Eigenschapshoofdframes gebruiken

Een roving-eigenschapshoofdframe is een hoofdframe dat niet is gekoppeld aan een specifiek frame in de tijdlijn. Animate past de positie van roving-hoofdframes aan zodat de bewegingssnelheid in een hele tween consistent is.

De hoofdframes zijn alleen beschikbaar voor de ruimtelijk eigenschappen X, Y en Z. Door bewegingspaden op deze manier te bewerken, ontstaan vaak padsegmenten waarvan de beweging sneller of langzamer is dan de andere segmenten. 

Gebruik roving-eigenschapshoofdframes om een consistente animatiesnelheid in de hele tween te houden. Wanneer eigenschapshoofdframes zijn ingesteld op roving, past Animate de positie van de eigenschapshoofdframes in de tween-reeks aan. Het getweende object beweegt vervolgens over dezelfde afstand in elk frame van de tween. U kunt dan met versnelling de beweging aanpassen, zodat de versnelling aan het begin en het einde van de tween er realistisch uitziet.

Wanneer u een aangepast pad op een tween plakt, stelt Animate de eigenschapshoofdframes standaard in op roving.

Zie ook

U kunt als volgt roving-hoofdframes instellen voor een hele tween:

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op de tween-reeks in de tijdlijn en kies Bewegingspad > Hoofdframes schakelen naar roving in het contextmenu.

U kunt als volgt roving-hoofdframes instellen voor een hele tween:

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op het eigenschapshoofdframe in de bewegingseditor en kies roving in het contextmenu. Meer informatie over de bewegingseditor vindt u in Eigenschapscurven bewerken met de bewegingseditor.

Wanneer eigenschapshoofdframes zijn ingesteld op roving, verschijnen deze als ronde stippen in plaats van vierkantjes in de bewegingseditor.

Opmerking:

Als u roving-hoofdframes inschakelt voor een tween-reeks en vervolgens weer uitschakelt, behouden de hoofdframes hun locaties in de reeks die ze hebben gekregen doordat roving was ingeschakeld.

Bewegingspad met roving-hoofdframes uitgeschakeld.
Een bewegingspad met roving-hoofdframes uitgeschakeld. Let op de ongelijkmatige spreiding van frames, die resulteert in een ongelijkmatige bewegingssnelheid.

Bewegingspad met roving-hoofdframes ingeschakeld.
Hetzelfde bewegingspad met roving-hoofdframes ingeschakeld, wat resulteert in een gelijkmatige spreiding van frames over het pad en een gelijkmatige bewegingssnelheid.

De eigenschapshoofdframes van een tween-reeks weergeven en wijzigen

 • Als u frames met eigenschapshoofdframes in een reeks voor verschillende eigenschappen wilt weergeven, selecteert u de reeks. Kies Hoofdframes weergeven in het contextmenu van de reeks en kies vervolgens het type eigenschap in het submenu.

 • Als u een eigenschapshoofdframe uit een reeks wilt verwijderen, klikt u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt op het eigenschapshoofdframe om het te selecteren. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op het eigenschapshoofdframe. Kies Hoofdframe wissen voor het eigenschaptype waarvoor u het hoofdframe wilt verwijderen.

 • Als u eigenschapshoofdframes voor een bepaald type eigenschap wilt toevoegen aan een reeks, klikt u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om een of meer frames te selecteren in de reeks. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) en kies Hoofdframe invoegen > eigenschapstype in het contextmenu van de reeks. Animate voegt eigenschapshoofdframes toe aan de geselecteerde frames. U kunt ook een eigenschapshoofdframe toevoegen door een eigenschap van de doelinstantie in te stellen in een geselecteerd frame.

 • Als u een eigenschapshoofdframe voor alle soorten eigenschappen wilt toevoegen aan een reeks, plaatst u de afspeelkop in het frame waaraan u het hoofdframe wilt toevoegen en kiest u Invoegen > Tijdlijn > Hoofdframe of drukt u op F6.

 • Als u de bewegingsrichting van een tween wilt omkeren, kiest u Bewegingspad > Pad omkeren in het contextmenu van de reeks.

 • Als u een tween-reeks wilt omzetten in statische frames, selecteert u de reeks en kiest u Tween verwijderen in het contextmenu van de reeks.

 • Als u een tween-reeks wilt omzetten in een frame-voor-frame animatie, selecteert u de reeks en kiest u Omzetten naar frame-voor-frame animatie in het contextmenu van de reeks.

 • Als u een eigenschapshoofdframe naar een ander frame wilt verplaatsen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het eigenschapshoofdframe. Sleep het eigenschapshoofdframe naar de nieuwe locatie.

 • Als u een eigenschapshoofdframe naar een andere locatie in de tween-reeks wilt kopiëren, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het eigenschapshoofdframe. Houd de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) ingedrukt en sleep het eigenschapshoofdframe naar de nieuwe locatie.

3D-eigenschapshoofdframes in een tween toevoegen of verwijderen

 • Ga als volgt te werk:
  • Voeg 3D-eigenschappen toe met de 3D-gereedschappen in het deelvenster Gereedschappen.
  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op de tween-reeks in de tijdlijn en kies 3D-tween in het contextmenu.
  • Als de tween-reeks geen 3D-eigenschapshoofdframes bevatte, voegt Animate deze toe aan elk bestaand eigenschapshoofdframe voor X- en Y-positie en rotatie. Als de tween-reeks al 3D-eigenschapshoofdframes bevatte, verwijdert Animate deze frames.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account