Handboek Annuleren

Bewegings-tweens manipuleren

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Er zijn allerlei manieren waarop u de frames van een animatie kunt selecteren en deze op een tijdlijn kunt verplaatsen. Er zijn ook veel manieren waarop u een animatie kunt aanpassen, zodat deze precies naar wens wordt afgespeeld wanneer u uw bestanden publiceert.

Tween-lagen kunnen tween-reeksen, statische frames en lege hoofdframes bevatten. U kunt de statische en lege frames gebruiken om het frame te tekenen, afbeeldingen te plakken, een bitmap naar het geselecteerde frame te importeren enzovoort. Deze reeksen en frames kunnen in dezelfde laag of naar de meeste andere lagen worden verplaatst. Een tween-laag kan geen IK-reeksen of klassieke tweens bevatten.

De tween-reeksen kunnen geen ActionScript bevatten, in het frame of gekoppeld aan een getweend object. Een frame buiten een tween-reeks in een tween-laag kan echter wel een ActionScript bevatten. Zorg ervoor dat u alle code op een eigen laag met de naam Handelingen plaatst (meestal de bovenste laag op de hoofdtijdlijn).

Gebruik de volgende contextmenuopties in de tween-lagen om tweens te manipuleren: 

 • Tween verfijnen: verfijn de bewegings-tween in de geselecteerde tween-reeks.
 • Tween verwijderen: hiermee wordt de bewegings-tween verwijderd uit de geselecteerde tween-reeks.
 • 3D-tween: hiermee worden 3D-eigenschappen toegevoegd aan of verwijderd uit een tween (u kunt deze bekijken in de Bewegingseditor). 3D wordt automatisch geactiveerd als u een 3D-gereedschap gebruikt met de instantie voor- of nadat u de bewegings-tween toevoegt. 
 • Omzetten naar frame-voor-frame-animatie: hiermee wordt de momenteel geselecteerde reeks omgezet in een frame-voor-frame animatie. 
 • Opslaan als voorinstelling voor beweging: hiermee wordt de momenteel geselecteerde reeks opgeslagen als een voorinstelling voor beweging.
 • Frame invoegen: hiermee wordt het aantal geselecteerde frames in de tween-reeks ingevoegd. 
 • Frames verwijderen: hiermee verwijdert u de geselecteerde frames uit de tween-reeks of statische frames. Als een hele reeks is geselecteerd, wordt de volledige reeks verwijderd.
 • Hoofdframe invoegen: hiermee kunt u kiezen welk type eigenschapshoofdframe uit een submenu u wilt invoegen. U kunt bijvoorbeeld een eigenschapshoofdframe voor rotatie invoegen met dit menu. 
 • Leeg hoofdframe invoegen: u kunt deze optie gebruiken om een leeg hoofdframe in te voegen in een leeg frame. Deze optie is niet beschikbaar als uw selectie zich in een tween-reeks bevindt.
 • Hoofdframe wissen: wanneer u deze optie kiest in een tween-reeks, kunt u met het submenu een type eigenschapshoofdframe verwijderen uit de momenteel geselecteerde frames. De optie verwijdert het hoofdframe niet in frame 1. Buiten een tween-reeks gebruikt u deze optie om de geselecteerde hoofdframes te verwijderen.
 • Hoofdframes weergeven: gebruik deze optie om te kiezen welke soorten eigenschapshoofdframes u in de geselecteerde tween-reeks wilt zien. De standaardinstelling is Alle, maar u kunt een of meerdere typen eigenschapshoofdframes kiezen.
 • Frames knippen/plakken/kopiëren: gebruik deze optie als u enkele of alle frames uit een tween-reeks wilt knippen of kopiëren en deze op een nieuwe locatie wilt plakken. 
 • Frames wissen: u kunt Frames wissen gebruiken om de geselecteerde frames te veranderen in lege frames. Als de selectie zich in het midden van een tween-reeks bevindt, worden twee afzonderlijke tween-reeksen rond de lege frames gemaakt.
 • Alle frames selecteren: gebruik deze optie om alle frames in een tijdlijn te selecteren.
 • Beweging kopiëren/plakken: gebruik deze opties om alle eigenschappen van de geselecteerde beweging te kopiëren en in een andere instantie te plakken. 
 • Eigenschappen kopiëren/plakken: gebruik deze opties om de eigenschapshoofdframes van een afzonderlijk frame te kopiëren en in een ander frame te plakken. Zorg ervoor dat u één frame selecteert om deze optie te kunnen gebruiken. 
 • Eigenschappen plakken speciaal: gebruik deze optie nadat u de eigenschappen van een geselecteerd frame hebt gekopieerd. 
 • Beweging splitsen: gebruik Beweging splitsen om één tween-reeks te veranderen in twee tween-reeksen. Deze optie is beschikbaar wanneer u één frame hebt geselecteerd. 
 • Bewegingen verbinden: gebruik Bewegingen verbinden om opeenvolgende tween-reeksen te veranderen in één tween-reeks. Deze optie is beschikbaar wanneer u twee of meer opeenvolgende tween-reeksen selecteert. 
 • Hoofdframes omkeren: gebruik deze optie als u de hoofdframes voor alle eigenschappen van een geselecteerde tween-reeks wilt omkeren. 
 • Bewegingspad > Hoofdframes schakelen naar roving/niet-roving: gebruik deze optie om roving in of uit te schakelen voor de hoofdframes van een geselecteerde reeks.

Zie ook

Bewegings-tweens kopiëren en plakken

U kunt de getweende eigenschappen van de ene tween-reeks naar de andere kopiëren. De getweende eigenschappen worden toegepast op het nieuwe doelobject, maar de positie van het doelobject wordt niet gewijzigd. U kunt een tween uit het ene deel van het werkgebied toepassen op een object in een ander deel zonder dat het nieuwe doelobject wordt verplaatst.

 1. Selecteer de tween-reeks met de getweende eigenschappen die u wilt kopiëren.
 2. Selecteer Bewerken > Tijdlijn > Beweging kopiëren.
 3. Selecteer de tween-reeks waarop u de gekopieerde tween wilt toepassen.
 4. Selecteer Bewerken > Tijdlijn > Beweging plakken.
 5. Animate past de getweende eigenschappen toe op de doel-tween-reeks en past ook de lengte van de tween-reeks aan de gekopieerde tween-reeks aan.

Als u een bewegings-tween wilt kopiëren naar het deelvenster Handelingen of deze in een ander project wilt gebruiken als ActionScript®, gebruikt u de opdracht Beweging kopiëren als ActionScript 3.0.

Eigenschappen van een bewegings-tween kopiëren en plakken

U kunt de eigenschappen van een geselecteerd frame kopiëren naar een ander frame in dezelfde of in een andere tween-reeks. De waarden van de eigenschappen worden alleen toegevoegd aan het geselecteerde frame op het moment dat de eigenschappen worden geplakt. 2D-positie-eigenschappen kunnen niet in een 3D-tween worden geplakt.

Bij deze instructies wordt aangenomen dat de optie Op bereik gebaseerde selectie is ingeschakeld in de voorkeursinstellingen (Bewerken > Voorkeuren).

 1. Als u een enkel frame in een tween-reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het frame.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Command ingedrukt en klik (Macintosh) op het geselecteerde frame en kies Eigenschappen kopiëren in het contextmenu.
 3. Als u de gekopieerde eigenschappen wilt ontvangen, selecteert u een enkel frame en houdt u vervolgens de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt, waarna u op het frame klikt. Het doelframe moet in een tween-reeks staan.
 4. Als u de gekopieerde eigenschappen op het geselecteerde frame wilt plakken, verricht u een van deze handelingen:
 • Als u alle gekopieerde eigenschappen wilt plakken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of met Command ingedrukt (Macintosh) op het geselecteerde frame van de tween-doelreeks. Kies Eigenschappen plakken in het contextmenu.
 • Als u bepaalde gekopieerde eigenschappen wilt plakken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of met Command ingedrukt (Macintosh) op het geselecteerde frame van de tween-doelreeks. Kies Eigenschappen plakken speciaal in het contextmenu.
 • Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de eigenschappen die u wilt plakken en klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account