ניהול צבע של מסמכים להצגה מקוונת

ניהול צבע להצגה מקוונת שונה מאוד מניהול צבע למדיה מודפסת. מדיה מודפסת מספקת שליטה רבה יותר במראה המסמך הסופי. במדיה מקוונת, המסמך מופיע במגוון רחב של צגים ומערכות להצגת וידאו שייתכן שאינם מכוילים, ולכן השליטה שלכם בעקביות הצבעים מוגבלת במידה רבה.

כאשר אתה מנהלים את הצבע של מסמכים שיוצגו אך ורק באינטרנט, Adobe ממליצה להשתמש במרחב צבעי sRGB.‏ ‏sRGB הוא מרחב העבודה המוגדר כברירת מחדל עבור רוב קביעות הצבע של Adobe, אבל באפשרותכם לאמת ש- sRGB נבחר בהעדפות Color Management. כאשר מרחב העבודה מוגדר ל- sRGB, כל גרפיקת RGB שתיצרו תשתמש ב- sRGB כמרחב הצבעים.

בעת ייצוא מסמכי PDF, באפשרותך לבחור להטמיע פרופילים. במערכת ניהול צבע שהוגדרה כהלכה, מסמכי PDF שכוללים פרופילים מוטבעים מפיקים צבע מחדש בצורה עקבית. זכרו שהטמעת פרופילי צבע מגדילה את נפח מסמכי ה- PDF. פרופילי RGB הם קטנים בדרך כלל (בסביבות ‎3 KB); עם זאת, פרופילי CMYK יכולים לנוע בין 0.5 ל- ‎2 MB.

הגהת צבעים

בתהליכי עבודה רגילים של הוצאה לאור, אתם מדפיסים עותק להגהה של המסמך כדי לראות את האופן שבו ייראו הצבעים שלו כאשר הוא יופק בהתקן פלט ספציפי. בתהליכי עבודה עם ניהול צבע, באפשרותכם להשתמש בדיוק של פרופילי הצבע כדי לבצע הגהה של המסמך ישירות על-גבי הצג. באפשרותך להציג תצוגה מקדימה על המסך של האופן שבו צבעי המסמך ייראו בעת הפקת המסמך בהתקן פלט מסוים.

זכרו שמהימנות הגהת המסך תלויה באיכות הצג, בפרופילים של הצג והתקני הפלט, ובתנאי התאורה המקיפה של סביבת העבודה שלכם.

הערה:

הגהת מסך לכשעצמה אינה מאפשרת לכם להציג בתצוגה מקדימה את האופן שבו הדפסת רכב תיראה בעת ההדפסה במכונות דפוס אופסט. אם אתם עובדים עם מסמכים שכוללים הדפסת רכב, הפעילו את Overprint Preview כדי לקבל תצוגה מקדימה מדויקת של הדפסות רכב בהגהת מסך.

שימוש בהגהת מסך כדי להציג בתצוגה מקדימה את הפלט הסופי
שימוש בהגהת מסך כדי להציג בתצוגה מקדימה את הפלט הסופי של מסמך על-גבי הצג

A. מסמך נוצר במרחב הצבעים הפעיל שלו. B. ערכי הצבע של המסמך מתורגמים למרחב צבעים של פרופיל ההגהה שנבחר (בדרך כלל הפרופיל של התקן הפלט). C. הצג מציג פירוש של פרופיל ההגהה של ערכי צבע של מסמך. 

הגהת צבעים על המסך (Acrobat Pro DC)

 1. בחרו Tools ‏> Print Production. כלי הפקת ההדפסה מוצגים בחלונית הימנית.

 2. בחלונית הימנית, לחצו על Output Preview.

 3. בחרו את פרופיל הצבע של התקן פלט ספציפי מתוך התפריט Simulation Profile.

 4. בחרו כל אפשרות הגהת מסך נוספת:

  Simulate Black Ink

  הדמיית הצבע האפור הכהה שמתקבל בפועל במקום שחור אחיד במדפסות רבות, בהתאם לפרופיל ההגהה. לא כל הפרופילים תומכים באפשרות זו.

  Simulate Paper Color

  הדמיית הצבע הלבן המלוכלך של נייר אמיתי, בהתאם לפרופיל ההגהה. לא כל הפרופילים תומכים באפשרות זו.

ניהול צבע של מסמכי PDF עבור הדפסה (Acrobat Pro DC)

בעת יצירת קובצי Adobe PDF להדפסה מסחרית, באפשרותכם לציין את אופן הייצוג של נתוני צבע. הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא להשתמש בתקן PDF/X. למידע נוסף בנושא PDF/X ויצירת מסמכי PDF, חפשו בעזרה.

בדרך כלל, עומדות בפניכם האפשרויות הבאות לטיפול בצבעים בעת יצירת מסמכי PDF:

 • (PDF/X‑3) אינו ממיר צבעים. השתמשו בשיטה זו בעת יצירת מסמך שיודפס או יוצג בהתקנים שונים או לא ידועים. כאשר אתם בוחרים תקן PDF/X-3, פרופילי צבעים מוטמעים באופן אוטומטי ב- PDF.

 • (PDF/X‑1a) ממיר את כל הצבעים למרחב צבעים של CMYK של היעד. השתמשו בשיטה זו אם ברצונכם ליצור קובץ מוכן לדפוס שאינו דורש המרות צבעים נוספות. כאשר אתם בוחרים תקן PDF/X-1a, שום פרופילים אינם מוטמעים ב- PDF.

הערה:

כל המידע של צבעי הספוט נשמר במהלך המרת הצבעים; רק הערכים המקבילים לצבעי הפרוצס מומרים למרחב הצבעים הייעודי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת