אודות פרופילי בדיקת איכות

בדיקת איכות מוצלחת תלויה בהגדרה מוצלחת של הקריטריונים לבדיקה. קריטריוני הבדיקה מאוגדים בקובץ שנקרא פרופיל בדיקת איכות. פרופיל בדיקת איכות כולל בדיקה אחת או יותר, תיקון אחד או יותר, או גם בדיקות וגם תיקונים. כל בדיקה כוללת הצהרת מאפיין אחת או יותר, המאמתת את התוכן של מסמך PDF. בדיקת האיכות מציגה שגיאה רק אם משפטי התנאי בבדיקה החזירו תשובות שליליות. בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile ניתן לציין באילו ערכים יש להשתמש וכיצד להתמודד עם חוסר התאמות. לדוגמה, ניתן לבחור פרופיל שרק מדווח על אי-התאמות, או בפרופיל המתקן אי-התאמות באופן אוטומטי בהתאם לפרמטרים שנקבעו בו. ליד פרופיל עם תיקון מופיע מפתח ברגים אפור.

Adobe Acrobat כולל מספר פרופילים של בדיקת איכות עם קביעות מוגדרות מראש שמאורגנים בקבוצות, כגון Digital Printing‏, PDF Analysis‏, ‏Prepress ו- PDF/A‏, PDF/E,‏ או PDF/X Compliance.‏ ניתן להשתמש בפרופילים שנקבעו מראש כפי שהם, או לשנותם לצורך יצירת פרופילים בהתאמה אישית. הבדיקות המרכיבות את הפרופילים (שנקראו כללים בגרסאות קודמות של Acrobat) מסודרות על פי קטגוריות, כגון Document‏, Pages‏, Images וכדומה. כל בדיקה בקטגוריה אחראית על מאפיין מסמך מסוים.

לקבלת סיוע בקביעת מאפייני המסמך שפרופיל בדיקת האיכות ינתח, תוכלו לעיין במידע אודות כל בדיקה נבחרת בתיבת הדו-שיחPreflight Edit Profile. מידע זה מתאר באילו קריטריונים משתמשת הבדיקה כדי לנתח, ויתכן שגם לתקן, מאפיין מסמך.

צפייה בפרופילים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

   

  • אם תיבת הדו-שיח Preflight אינה פתוחה, בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Preflight.
  • עברו לספרייה הרצויה באמצעות הרשימה הנפתחת של הספריות בחלק העליון.
  • אם מוצגת חלונית נוספת בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הכרטיסייה Profiles.

   

 2. הרחיבו את קבוצות הפרופילים בהתאם לרצונכם.

  רשימה זו כוללת את כל הפרופילים שנקבעו מראש, וכן פרופילים מותאמים אישית שיצרתם.

הגדרת פרופילים מועדפים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם תיבת הדו-שיח Preflight אינה פתוחה, בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Preflight.

  • אם מוצגת חלונית נוספת בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הכרטיסייה Profiles.

 2. הרחיבו את הקבוצות בהתאם לרצונכם.
 3. בחרו פרופיל, לחצו על הדגל שליד השם ובחרו Favorite.

סקירה על תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.

בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile מפורטים כל הפרופילים הזמינים ומוצגים מאפייני המסמכים שהפרופיל ינתח. מתיבת דו-שיח זו ניתן לנעול ולפתוח פרופיל, ליצור קבוצה חדשה לצורך סידור פרופילים ולקבוע קריטריונים לבדיקה. ניתן לגשת לאפשרויות נוספות ולמידע נוסף על ידי הרחבת הפרופיל.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile, הרחיבו את קבוצת הפרופילים בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו פרופיל ולחצו על Edit (או בחרו באפשרות Edit Preflight Profiles מתוך התפריט Options).

תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile
תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile

A. פרופיל B. מערך בדיקות שנקבעו מראש C. אפשרויות נוספות D. קבוצות פרופילים 

הוספה והסרה של פרופילים

ניתן ליצור פרופילי בדיקת איכות מותאמים אישית. לפני שתצרו פרופיל חדש מההתחלה, בחנו פרופילים קיימים וחפשו כאלה המשיגים תוצאות הדומות לתוצאות הרצויות לכם. אם הדבר אפשרי, שכפלו פרופיל קיים ושנו רק את החלקים הרלוונטיים.

פרופיל בדיקת איכות חייב להכיל לפחות בדיקה אחת או תיקון אחד ומאפיין אחד שמאמתים את התוכן של מסמך PDF. בשעת בניית בדיקה מההתחלה, ניתן להשתמש במאפיינים קיימים, או ליצור מאפיינים חדשים במהלך יצירת הבדיקה. לקבלת התוצאות המיטביות בשעת יצירה ושינוי של פרופילים, הוסיפו רק כללים הנחוצים לאימות תוכן מסמך PDF והקפידו על פשטות הכללים והמאפיינים. לדוגמה, באפשרותכם להשתמש בפרופיל PDF/X כדי לבדוק קריטריונים מסוימים, ולאחר מכן להוסיף בדיקות כדי לבדוק קריטריונים שאינם קריטריוני PDF/X, כגון רזולוציית תמונות.

יצירת פרופיל

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Profiles.

 2. בחרו Options ‏> Create New Preflight Profile.

 3. הקלידו שם ומטרה לפרופיל החדש, וציינו אפשרויות אחרות בהתאם לצורך.

  כברירת מחדל, יופיעו הפרופילים החדשים תחת קבוצת Custom Profiles, אלא אם כן הקציתם אותם לקבוצה שונה.

 4. הרחיבו את הפרופיל בטור שמשמאל.
 5. עדכנו את הבדיקות (על פי הצורך).
 6. הוסיפו בדיקות ותיקונים נוספים.

שכפול פרופיל

 1. בחלונית Profiles בתיבת הדו-שיח Preflight, לחצו על הלחצן Select Profiles.

 2. בחרו פרופיל קיים ובחרו Options ‏> Duplicate Preflight Profile.

  הפרופיל המשוכפל יתווסף לקבוצה של הפרופיל המקורי.

יצירת קבוצת פרופילים

 1. בחרו פרופיל מתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.

 2. בחרו New Group מהרשימה הנפתחת Group.

 3. הקלידו שם לקבוצה ולחצו על OK.

  הערה:

  אם תבחרו קבוצת פרופילים, כל הפרופילים יועברו לקבוצה החדשה.

הסרת פרופיל

 1. בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile, בחרו פרופיל ולחצו על Delete .

ייבוא או ייצוא של פרופילי בדיקת איכות

ניתן לשתף פרופילי בדיקת איכות עם משתמשים אחרים. לדוגמה, ספקי שירותי דפוס יכולים לספק פרופילים מסוג זה ללקוחותיהם כדי להבטיח שעבודות ההדפסה יעברו בדיקה שהוגדרה באמצעות פרופילים אלה לפני מסירת העבודות. משתמשים בקבוצת עבודה יכולים ליצור פרופילים משלהם, כשיטה לבדיקת מסמך לפני טעינתו באינטרנט או הדפסתו במדפסת מיוחדת, או לבדיקת הפקה פנימית של מסמך.

כדי לבצע ייבוא או ייצוא של פרופיל, עליכם לארוז אותו לייבוא וייצוא. החבילה כוללת את כל הבדיקות והמאפיינים לפרופיל שנבחר.

ייבוא פרופיל בדיקת איכות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו באפשרות Import Preflight Profile מתפריט Options.

  • בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile, לחצו על סמל הייבוא .

 2. אתרו את הקובץ של חבילת בדיקת האיכות (סיומת kfp.) ולחצו על Open. הפרופיל יופיע ברשימת הפרופילים בקבוצה Imported Profiles.
 3. (אופציונלי) אם הפרופיל נעול, בחרו באפשרות Unlocked מתוך התפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile. ניתן לערוך פרופיל לאחר הסרת הנעילה מהפרופיל.
 4. ‏(אופציונלי) אם תתבקשו, הזינו את הסיסמה.

הערה:

ניתן גם לייבא פרופיל בדיקת איכות על-ידי גרירת הקובץ לחלון של Acrobat או לסמל היישום של Acrobat.

ייצוא פרופיל בדיקת איכות

 1. במקרה הצורך, שנו את שם הפרופיל (בתיבת הדו-שיח Edit Profile) לפני התחלת תהליך הייצוא.
 2. כדי לנעול את הפרופיל לפני הייצוא, בחרו באפשרות Locked מתוך התפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile. ניתן גם לבחור באפשרות Password Protected ולהזין סיסמה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו באפשרות Export Preflight Profile מתפריט Options.

  • בתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile, לחצו על סמל הייצוא .

 4. ציינו מיקום לחבילה, ולחצו על הלחצן Save. אל תשנו את שם הקובץ.

נעילה וביטול נעילה של פרופילים והגנה על פרופילים באמצעות סיסמה

ניתן למנוע שינויים לא מאושרים בפרופילי בדיקת איכות על-ידי נעילת פרופילים ומתן סיסמאות להם. פעולה זו עשויה להיות שימושית אם מספר משתמשים משתפים ביניהם פרופילי בדיקת איכות. ניתן לנעול או להגן באמצעות סיסמה על פרופילי בדיקת איכות כאשר אתם יוצרים אותם לראשונה, או כאשר אתם שומרים אותם. כברירת מחדל, כל פרופילי בדיקת האיכות שנקבעו מראש נעולים.

ביטול נעילה של פרופיל בדיקת איכות נעול
ביטול נעילה של פרופיל בדיקת איכות נעול

נעילת פרופיל

 1. בחרו פרופיל מתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.
 2. בחרו באפשרות Locked מהתפריט המוקפץ בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדו-שיח.

  האפשרויות הללו הופכות לבלתי-זמינות.

הגנה על פרופיל באמצעות סיסמה

 1. בחרו פרופיל מתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.
 2. בחרו באפשרות Password Protected מהתפריט המוקפץ בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדו-שיח.

 3. הקלידו את הסיסמה, הזינו אותה שוב ולחצו על OK. ניתן להזין אותיות רישיות ואותיות קטנות, ספרות או סימני פיסוק.

  האפשרויות הללו הופכות לבלתי-זמינות.

ביטול נעילה או הגנה מפרופיל

 1. בחרו פרופיל מתיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.
 2. בחרו באפשרות Unlocked מהתפריט המוקפץ בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדו-שיח.

 3. כאשר תתבקשו, הזינו את הסיסמה הנכונה ולחצו על OK.

שינוי קביעות פרופילים

ניתן לשנות את הקביעות של פרופיל יחיד.

שינוי קביעות כלליות של פרופילים

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.
 2. הרחיבו את קבוצת הפרופילים ובחרו פרופיל.
 3. אם הפרופיל נעול, בחרו באפשרות Unlocked מהתפריט הנפתח.
 4. שנו כל אחת מהקביעות הבאות:
  • הזינו שם חדש לפרופיל, ותארו אותו בתיבה Purpose.

  • כדי להחיל על הפרופיל הגנה בסיסמה, בחרו באפשרות Password Protected מתוך התפריט הנפתח. כאשר תופיע בקשה, הקלידו את הסיסמה, הזינו אותה שוב ולחצו על OK. אם לא, בחרו באפשרות Unlocked.

  • הזינו את השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

  • הקצו את הפרופיל לקבוצה. בחרו קבוצה קיימת מתוך התפריט או בחרו באפשרות New Group, הזינו שם ולחצו על OK. הקבוצות מסודרות בסדר אלפביתי.

 5. לאחר שסיימתם לערוך פרופיל מוגן באמצעות סיסמה, בחרו Locked מהתפריט הנפתח. ייתכן שתרצו גם להגן עליו באמצעות סיסמה שוב.
 6. לחצו על OK, או לחצו על Save כדי לשמור את השינויים בלא לסגור את תיבת הדו-שיח.

עדכון קביעות בדיקה והתראה קיימות

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preflight Edit Profile.
 2. הרחיבו את קבוצת הפרופילים ובחרו פרופיל.
 3. אם הפרופיל נעול, בחרו באפשרות Unlocked מהתפריט הנפתח.
 4. הרחיבו את הפרופיל כדי לצפות בקבוצות המאפיינים שאותם ניתן להחיל על הפרופיל.
 5. בחרו קבוצת מאפיינים.
 6. הגדירו אפשרויות כדי לציין את הקריטריונים לצורך הבדיקה. האפשרויות משתנות בהתאם לקטגוריית המאפיינים שנבחרה מתחת לפרופיל. ניתן לבחור קריטריון או לבטל את הבחירה בו, לערוך את הערכים או להפעיל מאפיין.
 7. בחרו אפשרות התראה מהתפריט הנפתח וציינו כיצד ברצונכם לטפל באי-התאמות במהלך הבדיקה.
 8. לחצו על OK, או לחצו על Save כדי לשמור את השינויים בלא לסגור את תיבת הדו-שיח.

אפשרויות התראות בדיקת איכות

לכל בדיקה בפרופיל, יש לציין כיצד ברצונכם שבדיקת האיכות תטפל באי-התאמות במהלך הבדיקה. ניתן לבחור מהתפריט שלצד כל סמל התראה. הסמל הקשור להתראה מופיע לצד הבדיקה בתיבת הדו-שיח Preflight.

Error 

מפיק הודעת שגיאה בקשר לבדיקה זו (או כל בדיקה בקטגוריה זו). בחרו באפשרות זו לאי-התאמות שיש לתקן כדי שניתן יהיה להמשיך לשלב הבא בתהליך העבודה.

Warning 

מפיק הודעת אזהרה בקשר לבדיקה זו (או כל בדיקה בקטגוריה זו). בחרו באפשרות זו לאי-התאמות שברצונכם לדעת על קיומן ושייתכן שיהיה צורך לתקן לפני הפלט הסופי.

Info 

מפיק הודעה פשוטה בקשר לבדיקה זו (או כל בדיקה בקטגוריה זו). בחרו באפשרות זו להתנגשויות שברצונכם לדעת על קיומן, אך שאין צורך לתקן לפני הפלט הסופי.

Inactive 

לעולם לא מפיק הודעת התראה בקשר לבדיקה זו (או כל בדיקה בקטגוריה זו). בחרו באפשרות זו להתנגשויות שלא ישפיעו על איכות הפלט של מסמך PDF. עליכם לשנות את המצב מ- Inactive לכל מצב אחר כדי להפוך את תיבות המלל לזמינות.

צפייה בסיכום הפרופיל

ניתן לצפות בתיאור ובקריטריונים של כל בדיקה בפרופיל נתון באמצעות יצירת סיכום פרופיל.

 1. בתיבת הדו-שיח Preflight, בחרו פרופיל, ובחרו Create Profile Summary בתפריט Options.
  סיכום הפרופיל הוא קובץ PDF.
  סיכום הפרופיל הוא קובץ PDF..

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת