Handboek Annuleren

Zoeken en vervangen in Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Informatie over Zoeken en vervangen

Met Zoeken en vervangen kunt u het volgende doen:

 • Zoeken naar een tekstreeks, lettertype, kleur, symbool, geluidsbestand, videobestand of een geïmporteerd bitmapbestand.

 • Het opgegeven element vervangen door een ander element van hetzelfde type. Afhankelijk van het opgegeven soort element zijn verschillende opties beschikbaar in het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

 • Elementen in het huidige document of de huidige scène zoeken en vervangen.

 • Zoeken naar de volgende instantie of alle instanties van een element en de huidige of alle instanties vervangen.

 in op schermen gebaseerde documenten kunt u elementen zoeken en vervangen in het huidige document of scherm, maar kunt u geen scènes gebruiken.

Met Live bewerken kunt u het opgegeven element rechtstreeks in het werkgebied bewerken. Wanneer u met Live bewerken een symbool zoekt, wordt het symbool in Animate in de modus Op plaats bewerken geopend.

Onder in het dialoogvenster Zoeken en vervangen worden de locatie, de naam en het type van de elementen weergegeven die u zoekt.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Tekst in de keuzelijst Naar.
 3. Voer in het vak Tekst de tekst in die u wilt zoeken.
 4. Voer in het vak Vervangen door tekst de tekst in waarmee de bestaande tekst moet worden vervangen.
 5. Selecteer opties voor het zoeken naar tekst:

  Heel woord

  Zoekt alleen naar de opgegeven tekstreeks als een heel woord, met een spatie, aanhalingsteken of leesteken ervoor en erna. Wanneer Heel woord niet is geselecteerd, kunt u de opgegeven tekst zoeken als onderdeel van een groter woord. Wanneer Heel woord bijvoorbeeld niet is geselecteerd, levert een zoekopdracht naar place de woorden replace, placement enzovoort op.

  Hoofdlettergevoelig

  Zoekt naar tekst die ook wat betreft hoofdlettergebruik (hoofdletters of kleine letters) exact overeenkomt met de opgegeven tekst.

  Reguliere expressies

  - zoekt naar tekst in reguliere expressies in ActionScript. Een expressie is elke instructie die Flash Professional kan evalueren en die een waarde retourneert.

  Inhoud tekstveld

  - zoekt naar de inhoud van een tekstveld.

  Frames/lagen/parameters

  Zoekt naar framelabels, namen van lagen en scènes en componentparameters.

  Tekenreeksen in ActionScript

  Zoekt naar tekenreeksen (tekst tussen aanhalingstekens) in ActionScript in het document of de scène (in externe ActionScript-bestanden wordt niet gezocht).

  ActionScript

  - hiermee zoekt u alle ActionScript, inclusief code en tekenreeksen.

 6. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van de opgegeven tekst in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.

   Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in stap 7.

 7. U kunt als volgt tekst zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van de opgegeven tekst te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van de opgegeven tekst te zoeken.

 8. Ga als volgt te werk om tekst te vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van de opgegeven tekst te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van de opgegeven tekst te vervangen.

Lettertypen zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Lettertype in het pop-upmenu Naar en selecteer vervolgens een of meer van de volgende opties:
  • Selecteer Naam lettertype als u op naam wilt zoeken en selecteer een lettertype in het pop-upmenu of voer de naam in van het gewenste lettertype in het vak. Wanneer Naam lettertype niet is geselecteerd, wordt naar alle lettertypen in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Stijl lettertype als u op stijl wilt zoeken en selecteer een lettertypestijl in het pop-upmenu. Wanneer Stijl lettertype niet is geselecteerd, wordt naar alle lettertypestijlen in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Tekengrootte als u op tekengrootte wilt zoeken en bepaal een zoekbereik door een waarde in te voeren voor de minimale en de maximale tekengrootte. Wanneer Tekengrootte niet is geselecteerd, wordt naar alle tekengrootten in de scène of het document gezocht.

  • Selecteer Naam lettertype onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een ander lettertype. Selecteer een lettertype in het pop-upmenu of voer de naam in van het gewenste lettertype in het vak. Wanneer Naam lettertype niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft het huidige lettertype ongewijzigd.

  • Selecteer Stijl lettertype onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een andere lettertypestijl en selecteer een lettertypestijl in het pop-upmenu. Wanneer Stijl lettertype niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft de huidige stijl van het opgegeven lettertype ongewijzigd.

  • Selecteer Tekengrootte onder Vervangen door als u het opgegeven lettertype wilt vervangen door een andere tekengrootte en voer een waarde in voor de minimale en maximale tekengrootte. Wanneer Tekengrootte niet is geselecteerd onder Vervangen door, blijft de huidige grootte van het opgegeven lettertype ongewijzigd.

 3. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven lettertype in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.

   Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in stap 4.

 4. U kunt als volgt een lettertype zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven lettertype te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven lettertype te zoeken.

 5. U kunt als volgt een lettertype vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven lettertype te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven lettertype te vervangen.

Kleuren zoeken en vervangen

U kunt geen kleuren zoeken en vervangen in gegroepeerde objecten.

 Wanneer u kleuren wilt zoeken en vervangen in een GIF- of JPEG-bestand in een Flash Professional-document, moet u het bestand bewerken in een beeldbewerkingstoepassing.

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Kleur in het pop-upmenu Naar.
 3. Klik op het besturingselement Kleur als u naar een kleur wilt zoeken en ga als volgt te werk:
  • Selecteer een kleurstaal in het pop-upvenster Kleur.

  • Voer een hexadecimale kleurwaarde in het hexadecimale vak in het pop-upvenster Kleur in.

  • Klik op de knop Systeemkleurkiezer en selecteer een kleur in de systeemkleurkiezer.

  • Het pipetgereedschap wordt weergegeven door te slepen vanaf het besturingselement Kleur. Selecteer een kleur op het scherm.

 4. Klik op het besturingselement Kleur onder Vervangen door als u een kleur wilt selecteren ter vervanging van de opgegeven kleur en ga als volgt te werk:
  • Selecteer een kleurstaal in het pop-upvenster Kleur.

  • Voer een hexadecimale kleurwaarde in het hexadecimale vak in het pop-upvenster Kleur in.

  • Klik op de knop Systeemkleurkiezer en selecteer een kleur in de systeemkleurkiezer.

  • Het pipetgereedschap wordt weergegeven door te slepen vanaf het besturingselement Kleur. Selecteer een kleur op het scherm.

 5. Geef op welke instantie van de kleur u wilt zoeken en vervangen door een of meer van de opties Vullingen, Streken of Tekst te selecteren.
 6. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van de opgegeven kleur in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.

   Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor live bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 7. Kleuren zoeken
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van de opgegeven kleur te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van de opgegeven kleur te zoeken.

 8. Kleuren vervangen
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van de opgegeven kleur te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van de opgegeven kleur te vervangen.

Symbolen zoeken en vervangen

Als u symbolen wilt zoeken en vervangen, zoekt u een symbool op naam. U kunt een symbool vervangen door een ander symbool van elk type: filmclip, knop of afbeelding.

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Symbool in het pop-upmenu Naar.
 3. Selecteer bij Naam een naam in het pop-upmenu.
 4. Selecteer bij Naam onder Vervangen door een naam in het pop-upmenu.
 5. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven symbool in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.

   Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 6. U kunt als volgt een symbool zoeken:
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven symbool te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven symbool te zoeken.

 7. U kunt als volgt een symbool vervangen:
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven symbool te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven symbool te vervangen.

Geluid-, video- of bitmapbestanden zoeken en vervangen

 1. Selecteer Bewerken > Zoeken en vervangen.
 2. Selecteer Geluid, Video of Bitmap in het pop-upmenu Naar.
 3. Voer bij Naam een bestandsnaam in voor een geluid, video of bitmap of selecteer een naam in het pop-upmenu.
 4. Voer bij Naam onder Vervangen door een bestandsnaam in voor een geluid, video of bitmap of selecteer een naam in het pop-upmenu.
 5. Selecteer Live bewerken om de volgende instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap in het werkgebied te selecteren en op plaats te bewerken.

   Alleen de volgende instantie wordt geselecteerd voor bewerking, ook wanneer u Alles zoeken selecteert in de volgende stap.

 6. Geluid, video of een bitmap zoeken
  • Klik op Volgende zoeken om de volgende instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap te zoeken.

  • Klik op Alles zoeken om alle instanties van het opgegeven geluid, de video of bitmap te zoeken.

 7. Geluid, video of een bitmap vervangen.
  • Klik op Vervangen om de huidige geselecteerde instantie van het opgegeven geluid, de video of bitmap te vervangen.

  • Klik op Alles vervangen om alle instanties van het opgegeven geluid, de video of bitmap te vervangen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account