Handboek Annuleren

Voorkeuren instellen

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

U kunt voorkeuren instellen voor algemene bewerkingen van toepassingen, en voor bewerkingen die te maken hebben met code, compileren en bewerken, alsook voor synchronisatie-instellingen en opties voor tekenen en tekst.

Voorkeuren instellen
De categorie Algemeen in het dialoogvenster Voorkeuren.

Voorkeuren instellen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Animate > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Maak een selectie in de categorielijst en selecteer de respectievelijke opties.

Algemene voorkeuren instellen

Bij starten

Geef het document op dat moet worden geopend wanneer u de toepassing start.

Ongedaan maken op document- of objectniveau

Ongedaan maken op documentniveau houdt een enkele lijst van alle handelingen bij voor het gehele Animate-document. Ongedaan maken op objectniveau houdt afzonderlijke lijsten van uw handelingen bij voor elk object in het document. Met objectniveau kunt u een handeling op een object ongedaan maken, zonder dat u ook handelingen op andere objecten ongedaan hoeft te maken die wellicht later zijn gewijzigd dan het doelobject.

Niveaus voor ongedaan maken

Voer een waarde in van 2 tot en met 300 om het aantal niveaus voor Ongedaan maken en Opnieuw instellen in te stellen. Niveaus voor ongedaan maken vereisen geheugen; hoe meer niveaus voor ongedaan maken u toepast, hoe meer systeemgeheugen in beslag wordt genomen. De standaardwaarde is 100.

Automatisch herstellen

Als deze functie is ingeschakeld (de standaardinstelling), wordt bij het opgegeven interval een kopie van elk geopend bestand opgeslagen in dezelfde map als het origineel. Als u het bestand nog niet hebt opgeslagen, worden de kopieën door Animate in de tijdelijke map opgeslagen. De bestandsnamen zijn gelijk aan de originele bestandsnamen, alleen wordt het woord 'HERSTEL_' toegevoegd aan het begin van de naam. Wanneer Animate onverwachts wordt afgesloten, kunt u tijdens het opnieuw starten het automatisch herstelde bestand openen. Wanneer u Animate op de gebruikelijke wijze afsluit, worden de automatisch herstelde bestanden verwijderd.

Vanaf de Animate  2015-release maakt Animate geen onnodige bestanden meer aan voor automatisch herstel. Een bestand voor automatisch herstel wordt alleen dan gemaakt als het document is gewijzigd nadat de laatste bestanden voor automatisch herstel zijn gemaakt. Een bestand voor automatisch herstel wordt alleen dan verwijderd wanneer de opslagbewerking correct is voltooid. Om een continue opslaglus bij een korte autoherstelperiode te voorkomen, wordt bij elk interval voor automatisch herstel een momentopname gemaakt van alle bestanden die zijn gewijzigd na de laatste autoherstelbewerking. De timer voor de volgende herstelbewerking wordt pas gestart nadat dit proces is afgerond. 

Gebruikersinterface

Selecteer de gewenste stijl voor uw gebruikersinterface, tussen Donker of Licht. Als u schaduweffecten wilt toepassen op de elementen van de gebruikersinterface, selecteert u Schaduwen inschakelen.

Werkruimte

Selecteer Pictogramdeelvensters automatisch samenvouwen om ervoor te zorgen dat deelvensters in de pictogrammodus automatisch worden samengevouwen wanneer u erbuiten klikt. Als u een afzonderlijk venster wilt openen wanneer u Besturing > Test kiest, schakelt u de optie Animate- en Script-documenten in aparte vensters openen in. De testfilm wordt standaard in zijn eigen venster geopend.

Markeerkleur

Selecteer een kleur in het deelvenster of selecteer Laagkleur gebruiken om de contourkleur van de huidige laag te gebruiken.

Voorkeuren instellen voor synchronisatie-instellingen

Op het tabblad Instellingen synchroniseren kunt u de instellingen opgeven waarmee u Animate synchroniseert met uw Creative Cloud-account en -bibliotheken.

Tabblad Instellingen synchroniseren in het dialoogvenster Voorkeuren

Adobe ID

Hiermee wordt de Adobe ID weergegeven waarmee u bent aangemeld bij uw Creative Cloud-account, samen met de datum en tijd van de laatste synchronisatie met uw Creative Cloud-account.

 • Klik op Account beheren om uw Creative Cloud-profiel en -bibliotheek te bekijken of als u zich met een andere Adobe ID wilt aanmelden.
 • Klik op Instellingen nu synchroniseren om uw instellingen te synchroniseren.

Synchronisatieopties

Hiermee worden de synchronisatieopties weergegeven die u hebt ingesteld voor Animate en uw Creative Cloud-account. U kunt uw voorkeuren voor toepassingen synchroniseren, maar ook uw werkruimten, standaarddocumentinstellingen en instellingen voor sneltoetsen, raster, hulplijnen, magnetische uitlijning en sprite-werkbladen, alsook uw profielen voor variabele breedte en aangepaste penselen.

 • Sync: Stel de synchronisatievoorkeuren in door te kiezen tussen Alles (alle instellingen synchroniseren), Aangepast (alleen die instellingen synchroniseren die u hebt geselecteerd uit de onderstaande opties), of Uitgeschakeld (alle synchronisaties uitschakelen).
 • Klik op Instellingen nu synchroniseren om uw instellingen te synchroniseren met uw Creative Cloud-instellingen.

Zie Animate-voorkeuren synchroniseren met Creative Cloud voor meer informatie over synchronisatievoorkeuren voor Creative Cloud en voor meerdere apparaten.

Zie Creative Cloud-bibliotheken voor meer informatie over werken met Creative Cloud-bibliotheken.

Voorkeuren voor de code-editor instellen

Op het tabblad Code-editor kunt u instellen hoe u uw code wilt weergeven in Animate.

Code-editor
Tabblad Code-editor in het dialoogvenster Voorkeuren

Onder Opties voor bewerken kunt u de standaardinstellingen voor de volgende opties wijzigen:

 • Lettertype: Stel het lettertype en -grootte in.
 • Stijl: Kies tussen normaal, cursief, vet of vet cursief.
 • Tekstkleur wijzigen: klik op deze knop om de tekstkleur in te stellen voor de voorgrond, achtergrond, trefwoorden, opmerkingen, id's en tekenreeksen.
 • Accolade automatisch sluiten: Standaard ingeschakeld. Alle accolades worden standaard gesloten.
 • Automatische inspringing: Standaard ingeschakeld. Schakel deze optie uit als u geen inspringing wilt voor code.
 • Codehints: Standaard ingeschakeld. Schakel dit selectievakje uit als u geen codehints wilt weergeven terwijl u code typt.
 • Cachebestanden: Stel de limiet in voor de cachebestanden. De standaardwaarde is 800.
 • Tabgrootte: De standaardgrootte van de code tab is 4. Voer een waarde in als u de tab wilt vergroten of verkleinen

Onder Code opmaken kunt u de volgende voorkeuren instellen en op het voorvertoningsvenster controleren hoe de wijziging wordt toegepast op uw code:

 • Scripttaal: Selecteer de standaardscripttaal (ActionScript of JavaScript). Er wordt een voorbeeldcode weergegeven wanneer u een optie selecteert.
 • Accoladestijl: Selecteer de gewenste stijl voor accolades, ofwel op dezelfde regel als besturingsinstructies, op een afzonderlijke regel, of alleen de sluitaccolade op een afzonderlijke regel. 
 • Gekoppelde methoden verbreken: Selecteer deze optie als u de coderegels logisch wilt opbreken.
 • Array-inspringing behouden: Selecteer deze optie om array's logisch te laten inspringen.
 • Spatie na trefwoorden behouden: Standaard ingeschakeld. Wijzig deze optie als u geen spatie wilt na elk trefwoord.

Voorkeuren voor scriptbestanden instellen

Op het tabblad Scriptbestanden kunt u de opties instellen voor het importeren van scriptbestanden:

Openen: Selecteer UTF-8-codering voor openen of importeren met Unicode-codering. U kunt ook Standaardcodering selecteren voor openen of importeren met de coderingsindeling van de taal die momenteel wordt gebruikt door het systeem.

Gewijzigde bestanden opnieuw laden: Hier kunt u aangeven wat er moet gebeuren als u een script hebt gewijzigd, verplaatst of verwijderd. U kunt kiezen uit Altijd, Nooit of Vragen.

 • Altijd: Er wordt geen waarschuwing weergegeven en het bestand wordt automatisch opnieuw geladen.
 • Nooit: Er wordt geen waarschuwing weergegeven en het bestand wordt niet opnieuw geladen.
 • Vragen (Standaard): Er wordt een waarschuwing weergegeven en u kunt aangeven of het bestand al dan niet opnieuw moet worden geladen.

Als u toepassingen bouwt met externe scripts, kunt u met deze optie voorkomen dat u per ongeluk een script overschrijft dat door een teamlid is aangepast nadat u de toepassing hebt geopend, of dat de toepassing met oudere versies van scripts wordt gepubliceerd. Met deze waarschuwingen kunt u een script automatisch laten sluiten en de nieuwere, gewijzigde versie laten openen.

Klasse-editor: Selecteer de editor voor het bewerken van de klassen. U kunt kiezen uit Animate, Flash Builder of Ask.

Voorkeuren voor compiler instellen

Op het tabblad Compiler in het dialoogvenster Voorkeuren kunt u de volgende voorkeuren instellen voor de codetaal die u hebt geselecteerd. Blader naar een pad of SWC-bestand, of voer een nieuw pad in:

 • SDK-pad: Het pad naar de map waarin de mappen bin, frameworks, lib en andere mappen staan.
 • Bronpad: Het pad naar de mappen met de ActionScript-klassenbestanden.
 • Bibliotheekpad: Het pad naar de SWC-bestanden of naar de mappen waarin de SWC-bestanden staan.
 • Extern bibliotheekpad: Het pad naar de SWC-bestanden die worden gebruikt als in runtime gedeelde bibliotheken.

Tekstvoorkeuren instellen

U kunt de volgende voorkeuren opgeven voor tekstweergave in het tabblad Tekst:

 • Standaard toewijzingslettertype
 • Stijl
 • Taal van lettertypenaam weergeven
 • Voorvertoning van lettertype weergeven
 • Grootte lettertypevoorvertoning:

Tekenvoorkeuren instellen

Gereedschap Pen: Hiermee kunt u opties instellen voor het gereedschap Pen. Selecteer Penvoorvertoning weergeven om een voorbeeldlijn weer te geven vanaf het punt waarop het laatst is geklikt tot de huidige locatie van de aanwijzer. Selecteer Dichte punten weergeven om besturingspunten weer te geven als kleine gevulde vierkantjes in plaats van lege vierkantjes. Selecteer Precisiecursors weergeven om bij het gebruik van het gereedschap Pen een kruisdraadaanwijzer weer te geven in plaats van het pictogram voor het gereedschap Pen. Met deze optie kunt u het exacte doel van klikken gemakkelijker zien.

IK Bone-functie: De optie Transformatiepunt automatisch instellen is standaard ingeschakeld voor de Bone-functie.

Lijnen verbinden: Hiermee bepaalt u hoe dicht het einde van een lijn die u tekent bij een bestaand lijnsegment moet komen voordat het eindpunt van de lijn magnetisch naar het dichtstbijzijnde punt op de andere lijn wordt uitgelijnd. Deze instelling bestuurt ook de horizontale en verticale lijnherkenning; dat wil zeggen, hoe horizontaal of verticaal een lijn moet zijn voordat Animate er een exact horizontale of verticale lijn van maakt. Wanneer Objecten magnetisch is ingeschakeld, bepaalt u met deze instelling hoe dicht objecten bij elkaar moeten zijn voordat zij naar elkaar worden toegetrokken.

Vloeiende curven: Hiermee wordt opgegeven hoe vloeiend curven worden gemaakt die met het Potlood worden getekend, wanneer de tekenmodus op Rechttrekken of Vloeiend is ingesteld. (Vloeiende curven zijn eenvoudiger om te vormen, terwijl ruwere curven beter overeenkomen met de oorspronkelijke lijnstreken.)

 Gebruik Wijzigen > Vorm > Vloeiend en Wijzigen > Vorm > Optimaliseren om de bestaande gekromde segmenten vloeiender te maken.

Lijnen herkennen: Hiermee wordt gedefinieerd hoe recht een lijnsegment met het Potlood moet worden getekend, voordat Animate het als een rechte lijn herkent en deze recht maakt. Wanneer Lijnen herkennen is uitgeschakeld als u tekent, kunt u later lijnen rechttrekken door één of meer lijnsegmenten te selecteren en vervolgens Wijzigen > Vorm > Rechttrekken.

Vormen herkennen: Hiermee wordt bepaald hoe precies cirkels, ovalen, vierkanten, rechthoeken en 90°- en 180°-bogen moeten worden getekend om als geometrische vorm te worden herkend en correct opnieuw te worden getekend. De opties zijn Uit, Strikt, Normaal en Tolerant. De optie Strikt geeft aan dat de vorm bijna recht moet worden getekend voordat Animate die opnieuw kan tekenen. Wanneer u Tolerant kiest, mag de vorm enigszins ruw zijn. Als Vormen herkennen is uitgeschakeld terwijl u tekent, kunt u later lijnen rechttrekken door één of meer vormen (bijvoorbeeld verbonden lijnsegmenten) te selecteren en vervolgens Wijzigen > Vorm > Rechttrekken.

Kliknauwkeurigheid: Hiermee wordt opgegeven hoe dicht de aanwijzer bij een item moet zijn voordat Animate het item herkent.

Alle standaardinstellingen voor de voorkeuren herstellen

 1. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op Standaardwaarden instellen of houd de toets Control+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac OS) ingedrukt bij het opstarten van Animate.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?