren.

 2. Selecteer het selectiegereedschap en plaats de aanwijzer over het object.

 3. Wanneer u het object wilt verplaatsen, sleept u het naar de nieuwe positie. Klik op de muis en sleep het object, of gebruik de pijltoets op het toetsenbord. 

 4. Beperk de richting voor het verplaatsen van het object tot rechte lijnen (in veelvouden van 45°) door Shift ingedrukt te houden en het object te slepen.

Objecten verplaatsen met de pijltoetsen

 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Wanneer u de selectie met 1 pixel tegelijk wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoets voor de gewenste richting.

   Pas de bovenstaande stap toe wanneer u het object in hele kleine stapjes wilt verplaatsen. 

  • Wanneer u de selectie met 10 pixels tegelijk wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoets voor de gewenste richting.

   Pas de bovenstaande stap toe wanneer u het object in grote stappen wilt verplaatsen. 

 Wanneer de optie Pixels magnetisch is geselecteerd, worden de objecten per pixel verplaatst volgens het pixelraster van het document, niet volgens pixelraster van het scherm.

Objecten verplaatsen via Eigenschapcontrole

 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. Wanneer Eigenschapcontrole niet zichtbaar is, selecteert u Venster > Eigenschappen.

 3. Voer de waarden x en y in voor de locatie van de linkerbovenhoek van de selectie.

  De eenheden zijn relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van het werkgebied.

Objecten verplaatsen via het deelvenster Info

 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. Wanneer het deelvenster Info niet zichtbaar is, selecteert u Venster > Info.

 3. Voer de waarden x en y in voor de locatie van de linkerbovenhoek van de selectie.

  De eenheden zijn relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van het werkgebied.

Objecten knippen, kopiëren of plakken

Als u objecten tussen lagen, scènes of andere Animate-bestanden wilt kopiëren of verplaatsen, gebruikt u de functie voor knippen of kopiëren, gevolgd door de plakfunctie. U kunt een object in een positie plakken die relatief is ten opzichte van de oorspronkelijke positie.

 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. Selecteer Bewerken > Knippen, of selecteer Bewerken > Kopiëren.

 3. Ga als volgt te werk: 

  • Als u de selectie in dezelfde positie ten opzichte van het werkgebied wilt plakken, selecteer u een andere laag, scène of bestand, en vervolgens kiest u Bewerken > Op plaats plakken. 
  • Als u de selectie in het midden van het werkgebied wilt plakken, selecteert u Bewerken > In midden plakken. U kunt ook de laag of het kader selecteren, op de rechtermuisknop klikken en kiezen voor de optie In midden plakken.

Objecten kopiëren via het klembord

Elementen die naar het klembord worden gekopieerd, zijn anti-aliased zodat ze in andere toepassingen er net zo goed uitzien als in Animate. Deze functie is nuttig voor frames die een bitmapafbeelding, verlopen, transparantie of een maskeerlaag bevatten.

Afbeeldingen die vanuit andere Animate-documenten of -programma's worden geplakt, worden in het huidige frame van de huidige laag geplaatst. De manier waarop een grafisch element in een Animate-scène wordt geplakt, is afhankelijk van het type element, de bron ervan en de ingestelde voorkeuren:

 • Tekst afkomstig van een teksteditor wordt één tekstobject.

 • Op vectoren gebaseerde afbeeldingen afkomstig van een tekenprogramma worden een groep waarvan de groepering ongedaan kan worden gemaakt en die kan worden bewerkt.

 • Bitmaps worden één gegroepeerd object, net als geïmporteerde bitmaps. U kunt geplakte bitmaps splitsen of omzetten in vectorafbeeldingen.

 Voordat u Illustrator-afbeeldingen in Animate plakt, moet u de kleuren in Illustrator omzetten in RGB.

Een object klonen of dupliceren

U kunt een object klonen of dupliceren. 

 1. Selecteer een of meerdere objecten.
 2. U kunt een object op een van volgende manieren klonen of dupliceren: 

  • Gebruik Alt-slepen (Windows) of Option-slepen (Macintosh).
  • Gebruik Ctrl + D op het toetsenbord. 
  • Klik op de knop Selectie dupliceren en transformeren in het deelvenster Transformeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?