Handboek Annuleren

Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

De opdrachten Ongedaan maken, Opnieuw en Herhalen

Wanneer u handelingen voor afzonderlijke objecten of alle objecten in het huidige document ongedaan wilt maken of opnieuw wilt uitvoeren, moet u de opdrachten voor Ongedaan maken en Opnieuw opgeven op object- of documentniveau (Bewerken > Ongedaan maken of Bewerken > Opnieuw). Standaard vindt ongedaan maken en opnieuw uitvoeren op documentniveau plaats.

Ga als volgt te werk als u de opties Ongedaan maken op objectniveau of documentniveau wilt kiezen:

 1. Selecteer in Animate  de optie Bewerken > Voorkeuren.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Ongedaan maken op objectniveau in de vervolgkeuzelijst Ongedaan maken.

Merk op dat u een aantal handelingen op objectniveau niet ongedaan kunt maken. De meeste zijn Bewerkmodus starten en sluiten, bibliotheekitems selecteren, bewerken en wijzigen en scènes maken, verwijderen en verplaatsen.

Wanneer u een stap opnieuw wilt toepassen op hetzelfde object of op een ander object, gebruikt u de opdracht Herhalen. Wanneer u bijvoorbeeld een vorm genaamd vorm_A verplaatst, selecteert u Bewerken > Herhalen om de vorm nogmaals te verplaatsen of selecteert u een andere vorm, vorm_B, en selecteert u Bewerken > Herhalen om de tweede vorm op dezelfde manier te verplaatsen.

Het standaardaantal niveaus voor ongedaan maken in Animate is ingesteld op 100. In de voorkeuren van Animate kunt u het aantal niveaus aangeven voor ongedaan maken en opnieuw instellen. Het bereik ligt tussen 2 en 300.

Wanneer u een stap ongedaan maakt met Bewerken > Ongedaan maken of via het deelvenster Historie, blijft de bestandsgrootte van het document ongewijzigd, ook als u een item uit het document verwijdert. Wanneer u bijvoorbeeld een videobestand importeert in een document en deze bewerking ongedaan maakt, is de bestandsgrootte van het document nog steeds inclusief de grootte van het videobestand. Items die u uit een document verwijdert met de opdracht Ongedaan maken, worden bewaard om de items met de opdracht Opnieuw te kunnen herstellen.

Deelvenster Historie gebruiken

Het deelvenster Historie (Venster > Historie) bevat een lijst met de stappen die u in het actieve document hebt uitgevoerd sinds u het document hebt gemaakt of geopend, tot een opgegeven maximum aantal stappen. (Het deelvenster Historie geeft niet aan welke stappen u in andere documenten hebt uitgevoerd.) De schuifregelaar in het deelvenster Historie wijst aanvankelijk naar de laatste stap die u hebt uitgevoerd.

 • Gebruik het deelvenster Historie als u afzonderlijke stappen of meerdere stappen tegelijk ongedaan wilt maken of opnieuw wilt uitvoeren. U kunt stappen vanuit het deelvenster Historie opnieuw toepassen op hetzelfde object of op een ander object in het document. U kunt de volgorde van de stappen in het deelvenster Historie echter niet wijzigen. Het deelvenster Historie is in feite een opname van stappen in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd.

   Wanneer u een of meerdere stappen ongedaan maakt en vervolgens iets nieuws doet in het document, kunt u de stappen in het deelvenster Historie niet meer opnieuw uitvoeren: ze verdwijnen uit het deelvenster.

 • Het standaardaantal niveaus voor het deelvenster Geschiedenis in Animate is ingesteld op 100. In de voorkeuren van Animate kunt u het aantal niveaus aangeven voor ongedaan maken en opnieuw instellen. Het bereik ligt tussen 2 en 300.

 • U kunt de historielijst voor het huidige document wissen in het deelvenster Historie. Eenmaal gewiste stappen in de historielijst kunt u niet meer ongedaan maken. Het wissen van de historielijst maakt de stappen niet ongedaan, alleen de opname van die stappen wordt uit het geheugen van het huidige document verwijderd.

Bij het sluiten van een document wordt de historie gewist. Wanneer u stappen uit een document wilt gebruiken nadat het is gesloten, kopieert u de stappen met de opdracht Stappen kopiëren of slaat u de stappen als een opdracht op.

Stappen ongedaan maken via het deelvenster Historie

Wanneer u een stap ongedaan maakt, wordt die stap gedimd weergegeven in het deelvenster Historie.

 • Sleep de schuifregelaar in het deelvenster Historie één stap terug in de lijst om de laatste uitgevoerde stap ongedaan te maken.

 • Wanneer u meerdere stappen ineens ongedaan wilt maken, sleept u de schuifregelaar naar de stap tot waar u ongedaan wilt maken of klikt u links van een stap langs het pad van de schuifregelaar. De schuifregelaar gaat dan automatisch naar die stap, waarbij alle stappen tot aan dat punt achtereenvolgens ongedaan worden gemaakt.

 schuiven naar een stap (en het selecteren van de opeenvolgende stappen) is niet hetzelfde als het selecteren van een afzonderlijke stap. U schuift naar een stap door links van de stap te klikken.

 

Stappen opnieuw afspelen via het deelvenster Historie

Wanneer u stappen opnieuw afspeelt via het deelvenster Historie, betreft het de geselecteerde (gemarkeerde) stappen in het deelvenster Historie, niet per se de stap die op dat moment door de schuifregelaar wordt aangegeven.

U kunt stappen in het deelvenster Historie toepassen op elk geselecteerd object in het document.

Eén stap opnieuw afspelen

 1. Selecteer een stap in het deelvenster Historie en klik op de knop Opnieuw afspelen.

Reeks aangrenzende stappen opnieuw afspelen

 1. U kunt als volgt stappen in het deelvenster Historie selecteren:
  • Sleep van de ene stap naar de andere. (Sleep niet de schuifregelaar, maar sleep van het tekstlabel van de ene stap naar het tekstlabel van een andere stap.)

  • Selecteer de eerste stap, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de laatste stap (of andersom).

 2. Klik op Opnieuw afspelen. De stappen worden in volgorde opnieuw afgespeeld en in het deelvenster Historie wordt een nieuwe stap weergegeven met het label Stappen opnieuw afspelen.

Niet-aangrenzende stappen opnieuw afspelen

 1. Selecteer een stap in het deelvenster Historie en houd de Ctrl-toets (Windows) of de Cmd-toets (Macintosh) ingedrukt en klik op andere stappen. U heft de selectie van een geselecteerde stap met dezelfde procedure op.
 2. Klik op Opnieuw afspelen.

Stappen kopiëren en plakken tussen documenten

Elk geopend document heeft een eigen historie van stappen. Met de opdracht Stappen kopiëren in het optiemenu van het deelvenster Historie kunt u stappen kopiëren van het ene document en deze plakken in een ander document. Wanneer u stappen kopieert in een teksteditor, worden die als JavaScript™-code geplakt.

 1. Selecteer de gewenste stappen in het deelvenster Historie in het document met de stappen die u opnieuw wilt gebruiken.
 2. Selecteer Stappen kopiëren in het optiemenu van het deelvenster Historie.
 3. Open het document waarin u de stappen wilt plakken.
 4. Selecteer een object waarop u de stappen wilt toepassen.
 5. Selecteer Bewerken > Plakken om de stappen te plakken. De stappen worden opnieuw uitgevoerd nadat ze in het deelvenster Historie zijn geplakt. In het deelvenster Historie worden deze als slechts één stap weergegeven, Stappen plakken genoemd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account