Handboek Annuleren

Animatietween-reeksen instellen

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Als u een animatie maakt in Animate, is het vaak handig om eerst tween-reeksen in de tijdlijn in te stellen. Door objecten in lagen en frames te rangschikken, kunt u de waarden van de eigenschappen wijzigen om de tweens te voltooien.

Als u tween-reeksen en frames in de tijdlijn wilt selecteren, gaat u als volgt te werk.

Zorg ervoor dat de optie Op bereik gebaseerde selectie is ingeschakeld in de menuoptie Algemene voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren).

 • Als u een hele tween-reeks wilt selecteren, klikt u op de reeks.

 • Als u meerdere tween-reeksen wilt selecteren, met inbegrip van niet-aaneengesloten reeksen, klikt u op elke reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt.

 • Als u een enkel frame in een tween-reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt terwijl u op het frame binnen de reeks klikt.

 • Als u meerdere opeenvolgende frames in een reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en sleept u de muis binnen de reeks.

 • Als u frames binnen meerdere tween-reeksen op verschillende lagen wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en sleept u de muis over de verschillende lagen.

 • Als u een individueel eigenschapshoofdframe in een tween-reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het eigenschapshoofdframe. U kunt het vervolgens naar een nieuwe locatie verslepen.

Zie ook

Tween-reeksen verplaatsen, dupliceren of verwijderen

 • Als u een reeks wilt verplaatsen naar een nieuwe locatie in dezelfde laag, versleept u de reeks.

    Als een laag is vergrendeld, kan deze niet worden bewerkt in het werkgebied, maar wel in de tijdlijn. Als u een reeks boven op een andere reeks plaatst, worden de overlappende frames van de tweede reeks ingenomen.

 • Als u een tween-reeks naar een andere laag wilt verplaatsen, sleept u de reeks naar de laag of kopieert u de reeks en plakt u deze in de nieuwe laag..

  U kunt een reeks naar een bestaande normale laag, tween-laag, hulplijnlaag, maskeerlaag of gemaskeerde laag slepen. Als de nieuwe laag een normale lege laag is, wordt deze een tween-laag.

 • Als u een reeks wilt dupliceren, sleept u de reeks naar een nieuwe locatie op de tijdlijn terwijl u Alt (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt of kopieert en plakt u de reeks.

 • Als u een reeks wilt verwijderen, selecteert u de reeks en kiest u Frames verwijderen of Frames wissen in het contextmenu van de reeks.

Aangrenzende tween-reeksen bewerken

 • Als u de grenslijn tussen twee aaneengesloten tween-reeksen wilt verplaatsen, versleept u de lijn.

  Beide tweens worden opnieuw berekend.

 • Als u de aangrenzende eerste en laatste frames van twee aaneengesloten tween-reeksen wilt scheiden, sleept u het eerste frame van de tweede reeks terwijl u Alt (Windows) of Cmd (Macintosh) ingedrukt houdt naar een andere positie.

  Als u een tween-reeks wilt splitsen in twee aparte reeksen, klikt u op één frame in de reeks terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt. Kies Beweging splitsen in het contextmenu van de reeks.

 • Beide tween-reeksen hebben dezelfde doelinstantie.

  U kunt een beweging niet splitsen als er meer dan één frame is geselecteerd. Als er versnelling is toegepast op de gesplitste tween, hebben de twee kleinere tweens niet dezelfde beweging als het origineel.

 • Als u twee aaneengesloten tween-reeksen wilt samenvoegen, selecteert u beide reeksen en kiest u Bewegingen verbinden in het contextmenu van de reeksen.

De lengte van een tween-reeks bewerken

 • Als u de lengte van een animatie wilt wijzigen, versleept u de rechter- of linkerrand van de tween-reeks.

  Als u de rand van een reeks naar de frames in een andere reeks sleept, worden de frames in de tweede reeks vervangen.

 • Als u wilt dat een getweend object langer in het werkgebied aanwezig is dan de tween, versleept u een van de eindframes van de desbetreffende tween-reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt. Met Animate voegt u frames toe aan het einde van de reeks zonder die frames te tweenen.

  U kunt ook een frame achter de tween-reeks op dezelfde laag selecteren en op F6 drukken. Animate breidt de tween-reeks uit en voegt een eigenschapshoofdframe voor alle eigenschappen toe aan het geselecteerde frame. 

  Als u statische frames wilt toevoegen aan het einde van een reeks naast een andere reeks, verplaatst u eerst de aangrenzende reeks om ruimte vrij te maken voor de nieuwe frames.

Een tween-reeks omzetten in een frame-voor-frame animatie

U kunt een klassieke of bewegings-tween-reeks omzetten in een frame-voor-frame animatie. In een frame-voor-frame animatie bevat elk frame aparte hoofdframes (niet eigenschapshoofdframes) die ieder een aparte instantie van het symbool waarop animatie is toegepast bevatten. Frame-voor-frame animatie bevat geen geïnterpoleerde eigenschapswaarden. Zie Frame-voor-frame animatie voor meer informatie.

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op de tween-reeks die u wilt omzetten en kies Omzetten in frame-voor-frame animatie in het contextmenu.

Frames toevoegen aan of verwijderen uit een tween-reeks

 • Als u frames uit een reeks wilt verwijderen, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om de frames te selecteren en kiest u Frames verwijderen in het contextmenu van de reeks.

 • Als u frames uit een reeks wilt knippen, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om de frames te selecteren en kiest u Frames knippen in het contextmenu van de reeks.

 • Als u frames in een bestaande tween-reeks wilt plakken, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt. Selecteer de frames die u wilt vervangen en kies u Frames plakken in het contextmenu van de reeks.

  Als u een reeks eenvoudig op een andere reeks plakt, wordt de tweede reeks vervangen.

De doelinstantie van een tween vervangen of verwijderen

U kunt als volgt de doelinstantie van een tween-reeks vervangen:

 • Selecteer de reeks en sleep het nieuwe symbool van het deelvenster Bibliotheek naar het werkgebied.

 • Selecteer het nieuwe symbool in het deelvenster Bibliotheek en de doelinstantie van de tween in het werkgebied en kies Wijzigen > Symbool > Symbool wisselen.

 • Selecteer de reeks en plak een symboolinstantie of tekst via het klembord.

Als u de doelinstantie van een tween-reeks wilt verwijderen zonder de tween te verwijderen, selecteert u de reeks en drukt u op Delete.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account