אודות סימני מדפסת במסמכי PDF

בשעת הכנת מסמך להפקת דפוס, יש להוסיף לו מספר סימנים אשר יסייעו לספק שירותי הדפוס להתאים את סרטי הצילום של ההפרדה בשעת הפקת הגהות, וכן יסייעו במדידת הסרט הצילום לכיול נכון ודחיסות צבע דיו, חיתוך סרט צילום לגודל המתאים וכן הלאה. סימני המדפסת מציינים את הגבולות של תיבות המסמך הנתמכות ב-Adobe PDF, כגון תיבות חיתוך וגלישה (Bleed).

ניתן להוסיף סימני מדפסת באופן זמני בזמן ההדפסה באמצעות החלונית Marks And Bleeds בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup או להטמיע סימני מדפסת בקובץ (ואופציונלית בשכבה) באמצעות תיבת הדו-שיח Add Printer Marks. לקבלת מידע אודות הוספת סימני מדפסת לפלט המודפס בלבד, ראו הכללת סימונים וגלישות.

הערה:

קובץ PDF שנוצר מ- Adobe InDesign CS ואילך יכול לכלול סימני מדפסת בשכבה נפרדת או בעמוד עצמו. ניתן להציג סימנים אלה באמצעות הכרטיסייה Layers ב-Acrobat. אם ייצאתם את סימני המדפסת כשכבה, כל סימן מדפסת שתיצרו באמצעות התכונה Add Printer Marks ב- Acrobat יחליף את סימני המדפסת של InDesign. אם סימני המדפסת אינם בשכבה, סימני מדפסת של Acrobat יכסו את סימני המדפסת של InDesign וייתכן שלא ייערכו בשורה.

הטמעת סימני מדפסת במסמך PDF

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Add Printer Marks.

 2. ציינו את העמודים לסימון.
 3. ציינו את הסימונים ואת הקביעות.

סקירה של תיבת הדו-שיח Set Page Boxes

השתמשו בתיבת הדו-שיח Set Page Boxes (שנקראה בגרסאות קודמות Crop Pages) כדי להגדיר גבולות לחיתוך, גלישה וגרפיקה בעת הכנת קובץ PDF להדפסה או כפלט מסוג אחר. ניתן לבצע התאמה של שולי התיבות שנתמכות ב- Adobe PDF במסמך, ובכללן תיבות המדיה (גודל עמוד), החיתוך, הגלישה והגרפיקה. יכולת זו תהיה שימושית אם סימני המדפסת שהוספתם באמצעות הכלי Add Printer Marks (לא החלונית Marks And Bleeds בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup) יקוצצו כיוון שתיבת החיתוך קטנה מדי ואינה יכולה להכיל את הסימנים. גם ספקי שירותי דפוס יכולים להשתמש בכלי זה כדי להרחיב את גודל העמוד לצורך סידור עמודים בגיליון לפני ההדפסה (Imposition).

ניתן לעבור בין תיבות מבלי לאבד את השוליים שהגדרתם לכל תיבה. בעת ביצוע ההתאמה של תיבות נפרדות, התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Set Page Boxes נוצרת מחדש כדי לשקף את הקביעות החדשות. לדוגמה, בשעת הרחבת תיבת החיתוך או המדיה, תוכן העמוד "מתכווץ" בתצוגה המקדימה.

הערה:

בשעת הרחבת תיבת החיתוך, גודל תיבת המדיה משתנה בהתאם.

תיבת הדו-שיח Page Boxes
תיבת הדו-שיח Set Page Boxes מאפשרת קביעת גבולות לחיתוך, גלישה, גרפיקה וגודל עמוד

פתחו את תיבת הדו-שיח Set Page Boxes

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Set Page Boxes.

תיקון קווי עזר

קווים דקים מאוד, המכונים קווי עזר, הם בעייתיים בהדפסת Offset. אם הם יושארו כפי שהם במסמכי PDF, ייתכן שהם לא יופיעו במוצר המודפס הסופי. הכלי Fix Hairlines יכול לאתר את מרבית קווי העזר ולהחליף אותם בקווי עזר עבים יותר.

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Fix Hairlines.

 2. הזינו את רוחב קווי העזר שברצונכם למצוא, וכן ערך חלופי.
  תיבת הדו-שיח Fix Hairlines
  התאימו את עובי קווי העזר באמצעות חיצי הגדלה. לחצו תוך החזקת מקש Shift על החצים כדי לשנות את העוביים במספרים שלמים.

 3. בחרו יחידת מידה מתפריט Units.
 4. (אופציונלי) בחרו באפשרות Include Type3 או Include Patterns כדי להחליף קווי עזר בתווי Type3 או דוגמאות מילוי באותו עובי של קווי עזר אחרים.

  תווים ודוגמאות מילוי עשויים לשמש במגוון הקשרים באותו מסמך (למשל, ערכי הגדלה שונים), ולפיכך שינוי עובי הקו עלול לגרום לתוצאות בלתי צפויות. בדקו את התוצאות אם אתם בוחרים באפשרויות אלה, והתאימו את הבחירות בהתאם לצורך.

 5. ציינו את העמודים לבדיקה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת