Handboek Annuleren

Bestanden exporteren uit Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

SWF-bestanden exporteren

Bij de Animate-opdracht Exporteren worden de exportinstellingen niet afzonderlijk opgeslagen bij elk bestand, zoals bij de opdracht Publiceren. (Gebruik de opdracht Publiceren om alle bestanden te maken die nodig zijn om Animate-inhoud op het web te plaatsen.)

Met Film exporteren exporteert u een Animate-document naar een indeling met stilstaande beelden, maakt u een genummerd afbeeldingsbestand voor ieder frame in het document en exporteert u het geluid in een document naar een WAV-bestand (alleen Windows).

 1. Open het Animate-document dat u wilt exporteren, of selecteer het frame of de afbeelding om in het huidige document te exporteren.

 2. Selecteer Bestand > Exporteren > Film exporteren of Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren.

  Afbeelding exporteren
  Afbeelding exporteren

 3. Voer een naam in voor het uitvoerbestand.
 4. Selecteer de bestandsindeling en klik op Opslaan. Wanneer de indeling die u hebt geselecteerd meer informatie vereist, wordt een dialoogvenster Export weergegeven.
 5. Stel de exportopties in voor de indeling die u hebt geselecteerd. Zie Informatie over exportbestandsindelingen.

 6. Klik op OK en vervolgens op Opslaan.

Informatie over exportbestandsindelingen

Let hierbij op het volgende:

 • Wanneer de indeling die u hebt geselecteerd meer informatie vereist, wordt een dialoogvenster Export weergegeven.

 • Wanneer u een Animate-afbeelding opslaat als een GIF-, JPEG-, PICT- (Macintosh) of BMP- (Windows) bitmapbestand, verliest het bestand de vectorinformatie en wordt het alleen met pixelinformatie opgeslagen. U kunt afbeeldingen geëxporteerd als bitmaps in beeldbewerkingsprogramma's zoals Adobe® Photoshop® bewerken, maar u kunt ze niet langer bewerken in op vector gebaseerde tekenprogramma's.

 • Wanneer u een Animate-bestand in SWF-indeling exporteert, wordt de tekst gecodeerd als Unicode, waardoor internationale tekensets, inclusief double-bytelettertypen, worden ondersteund. Flash Player 6 en hogere versies ondersteunen Unicode-codering.

Animate-inhoud wordt als reeksen geëxporteerd en afbeeldingen worden als afzonderlijke bestanden geëxporteerd. PNG is de enige bitmapindeling voor verschillende platforms die transparantie (als een alpha-kanaal) ondersteunt. Sommige niet-bitmap exportindelingen ondersteunen geen alpha (transparantie)-effecten of -maskeerlagen.

De volgende tabel bevat de indelingen waar u Animate-inhoud en -afbeeldingen naartoe kunt exporteren:

SWF-bestanden bijwerken voor Dreamweaver

Exporteer SWF-bestanden direct naar een Adobe® Dreamweaver®-site om de inhoud aan de pagina toe te voegen. Dreamweaver genereert alle benodigde HTML-code. U kunt Animate starten vanuit Dreamweaver om de inhoud bij te werken. In Dreamweaver kunt u het Animate-document (FLA-bestand) bijwerken en de bijgewerkte inhoud automatisch opnieuw exporteren.

Zie Dreamweaver gebruiken in Dreamweaver Help voor meer informatie over het werken met Dreamweaver.

 1. Open in Dreamweaver de HTML-pagina die de Animate-inhoud bevat.

 2. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer de Animate-inhoud binnen de HTML-pagina en klik op Bewerken.

  • Druk op Control (Windows) of Cmd (Macintosh) in Ontwerpweergave en dubbelklik op de Animate-inhoud.

  • Klik in Ontwerpweergave met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op de Animate-inhoud en selecteer Bewerken met Animate.

  • Klik in Ontwerpweergave, in het deelvenster Site, met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op de Animate-inhoud en selecteer Openen met Animate.

 3. Wanneer het FLA-bestand voor het geëxporteerde bestand niet wordt geopend, wordt het dialoogvenster Bestand openen weergegeven. Navigeer naar het FLA-bestand en klik op Openen.
 4. Wanneer de gebruiker de functie Change Link Sitewide in Dreamweaver heeft gebruikt, wordt een waarschuwing weergegeven. Klik op OK om de gewijzigde koppelingen toe te passen op het SWF-bestand. Klik op Niet meer waarschuwen om te voorkomen dat de melding wordt weergegeven wanneer u het SWF-bestand bijwerkt.
 5. Sla het FLA-bestand op zoals is vereist in Animate.

 6. Wanneer u het FLA-bestand wilt opslaan en opnieuw naar Dreamweaver wilt exporteren, kunt u het volgende doen:
  • Klik op de knop Gereed boven de linkerbovenhoek van het werkgebied om het bestand bij te werken en Animate af te sluiten.

  • Selecteer Bestand > Bijwerken voor Dreamweaver, om het bestand bij te werken en Animate open te houden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account