Handboek Annuleren

Taken automatiseren met het menu Opdrachten

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Opdrachten maken en beheren

Wanneer u een taak wilt herhalen, kunt u een opdracht maken in het menu Opdrachten van de stappen in het deelvenster Historie en de opdracht opnieuw gebruiken. De stappen worden precies zo afgespeeld zoals ze oorspronkelijk zijn uitgevoerd. U kunt de stappen bij het afspelen niet wijzigen.

Wanneer u stappen wilt gebruiken wanneer u Animate de volgende keer start, moet u een opdracht maken en opslaan. Opgeslagen opdrachten worden permanent bewaard, tenzij u ze verwijdert. Stappen die u kopieert met de opdracht Stappen kopiëren in het deelvenster Historie, worden verwijderd wanneer u iets anders kopieert.

Maak een opdracht van geselecteerde stappen in het deelvenster Historie. Wijzig de naam van opdrachten of verwijder opdrachten in het dialoogvenster Opgeslagen opdrachten beheren.

Opdracht maken

 1. Selecteer een of meer stappen in het deelvenster Historie.
 2. Selecteer Opslaan als opdracht in het optiemenu van het deelvenster Historie.
 3. Voer een naam in voor de opdracht en klik op OK. De opdracht wordt in het menu Opdrachten weergegeven.

   de opdracht wordt als een JavaScript-bestand (met de extensie .jsfl) opgeslagen in de map met opdrachten. Deze map bevindt zich op de volgende locaties: Windows XP: opstartschijf\Documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<taal>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh HD/Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<taal>/Configuration/Commands.

Namen van opdrachten in het menu Opdrachten bewerken

 1. Selecteer Opdrachten > Opgeslagen opdrachten beheren.
 2. Selecteer een opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Naam wijzigen.
 4. Voer de nieuwe naam in en klik op OK.

Naam verwijderen uit het menu Opdrachten

 1. Selecteer Opdrachten > Opgeslagen opdrachten beheren en selecteer een opdracht.
 2. Klik op Verwijderen, klik op Ja in het waarschuwingsdialoogvenster en klik op OK.

Opdrachten uitvoeren

 • Selecteer een opgeslagen opdracht in het menu Opdrachten om deze te gebruiken.

 • Selecteer Opdrachten > Opdracht uitvoeren als u een JavaScript- of Animate JavaScript-opdracht wilt uitvoeren, navigeer naar het gewenste script en klik op Openen.

Meer opdrachten ophalen

Met de optie Meer opdrachten ophalen in het menu Opdrachten kunt u naar de website van Adobe-invoegtoepassingen gaan en opdrachten downloaden die andere Animate-gebruikers hebben gepost. Zie de website Animate Exchange voor meer informatie over de daar geposte opdrachten.

 1. Zorg dat u verbinding hebt met internet.
 2. Selecteer Opdrachten > Meer opdrachten ophalen.

Stappen die u niet kunt gebruiken in opdrachten

Sommige taken kunt u niet als opdracht opslaan of herhalen met het menu-item Bewerken > Herhalen. Deze opdrachten kunt u wel ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, maar niet herhalen.

Voorbeelden van handelingen die u niet als opdrachten kunt opslaan of herhalen, zijn het selecteren van een frame of het wijzigen van de grootte van een document. Wanneer u probeert een handeling die u niet kunt herhalen als opdracht op te slaan, wordt de opdracht niet opgeslagen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account