יצירת דוח תוצאות

ניתן ללכוד את התוצאות של בדיקת איכות בסוגים שונים של דוחות. תוכלו ללכוד את התוצאות בקובץ מלל, בקובץ XML או בקובץ PDF יחיד. דוח PDF יכול לכלול רק סקירה כוללת, או מידע מפורט המוצג באופנים שונים.

דוח PDF כולל מידע על המסמך ועצמים בעייתיים בשכבות, שניתן להפעיל או לבטל בחלונית הניווט Layers.

הערה:

ניתן גם ליצור רשימה של כל העצמים והמשאבים שבהם נעשה שימוש במסמך PDF.

יצירת דוח תוצאות בדיקת איכות

 1. בכרטיסייה Results בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על Create Report או בחרו Create Report מתפריט Options.
 2. קבעו שם ומיקום עבור הדוח. הסיומת "‎_report" נוספת באופן אוטומטי לשם הדוח.
 3. בחרו בסוג הדוח ולחצו על Save.

סוגי דוחות

PDF Report

יוצר סיכום של הבעיות הכולל פרטים, המוצגים לכל עצם בעייתי באמצעות מסיכות שקופות, הערות או שכבות.

Overview

מצמצם את כל תוצאות בדיקת האיכות למסמך קצר המכיל את התיקונים שיושמו, את סיכום התוצאות ומידע אודות המסמך.

Details

מוסיף מידע נוסף על כל עצם בעייתי, לדוגמה, מיקום העצם בעמוד. האפשרות Problems Highlighted By Transparent Masks מציבה מסיכה צבועה, בדומה למסיכת Photoshop, מעל אזורים, כדי לגרום לאזורים הבעייתיים לבלוט. ניתן לשנות את צבע המסיכה באמצעות העדפות בדיקת איכות. האפשרות Problems Highlighted By Comments מוסיפה את תוצאות בדיקת האיכות כהערות. האפשרות Problems Highlighted By Layers מציגה את הקובץ כשהוא מופרד לשכבות של חוסר התאמות או עצמים שנמצאו, בהתאם לקריטריון ששימש בפרופיל עצמו. שכבה נוספת שנקראת Other Objects כוללת את העצמים שאינם קשורים לפרופיל שהיה בשימוש.

XML Report

מפיק דוח מובנה לתהליכי עבודה היכולים לפרש ולעבד את תוצאות בדיקת האיכות. לקבלת פרטים, פנו לספק שירותי הדפוס.

Text Report

מפיק דוח בתבנית מלל רגילה שבו כל שורה מורחקת מהשוליים בהתאם להיררכיה בתיבת הדו-שיח Preflight Results. ניתן לפתוח את הדוח בעורך מלל.

הסתרה או הצגה של שכבות בדוח PDF

 1. בחלון הניווט של דוח PDF, לחצו על הלחצן Layers כדי לפתוח את החלונית Layers.
 2. בחלונית Layers, הרחיבו את הדוח ולחצו על הריבוע שמשמאל לשם שכבה כדי להסתיר או להציג את השכבה.

אודות דוחות מצאי

דוח מצאי מציג את המשאבים שנעשה בהם שימוש במסמך PDF, כולל מרחבי צבע, תמונות, תבניות, הצללות, מטא-נתונים, וכן גופנים וגליפים בכל משפחת גופנים. כל הנתונים הקשורים זה לזה מקובצים יחד ומסודרים על-גבי עמוד PDF כך שיהיה לכם קל לסרוק אותו ולאתר פריטים בו. ניתן להפעיל דוח מצאי לפני בדיקת האיכות או אחריה. שלא כמו בדוח תוצאות בדיקת איכות, המציג רק את המידע המתבסס על בדיקות הקיימות בפרופיל שנבחר, דוח המצאי אינו מסנן את תוכן מסמך PDF. זה לצד זה, דוח בדיקת האיכות ודוח המצאי יכולים לסייע לכם לזהות ולתקן בעיות.

המידע בדוח המצאי יכול להיות שימושי לצורך ביצוע משימות כגון אלו:

 • בדיקת קבצים שנראים חריגים, כגון קבצים שנוצרו ביישום לא ידוע, או קבצים שפתיחתם על המסך איטית, או פעולות מסוג העתקה והדבקה שאינן מתבצעות.

 • בדיקת בעיות עיבוד, כגון הדפסה שאינה תקינה, או בעיות שהתגלו בשעת המרת צבע, הטלה ממוחשבת (imposition), מיקום על עמוד InDesign וכדומה.

 • זיהוי היבטי PDF שאינם אידיאליים, כגון הטמעה לא-מכוונת של גופן עקב תו רווח שלא זוהה על עמוד האב, או תמונות חתוכות בעלות נתוני תמונה חיצוניים, או עצמים שאינם מהסוג שלו ציפיתם (למשל, עצמי מלל או עצמים וקטוריים שהומרו לתמונות או שמוזגו עם תמונות).

 • מסירת מידע נוסף על העצם מלבד עובדת קיומו. לדוגמה, על-ידי איתור צבע ספוט בדוח המצאי, תוכלו לקבוע אם הוא נמצא שם לבדו או בשילוב עם פיגמנטים אחרים, כגון בתמונות דואוטון. או שתוכלו לקבוע אילו גליפים בגופן מסוים הם מוטמעים, כיצד הם נראים ואיזה תו הם אמורים לייצג. מידע זה יכול לסייע בפתרון שגיאות הקשורות לגליפים חסרים.

 • בדיקת מטא-נתוני XMP המוטמעים בקובץ, כגון מחבר, רזולוציה, מרחב צבעים, זכויות יוצרים ומילות מפתח שהוצמדו לו. מידע זה מאוחסן באופן תואם לתקנים, תוך שימוש בתקן Extensible Metadata Platform ‏(XMP).

יצירת מצאי של תוכן PDF

 1. בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו באפשרות Create Inventory מתפריט Options.
 2. בחרו בסוגי העצמים והמשאבים שאתם מעוניינים לכלול במצאי. בנוסף לגופנים, לצבעים, לתמונות וכו', ניתן לכלול בדוח את המידע הבא:

  Form XObjects

  עצמים שיש אליהם הפניות במסמך PDF. לדוגמה, אם יש במסמך PDF מופעים רבים של אותו עצם, הוא יופיע תחת משאב אחד שיהיו אליו מספר הפניות.

  Include XMP Metadata

  כולל מידע המוטמע במסמך PDF שניתן להשתמש בו ליישום או להתקן המאפשרים XMP בתהליך העבודה שלהם. מידע זה עשוי לכלול תיאורים וכותרות בעלי משמעות, מילות מפתח ניתנות לחיפוש, שם המחבר ומידע אודות זכויות יוצרים. אם בחרתם באפשרות Include Advanced Fields, תוכלו לכלול את השדות ואת המבנים שבהם נעשה שימוש לאחסון המטא-נתונים באמצעות טווחי שמות (namespaces) ומאפיינים. מידע מתקדם זה יוצג בצורת עץ מבוסס-מלל של כל נתוני XMP במסמך PDF, הן של המסמך והן של התמונות הכלולות במסמך שקיימים בו מטא-נתונים מסוג XMP.

  הערה:

  ניתן גם לצפות במטא-נתונים של מסמך PDF בכללותם בתיבת הדו-שיח Document Properties. בחרו File‏ ‏> Properties, לחצו על הכרטיסייה Description ולאחר מכן לחצו על Additional Metadata. כדי לצפות בשדות המתקדמים, לחצו על Advanced ברשימה שמשמאל.  

 3. (אופציונלי) שמרו את הדוח.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת