הצגת דגמי תלת-ממד במסמכי PDF

Acrobat מאפשר תצוגה ואינטראקציה של תוכן תלת-ממד באיכות גבוהה שנוצר ביישומי CAD מקצועיים לתלת-ממד או בתוכניות מקצועיות ליצירת דגמי תלת-ממד והוטמע במסמכי PDF. לדוגמה, ניתן להסתיר ולהציג חלקים של דגם תלת-ממד, להסיר כיסוי ולהביט פנימה, ולסובב חלקים כאילו החזקתם אותם בידכם.

דגם תלת-ממד מופיע תחילה כתמונה דו-ממדית המוצגת בתצוגה מקדימה. לחיצה על דגם התלת-ממד באמצעות הכלים יד או בחירה מפעילה את הדגם, פותחת את סרגל הכלים ‎3D‏, ומפעילה את ההנפשות שהוא כולל.

עצם תלת-ממדי שנבחר
עצם תלת-ממדי שנבחר

A. ‏Model Tree‏ B. ‏סרגל הכלים 3D‏ C. עצם תלת-ממדי 

מתן אפשרות להפעיל תוכן תלת-ממד ב- PDF

בעת פתיחת קובץ PDF הכולל תוכן תלת-ממד, ניתן לראות בחלק העליון של המסך סרגל צהוב הכולל את ההודעה - "3D content has been disabled. Enable this features if you trust this document."

הפעלה אוטומטית של תוכן תלת-ממד מושבתת כברירת מחדל
הפעלה אוטומטית של תוכן תלת-ממד מושבתת כברירת מחדל

כדי להפעיל תוכן תלת-ממד במסמך הנוכחי:

לחצו על הלחצן Options ולאחר מכן בחרו אפשרות מתאימה:

  • Trust this document one time only
  • Trust this document always

כדי להפעיל תוכן תלת-ממד תמיד:

  • עברו אל Edit ‏> Preferences‏ > 3D & Multimedia ולאחר מכן בחרו את תיבת הסימון Enable playing 3D content.

לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת תוכן תלת-ממד ב-PDF.

סקירה על סרגל הכלים ‎3D‏

סרגל הכלים ‎3D‏ מופיע לאחר לחיצה על דגם תלת-ממד עם הכלי Hand. פעולה זו מפעילה את דגם התלת-ממד ומפעילה הנפשות שהוגדרו להקרנה כשהקובץ מופעל. סרגל הכלים ‎3D מופיע תמיד באזור שמעל לפינה השמאלית העליונה של דגם התלת-ממד, ולא ניתן להזיזו. חץ קטן מופיע מימין לכלי Rotate, וניתן ללחוץ עליו להסתרה או להרחבה של סרגל הכלים.

ניתן להשתמש בסרגל הכלים ‎3D‏ כדי לבצע התקרבות או התרחקות, לסובב או להזיז את התצוגה לרוחב העצם. השתמשו ב- Model Tree כדי להסתיר או לבודד חלקים, או להפוך אותם לשקופים.

ניתן לטפל בדגם תלת-ממדי באמצעות בחירה וגרירה של כלים שונים לניווט בתלת-ממד. בשעת ניווט בתוכן תלת-ממד, כדאי לחשוב עליו כאילו אתם מתבוננים בדגם התלת-ממד הנייח מנקודת מבט של מצלמה. ניתן לסובב או להזיז את המצלמה (למעלה, למטה או מצד לצד) וכן לבצע התקרבות או התרחקות.

כלי ניווט בתלת-ממד

Rotate 

סיבוב עצמים תלת-ממדיים באופן יחסי למסך. אופן התזוזה של עצמים אלה תלוי בנקודת הפתיחה, במיקום שממנו מתחילים בגרירה ובכיוון הגרירה.

הערה:

ניתן גם להשתמש בכלי Hand לסיבוב עצם. ודאו שהאפשרות Enable 3D Selection For The Hand Tool נבחרה בחלונית ‎3D‏ בתיבת הדו-שיח Preferences.

Spin 

סיבוב דגם תלת-ממד במקביל לשני הצירים הקבועים בדגם התלת-ממד, ציר X וציר Z.

Pan 

הזזת הדגם בכיוון אנכי ובכיוון אופקי בלבד. ניתן גם להזיז את התצוגה באמצעות הכלי Hand: הקישו Ctrl וגררו.

Zoom 

התקרבות לעצמים או התרחקות מעצמים בסצנה בשעת גרירה אנכית. ניתן גם לגרור באמצעות הכלי Hand תוך הקשת Shift כדי לבצע התקרבות או התרחקות.

Walk 

סיבוב אופקי סביב הסצנה בשעת גרירה בכיוון אופקי. תנועה קדימה או אחורה בסצנה בשעת גרירה אנכית; כלי זה שומר על רמת גובה קבועה, בלי קשר לאופן הגרירה. הכלי Walk שימושי במיוחד לדגמי תלת-ממד אדריכליים. לשינוי מהירות ההליכה, שנו את יחידות התצוגה של ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח Preferences (תלת-ממד).

הערה:

הכלי הליכה זמין בשעת בחירת קביעת 'העדפות' שדוחסת כלים, או בשעת לחיצה ימנית על דגם התלת-ממד ובחירה באפשרות 'כלים' > 'הליכה'.

Fly

ניווט בדגם מעל פני השטח. לחצו לחיצה ימנית וגררו בחלון התלת-ממד. הכלי Fly זז לאט יותר ככל שמזיזים את המצביע קרוב יותר לעצם. גררו את המצביע ימינה או שמאלה לסיבוב.

לסיבוב מבט המצלמה, לחצו על לחצן העכבר בחלון תלת-ממד וגררו. כדי לחזור לכיוון המצלמה הראשוני, הזיזו את העכבר בחזרה לנקודת ההתחלה.

היעזרו בלחצן הגלילה של העכבר להזזה במהירות אחורה וקדימה לאורך כיוון נקודת המבט של המצלמה. פונקציונליות זו שימושית כשאתם מאבדים את מיקומכם בדגם או בעת ניווט מעל פני השטח.

Camera properties

מגדירים את זווית המצלמה, היישור ומאפיינים אחרים המגדירים את העדשה שדרכה צופים בדגם תלת-ממד. מאפייני המצלמה הם רכיבי תצוגות, אך הם נקבעים בנפרד.

‎3D Measurement Tool 

מדידת חלקים ומרחקים בדגם תלת-ממד.

בקרי תצוגה בסרגל הכלים ‎3D‏

Default View 

חזרה לקביעות המוגדרות מראש לזום, לפנורמה, לסיבוב ולמצב ההטלה של דגם התלת-ממד. היעזרו בתפריט Options בחלונית View של עץ הדגם לקביעת תצוגה אחרת כברירת מחדל. לחלופין, השתמשו בפקודה Manage Views בתפריט Views של סרגל הכלים ‎3D כדי להגדיר תצוגה אחרת כברירת המחדל.

הערה:

אם אובייקט יוצא מהתצוגה, הסיבה לכך היא שסובבתם את המצלמה הרחק מהאובייקט. לחצו על הסמל Default View בסרגל הכלים 3D כדי להזיז את העצם בחזרה לתצוגה.

התפריט Views

מפרט את כל התצוגות שהוגדרו לדגם התלת-ממד הנוכחי.

Toggle Model Tree 

פתיחה והסתרה של אזור Model Tree.

Play/Pause Animation  

מפעיל או משהה הנפשות המופעלות באמצעות JavaScript. התפריט הנפתח Play/Pause Animation פותח מחוון שניתן לגרור אחורה וקדימה להזזת זמנים שונים ברצף ההנפשה.

Use Orthographic/Perspective Projection 

החלפה בין תצוגה מסוג 'הטלה פרספקטיבית' ו'הטלה אורתוגרפית' של הדגם התלת-ממדי.

תפריט Model Render Mode 

קביעת אופן הצגת הצורה התלת-ממדית. למדריך מאוייר, ראו דוגמאות למצבי רינדור דגם.

תפריט Enable Extra Lighting 

מציג אפקטי תאורה שונים הזמינים לשיפור התאורה של עצם תלת-ממדי. ערכו ניסיונות לקבלת האפקטים החזותיים הרצויים.

Background Color 

פתיחת דוגם הצבע, שמאפשר לבחור צבע שונה לרקע שמקיף את האובייקט התלת-ממדי.

Toggle Cross Section 

הצגה והסתרה של חתכי הרוחב של האובייקט. לחצו על התפריט המוקפץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Cross Section Properties. למידע נוסף, ראו יצירת חתכי רוחב.

Add Multimedia/3D Comment

מאפשר להוסיף מדבקה לכל חלק של דגם תלת-ממדי. המדבקה נשארת מוצגת. ראו הוספת הערות לגבי עיצובי תלת-ממד במסמכי PDF.

העדפות תלת-ממד

בחלונית ‎3D & Multimedia בתיבת הדו-שיח Preferences, באפשרותכם לקבוע אם סרגל הכלים ‎3D וה- Model Tree יוצגו כברירת מחדל. ניתן גם לציין רינדור של ברירת המחדל ולקבוע אם ניתן להציג הנפשה.

מתן אפשרות להפעיל תוכן תלת-ממד

האופי הדינאמי של תלת-ממד חושף אותו לפגיעויות אבטחה. לכן, ההפעלה האוטומטית של תוכן תלת-ממד בקובצי PDF מושבתת כברירת מחדל. בחר באפשרות זו כדי להפעיל תוכן תלת-ממד בקובצי PDF.

Preferred Renderer

בחירת מנגנון הרינדור המשפיע על הביצועים ועל האיכות, כך שחשוב לבחור רינדור מתאים. בהתאם למערכת שברשותכם, ניתן לשנות את מנגנון הרינדור. אם תבחרו באפשרות DirectX‎®‎‎ או OpenGL, כל הרינדור יתבצע בעזרת שבב גרפי במתאם המסך. אם תבחרו באפשרות Software, ייתכן שהרינדור יימשך זמן רב יותר, אך הביצועים יהיו עקביים יותר לרינדור הדגם ביישום שבו הוא נוצר במקור.

Enable Hardware Rendering For Legacy Video Cards

כופה שימוש במאיץ חומרה למתאמי מסך שאינם תומכים בהצללת פיקסלים.

Enable Double-Sided Rendering

לחלקים מסוימים בדגם יש שני צדדים. כדי לחסוך זמן ומקום, ניתן לבטל אפשרות זו כדי לבצע רינדור של הצד הפונה לעבר המשתמש בלבד. אם המשתמש יתבונן לתוך חלק שבוצע עליו רינדור על צד אחד בלבד, הצד האחורי לא יהיה גלוי.

Preferred 3D PMI Rendering Mode

מציין את מצב PMI לשימוש ברינדור. ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

Use Content Setting—הרינדור של ה- PMI נעזר בהגדרה של כל PMI כדי לקבוע האם נעשה שימוש ב- Z-buffer.

Always Render 3D PMI In Front Of Model—הרינדור של ה- PMI מתעלם מה- Z-buffer ללא קשר להגדרה בקובץ.

Always Render 3D PMI Using Z-buffer—הרינדור של ה- PMI תמיד מפעיל את ה- Z-buffer ללא קשר להגדרה בקובץ.

Open Model Tree On 3D Activation

קביעה האם Model Tree מוצג כאשר דגם התלת-ממד מופעל. השתמשו באפשרות Use Annotation’s Setting כדי להיעזר בהגדרה שבה המחבר השתמש בעת הוספת מודל התלת-ממד ל- PDF.

Default Toolbar State

קובע אם סרגל הכלים ‎3D‏ יוצג או יוסתר כשדגם התלת-ממד יופעל. השתמשו באפשרות Use Annotation’s Setting כדי להיעזר בהגדרה שבה המחבר השתמש בעת הוספת מודל התלת-ממד ל- PDF.

Enable Selection For The Hand Tool

מאפשר למשתמש לבחור ולסמן חלקים בדגם תלת-ממד בעזרת הכלי Hand. אם אינכם בוחרים באפשרות זו, השתמשו בכלי Object Data‏ (Tools >‏ Interactive Objects >‏ Select Object) כדי לבחור באובייקט.

Consolidate Tools On The 3D Toolbar

אם בוחרים באפשרות זו, כלי הטיפול והניווט ימוקמו מתחת לכלי Rotate, כך שסרגל הכלים ‎3D‏ יתקצר.

Enable View Transitions

יש דגמי תלת-ממד שכוללים מעברים מונפשים בין תצוגות. בטלו את הסימון באפשרות זו אם ברצונכם למנוע הנפשת תלת-ממד זו.

Show 3D Orientation Axis

הפעלה או ביטול של הצגת ציר בסצינה המציין את הכיוון הנוכחי של הסצינה התלת-ממדית.

Optimization Scheme For Low Framerate

מציין מה יקרה להנפשות של דגמים מורכבים כשקצב המסגרות נמוך. None אינו פוגע בתצוגה החזותית ומשאיר את קצב המסגרות נמוך. האפשרות Bounding Box מציגה מישורים תלת-ממדיים המקיפים את החלקים במקום להציג את החלקים עצמם, דבר השומר על קצב מסגרות גבוה. האפשרות Drop Objects אינה מציגה חלק מהחלקים בדגם, דבר השומר על קצב מסגרות גבוה.

Framerate Threshold

קובע את קצב המסגרות המזערי, או בגרירת המחוון או בהזנת מספר בתיבת הערך. אם קצב המסגרות יורד מתחת למספר זה של מסגרות לשנייה, האפשרות Optimization Scheme For Low Framerate מופעלת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]