Handboek Annuleren

Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

In dit onderwerp vindt u meer informatie over de verschillende opties voor het exporteren van afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden.

Webafbeeldingsindelingen

De webafbeeldingsindelingen zijn bitmap (raster) of vector. De bitmapindelingen, GIF, JPEG en PNG, zijn afhankelijk van de resolutie. Dit wil zeggen dat de afmetingen van een bitmapafbeelding, en mogelijk de afbeeldingskwaliteit, zullen veranderen bij verschillende monitorresoluties. De vectorindelingen, SVG en SWF, zijn niet afhankelijk van de resolutie en kunnen worden vergroot of verkleind zonder dat de afbeeldingskwaliteit verloren gaat. De vectorindelingen kunnen ook rastergegevens bevatten. 

Optimalisatieopties voor JPEG

JPEG is de standaardindeling voor compressie van continutoonafbeeldingen, zoals foto’s. Bij het optimaliseren van een afbeelding in JPEG-indeling wordt uitgegaan van compressie met verlies waarbij gegevens selectief worden verwijderd.

Optimalisatie-instellingen A. Menu Bestandsindeling B. Menu Compressiekwaliteit C. Menu Optimaliseren

Kwaliteit

Hiermee bepaalt u het compressieniveau. Bij een hogere instelling voor Kwaliteit behoudt het compressiealgoritme meer details. Een hogere instelling voor Kwaliteit leidt echter tot een groter bestand dan een lagere instelling voor Kwaliteit. Bekijk het geoptimaliseerde bestand bij verschillende kwaliteitsinstellingen om vast te stellen wat de beste verhouding is tussen kwaliteit en bestandsgrootte.

Optimaal

Hiermee maakt u een verbeterde JPEG met een iets kleinere bestandsgrootte. De geoptimaliseerde JPEG-indeling wordt aanbevolen voor maximale bestandscompressie. Deze functie wordt door sommige oudere browsers echter niet ondersteund.

Progressief

Hiermee wordt de afbeelding op progressieve wijze geladen in een webbrowser. De afbeelding wordt weergegeven als een reeks lagen, waardoor een versie van de afbeelding in lage resolutie kan worden bekeken voordat de hele afbeelding is geladen. Voor de optie Progressief moet de indeling voor geoptimaliseerde JPEG worden gebruikt.

 Voor het weergeven van progressieve JPEG-bestanden is meer RAM nodig. Bovendien wordt deze mogelijkheid niet door alle browsers ondersteund.

Vervagen

Hiermee geeft u aan hoe sterk u de afbeelding wilt laten vervagen. Met deze optie wordt een effect toegepast dat vergelijkbaar is met het filter Gaussiaans vervagen en kan het bestand verder worden gecomprimeerd, waardoor de bestandsgrootte afneemt. Een instelling tussen 0,1 en 0,5 wordt aanbevolen.

Kleurprofiel insluiten (Photoshop) of ICC-profiel (Illustrator)

Kies deze optie om de kleurprofielen in het geoptimaliseerde bestand te behouden. Er zijn browsers die kleurprofielen gebruiken voor kleurcorrectie.

Matte

Geeft een opvulkleur op voor pixels die transparant waren in de oorspronkelijke afbeelding. Klik op het staal Matte om een kleur te kiezen in de kleurenkiezer of kies een optie in het menu Matte: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur,Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

Volledig transparante pixels in de oorspronkelijke afbeelding worden opgevuld met de geselecteerde kleur. Gedeeltelijk transparante pixels in de oorspronkelijke afbeelding worden gemengd met de geselecteerde kleur.

Optimalisatieopties voor GIF- en PNG-8

GIF is de standaardindeling voor compressie van afbeeldingen met effen kleuren en duidelijke details, zoals lijnpatronen, logo’s of illustraties met tekst. De PNG-8-indeling comprimeert, net als de GIF-indeling, efficiënt vlakken met dezelfde kleur terwijl de scherpe details behouden blijven.

PNG-8- en GIF-bestanden ondersteunen 8-bits kleur, waardoor ze 256 kleuren kunnen weergeven. De methode waarmee wordt vastgesteld welke kleuren u moet gebruiken, wordt indexeren genoemd. Daarom worden afbeeldingen in GIF- en PNG-8-indeling ook wel geïndexeerde-kleurafbeeldingen genoemd. Als u een afbeelding wilt omzetten in een geïndexeerde kleur, wordt een CLUT-tabel samengesteld voor het opslaan en indexeren van de afbeeldingskleuren. Als een kleur van de oorspronkelijke afbeelding niet voorkomt in de kleurentabel, kiest de toepassing een kleur in de tabel die het dichtstbij komt of simuleert de toepassing de kleur door beschikbare kleuren te mengen.

Naast de volgende opties kunt u ook het aantal kleuren aanpassen in de kleurentabel van de afbeelding.

Verlies (alleen GIF)

Hiermee worden bestanden gecomprimeerd door gegevens op selectieve wijze te verwijderen. Hoe hoger de waarde bij Verlies, hoe meer gegevens worden verwijderd. U kunt vaak een waarde voor Verlies van 5-10 toepassen, en soms zelfs een waarde van 50, zonder dat de kwaliteit van de afbeelding vermindert. Met de optie Verlies kunt u de bestandsgrootte reduceren met 5 tot 40%.

 U kunt de optie Verlies niet gebruiken met de optie Interliniëring of met de ditheringalgoritmes Ruis en Patroon.

Algoritme voor kleurreductie en kleuren

Hiermee bepaalt u een methode voor het genereren van de kleurentabel en het aantal kleuren die u in de kleurentabel wilt zetten. U kunt een van de volgende kleurreductiemethoden selecteren:

Perceptueel Hiermee wordt een aangepaste kleurentabel gemaakt waarin kleuren waarvoor het menselijk oog gevoeliger is, een hogere prioriteit hebben.

Selectief Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt die vergelijkbaar is met de perceptuele kleurentabel, maar waarin brede kleurgebieden worden benadrukt en webkleuren behouden blijven. Met deze kleurentabel worden doorgaans afbeeldingen gemaakt met de grootste kleurenintegriteit. De standaardoptie is Selectief.

Adaptief Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt door kleurmonsters te nemen uit het spectrum dat het meest voorkomt in de afbeelding. Als de afbeelding uitsluitend de kleuren groen en blauw bevat, wordt een kleurentabel gemaakt die voornamelijk uit groene en blauwe kleurtonen bestaat. In de meeste afbeeldingen overheersen kleuren uit bepaalde gebieden van het spectrum.

Restrictief (web) Hiermee wordt de standaardkleurentabel met 216 kleuren gebruikt die ook wordt gebruikt voor de 8-bitspaletten (256 kleuren) van Windows en Mac OS. Met deze optie zorgt u ervoor dat de browser geen dithering toepast op kleuren als de afbeelding wordt weergegeven in 8-bitskleuren. (Dit palet wordt ook wel het webveilige palet genoemd.) Met behulp van het webpalet kunt u grotere bestanden maken. Dit wordt alleen aanbevolen als het vermijden van browserdithering hoge prioriteit heeft.

Aangepast Hierbij wordt een kleurenpalet gebruikt dat door de gebruiker is gemaakt of gewijzigd. Als u een bestaande GIF- of PNG-8-afbeelding opent, heeft deze een eigen kleurenpalet.

U gebruikt het palet Kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten om de referentiekleurentabel aan te passen.

Zwart-wit, Grijswaarden, Mac OS, Windows Gebruik van een palet met ingestelde kleuren.

Ditheringmethode en dithering

Bepaalt de methode en hoeveelheid toepassingsdithering. Dithering is een techniek waarmee u kleuren kunt simuleren die niet beschikbaar zijn in het systeem voor kleurenweergave van uw computer. Bij een hoger percentage voor dithering wordt de afbeelding met meer kleuren en details weergegeven, maar kan de bestandsgrootte ook toenemen. Voor een optimale compressie gebruikt u het laagste percentage dithering waarmee u het gewenste kleurendetail bereikt. Afbeeldingen die voornamelijk uit effen kleuren bestaan, worden vaak goed weergegeven als dithering wordt uitgeschakeld. Bij afbeeldingen met overvloeiende kleuren (met name kleurverlopen) kan dithering vereist zijn om streepvorming in de kleuren te voorkomen.

GIF-afbeelding met 0% dithering (links) en met 100% dithering (rechts)

U kunt een van de volgende ditheringmethoden selecteren:

Diffusie Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat meestal minder opvallend is dan patroondithering. De ditheringeffecten worden verspreid over aangrenzende pixels.

Patroon Hierbij worden kleuren die niet in de kleurentabel voorkomen, nagebootst met een rasterpatroon van vierkantjes.

Ruis Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat lijkt op diffusiedithering, maar waarbij het patroon niet over aangrenzende pixels wordt verspreid. Er verschijnen geen kleurovergangen bij de ditheringmethode Ruis.

Transparantie en Randkleur

Hiermee bepaalt u hoe transparante pixels in de afbeelding worden geoptimaliseerd.

 • Om volledig transparante pixels transparant te maken en gedeeltelijk transparante pixels te laten overvloeien in een kleur, selecteert u Transparantie en een randkleur.

 • Om volledig transparante pixels uit te vullen met een kleur en gedeeltelijk transparante pixels te mengen met dezelfde kleur, kiest u een randkleur en schakelt u de Transparantie uit.

 • U selecteert een randkleur door op het staal Randkleur te klikken en in de kleurenkiezer een kleur te selecteren. U kunt ook een optie in het menu Matte selecteren: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur, Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

 De opties Voorgrondkleur en Achtergrondkleur zijn alleen beschikbaar in Photoshop.

Voorbeelden van transparantie en randkleur

A. Oorspronkelijke afbeelding B. Transparantie ingeschakeld met een randkleur C. Transparantie ingeschakeld zonder randkleur D. Transparantie uitgeschakeld met een randkleur

Transparantiedithering

Als de optie Transparantie is ingeschakeld, kunt u een methode kiezen voor de dithering van gedeeltelijk transparante pixels:

 • Bij Geen transparantiedithering wordt geen dithering op gedeeltelijk transparante pixels in de afbeelding toegepast.

 • Met Dithering voor diffusietransparantie past u een willekeurig patroon toe dat meestal minder opvallend is dan patroondithering. De ditheringeffecten worden verspreid over aangrenzende pixels. Als u dit algoritme selecteert, geeft u een percentage op om de hoeveelheid dithering te bepalen die op de afbeelding wordt toegepast.

 • Met Dithering voor patroontransparantie wordt een rasterpatroon van vierkantjes toegepast op gedeeltelijk transparante pixels.

 • Met Dithering voor ruistransparantie wordt een willekeurig patroon toegepast dat lijkt op het algoritme voor diffusie, maar waarbij het patroon niet over aangrenzende pixels wordt verspreid. Er verschijnen geen kleurovergangen bij het rasteringalgoritme Ruis.

Voorbeeld van dithering voor patroontransparantie (links) en toegepast op de achtergrond van een webpagina (rechts)

Interliniëren

Hiermee krijgt u een versie met een lage resolutie in een browser terwijl de volledige afbeelding wordt gedownload. Door het gebruik van interliniëring kan de downloadtijd korter lijken en zien de gebruikers direct dat het downloaden bezig is. Door interliniëring kan de bestandsgrootte echter ook toenemen.

Optie Web-afstemming

Hiermee wordt een tolerantieniveau opgegeven waarmee kleuren worden gewijzigd in de meest gelijkende kleuren in het webpalet (en waarmee wordt voorkomen dat op de kleuren in de browser dithering wordt toegepast). Bij een hogere waarde worden meer kleuren gewijzigd.

Transparantie in GIF- en PNG-afbeeldingen optimaliseren

Met transparantie is het mogelijk niet-rechthoekige webafbeeldingen te maken. Met de transparantie van de achtergrond blijven transparante pixels in de afbeelding behouden.

Zo wordt de achtergrond van de webpagina door de transparante gedeelten van de afbeelding heen weergegeven. Met de randkleur voor achtergrond wordt de transparantie gesimuleerd doordat transparante pixels worden gevuld met een randkleur of overvloeien in een randkleur die overeen kan komen met de achtergrond van de webpagina. De randkleur voor achtergrond werkt het beste als de achtergrond van de webpagina een effen kleur is en als u weet welke kleur dit is.

Gebruik de opties Transparantie en Randkleur in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten als u wilt opgeven hoe transparante pixels in GIF- en PNG-bestanden worden geoptimaliseerd.

 • (GIF en PNG-8) Om volledig transparante pixels transparant te maken en gedeeltelijk transparante pixels te laten overvloeien in een kleur, selecteert u Transparantie en een randkleur.
 • Om volledig transparante pixels uit te vullen met een kleur en gedeeltelijk transparante pixels te mengen met dezelfde kleur, kiest u een randkleur en schakelt u de Transparantie uit.
 • (GIF en PNG-8) Om alle pixels die meer dan 50% transparant zijn te wijzigen in geheel transparante pixels en alle pixels die hoogstens 50% transparant zijn te wijzigen in volledig gedekte pixels, schakelt u Transparantie in en selecteert u Geen in het menu Randkleur.
 • (PNG-24) Om een afbeelding met een multiniveautransparantie (tot 256 niveaus) op te slaan, selecteert u Transparantie. De optie Randkleur is niet beschikbaar omdat een afbeelding met multiniveautransparantie kan overvloeien in elke achtergrondkleur.

 In browsers die geen PNG-24-transparantie ondersteunen, kunnen transparante pixels tegen een standaardachtergrondkleur, zoals grijs, worden weergegeven.

U selecteert een randkleur door op het staal Randkleur te klikken en in de kleurenkiezer een kleur te selecteren. U kunt ook een optie in het menu Matte selecteren: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur, Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

 De opties Voorgrondkleur en Achtergrondkleur zijn alleen beschikbaar in Photoshop.

De kleurentabel voor een geoptimaliseerd segment weergeven

De kleurentabel voor een segment wordt weergegeven in het deelvenster Kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten.

Selecteer een segment dat is geoptimaliseerd in GIF- of PNG-8-indeling. De kleurentabel voor het geselecteerde segment verschijnt in de kleurentabel Opslaan voor web en apparaten.

Als een afbeelding meerdere segmenten bevat, kunnen de kleuren in de kleurentabel verschillen tussen segmenten (u kunt de segmenten eerst koppelen om dit te voorkomen). Als u meerdere segmenten met meerdere kleurentabellen selecteert, is de kleurentabel leeg en wordt het bericht "Gemengd" weergegeven op de statusbalk.

De kleurentabel aanpassen voor GIF- en PNG-8-afbeeldingen

Als u de kleuren in geoptimaliseerde GIF- en PNG 8-bestanden wilt aanpassen, gebruikt u de kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten. Als u het aantal kleuren terugbrengt, blijft vaak de beeldkwaliteit behouden, terwijl de bestandsgrootte wordt gereduceerd.

U kunt kleuren aan de tabel toevoegen, eruit verwijderen, geselecteerde kleuren verschuiven naar webveilige kleuren en geselecteerde kleuren vergrendelen om te voorkomen dat ze uit het palet worden verwijderd.

Een kleurentabel sorteren

Kies een sorteervolgorde in het menu van het palet Kleurentabel:

 • Met Niet-gesorteerd wordt de oorspronkelijke sorteervolgorde hersteld.
 • Met Sorteren op kleurtoon sorteert u op de locatie van de kleur op de standaardkleurenschijf (uitgedrukt in een aantal graden van 0 tot 360). Neutrale kleuren hebben een kleurtoon met de waarde 0 en staan bij de rode kleurtonen.
 • Met Sorteren op luminantie sorteert u op de lichtheid of helderheid van een kleur.
 • Met Sorteren op populariteit sorteert u op de mate waarin de kleur voorkomt in de afbeelding.

Een nieuwe kleur toevoegen aan de kleurentabel

U kunt kleuren toevoegen die niet voorkomen in de oorspronkelijke kleurentabel. Als u een kleur aan een dynamische tabel toevoegt, wordt de kleur die het meest op de nieuwe kleur lijkt, verschoven naar de nieuwe kleur. Als u een kleur aan een vaste of eigen tabel toevoegt, wordt een aanvullende kleur aan het palet toegevoegd.

 1. Als er momenteel kleuren in de kleurentabel zijn geselecteerd, kiest u Alle kleuren deselecteren in het menu van het palet Kleurentabel om de selectie van de kleuren op te heffen.

 2. Kies een kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op het vak Kleur pipet in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten en kies een kleur in de kleurenkiezer.

  • Selecteer het gereedschap Pipet in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten en klik op de afbeelding.

 3. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de optie Nieuwe kleur  in de kleurentabel.

  • Selecteer Nieuwe kleur in het menu van het palet Kleurentabel.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u een nieuwe kleur toevoegt als u in de kleurentabel wilt overschakelen naar een eigen palet.

   De nieuwe kleur wordt in de kleurentabel weergegeven met een wit vierkantje in de rechterbenedenhoek dat aangeeft dat de kleur is vergrendeld. Als het een dynamische kleurentabel is, wordt de oorspronkelijke kleur linksboven weergegeven en de nieuwe kleur rechtsonder.

Kleuren selecteren in de kleurentabel

Er verschijnt een witte rand rondom geselecteerde kleuren in de Kleurentabel.

 • Klik op een kleur in de kleurentabel om de kleur te selecteren.
 • Als u meerdere kleuren wilt selecteren in de kleurentabel, klikt u op deze kleuren terwijl u Shift ingedrukt houdt. Alle kleuren in de rijen tussen de eerste en tweede kleur die u hebt geselecteerd, worden geselecteerd. Als u een niet-aangrenzende groep kleuren wilt selecteren, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u met de muis op elke kleur die u wilt selecteren. Het menu van het palet Kleurentabel bevat bovendien een aantal opdrachten waarmee u kleuren kunt selecteren.
 • Om een kleur in de voorvertoning te selecteren klikt u in de voorvertoning met het gereedschap Pipet van Opslaan voor web en apparaten. Selecteer aanvullende kleuren met de muis terwijl u Shift ingedrukt houdt.
 • Als u de selectie van alle kleuren wilt opheffen, kiest u Alle kleuren deselecteren in het menu van het palet Kleurentabel.

Een kleur verschuiven

U kunt een geselecteerde kleur in de Kleurentabel wijzigen in elke andere RGB-kleurwaarde. Als u de geoptimaliseerde afbeelding opnieuw genereert, wordt de geselecteerde kleur gewijzigd in de nieuwe kleur op elke plaats waar deze in de afbeelding voorkomt.

 1. Dubbelklik op de kleur in de kleurentabel om de standaardkleurkiezer weer te geven.

 2. Selecteer een kleur.

  De oorspronkelijke kleur verschijnt links boven in het kleurstaal en de nieuwe kleur rechtsonder. Het vierkantje rechts onder op het kleurstaal geeft aan dat de kleur is vergrendeld. Als u een kleur verschuift naar een webveilige kleur, verschijnt een wit ruitje in het midden van het staal.

 3. Om een verschoven kleur terug in de oorspronkelijke kleur te herstellen voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het staal met de verschoven kleur. De oorspronkelijke kleur wordt geselecteerd in de Kleurkiezer. Klik op OK om de kleur te herstellen.

  • Als u alle verschoven kleuren in een kleurentabel wilt herstellen (inclusief de kleuren die voor het web zijn verschoven), kiest u Verschuiving alle kleuren ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

Kleuren verschuiven naar de meest verwante kleuren uit het webpalet

Opdat er geen dithering van kleuren plaatsvindt in een browser, kunt u de kleuren wijzigen in hun meest verwante kleuren in het webpalet. Hiermee voorkomt u dat dithering van deze kleuren plaatsvindt in browsers op Windows- of Macintosh-systemen waarop slechts 256 kleuren kunnen worden weergegeven.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding of kleurentabel.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de knop Web verschuiven  in het palet Kleurentabel.

  • Kies Geselecteerde kleuren verschuiven/Verschuiving geselecteerde kleuren ongedaan maken naar/in webpalet in het menu van het palet Kleurentabel. De oorspronkelijke kleur verschijnt linksboven in het kleurstaal en de nieuwe kleur rechts onderin. Het witte ruitje  in het midden van het kleurstaal geeft aan dat de kleur een webveilige kleur is, het vierkantje rechts onder bij het kleurstaal geeft aan de kleur is vergrendeld.

 3. Om een tolerantie voor de verschuiving in te stellen, voert u een waarde in voor Web-afstemming. Bij een hogere waarde worden meer kleuren gewijzigd.

 4. Om de voor het web verschoven kleuren te herstellen voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in de kleurentabel een kleur die voor het web is verschoven en klik op de knop Web verschuiven  in het palet Kleurentabel.

  • Als u alle voor het web verschoven kleuren in de kleurentabel wilt herstellen, kiest u Verschuiving alle kleuren ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

Kleuren omzetten in transparantie

U kunt transparantie toevoegen aan een geoptimaliseerde afbeelding door bestaande kleuren om te zetten in transparantie.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding of kleurentabel.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de knop Transparantie toewijzen  in het palet Kleurentabel.

  • Kies Geselecteerde kleuren omzetten in transparantie / Omzetting geselecteerde kleuren in transparantie ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

   Het transparantieraster  verschijnt in de helft van elke omgezette kleur. Het vierkantje rechts onder op het kleurstaal geeft aan dat de kleur is vergrendeld.

 3. Om de transparantie in de oorspronkelijke kleur te herstellen, voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de kleuren die u wilt herstellen, en klik op de knop Transparantie toewijzen  of kies Geselecteerde kleuren aan transparant toewijzen of toewijzing ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

  • Als u alle in transparantie omgezette kleuren wilt herstellen, kiest u Toewijzen van alle transparante kleuren ongedaan maken.

Een kleur vergrendelen of ontgrendelen

U kunt geselecteerde kleuren vergrendelen in de kleurentabel. Hiermee voorkomt u dat deze worden verwijderd als het aantal kleuren wordt verminderd en voorkomt u dithering van deze kleuren in de toepassing.

 Als u kleuren vergrendelt, voorkomt u niet dat dithering van deze kleuren plaatsvindt in een browser.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de kleurentabel.

 2. Vergrendel de kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op de knop Vergrendelen .

  • Kies Geselecteerde kleuren vergrendelen/ontgrendelen in het menu van het palet Kleurentabel.

  Er verschijnt een wit vierkantje  in de rechterbenedenhoek van elke vergrendelde kleur.

 3. Ontgrendel de kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op de knop Vergrendelen .

  • Kies Geselecteerde kleuren vergrendelen/ontgrendelen in het menu van het palet Kleurentabel.

  Het witte vierkantje verdwijnt uit het kleurstaal.

Geselecteerde kleuren verwijderen

U kunt geselecteerde kleuren verwijderen uit de kleurentabel om de bestandsgrootte van de afbeelding te verminderen. Als u een kleur verwijdert, worden gebieden van de geoptimaliseerde afbeelding waarin deze kleur eerst voorkwam opnieuw samengesteld op basis van de meeste gelijkende kleur die nog wel in het palet beschikbaar is.

Als u een kleur verwijdert, wordt het type kleurentabel automatisch gewijzigd in Aangepast. Dit gebeurt omdat de verwijderde kleur in de paletten Adaptief, Perceptueel en Selectief automatisch weer wordt toegevoegd aan het palet als u de afbeelding opnieuw optimaliseert. Het palet Aangepast verandert niet als u de afbeelding opnieuw optimaliseert.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de kleurentabel.

 2. Verwijder een kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op het pictogram Verwijderen.

  • Kies Kleur verwijderen in het menu van het palet Kleurentabel.

Een kleurentabel opslaan

U kunt kleurentabellen van geoptimaliseerde afbeeldingen opslaan om deze te gebruiken bij andere afbeeldingen en kleurentabellen laden die in andere toepassingen zijn gemaakt. Als u een nieuwe kleurentabel in een afbeelding laadt, worden de kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding gewijzigd in overeenstemming met de kleuren in de nieuwe kleurentabel.

 1. Klik op Kleurentabel opslaan in het menu van het palet Kleurentabel.

 2. Geef een naam op voor de kleurentabel en geef een locatie op waar u deze wilt opslaan. Standaard krijgt het bestand met de kleurentabel de extensie .act (afkorting voor “Adobe Color Table”; Kleurentabel).

  Sla de kleurentabel op in de map Geoptimaliseerde kleuren in de toepassingsmap van Photoshop als u wilt dat de kleurentabel beschikbaar is bij het selecteren van optimalisatie-instellingen voor een GIF- of PNG-afbeelding.

 3. Klik op Opslaan.

   Wanneer u de tabel opnieuw laadt, verschijnen alle verschoven kleuren als volledige stalen en zijn ze niet vergrendeld.

Een kleurentabel laden

 1. Klik op Kleurentabel opslaan in het menu van het palet Kleurentabel.

 2. Blader naar het bestand met de kleurentabel die u wilt laden: een ACT-bestand (Adobe Color Table), een ACO-bestand (Adobe Color Swatch) of een GIF-bestand (om de ingesloten kleurentabel van het bestand te laden).

 3. Klik op Openen.

Optimalisatieopties voor PNG-24

PNG-24 is geschikt voor het comprimeren van afbeeldingen in continutoon; met deze methode verkrijgt u echter veel grotere bestanden dan met de JPEG-indeling. Het voordeel van PNG-24 is dat u hiermee 256 transparantieniveaus in een afbeelding kunt opslaan.

Transparantie en Randkleur

Bepaal hoe transparante pixels in de afbeelding worden geoptimaliseerd.

Interliniëren

Hiermee krijgt u een versie met een lage resolutie in een browser terwijl de volledige afbeelding wordt gedownload. Door het gebruik van interliniëring kan de downloadtijd korter lijken en zien de gebruikers direct dat het downloaden bezig is. Door interliniëring kan de bestandsgrootte echter ook toenemen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online