אודות פעולות droplet ופעולות

אם באופן שגרתי משתמשים באותו פרופיל בדיקת איכות לבדיקת מסמכים, ניתן להשתמש ב- droplet או בפעולת בדיקת איכות לעיבוד קבצים.

droplet בבדיקת איכות היא יישום קטן המפעיל בדיקת איכות בקובץ PDF אחד או יותר שאתם גוררים אל הסמל Droplet . ניתן לשמור droplet בשולחן העבודה או במיקום אחר במחשב.

בדומה לפעולות droplet, פעולת בדיקת איכות בודקת קבצים רבים בבת אחת, מפרידה בין קבצים שהצליחו לקבצים בעייתיים ויוצרת דוחות במקומות שיועדו לכך. בנוסף, תיקיות חמות יכולות לבצע המרה של סוגי קבצים מרובים (JPEG, ‏HTML, ‏RTF וכן הלאה) ל- PDF או ל- PDF/X באמצעות קביעות ההמרה שתציינו; הן יכולות לבצע בדיקת איכות של הקבצים באמצעות הפרופילים שנקבעו; וכן להכין פלט שלהם בכל תבנית הנתמכת על-ידי Acrobat, לרבות PDF ו- PostScript.

הערה:

אם אתם נוהגים לבצע בדיקות בקבצים בלבד, אין צורך בשמירה של שינויים או עותקים בתיקיות פלט.

יצירה ועריכה של droplet על מנת להפעיל בדיקת איכות

בשעת בדיקת קבצים באמצעות droplet, תוכלו להפריד קבצים תקינים מקבצים המכילים בעיות, ולצפות בתוצאות בדוח אופציונלי.

יצירת droplet

  1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Preflight, ולאחר מכן בחרו Create Preflight Droplet מהתפריט Options בתיבת הדו-שיח Preflight.

  2. בחרו בפרופיל בדיקת איכות מהתפריט הנפתח. צרו פרופיל חדש אם הפרופיל המדויק שאתם זקוקים לו אינו מופיע שם.
  3. הגדירו קביעות לטיפול בקובצי PDF לאחר בדיקת האיכות ואז שמרו את ה- droplet.

עריכת קביעות droplet

  1. לחצו פעמיים על הסמלDroplet ,או בחרו Edit Droplet מהתפריט Options של תיבת הדו-שיח Preflight ‏(Tools ‏> Print Production ‏> Preflight).

  2. שנו את הקביעות שברצונכם לערוך ולאחר מכן שמרו את ה- droplet.

קביעות droplet

השתמשו באפשרויות droplet כדי לקבוע כיצד יעבד הכלי Preflight את קובצי PDF לאחר שגררתם אותם לסמל Droplet.

הערה:

הפירוט של אפשרויות אלה מתבצע גם כאשר מפעילים בדיקת איכות בעזרת התכונה Actions. (ראו אשף הפעולה.)

Keep Profile [profile]‎

(Edit Droplet Settings) משתמש בפרופיל הנבחר הנוכחי לביצוע בדיקת איכות.

Capture

(Edit Droplet Settings) מוסיף את הפרופיל שנמצא בשימוש ב- droplet לרשימת הפרופילים תחת הקטגוריה Imported Profiles.

Change Profile

(Edit Droplet Settings) מספק תפריט של כל הפרופילים הזמינים. ניתן לבחור בפרופיל שונה לצורך בדיקת האיכות.

Run Preflight Profile Without Applying Fixups

מחפש בעיות ומדווח עליהן בלא לתקנן. אפשרות זו זמינה רק אם בחרתם בפרופיל הכולל תיקון.

Copy PDF File

מציב עותק של קובץ PDF בתיקיית Success או בתיקיית Error.

Move PDF File

מעביר את קובץ PDF שנבדק לתיקיית Success או לתיקיית Error.

Save Alias Of PDF File

ממקם קישור לקובץ PDF בתיקיית Success או Error, כך שהקובץ המקורי לא יוזז ממיקומו.

Create Report And Save In Success/Error Folder

מאפשר לקבוע את סוג הדוח ואת כמות הנתונים שבו. דוח זה מציג את תוצאות בדיקת האיכות.

Settings

מאפשר שינוי אפשרויות הדוח.

Success/Error Folder

מאפשר קביעת תיקייה ומיקום לקבצים ולדוחות האופציונאליים.

Display A Summary PDF

מפיק דוח הכולל את הקבצים שבהם התגלו אי-התאמות במהלך בדיקת האיכות. הדוח מציין את מיקומו של כל קובץ; נתיב הגישה לקובץ הוא קישור פעיל.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת