האופי הדינאמי של תלת-ממד חושף אותו לפגיעויות אבטחה. לכן, ההפעלה האוטומטית של תוכן תלת-ממד בקובצי PDF מושבתת כברירת מחדל.

מתן אפשרות להפעיל תוכן תלת-ממד ב- PDF

בעת פתיחת קובץ PDF הכולל תוכן תלת-ממד, ניתן לראות בחלק העליון של המסך סרגל צהוב הכולל את ההודעה - "3D content has been disabled. Enable this features if you trust this document."

הפעלה אוטומטית של תוכן תלת-ממד מושבתת כברירת מחדל
הפעלה אוטומטית של תוכן תלת-ממד מושבתת כברירת מחדל

כדי להפעיל תוכן תלת-ממד במסמך הנוכחי:

לחצו על הלחצן Options ולאחר מכן בחרו אפשרות מתאימה:

  • Trust this document one time only
  • Trust this document always

כדי להפעיל תוכן תלת-ממד תמיד:

  • עברו אל Edit ‏> Preferences‏ > 3D & Multimedia ולאחר מכן בחרו את תיבת הסימון Enable playing 3D content.

הפעלת תוכן תלת-ממד עבור תוכן מהימן

תוכן תלת-ממד שולב ב- Trust Framework ולכן ניתן להציג תוכן תלת-ממד עבור תוכן מהימן גם כאשר תלת-ממד מושבת. התכונה פועלת באופן הבא:

  • השביתו תוכן תלת-ממד.
  • תנו אמון בקבצים, תיקיות ומארחים כמיקומים בעלי זכויות מיוחדות דרך החלונית Edit ‏> Preferences ‏> Security (Enhanced)‎ >‏ Privileged Locations.
  • כאשר קובץ PDF עם תוכן תלת-ממד נפתח:
    • אם הקובץ/המיקום מופיע תחת Privileged Locations, תוכן התלת-ממד מרונדר.

אם הוא אינו מהימן, מופיע סרגל הודעה צהוב המציין כי "3D content has been disabled. Enable this features if you trust this document." הלחצן Options מספק את האפשרויות Trust this document one time only ו- Trust this document always עבור המסמך הנוכחי.

תצורה ספציפית עבור IT של ארגון

אנשי ה- IT של הארגון יכולים לקבוע את הגדרות משתמשי הקצה דרך HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. אנשי ה- IT של הארגון יכולים להשבית ולנעול רינדור תלת-ממד כדי שהמשתמש לא יוכל לשנות את ההגדרה דרך HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת