צפייה בבעיות בדיקת איכות בתוך מבנה מסמך PDF

לקבלת מידע מפורט אודות מבנה קובץ PDF, עיינו במסמכים במרכז הטכנולוגי של Adobe PDF בכתובת www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_il (אנגלית בלבד). אם יש לכם ידע מתקדם בתבנית קובץ PDF, בדקו את המבנה הפנימי של מסמך PDF והגופנים שבו למציאת סיבות טכניות להתנגשות בבדיקת האיכות. בדיקת האיכות כוללת שלוש אפשרויות לבדיקה מעמיקה של מסמך PDF. משתמשים בעלי ידע טכני יוכלו להשתמש בכלים אלה כדי לנתח את העצמים ואת הגופנים שגרמו לאי-התאמה.

ידע מעמיק ביחס למבנים פנימיים של גופנים ומפרטי גופנים לגופני Type 1‏, TrueType ו- OpenType הוא חשוב. מפרטי הגופנים מופיעים בביבליוגרפיה של המדריך.

הערה:

ניתן לנווט במסמך PDF ובגופנים בחלונות שייפתחו, אך לא לערוך את מבנה PDF או את הגופנים.

עיון במבנה PDF פנימי

הציגו את המבנה של מסמך PDF, כפי שהוגדר על-ידי הזרמות התוכן ועצמי cos, בצורת עץ. (הזרמות תוכן מייצגות עמודים, עצמי XObjects, גופני Type 3 ומראה הערות ושדות טופס. עצמי Cos כוללים פריטים כגון מרחבי צבע, תמונות ועצמי XObjects).

בדקו תחביר PDF, הציגו תוצאות תיקון או קבעו את הסיבה לאי-ההתאמה. בחרו בין מצבי תצוגה המארגנים הזרמות תוכן בדרכים שונות. לא ניתן לערוך PDF בחלון Internal PDF Structure.

הערה:

אין לבלבל בין המבנה הפנימי למבנה הלוגי במסמכי PDF מתויגים, המשפרים את הנגישות למשתמשים הסובלים מעיוורון או מליקויי ראייה. המבנה הפנימי הוא מבנה-על של כל העצמים במסמך, כולל תגים.

לפני שניתן לעיין במבנה הפנימי של מסמך PDF, יש להפעיל בדיקת איכות.

 1. בחלון Preflight, בחרו Browse Internal PDF Structure מתפריט Options.

  החלון Internal PDF Structure ייפתח ויציג תצוגת עץ של פרטי המסמך וקטלוג המסמך (השורש להיררכיית העצמים במסמך).

 2. הרחיבו כל פריט במבנה העץ כדי להציג את מבנה המסמך.
 3. לחצו על הלחצן Page  כדי לצפות במבנה של כל עמוד.

 4. לשינוי תצוגת הזרמות התוכן במבנה העץ, בחרו מצב תצוגה בסרגל הכלים.

  Classic 

  מציג את הזרמת התוכן כרצף של אופרטורים של תוכן עמוד. הרחיבו ענף בעץ כדי שאופרטור יציג את האופרנדים שלו. זוהי תצוגת ברירת המחדל.

  מקבץ את כל האופרטורים בהזרמת התוכן השייכים לאותה רמת קינון של המצב הגרפי כזוג של אופרטורים מסוג q/Q. הרחיבו ענף בעץ כדי שזוג q/Q יציג את האופרטור והפרמטרים הנכללים בו.

  BMC 

  דומה ל- Q, אך מסדר את הזרמות התוכן לפי רמות קינון של תוכן מסומן (BMC/EMC).

  BT/ET 

  מסדר את הזרמות התוכן לפי גושי מלל, שמשני הצדדים מופיעים אופרטורים מסוג BT ו- ET.

  Snippet 

  מציג הזרמות תוכן כסדרה של גזירים. גזיר הוא קבוצה רציפה של עצמים באותו מצב גרפי. בתצוגה זו, כל גזיר מייצג סוג של פעולת ציור (לדוגמה, צביעת שטח) ואת המצב הגרפי שלה.

עיון במבנה גופנים פנימי

הציגו את המבנה הפנימי של גופנים מוטמעים במסמך PDF ביתר פירוט לעומת תוצאות בדיקת האיכות, עם תצוגה גרפית המראה את קו המתאר והקואורדינטות של כל גליף. ניתן לקבוע את המקור לבעיות שונות בבדיקת האיכות, כגון אי-התאמות הנגרמות כתוצאה מעובי גליפים לא עקבי.

לפני שניתן לעיין במבנה הגופנים הפנימי, יש להפעיל בדיקת איכות.

 1. בחלון Preflight, בחרו Browse Internal Structure Of All Document Fonts מתפריט Options.

  הערה:

  כדי להציג את המבנה של גופן יחיד, הרחיבו את המקום להזנת הגופנים דרך Results‏ > Overview לאחר מכן, בחרו גופן ובחרו באפשרות Browse Internal Font Structure מתוך התפריט Options.

 2. לתצוגת פרטי הגליף, לחצו על כל אחד מהלחצנים הבאים:

  Display Grid 

  מציג את המקור למרחב הקואורדינטות של הגליף, המצוין על-ידי שני קווים אנכיים בצבע ירוק.

  Display Boxes 

  מציג את האזור המשמש את הגליף שנבחר ואת השטח המרבי המשמש את כל הגליפים בעזרת קווים כחולים המצטלבים למעלה ולמטה.

  Display Filling 

  מציג את השטח של גליף עם מילוי כאפור בינוני.

  Display Points 

  מציג את כל הנקודות המשמשות להגדרת מסגרת הגליף. נקודות שחורות מציינות את קו המתאר של המסגרת. נקודות אדומות מציינות עקומות bezier ומוזחות מקו המתאר של המסגרת.

  Display Cursor 

  מציג את מיקום הנקודה שנבחרה כרגע, המצוין על-ידי שני קווים אנכיים בצבע מגנטה. לחצן זה זמין רק אם בוחרים באפשרות Display Points.

 3. להתאמת גודל אזור התצוגה של הגליף, גררו נקודת אחיזה למעלה או למטה בין אזור תצוגת העץ לאזור תצוגת הגליף.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת