Overzicht van functies | Animate | 2018-releases

Animate-release van oktober 2017 (versie 18.0)

De Animate-release van oktober 2017 bevat geweldige nieuwe functies voor gameontwerpers, ontwikkelaars, animators en makers van educatieve inhoud. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen met meer informatie.

Voor een samenvatting van functies die in eerdere versies van Animate zijn geïntroduceerd raadpleegt u Overzicht van functies | Eerdere releases.

Laagdiepte en cameraverbeteringen

Nieuw in de release van oktober 2017

Als ontwikkelaar van 2D-games hebt u geavanceerde lagen nodig als u wilt gebruikmaken van effecten als parallax schuiven, HUD wilt toevoegen of de camera wilt toepassen tijdens runtime. Anime biedt nu laagdiepte en een verbeterd cameragereedschap waarmee u eenvoudig dit soort aantrekkelijke inhoud maakt. 

U kunt in uw animaties de illusie van diepte creëren door elementen in verschillende vlakken te plaatsen. U kunt de diepte van een laag wijzigen, de laag tweenen en een camera in laagdiepte gebruiken om een parallaxeffect te creëren. U kunt de camera ook laten inzoomen op de inhoud van een bepaald vlak. 

Standaard kan de camera op alle lagen in Animate worden toegepast. Als u een laag wilt uitsluiten, kunt u deze vergrendelen door die laag te koppelen aan de camera. Gebruik deze functie bijvoorbeeld wanneer u animaties maakt voor HUD (Heads-up Display). 

In Animate kunt u de camera en laagdiepte ook tijdens runtime beheren. U kunt bijvoorbeeld interactieve camera's in games gebruiken. 

Zie Laagdiepte maken met geavanceerde lagen en Een parallaxeffect creëren met de Z-diepte van de camera voor meer informatie.

Tijdlijn met lagen en het deelvenster Laagdiepte
Tijdlijn met lagen en het deelvenster Laagdiepte

Tijdlijnverbeteringen

  Verbeteringen in de release van oktober 2017

De tijdlijn in Animate is aanzienlijk verbeterd waardoor deze eenvoudiger te gebruiken is voor ontwerpers en animators. De tijdlijn is gemoderniseerd met de volgende verbeteringen:

  • De tijd wordt samen met de framenummers weergegeven
  • U kunt de tijd uitbreiden of beperken voor een geselecteerde framereeks
  • U kunt framereeksen inschalen met frames per seconde (fps)
  • Lege reeksen kunnen worden geconverteerd naar 1s, 2s of 3s
  • U kunt in het werkgebied door de animatie pannen

Zie De tijdlijn gebruiken in Animate voor meer informatie.

Verbeterde tijdlijnfunctie met tijd en besturingselementen
Verbeterde tijdlijnfunctie met tijd en besturingselementen

Codewizard voor handelingen

Nieuw in de release van oktober 2017

Voor nieuwe Animate-ontwerpers en animators die niet vertrouwd zijn met het schrijven van code biedt de codewizard voor handelingen uitkomst. Wanneer u animaties maakt voor HTML5 Canvas, kunt u code voor handelingen toevoegen met een wizard: u hoeft geen code meer te schrijven. U opent de wizard door te klikken op Vensters > Handelingen en vervolgens te klikken op de knop Toev. m. wizard in het dialoogvenster Handelingen. U kunt deze wizard bijvoorbeeld gebruiken om met één klik op een knop een animatie te maken.  

Zie De codewizard voor handelingen gebruiken voor meer informatie.

Een video waarin wordt aangegeven hoe u code toevoegt met de wizard.

Verbeterde versnellingsvoorinstelling

  Verbeteringen in de release van oktober 2017

Als Animate-ontwerper kunt u de voorinstellingen voor versnellingen aanpassen en opnieuw gebruiken voor andere projecten om handmatig werk te beperken en tijd te besparen. Dankzij verbeterde aangepaste voorinstellingen voor versnellingen kunt u de snelheid en grootte van uw animaties nu eenvoudig beheren. Voorinstellingen en aangepaste voorinstellingen voor versnellingen kunnen nu ook op eigenschapniveau worden toegepast. U kunt uw aangepaste voorinstellingen voor versnellingen op eigenschapniveau opslaan voor klassieke en vorm-tweens. 

Verbeteringen in de strucuuratlas

  Verbeteringen in de release van oktober 2017

Als ontwikkelaar van games wilt u de kleureffecten en laagmaskers van native animaties vanuit Animate exact importeren in uw game-engine. De Unity-plug-in ondersteunt nu kleureffecten voor door Animate gegenereerde structuuratlasbestanden. De plug-in ondersteunt ook laagmaskers. De maskeringsfunctie geldt alleen vanaf Unity 2017. 

Animate-ontwikkelaars kunnen animaties bewerken en exporteren als structuuratlas voor de Unity game-engine en andere favoriete game-engines. Ontwikkelaars kunnen deze voorbeeldplug-in voor Unity gebruiken en ook aanpassen voor andere game-engines. Zie Structuuratlas importeren naar Unity voor meer informatie.

Converteren naar andere documenttypen

  Verbeteringen in de release van oktober 2017

Vaak wilt u uw animatie één keer ontwerpen om deze vervolgens meermaals te kunnen gebruiken op verschillende apparaten en platforms. U kunt nu een eenvoudig te gebruiken programma voor het converteren van het documenttype gebruiken om op basis van de vereisten van uw apparaat het documenttype van uw animatie te converteren. 

Converteer Animate-projecten van het ene naar het andere documenttype via de gebruikersinterface die u opent via Bestand > Converteren naar. Als u aangepaste scenario's hebt waarin u bestanden wilt converteren naar andere documenttypen, kunt u daarvoor JSAPI gebruiken. U kunt de JSAPI-methode bijvoorbeeld gebruiken als u een groot aantal bestanden tegelijk naar andere documenttypen wilt converteren. 

Conversieprogramma documenttype in het menu Bestand
Conversieprogramma documenttype in het menu Bestand

Deelvenster Componentparameters

Nieuw in de release van oktober 2017

Als Animate-ontwerper kunt u externe componenten in Animate importeren om hiermee animaties te maken. Om deze workflow te vereenvoudigen, biedt Animate nu componentparameters in een exclusief deelvenster.

In deze versie is de knop Parameters weergeven toegevoegd aan het dialoogvenster Eigenschapcontrole voor componenten. Met de knop Parameters weergeven opent u het deelvenster met componentparameters. 

De knop Parameters weergeven in Eigenschapcontrole
De knop Parameters weergeven in Eigenschapcontrole

Deelvenster Componentparameters

Adobe-logo

Aanmelden bij je account