סקירה כללית של תיבת הדו-שיח Output Preview

תיבת הדו-שיח Output Preview מספקת את הכלים והפקדים שיסייעו לכם לדמות כיצד ייראה קובץ ה- PDF בתנאים שונים. החלק העליון של תיבת הדו-שיח כולל מספר לחצנים לתצוגה מקדימה של המסמך. התפריט Preview מאפשר להחליף בין תצוגה מקדימה של הפרדות צבע ותצוגה מקדימה של אזהרות צבע. בשעת בחירה ב- Separations, החלק התחתון של תיבת הדו-שיח מציג פירוט של כל צבעי הדיו בקובץ, וכן לחצני כיסוי שטח מלא. כאשר בוחרים באפשרות Color Warnings, מקטע של אזהרות מחליף את מקטע הפרדות הצבע ומספק מידע אודות פקדים של אזהרות צבעי דיו. קביעות התצוגה המקדימה שתציינו בתיבת הדו-שיח Output Preview ישוקפו ישירות במסמך הפתוח.

כמו כן, ניתן לגשת ל- Object Inspector מהמקטע Preview בתיבת הדו-שיח Output Preview כדי לבדוק את תוכן המסמך. לקבלת מידע נוסף, ראו תצוגת מידע בנושא תוכן מסמך PDF.

האפשרות Output Preview כוללת גם גישה לכל התכונות של Ink Manager לצורך מיפוי מחדש של צבעי ספוט גם בהדפסה וגם בתצוגה מקדימה. מיפוי צבעי דיו לצורך תצוגה מקדימה חל רק כאשר תיבת הדו-שיח Output Preview פתוחה.

הערה:

אם השתמשתם במערכת ניהול צבעים (CMS) יחד עם פרופילי ICC מכוילים במדויק וכיילתם את הצג שלכם, ייתכן שהצבעים שיופיעו בתצוגה המקדימה של הפרדת הצבעים על המסך לא יהיו תואמים לפלט הפרדת הצבעים הסופי.

תיבת הדו-שיח Output Preview
תיבת הדו-שיח Output Preview מאפשרת תצוגה מקדימה של הפרדות צבע ואזהרות צבע ושל פרטים אודות עצמים בודדים.

פתחו את תיבת הדו-שיח Output Preview

 1. בחרו Tools ‏> Print Production.

 2. בחרו Output Preview בחלונית הימנית.

בחירת פרופיל הדמיה ואפשרויות תצוגה מקדימה

בחרו פרופיל קיים להדמיה כיצד ייראה המסמך בהדפסה.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו אפשרות מתוך Simulation Profile.
 2. בחרו בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Simulate Overprinting

  מדמה את המיזוג ואת הדפסת הרכב של צבעים בפלט עם הפרדת צבעים.

  Simulate Black Ink

  מדמה צבע שחור וצבעים כהים בהתאם לגוון השחור שצוין בפרופיל ההדמיה. אחרת, גווני שחור ממופים לצבע הכהה ביותר שהצג יכול להפיק.

  Simulate Paper Color

  מדמה כיצד צבעים עשויים להיראות כאשר הם מודפסים על צבע נייר מסוים. אם תבטלו את הסימון באפשרות זו, צבע הנייר יהיה הצבע הלבן של הצג.

  Set Page Background Color

  מציג את צבע העמוד. לחצו על דוגמית הצבע כדי לבחור צבע.

הציגו צבעים לפי מרחב הצבעים של המקור או הציגו תצוגה מקדימה של רכיבים מסוימים.

ניתן להגביל את הצבעים שיוצגו בתצוגה המקדימה. ניתן גם להציג סוגי רכיבים מסוימים, כגון עצמי צבע אחיד, תמונות, הצללות חלקות, מלל ואיורים. כאשר אתם בוחרים במרחב צבעים של המקור, אתם צופים רק בעצמים שבאותו מרחב צבעים. הגבלת מספר הצבעים שימושית, לדוגמה, לצורך בדיקה אם העמוד כולל צבעי RGB כלשהם או היכן נעשה שימוש בצבע ספוט.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באחת מהאפשרויות הזמינות מתוך התפריט Show.
 2. בחרו באפשרויות Show Art‏, Trim ו- Bleed Boxes להצגת תצוגה מקדימה של תיבות שהגדרתם בעמוד. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת תיבות בעמוד, ראו סקירה של תיבת הדו-שיח Set Page Boxes.

תצוגה מקדימה של הפרדות צבע

ניתן להציג בתצוגה מקדימה לוחות הפרדה וכיסוי צבעי דיו כדי לוודא שהמוצר המודפס עומד בדרישות. אף כי תצוגה מקדימה של הפרדות צבע על הצג יכולה לסייע לכם לזהות בעיות ללא העלויות של הפרדות צבע בהדפסה, היא אינה מאפשרת לכם להציג בתצוגה מקדימה השמנה, אפשרויות אמולסיה, סימני מדפסת, ומסכים ורזולוציית Halftone. מומלץ לאמת קביעות אלה עם ספק שירותי הדפוס שלכם באמצעות הגהות אינטגרליות או הגהות כיסוי.

הערה:

עצמים בשכבות מוסתרות לא יכללו בתצוגה המקדימה על המסך.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באפשרות Separations מתוך התפריט Preview.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג הפרדה אחת או יותר, סמנו את התיבה הריקה שלצד כל שם הפרדה. כל הפרדה מופיעה בצבע שהוקצה לה.

  • כדי להסתיר הפרדה אחת או יותר, בטלו את הבחירה בתיבה שלצד כל שם הפרדה.

  • כדי להציג את כל לוחות הפרוצס או לוחות הספוט בו-זמנית בחרו בתיבה המיועדת ל- Process Plates או Spot Plates.


  הערה:

  לוח פרוצס או ספוט בודד מופיע כלוח שחור. בצורה זו יהיו עצמים על גבי לוח שצבעו בהיר, כגון צהוב, ברורים יותר.

בדיקת כיסוי צבעי דיו

צבע דיו בכמות רבה מדי עלול להיספג בנייר יתר על המידה ולגרום לבעיות בהתייבשות או לשנות את מאפייני הצבע הצפויים של המסמך. Total Area Coverage מציין את האחוז הכולל של כל צבעי הדיו שנעשה בהם שימוש. לדוגמה, 280 פירושו 280% כיסוי צבע דיו, שניתן להשיג עם 60C, ‏60M, ‏60Y ו-‏100K. בקשו מספק שירותי הדפוס שלכם לקבל את כיסוי צבעי הדיו המרבי של מכונת הדפוס שתשמש להדפסה. לאחר מכן ניתן להציג את המסמך בתצוגה מקדימה כדי לזהות אזורים שבהם כיסוי צבעי הדיו המלא חורג מהיכולות של מכונת הדפוס. אם אתם מזהים בעיות, ניתן ללחוץ על האזור תוך החזקת מקש Alt (ב- Windows) או החזקת מקש Option (ב- Mac) כדי להוסיף הערה. בהערה ימולאו מראש פרטי הכיסוי של צבעי הדיו.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באפשרות Separations מתוך התפריט Preview.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לקבוע גודל דגימה, בחרו אפשרות מתוך הרשימה Sample Size‏. ‏Point Sample מציינת את הערך של הפיקסל שלוחצים עליו. ‏‎3 By 3 Average ו- ‎5 By 5 Average מציינים את הערך הממוצע של מספר הפיקסלים שצוין באזור שלוחצים עליו. גודל הדגימה אינו משפיע על אזהרות Total Area Coverage. הוא משפיע רק על האחוזים המוצגים לצד כל אחד מלוחות הדפוס.

  • כדי לבדוק את כיסוי המסמך המלא, בחרו באפשרות Total Area Coverage ולאחר מכן בחרו מספר מתוך התפריט הנפתח או הקליד אחוז בתיבה. הדגשות מציינות את האזורים שבהם כיסוי צבעי הדיו חורג מהאחוז שנבחר. כדי לשנות את צבע ההדגשה, לחצו על דוגמית הצבע ובחרו צבע חדש.

  • כדי לבדוק את הכיסוי באזור ספציפי, הציבו את המצביע מעל אזור זה בחלון המסמך. אחוזי כיסוי צבע הדיו מופיעים ברשימת צבעי הדיו לצד כל שם של צבע דיו.

  הערה:

  ניתן לבצע התאמה של כיסוי צבע הדיו על-ידי המרת חלק מצבעי הספוט בצבעי פרוצס בעזרת Ink Manager.

 3. כדי לתעד בעיות, לחצו על האזור תוך החזקת מקש Alt (ב- Windows) או החזקת מקש Option (ב- Mac). ‏Acrobat מוסיפה הערה שכוללת את אחוז הכיסוי של צבעי הדיו.

קביעת צבע רקע

ניתן לדמות כיצד ייראה המסמך אם יודפס על נייר צבעוני.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באפשרות Separations מתוך התפריט Preview.

 2. בחרו באפשרות Set Page Background Color שנמצאת בחלקה העליון של תיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחרו צבע.

הצגת אזהרות אודות צבעים

בעיות פלט עלולות להתרחש כשצבעי המסמך אינם ניתנים להפקה במכונת דפוס מסוימת, או כשנעשה שימוש בשחור עשיר שלא במתכוון בכתב. כדי לאבחן בעיות צבע מסוג זה לפני מסירת PDF לצורך הפקת פלט באיכות גבוהה, ניתן להשתמש באזהרות הצבע השונות בתיבת הדו-שיח Output Preview. פיקסלים באזורים שגורמים להופעת האזהרה מוצגים בצבע האזהרה, המזוהה לפי דוגמית הצבע שלצד סוג האזהרה.

 1. בתיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באפשרות Color Warnings מתוך התפריט Preview.

 2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות או בשתיהן:

  Show Overprinting

  מציין את המקומות בעמוד שבהם תופיע הדפסת רכב בפלט עם הפרדות צבע. אם בוחרים באפשרות Simulate Overprinting בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup, ניתן גם לראות את ההשפעות של הדפסת רכב בשעת הפקת פלט להתקן הדפסה ללא הפרדות צבע. אפשרות זו שימושית לצורך הגהה של הפרדות צבע.

  כברירת מחדל, כשמדפיסים צבעים אטומים וחופפים, הצבע העליון מסתיר את האזור שמתחתיו. ניתן להשתמש בהדפסת רכב כדי למנוע הסתרה, ולגרום לצבע הדיו החופף העליון להיראות שקוף יחסית לצבע הדיו שמתחת. דרגת השקיפות בהדפסה תלויה בצבע הדיו, בנייר ובשיטת ההדפסה שנעשה בהם שימוש.

  Rich Black

  לציון אזורים שיודפסו כשחור עשיר – צבע דיו שחור פרוצס (K) מעורבב עם צבעי דיו אחרים לקבלת אטימות מוגברת וצבע עשיר יותר. שחור עשיר משמש לשטחים גדולים, שכן יש צורך להכהות את הצבע כדי שהמלל ייראה שחור ולא אפור.

  הקלידו את האחוזים בתיבה Start Cutoff כדי להגדיר את אחוזי השחור המזעריים לניתוח התוכן כשחור עשיר. שחור עשיר לאזהרה זו הוא אחוז שחור (המבוסס על ערך הסף) וכל ערך C,‏ M או Y שאינו אפס.

  הערה:

  כדי לשנות את צבע האזהרה המשמש בתצוגה המקדימה, בחרו צבע מתוך הדוגמיות בדוגם הצבע.

הצגת מידע אודות התוכן של מסמך PDF

השתמשו בתיבת הדו-שיח Object Inspector כדי להציג את הרזולוציה של התמונה, את מצב הצבע, את השקיפות ופרטים נוספים אודות תוכן המסמך. אם אתם מזהים בעיות בעצם מסוים, ניתן ללחוץ על העצם תוך החזקת מקש Alt (ב- Windows) או החזקת מקש Option (ב- Mac) כדי להוסיף הערה. ההערה מתמלאת מראש בכל הפרטים שמצא Object Inspector.

 1. במקטע התצוגה המקדימה של תיבת הדו-שיח Output Preview, בחרו באפשרות Object Inspector.

 2. לחצו על חלון המסמך כדי להציג בתיבת הדו-שיח Output Preview מידע אודות העצמים שנמצאים תחת הסמן.

 3. כדי לציין אזורים בעייתיים, לחצו על העצם תוך החזקת מקש Alt (ב- Windows) או החזקת מקש Option (ב- Mac). ‏Acrobat מוסיפה הערה שכוללת את המידע שמצא Object Inspector.

בחירה מרובה עם Output Preview

ניתן כעת לבחור עצמים מרובים כאשר תיבת הדו-שיח Output Preview פתוחה.

כדי לבחור עצמים מרובים, לחצו עליהם תוך החזקת מקש Shift. כדי להוסיף מדבקה שמכילה את ערכי הצבע, לחצו תוך החזקת מקש Alt (ב- Windows) או לחצו תוך החזקת מקש Option (ב- Mac).

כדי להשבית תכונה זו, עברו אל Edit ‏> Preferences ‏> Page Display ולאחר מכן בטלו את הסימון בתיבת הסימון Use Shift + Click for Multiple Selection with Output Preview תחת המקטע Page Content and Information.

בחירה מרובה עם Output Preview

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת