Zoeken en vervangen in Animate

Informatie over Zoeken en vervangen

Met Zoeken en vervangen kunt u het volgende doen:

 • Zoeken naar een tekstreeks, lettertype, kleur, symbool, geluidsbestand, videobestand of een geïmporteerd bitmapbestand.

 • Het opgegeven element vervangen door een ander element van hetzelfde type. Afhankelijk van het opgegeven soort element zijn verschillende opties beschikbaar in het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

 • Elementen in het huidige document of de huidige scène zoeken en vervangen.

 • Zoeken naar de volgende instantie of alle instanties van een element en de huidige of alle instanties vervangen.

Opmerking:

in op schermen gebaseerde documenten kunt u elementen zoeken en vervangen in het huidige document of scherm, maar kunt u geen scènes gebruiken.

Met Live bewerken kunt u het opgegeven element rechtstreeks in het werkgebied bewerken. Wanneer u met Live bewerken een symbool zoekt, wordt het symbool in Animate in de modus Op plaats bewerken geopend.

Onder in het dialoogvenster Zoeken en vervangen worden de locatie, de naam en het type van de elementen weergegeven die u zoekt.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Tekst in de keuzelijst Naar.
 3. Voer in het vak Tekst de tekst in die u wilt zoeken.
 4. Voer in het vak Vervangen door tekst de tekst in waarmee de bestaande tekst moet worden vervangen.
 5. Selecteer opties voor het zoeken naar tekst:

  Heel woord

  - zoekt alleen naar de opgegeven tekstreeks als een heel woord, met een spatie, aanhalingsteken of leesteken ervoor en erna. Wanneer Heel woord niet is geselecteerd, kunt u de opgegeven tekst zoeken als onderdeel van een groter woord. Wanneer Heel woord bijvoorbeeld niet is geselecteerd, levert een zoekopdracht naar place de woorden replace, placement enzovoort op.

  Hoofdlettergevoelig

  - hiermee zoekt u naar tekst die ook wat betreft hoofdlettergebruik (hoofdletters of kleine letters) exact overeenkomt met de opgegeven tekst.

  Reguliere expressies

  - zoekt naar tekst in reguliere expressies in ActionScript. Een expressie is elke instructie die Flash Professional kan evalueren en die een waarde retourneert.

  Inhoud tekstveld

  - zoekt naar de inhoud van een tekstveld.

  Frames/lagen/parameters

  - zoekt naar framelabels, namen van lagen en scènes en componentparameters.

  Tekenreeksen in ActionScript

  - hiermee zoekt u naar tekenreeksen (tekst tussen aanhalingstekens) in ActionScript in het document of de scène (in externe ActionScript-bestanden wordt niet gezocht).

  ActionScript

  - hiermee zoekt u alle ActionScript, inclusief code en tekenreeksen.

 6. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van de opgegeven tekst in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.
  Opmerking:

  alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in stap 7.

 7. U kunt als volgt tekst zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van de opgegeven tekst te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van de opgegeven tekst te zoeken.

 8. Ga als volgt te werk om tekst te vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van de opgegeven tekst te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van de opgegeven tekst te vervangen.

Lettertypen zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Lettertype in het pop-upmenu Naar en selecteer vervolgens een of meer van de volgende opties:
  • Selecteer Naam lettertype als u op naam wilt zoeken en selecteer een lettertype in het pop-upmenu of voer de naam in van het gewenste lettertype in het vak. Wanneer Naam lettertype niet is geselecteerd, wordt naar alle lettertypen in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Stijl lettertype als u op stijl wilt zoeken en selecteer een lettertypestijl in het pop-upmenu. Wanneer Stijl lettertype niet is geselecteerd, wordt naar alle lettertypestijlen in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Tekengrootte als u op tekengrootte wilt zoeken en bepaal een zoekbereik door een waarde in te voeren voor de minimale en de maximale tekengrootte. Wanneer Tekengrootte niet is geselecteerd, wordt naar alle tekengrootten in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Naam lettertype onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een ander lettertype. Selecteer een lettertype in het pop-upmenu of voer de naam in van het gewenste lettertype in het vak. Wanneer Naam lettertype niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft het huidige lettertype ongewijzigd.

  • Selecteer Stijl lettertype onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een andere lettertypestijl en selecteer een lettertypestijl in het pop-upmenu. Wanneer Stijl lettertype niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft de huidige stijl van het opgegeven lettertype ongewijzigd.

  • Selecteer Tekengrootte onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een andere tekengrootte en voer een waarde in voor de minimale en maximale tekengrootte. Wanneer Tekengrootte niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft de huidige grootte van het opgegeven lettertype ongewijzigd.

 3. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven lettertype in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.
  Opmerking:

  alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in stap 4.

 4. U kunt als volgt een lettertype zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven lettertype te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven lettertype te zoeken.

 5. U kunt als volgt een lettertype vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven lettertype te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven lettertype te vervangen.

Kleuren zoeken en vervangen

U kunt geen kleuren zoeken en vervangen in gegroepeerde objecten.

Opmerking:

wanneer u kleuren wilt zoeken en vervangen in een GIF- of JPEG-bestand in een Flash Professional-document, moet u het bestand bewerken in een beeldbewerkingstoepassing.

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Kleur in het pop-upmenu Naar.
 3. Klik op het besturingselement Kleur als u naar een kleur wilt zoeken en ga als volgt te werk:
  • Selecteer een kleurstaal in het pop-upvenster Kleur.

  • Voer een hexadecimale kleurwaarde in het hexadecimale vak in het pop-upvenster Kleur in.

  • Klik op de knop Systeemkleurkiezer en selecteer een kleur in de systeemkleurkiezer.

  • Het pipetgereedschap wordt weergegeven door te slepen vanaf het besturingselement Kleur. Selecteer een kleur op het scherm.

 4. Klik op het besturingselement Kleur onder Vervangen door als u een kleur wilt selecteren ter vervanging van de opgegeven kleur en ga als volgt te werk:
  • Selecteer een kleurstaal in het pop-upvenster Kleur.

  • Voer een hexadecimale kleurwaarde in het hexadecimale vak in het pop-upvenster Kleur in.

  • Klik op de knop Systeemkleurkiezer en selecteer een kleur in de systeemkleurkiezer.

  • Het pipetgereedschap wordt weergegeven door te slepen vanaf het besturingselement Kleur. Selecteer een kleur op het scherm.

 5. Geef op welke instantie van de kleur u wilt zoeken en vervangen door een of meer van de opties Vullingen, Streken of Tekst te selecteren.
 6. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van de opgegeven kleur in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.
  Opmerking:

  Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 7. Kleuren zoeken
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van de opgegeven kleur te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van de opgegeven kleur te zoeken.

 8. Kleuren vervangen
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van de opgegeven kleur te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van de opgegeven kleur te vervangen.

Symbolen zoeken en vervangen

Als u symbolen wilt zoeken en vervangen, zoekt u een symbool op naam. U kunt een symbool vervangen door een ander symbool van elk type: filmclip, knop of afbeelding.

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Symbool in het pop-upmenu Naar.
 3. Selecteer bij Naam een naam in het pop-upmenu.
 4. Selecteer bij Naam onder Vervangen door een naam in het pop-upmenu.
 5. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven symbool in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.
  Opmerking:

  Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 6. U kunt als volgt een symbool zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven symbool te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven symbool te zoeken.

 7. U kunt als volgt een symbool vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven symbool te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven symbool te vervangen.

Geluid-, video- of bitmapbestanden zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Geluid, Video of Bitmap in het pop-upmenu Naar.
 3. Voer bij Naam een bestandsnaam in voor een geluid, video of bitmap of selecteer een naam in het pop-upmenu.
 4. Voer bij Naam onder Vervangen door een bestandsnaam in voor een geluid, video of bitmap of selecteer een naam in het pop-upmenu.
 5. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.
  Opmerking:

  Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 6. Geluid, video of een bitmap zoeken
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven geluid, de video of bitmap te zoeken.

 7. Geluid, video of een bitmap vervangen.
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven geluid, de video of bitmap te vervangen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account