אודות יעדי פלט

יעד פלט מתאר את התקן היעד הסופי שבו תשתמשו לשחזור הצבע במסמך PDF, כגון התקן הדפסה להפרדות צבע. יעדי פלט עוקפים את מרחבי העבודה בזמן התצוגה וההדפסה, אבל הם לא ממירים את הצבעים במסמך PDF.

הערה:

בתהליך עבודה עם PDF/X1-a, יעד הפלט מתאר את מרחב צבע CMYK שעמו עובדים. בתהליך העבודה עם PDF/X-3, נעשה שימוש בפרופיל ICC המוטמע ביעד הפלט לביצוע המרה דינמית של כל עצם שיש בו ניהול צבע למרחב הצבע של פרופיל ICC ביעד הפלט. ברוב המקרים זה יהיה CMYK, אך אפשר שזה יהיה RGB או גווני אפור.

קיימים שני סוגים של יעדי פלט: אחד כולל פרופיל התקן מוטבע שמגדיר את מרחב הצבע של התקן היעד, כגון U.S. Web Coated (SWOP) v2; השני הוא שם שמגדיר יעד למרחב הצבע ולרוב מציין מצב פלט סטנדרטי. השימוש ביעד פלט משוים במקום בפרופיל מוטמע מסייע בהפחתת גודלו של קובץ PDF, אך הדבר אפשרי בדרך כלל רק בקובצי PDF/X1-a, או בקבצי PDF/X-3 שאין בהם ניהול צבע.

כאשר יוצרים קובצי PDF/X (או PDF/A) בעזרת החלונית Standards בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings, כוללים בה יעדי פלט. (דרך הגישה לתיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings משתנה בהתאם ליישום שבו משתמשים.) תוכלו גם להשתמש בתוספים של גורם חיצוני הכוללים יעדי פלט. למסמכים עם יעדי פלט משוימים, ולא פרופילים מוטמעים, התוכנית מחפשת פרופיל צבע המשויך ליעד הפלט המשוים.

יצירת יעדי פלט

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Preflight. בכרטיסייה Output Intents שנמצאת תחת Preflight Preferences, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור יעד פלט חדש מאפס, לחצו על סמל יצירת יעד פלט חדש .

  • כדי ליצור יעד פלט בהתבסס על יעד פלט קיים, לחצו על הסמל Duplicate Selected Output Intent . מספר שלם יצורף לשמו של יעד הפלט המשוכפל.

 2. הגדרת אפשרויות יעדי פלט

חילוץ יעד פלט לשימוש חוזר

תוכלו לחלץ יעד פלט מוטמע ממסמך PDF אחר, ולהוסיף אותו לרשימת יעדי הפלט בהעדפות Preflight.

 1. בכרטיסייה Output Intents שנמצאת תחת Preflight Preferences, לחצו על Capture.

 2. מצאו את הקובץ המכיל את יעד הפלט המוטמע שבו אתם מעוניינים ופתחו אותו.

יעד הפלט יוצג בסוף הרשימה בשם שיצביע על כך שהיעד נלכד מסוג מסוים של קוב, לדוגמה, “Captured Output Intent from PDF/X file.”

ייצוא פרופיל ICC מיעד פלט

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Preflight. בכרטיסייה Output Intents שנמצאת תחת Preflight Preferences, בחרו את יעד הפלט ולחצו על ExportICC Profile.

 2. ציינו שם ומיקום ולחצו על Save.

  פרופיל ICC מופיע עם יתר פרופילי ICC בתיקייה Profiles.

מחיקת יעד פלט

 1. בכרטיסייה Output Intents שנמצאת תחת Preflight Preferences, בחרו את יעד הפלט ולחצו על Delete  .

 2. אשרו את המחיקה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת