Geluiden exporteren

Geluiden voor export comprimeren

In Adobe Animate CC (voorheen Flash Professional CC) kunt u compressieopties selecteren voor afzonderlijke gebeurtenisgeluiden en de geluiden met die instellingen exporteren. U kunt ook compressieopties voor afzonderlijke streaming geluiden selecteren. Alle streaming geluiden in een document worden echter als één streaming bestand geëxporteerd met de hoogste instelling van alle op de afzonderlijke streaming geluiden toegepaste instellingen. Dit omvat tevens streaming geluiden in video-objecten.

Wanneer u algemene compressie-instellingen voor gebeurtenisgeluiden of streaming geluiden in het dialoogvenster Publicatie-instellingen selecteert, worden deze toegepast op afzonderlijke gebeurtenisgeluiden of alle streaming geluiden wanneer u geen compressie-instellingen voor de geluiden in het dialoogvenster Geluidseigenschappen selecteert.

U kunt ook de exportinstellingen in het dialoogvenster Geluidseigenschappen overschrijven door Geluidsinstellingen overschrijven in het dialoogvenster Publicatie-instellingen te selecteren. Deze optie is nuttig wanneer u een groter hifi-audiobestand wilt maken voor lokaal gebruik en een kleinere lofi-versie voor het web.

De bemonsteringsfrequentie en de mate van compressie zorgen voor een aanzienlijk verschil in de kwaliteit en grootte van geluiden in geëxporteerde SWF-bestanden. Hoe meer u een geluid comprimeert en hoe lager de bemonsteringsfrequentie, hoe kleiner het bestand en hoe lager de kwaliteit. U kunt experimenteren om de optimale balans tussen geluidskwaliteit en bestandsgrootte te vinden.

Wanneer u werkt met geïmporteerde MP3-bestanden, kunt u de bestanden in MP3-indeling exporteren met dezelfde instellingen die de bestanden hadden bij het importeren.

Opmerking:

in Windows kunt u ook alle geluiden via Bestand > Exporteren > Film exporteren als WAV-bestand exporteren.

Geluid comprimeren voor export

 1. Ga als volgt te werk:
  • Dubbelklik in het deelvenster Bibliotheek op het pictogram van het geluid.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op een geluidssymbool in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.

  • Selecteer een geluid in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het optiemenu rechtsboven in het paneel.

  • Selecteer een geluid in het deelvenster Bibliotheek en klik op de knop Eigenschappen onder in het deelvenster Bibliotheek.

 2. Klik op Bijwerken wanneer het geluidsbestand extern is bewerkt.
 3. Selecteer Standaard, ADPCM, MP3, Onbewerkt of Spraak voor Compressie.

  De compressieoptie Standaard gebruikt de algemene compressie-instellingen in het dialoogvenster Publicatie-instellingen wanneer u uw SWF-bestand exporteert. Wanneer u Standaard selecteert, zijn geen aanvullende exportinstellingen mogelijk.

 4. Exportinstellingen instellen.
 5. Klik op Testen om het geluid eenmaal af te spelen. Klik op Stoppen wanneer u het testen van het geluid wilt stoppen voordat het klaar is met afspelen.
 6. U kunt de exportinstellingen zo nodig aanpassen totdat de gewenste geluidskwaliteit is bereikt. Klik vervolgens op OK.

Compressieopties ADPCM en Onbewerkt

ADPCM-compressie stelt de compressie in voor 8- of 16-bits geluidsgegevens. Gebruik de instelling ADPCM wanneer u korte gebeurtenisgeluiden, zoals klikgeluiden voor knoppen, exporteert.

Onbewerkte compressie exporteert geluiden zonder geluidscompressie

Voorbewerken

- zet gemengd stereogeluid om in mono wanneer u Stereo omzetten in mono selecteert (monogeluid wordt door deze optie niet beïnvloed).

Bemonsteringsfrequentie

Beheert geluidskwaliteit en bestandsgrootte. Lagere frequenties verkleinen het bestand, maar verlagen tevens de geluidskwaliteit. De volgende frequentieopties zijn beschikbaar:

Opmerking: Animate kan de frequentie van een geïmporteerd geluid niet verhogen tot boven de frequentie waarop het is geïmporteerd.

5 kHz

- nauwelijks geschikt voor spraak.

11 kHz

- de laagste aanbevolen kwaliteit voor een kort muzieksegment en een kwart van de standaard-cd-frequentie.

22 kHz

- een populaire keuze voor afspelen op het web en de helft van de standaard-cd-frequentie.

44 kHz

- de standaardaudiofrequentie voor cd.

ADPCM-bits

(Alleen ADPCM) Geeft de bitdiepte van de geluidscompressie op. Hogere bitdiepten leveren een betere geluidskwaliteit.

MP3-compressieopties

MP3-compressie

Hiermee kunt u geluiden met MP3-compressie exporteren. Gebruik MP3 als u langere streaming geluiden zoals muziekgeluidssporen exporteert.

Wanneer u een bestand exporteert dat in MP3-indeling is geïmporteerd, kunt u het bestand exporteren met dezelfde instellingen die het had toen het werd geïmporteerd.

Geïmporteerde MP3-kwaliteit gebruiken

- de standaardinstelling. Hef de selectie hiervan op om andere MP3-compressie-instellingen te selecteren. Selecteer deze optie om een geïmporteerd MP3-bestand met dezelfde instellingen te exporteren als het bestand had toen het werd geïmporteerd.

Bitsnelheid

- bepaalt het aantal bits per seconde in het geëxporteerde geluidsbestand. Animate ondersteunt 8 tot en met 160 kbps CBR (constante bitsnelheid). Stel de bitsnelheid in op 16 kbps of hoger voor een goed resultaat wanneer u muziek exporteert.

Voorbewerken

- zet gemengd stereogeluid om in mono (monogeluid wordt door deze optie niet beïnvloed).

Opmerking: De optie Voorbewerken is alleen beschikbaar wanneer u een bitsnelheid van 20 kbps of hoger selecteert.

Kwaliteit

- bepaalt de compressiesnelheid en de geluidskwaliteit.

Snel

- levert snellere compressie op, maar lagere geluidskwaliteit.

Normaal

- levert een langzamere compressie op, maar hogere geluidskwaliteit.

Beste

- levert de langzaamste compressie en de hoogste geluidskwaliteit op.

Compressieoptie Spraak

Met de compressieoptie Spraak worden geluiden geëxporteerd met een compressiemethode die voor spraak is aangepast.

Opmerking: Flash Lite 1.0 en Flash Lite 1.1 ondersteunen de compressieoptie Spraak niet. U kunt de compressieopties MP3, ADPCM of Onbewerkt gebruiken voor inhoud die spelers van die versies als doel hebben.

Bemonsteringsfrequentie

Beheert geluidskwaliteit en bestandsgrootte. Een lagere frequentie verkleint het bestand, maar verlaagt ook de geluidskwaliteit. Selecteer een van de volgende opties:

5 kHz

- geschikt voor spraak.

11 kHz

- aanbevolen voor spraak.

22 kHz

- geschikt voor de meeste soorten muziek op het web.

44 kHz

- de standaardaudiofrequentie voor cd. Aangezien compressie op is toegepast, is de geluidskwaliteit echter niet van cd-kwaliteit in het SWF-bestand.

Richtlijnen voor het exporteren van geluid in Animate-documenten

Naast bemonsteringsfrequentie en compressie zijn er verschillende manieren om geluid efficiënt te gebruiken in een document en de bestandsgrootte klein te houden:

 • Stel de in- en uitpunten in om te voorkomen dat gebieden met stilte in het Animate-bestand worden opgeslagen en om de omvang van de geluidsgegevens in het bestand te beperken.

 • Haal meer uit dezelfde geluiden door verschillende effecten voor geluiden toe te passen (zoals volumecurven, herhalen en in-/uitpunten) op verschillende hoofdframes. U kunt een aantal geluidseffecten gebruiken met slechts één geluidsbestand.

 • Herhaal korte geluiden als achtergrondmuziek.

 • U kunt streaming geluid niet instellen op herhalen.

 • Wanneer u audio in ingesloten videoclips exporteert, moet u er rekening mee houden dat de audio wordt geëxporteerd met de algemene streaming instellingen die in het dialoogvenster Publicatie-instellingen zijn geselecteerd.

 • Gebruik streamsynchronisatie om de animatie synchroon te houden met uw geluidsspoor wanneer u een voorvertoning van uw animatie in de editor weergeeft. Wanneer uw computer de animatieframes niet snel genoeg kan weergeven om het geluidsspoor bij te houden, slaat Animate frames over.

 • U kunt bij het exporteren van QuickTime-films net zoveel geluiden en kanalen gebruiken als u wilt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de bestandsgrootte. De geluiden worden gecombineerd tot een enkel geluidsspoor wanneer u als QuickTime-bestand exporteert. Het aantal geluiden dat u gebruikt, heeft geen invloed op de uiteindelijke bestandsgrootte.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account