כדי לוודא שמסמך Adobe® PDF כולל רק את התכונות, הגופנים והעיצוב שקבעת, השתמש בכלי Preflight על מנת לבדוק, ובמקרים מסוימים לתקן, את תוכן המסמך.

אודות בדיקות איכות

הכלי Preflight בודק את תוכנו של מסמך PDF במטרה לבדוק את תאימותו להפקת דפוס ולמגוון תנאים אחרים שביכולתכם לקבוע. הכלי Preflight משווה את הקובץ לקבוצת ערכים שנקבעו על ידי המשתמש, הנקראים פרופילי בדיקת איכות. בהתאם לפרופיל, עשויה בדיקת האיכות גם לתקן שגיאות מסוימות. Preflight מבצע גם בדיקות ותיקונים באזורים גלויים או בעצמים מסוימים וגורם לכך שקובצי ה-PDF יהיו תואמים לסטנדרטים השונים.

בדיקת האיכות מזהה בעיות בצבעים, בגופנים, בשקיפות, ברזולוציית תמונה, בכיסוי דיו, בתאימות גרסת PDF ועוד. בדיקת האיכות כוללת גם כלים לבדיקה של תחביר PDF או של מבנה PDF בפועל של מסמך כלשהו.

לפני השימוש בכלי Preflight או יצירת מסמך PDF להדפסה, יש לעקוב אחר ההמלצות הבאות:

 • אם יוצרים קובצי PDF בעזרת Acrobat Distiller,‏ InDesign או Illustrator, יש למטב אותם להדפסה או לדפוס. השתמשו בקביעות מוגדרות מראש של Distiller, בסגנונות InDesign PDF או בקביעות שסופקו על-ידי ספק שירותי ההדפסה.

 • הטמיעו את כל הגופנים מהיישום שבו נוצר הקובץ במקור. ההטמעה מבטיחה שהגופנים לא יוחלפו.

תיבת הדו-שיח Preflight

השתמשו בתיבת הדו-שיח Preflight כדי לשלוט בכל ההיבטים של בדיקת האיכות. אם החלונית Print Production אינה מוצגת בחלונית הימנית, בחרו Tools ‏> Print Production. לאחר מכן בחרו Preflight בחלונית הימנית.

תיבת הדו-שיח Preflight
תיבת הדו-שיח Preflight

A. ‏Libraries‏ B. תצוגות C. Display Settings Alert (כבוי כברירת מחדל) D. פרופילים, בדיקות או תיקונים של בדיקת איכות E. קבוצות F. תיאור פרופיל G. חיפוש בכל הספריות 

הפעלה של בדיקת איכות

באפשרותכם להשתמש בפרופיל קיים, לשנותו או ליצור פרופיל משלכם.

 1. פתח את ה-PDF ובחר Tools‏ > Print Production‏ > Preflight בחלונית הימנית.

 2. בחרו ספרייה כלשהי מתוך הרשימה הנפתחת Libraries.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג רשימה של פרופילים זמינים, לחצו על הלחצן Select Profiles .

  • כדי להציג רשימת בדיקות זמינות, לחצו על הלחצן Select Single Checks .

  • כדי להציג רשימת תיקונים זמינים, לחצו על הלחצן Select Single Fixups.‏

 4. היעזרו בתפריט כדי לציין אם ברצונכם לראות הכל, את הרכיבים המועדפים, את הרכיבים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, את הרכיבים הנפוצים ביותר או אחת מהקטגוריות הזמינות.
 5. בחרו פרופיל, בדיקה אותיקוןברשימה כדי לראות את התיאור שלה.

  הפרופילים מסודרים בקבוצות שניתן להרחיבן או לצמצמן. הפרופילים שלידם מוצג סמל מפתח ברגים אפור כוללים תיקונים שיכולים לתקן שגיאות בקובץ.

  הערה:

  ניתן גם להשתמש בתיבה Find לחיפוש פרופיל, בדיקה או תיקון.

 6. (אופציונלי) בחרו פרופיל או בדיקה בודדת, הרחיבו את Further Options ובצעו כל אחד מהשלבים הבאים, בהתאם לצורך:

  • ציינו האם להגביל את הבדיקה לשכבות הנראות. הבחירה באפשרות זו תבטל כל תיקונים.

  • ציינו טווח עמודים לצורך הבדיקה.

 7. אם בחרתם פרופיל, לחצו על Analyze כדי להפעיל את הבדיקה מבלי לתקן את השגיאות או על Analyze And Fix כדי לזהות ולתקן את הבעיות. אם בחרתם בדיקה אחת בלבד, האפשרות Analyze תהיה זמינה. אם בחרתם תיקון בודד, לחצו על Fix להתחלת התיקון.

  הערה:

  ניתן גם ללחוץ פעמיים על פרופיל ברשימה כדי להפעיל את בדיקת האיכות. אם תלחצו פעמיים על הקובץ, הפרופילים הכוללים תיקונים יחילו את התיקונים.

העדפות Preflight

השתמשו בתיבת הדו-שיח Preflight Preferences כדי לשלוט באופן הדיווח על התוצאות וכדי לציין יעדי פלט בעת יצירת קבצים בתקן PDF/X‏, PDF/A או PDF/E. ייתכן שבקובץ PDF יהיה יעד פלט מוטמע המכיל פרופיל ICC.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preferences מתוך תיבת הדו-שיח Preflight, בחרו Options‏ > Preflight Preferences.

כרטיסיית General

כרטיסיית General מכילה אפשרויות להגדרת התצוגה של אלמנטים בתיבות דו-שיח ותוצאות בדיקות איכות:

Maximum Number Of Results To Be Displayed Per Type Of Check

מגדיר כמה מופעי אי-התאמות יופיעו ברשימת התוצאות. השתמשו באפשרות Per Page (תחת “Further Matches”) כדי ליצור קינון של אפשרויות נוספות תחת המקטע Further Matches ברשימה Results. המספר המרבי של תוצאות למסמך הוא 25000.

Degree Of Detail When Displaying Results

מציין את מידת הפירוט ברשימה Preflight Results. תוכלו לבחור בתוצאות ללא פירוט, בתוצאות שיציגו רק את הפרטים החשובים, או בתוצאות שיציגו את כל הפרטים.

Show “Display Settings Alert” If Display Is Not Set To Highest Quality

מציג סמל אזהרה בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Preflight אם התצוגה לא הוגדרה לאיכות הגבוהה ביותר. ניתן ללחוץ על הסמל Warning כדי לראות רשימה של כל ההתראות. לחצו על Adjust כדי להתאים אוטומטית את ההגדרות לקבלת התצוגה האמינה ביותר למסמך PDF שנבחר.

אפשרויות יעד פלט

ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות בכרטיסייה Output Intents בתיבת הדו-שיח Preflight Preferences. לקבלת מידע נוסף על השימוש ביעדי פלט, ראו יעדי פלט.

Name

שם פרופיל יעד הפלט.

Output Intent Profile (ICC Profile)‎

פרופיל ICC מתאר את תנאי ההדפסה שהוגדרו למסמך והנדרשים לצורך תאימות PDF/X‏, PDF/A או PDF/E. לחצו על Browse כדי לבחור פרופיל מהתיקייה Profiles המהווה ברירת מחדל.

Output Condition Identifier

שם ההפניה שמצוין ברישום ICC של תנאי הדפסה סטנדרטיים רשומים. בחרו מתוך רשימת תנאי הפלט—התיאור מוצג בתיבה Output Condition —או בחרו באפשרות Custom וצרו תנאי משלכם.

Registry

כתובת ה-URL (כתובת אינטרנט) מספקת מידע נוסף על הפרופיל של יעד הפלט. לתנאי ההדפסה הסטנדרטיים הרשומים ב- ICC, כתובת זו חייבת להיות http://www.color.org‏/.

Output Condition

תיאור תנאי ההדפסה המיועד של העבודה, כולל סוג ההדפסה (לדוגמה, דפוס אופסט מסחרי), סוג נייר ותדר מסך. באפשרותכם לשנות תיאור זה לתנאי פלט שאתם עורכים או יוצרים מההתחלה.

ICC Profile URL For PDF/X-4p

כתובת URL שמציינת נתוני יעד פלט לקבצים מסוג PDF/X-4p.

Locked

אפשרות זו מהווה אמצעי ביטחון כנגד שינוי בטעות של יעד הפלט. כל שדות המלל הם מעומעמים.

כרטיסיית Highlighting

כרטיסיית Highlighting כוללת אפשרויות לזיהוי עצמים בעייתיים בעמוד PDF. העדפות Highlighting שולטות במראה המסיכות בדוחות מסיכות. כמו כן, הן שולטות במראה הקווים על המסך כאשר לוחצים לחיצה כפולה על Highlighting בחלון Preflight Results. יש לקבוע תכונות סימון לכל סוג התראה: שגיאה, אזהרה ומידע.

Problems Highlighted By Transparent Masks

מזהה את הבעיות בעזרת סימון הבעיות. אם בוחרים באפשרות זו, תוכן שאינו בעייתי יסומן ותוכן בעייתי לא יסומן.

Color/Opacity

לחצו על Color כדי לבחור צבעים מתוך קשת הצבעים. קבעו את האטימות של הצבע.

Draw Border For Bounding Box

מצייר בדוח מסיכות את אותם קווים שרואים על המסך כאשר לוחצים לחיצה כפולה על תוצאה בחלון Preflight Results. אפשרות זו שימושית לצורך זיהוי עצמים בדוח מסיכה כשתמונה כלשהי מכסה את כל העמוד. במקרה כזה לא תראו את המסיכה, אך תראו את הקווים מסביב לעצמים.

Color/Line Style/Effective Line Width

לחצו על Color כדי לבחור צבעים מתוך קשת הצבעים. לחצו על Line Style כדי לבחור את דוגמת הקו (קווקווים, נקודות או קווים מפרידים). קבעו את רוחב השורה (עובי).