ייבוא הערות

הערה:

ב- Acrobat Reader DC, תכונות ההערות זמינות רק במסמכי PDF שהופעלה בהם האפשרות של הוספת הערות. בדרך כלל, מסמכי PDF בתהליך עבודה של סקירה כוללים זכויות של הוספת הערות.

ניתן לייבא הערות ממסמך PDF. ניתן גם לייבא הערות מקובץ תבנית נתוני טופס (FDF) או מקובץ XFDF, שהוא קובץ FDF מבוסס XML. לא ניתן לפתוח ולהציג קובצי FDF או XFDF בעצמם.

 1. במסמך שעליו ברצונכם לקבל הערות, מהתפריט Options ברשימת ההערות, בחרו Import Data file.

  הערה:

  כדי לפתוח את רשימת ההערות, בחרו Tools ‏> Comments.

 2. בחרו All Files ‏(*.‎‏*) מתפריט סוג הקובץ. אם ידועה לכם תבנית הקובץ של ההערות שברצונכם לייבא, בחרו בה.

 3. לחצו פעמיים על שם המסמך עם ההערות.

  מיקומי ההערות יתאימו למיקומן בקובץ שממנו הן יובאו. אם הערות מופיעות במקומות שגויים, כנראה שמסמך PDF שהוגדר כמקור שונה ממסמך PDF שהוגדר כיעד. לדוגמה, בשעת ייבוא הערות ממסמך בן עשרה עמודים למסמך בן שני עמודים, יופיעו רק הערות משני העמודים הראשונים.

ייצוא הערות

הערה:

ב- Acrobat Reader DC, תכונות ההערות זמינות רק במסמכי PDF שהופעלה בהם האפשרות של הוספת הערות. בדרך כלל, מסמכי PDF בתהליך עבודה של סקירה כוללים זכויות של הוספת הערות.

בשעת הוספת הערות למסמך PDF שאינו כלול בסקירה מנוהלת, ייתכן שיהיה עליכם לייצא את הערותיכם כדי לשלוח אותן למשתתף אחר, או שיהיה עליכם לייבא הערות שקיבלתם. (מסמכי PDF בתהליך עבודה של סקירה מנוהלת כוללים אפשרויות מיוחדות שמאפשרות לשלוח או לפרסם הערות, במקום לייצא אותן).

כשאתם מייצאים הערות, עליכם ליצור קובץ Forms Data Format‏ (FDF) שמכיל רק הערות. כתוצאה מכך, קובצי FDF קטנים יותר בדרך כלל מקובצי PDF. לאחר מכן, אתם או סוקר אחר תוכלו לייבא את ההערות מקובץ FDF למסמך PDF המקורי.

ייצוא הערות לקובץ נתונים

 1. מהתפריט Options  ברשימת ההערות, בחרו Export All To Data File.

 2. תנו שם לקובץ ובחרו Acrobat FDF Files (*.fdf)‎ או Acrobat XFDF Files (*.xfdf)‎ עבור סוג הקובץ.

 3. ציינו מיקום לקובץ ולחצו על Save.

ייצוא הערות שנבחרו

הערה:

ייצוא הערות שנבחרו אינה אפשרות זמינה ב- Acrobat Reader DC.

 1. ברשימת ההערות, בחרו בהערות שברצונכם לייצא.

  הערה:

  כדי לפתוח את רשימת ההערות, בחרו Tools ‏> Comments.

 2. מהתפריט Options  ברשימת ההערות, בחרו Export Selected To Data File.

 3. תנו שם לקובץ ובחרו Acrobat FDF Files (*.fdf)‎ או Acrobat XFDF Files (*.xfdf)‎ עבור סוג הקובץ.

 4. ציינו מיקום לקובץ ולחצו על Save.

ייצוא הערות לתוכנת Word ‏(Windows)

במופעים מסוימים, סוקרים יוצרים הערות ב- PDF שנוצר ממסמך Microsoft Word. ניתן לשנות את מסמך Word המקורי באמצעות ייצוא הערות אלה ממסמך PDF. לדוגמה, מלל שנוסף, נמחק או הוחלף באמצעות כלי עריכת המלל במסמך PDF ניתן למחיקה או להעברה ישירות למסמך Word המקורי. עיצוב שנוסף להערות (לדוגמה, מלל מודגש) אובד בתהליך זה ויש להוסיפו למסמך Word ידנית.

להוספת הערות למסמך Word, יש ליצור מסמך PDF מתויג ממסמך Word. לפני העברת עריכות מלל ממסמך PDF, הסירו מילים או נתונים מיותרים, ולאחר מכן מזגו אותן למסמך PDF אחד (אם קיבלתם הערות מסוקרים רבים). אם בכוונתכם לייבא הערות יותר מפעם אחת, מומלץ להכין עותק של מסמך Word לפני ייבוא ההערות. אחרת, ייבוא ההערות עלול שלא להתבצע כהלכה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • מהתפריט Options  ברשימת ההערות, בחרו Export To Word.

  • ב- Word, פתחו את מסמך המקור ובחרו Acrobat Comments ‏> Import Comments From Acrobat DC. עבור Word 2013, לחצו על Acrobat ובחרו Acrobat Comments‏ > Import Comments From Acrobat DC.

 2. קראו את ההנחיות ולחצו על OK.

 3. בתיבת הדו-שיח Import Comments From Adobe Acrobat, בחרו את מסמכי PDF ו- Word, בחרו מהאפשרויות הבאות ולחצו על Continue:

  Take comments from this PDF file

  עיינו בקובץ ה- PDF שמכיל את ההערות.

  Place comments in this Word file

  עברו אל מסמך Word שאליו ברצונכם לייבא הערות.

  All Comments

  ייבוא כל ההערות.

  All Comments With Checkmarks

  ייבוא ההערות המסומנות בסימני תיוג בלבד.

  Text Edits Only: Insertions, Deletions, And Replaces

  ייבוא רק הערות שהוספתם באמצעות פקודות עריכת המלל בלוח Annotations.

  Apply Custom Filters To Comments

  ייבוא ההערות שציינתם לפי מחבר, סוג או מצב בלבד.

  Turn Track Changes On Before Importing Comments

  מציג את השינויים שבוצעו על-ידי ההערות המיובאות ב- Word.

 4. (אופציונלי) אם ייבאתם עריכות מלל, לחצו על Integrate Text Edits בתיבת הדו-שיח Successful Import כדי לסקור ולהחיל כל אחת מהעריכות בנפרד. לכל אחת מהעריכות, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Apply

  ביצוע השינויים במסמך ומחיקת בועת ההערה. אם הערה נראית ריקה, ייתכן שתרצו לשלב אותה כדי לראות אם היא מכילה רווח או סימן סוף פסקה.

  Discard

  דחיית העריכות ומחיקת בועת ההערה.

  Next

  דילוג לעריכת המלל הבאה. עריכות מלל שדילגתם עליהן או לא שילבתם אותן מופיעות כבועות במסמך Word.

  Apply All Remaining

  שילוב כל עריכות המלל שנותרו ומחיקת בועות ההערות.

  Undo Last

  ביטול עריכת המלל האחרונה, כולל שינויים ידניים.

 5. למחיקת בועות הערות שמופיעות במסמך Word:
  • לחצו לחיצה ימנית על בועת ההערה ובחרו Delete Comment.

  • בחרו Acrobat Comments‏ > Delete All Comments In Document. עבור Word 2013 ואילך, אפשרות זו מופיעה ברצועת הכלים של Acrobat.

ייצוא הערות אל AutoCAD‏ (Acrobat Pro DC ב- Windows)

ייתכן שיש לכם סוקרים שמוסיפים הערות ל- PDF שנוצר מציור AutoCAD. אם אתם משתמשים ב- AutoCAD PDFMaker ליצירת PDF, באפשרותכם לייבא הערות אל תוך ציור AutoCAD במקום לעבור בין AutoCAD ל- Acrobat DC. ניתן לייבא את רוב סוגי ההערות, כולל סימוני שרטוט, מדבקות, חותמות ועריכות מלל.

 1. שמרו את מסמך PDF כדי לוודא שהוא כולל הערות שנוספו לאחרונה.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • מהתפריט Options  ברשימת ההערות, בחרו Export To AutoCAD ולאחר מכן ציינו את קובץ ה- PDF ואת קובץ ה- AutoCAD בתיבת הדו-שיח Import Comments.

  • ב- AutoCAD, בחרו Acrobat Markups‏ > Import Comments From Acrobat DC.

 3. בתיבת הדו-שיח Import Comments, ציינו את ה- PDF שמכיל את ההערות, ציינו אילו הערות יש לייבא ולחצו על Continue. לייבוא ערכת הערות מותאמת אישית, ציינו את הערכה באמצעות בחירת המאפיינים הרצויים בלבד. יש לבחור לפחות אפשרות אחת בכל אחת מהקטגוריות.

  Show By Reviewer

  ייבוא הערות לפי סוקרים מסוימים.

  Show By Type

  ייבוא הערות לפי סוג, כגון עריכות מלל או הערות פתק.

  Show By Status

  ייבוא הערות לפי מצב סקירה.

  Show By Checked State

  ייבוא הערות מסומנות.

  כל ההערות המיובאות מופיעות בשכבה Adobe Acrobat Markups כעצמים מותאמים אישית שבאפשרותכם לערוך, לסנן או למחוק.

 4. לשינוי הערה מיובאת (שינוי המצב, הוספת סימן תיוג או שינוי מלל), לחצו לחיצה ימנית על ההערה, בחרו Acrobat Comments ובחרו באחת מהאפשרויות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת