בחירה והעתקה של מלל ותמונות

הכלי Select מאפשר בחירה במלל אופקי או אנכי או בעמודות מלל, תמונות, עצמים וקטוריים וטבלאות ב- PDF. הכלי Select מזהה את סוג התוכן תחת הסמן ומשתנה באופן אוטומטי. ניתן להשתמש בפקודות Copy‏, Copy with Formatting‏, Export Selection As ו- Paste כדי להעתיק את המלל שנבחר ליישום אחר. שימו לב לנקודות הבאות:

 • אם לא ניתן לבחור מלל, ייתכן שהוא חלק מתמונה. ב- Acrobat, כדי לייצא מלל תמונה למלל שניתן לבחור, בחרו Tools‏ > Enhance Scans‏ > Recognize Text ‏> In This File.
 • אם הפקודות Cut‏, Copy‏, Copy with Formatting ו- Paste אינן זמינות בעת בחירת מלל, ייתכן שמחבר ה- PDF קבע מגבלות עבור העתקת מלל.
 • אם המלל שהעתקתם משתמש בגופן שאינו זמין במערכת שלכם, הגופן יוחלף בגופן המתאים הקרוב ביותר או בגופן ברירת מחדל.
הכלי Select
בחרו מלל באמצעות גרירה מנקודת הכנסה לנקודת סיום (שמאל) או באמצעות גרירה אלכסונית מעל מלל (ימין).

בחירת מלל ותמונות

 1. לחצו על הכלי Select  והציבו את הסמן מעל חלק ריק בעמוד. לחילופין, לחצו על Ctrl (‏Windows) או על Command (‏‏Mac OS); הסמן ישתנה ויוצג מלבן.
 2. גררו את המצביע וציירו מלבן כדי לבחור חלק מהעמוד.

בחירת טור מלל

 1. היעזרו בכלי Select  והזיזו את המצביע לטור מלל. כשהמצביע משתנה לפס אנכי ומעליו תיבה, הכלי Select נמצא במצב בחירת טורים.

  הערה:

  ניתן לכפות מצב בחירת טור בהקשת Alt תוך כדי גרירת מלבן מסביב לטור המלל.

 2. גררו מלבן על טור המלל. לבחירת מלל ביותר מטור אחד, גררו מתחילת המלל בטור הראשון לקצה המלל שברצונכם לבחור.

בחירת כל המלל בעמוד

 1. בחרו View‏ > Page Display‏ > Single Page View.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Edit‏ > Select All.

  • לחצו ארבע פעמים במלל. שיטה זו תבחר את כל המלל בעמוד, בלי קשר לפריסת העמוד.

  הערה:

  בשעת בחירת פריסת עמוד אחרת, כל המלל במסמך ייבחר.

העתקת מלל שנבחר

 1. השתמשו בכלי Select לבחירת כמות מלל כלשהי בעמוד.
 2. העתיקו את המלל:
  • בחרו Edit‏ > Copy כדי להעתיק את המלל שנבחר ליישום אחר.

  • לחצו לחיצה ימנית על המלל שנבחר ובחרו Copy.

  • לחצו לחיצה ימנית על המלל שנבחר ובחרו Copy With Formatting.

   ניתן להדביק מלל שהועתק להערות ולסימניות, וכן למסמכים שנוצרו ביישומים אחרים.

המרת תוכן שנבחר לתבניות אחרות

המרת התוכן שנבחר לתבניות אחרות מתבצעת על-ידי ייצוא של הבחירה. לדוגמה, באפשרותכם לבחור תוכן ולשמור אותו כמסמך Word, גיליון אלקטרוני של Excel, ערכים מופרדים באמצעות פסיק.

 1. לחצו על הכלי Select. לחצו על Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) כדי ליצור בחירה מלבנית.

 2. גררו מלבן מעל התוכן כדי להעתיק אותו. כשבוחרים מלל בעמודות, יש ללחוץ על Alt.

  הערה:

  כדי לבחור טבלאות שחורגות מעמוד אחד, נסו לשנות את תצוגת העמוד ל- Single Page Continuous לפני בחירת הטבלאות. (View‏ > Page Display‏ > Enable Scrolling)

 3. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Export Selection As וציינו שם קובץ.
 4. בהתאם לסוג התוכן, ב- Save As Type, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Word Document or Word 97-2003

  שמירת התוכן כקובץ Word.

  Excel Workbook, XML Spreadsheet, or CSV

  שמירת התוכן כטבלה.

  Rich Text Format or HTML

  שמירת התוכן כקובץ RTF או HTML.

  הערה:

  להעתקת טבלה בתבנית RTF, גררו את הטבלה שנבחרה למסמך פתוח ביישום היעד.

  PowerPoint

  שמרו את התוכן כקובץ של PowerPoint‏ (‎.pptx)

העתקת תמונות

השתמשו בכלי Select כדי להעתיק ולהדביק תמונות נפרדות מ- PDF ללוח, ליישום אחר או לקובץ.

אם לא ניתן לבחור תמונה עקב מלל החופף לתמונה, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences, ובחרו General באזור Categories. לאחר מכן בחרו Make Select Tool Select Images Before Text.

 1. בחרו בכלי Select ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת התמונה כולה, לחצו על התמונה או גררו מלבן סביבה.

  • כדי לבחור חלק מתמונה, החזיקו את המצביע מעל התמונה עד אשר סמל הצלב מופיע ולאחר מכן גררו מלבן מסביב לחלק.

  הערה:

  כדי לבטל בחירת תמונה ולהתחיל מחדש, לחצו מחוץ לתמונה.

 2. העתיקו את התמונה:
  • בחרו Edit‏ > Copy,ולאחר מכן בחרו Edit‏ > Paste כדי להדביק את התמונה במסמך פתוח ביישום אחר.

  • לחצו לחיצה ימנית ובחרו אפשרות להעתקת התמונה ללוח או לקובץ חדש.

  • גררו את התמונה למסמך פתוח ביישום אחר.

ייצוא אובייקטים ל- PDF נפרד

באמצעות הכלי Edit Object, באפשרותכם לשמור אובייקטים ב- PDF נפרד.

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Edit Object.

 2. בחר באובייקט או באובייקטים.

 3. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Save Selection As.

 4. בתיבת הדו-שיח Save As, ציינו מיקום לשמירת הקובץ, תנו שם לקובץ ולחצו על Save.

יצירת תצלום בזק של עמוד

ניתן להשתמש בכלי תצלום בזק להעתקת כל התוכן שנבחר (מלל, תמונות או שניהם) ללוח או ליישום אחר. המלל והתמונות יועתקו כתמונה.

קיימות שתי שיטות ליצירת תצלום בזק: שימוש בכלי Select או שימוש בכלי Snapshot. באמצעות הכלי Select ‏, ציירו מלבן ואז לחצו לחיצה ימנית ובחרו Take a Snapshot.

כדי להשתמש בכלי Snapshot, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו את הכלי Snapshot על-ידי בחירה ב- Edit‏ > Take a Snapshot.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו במקום כלשהו בעמוד כדי ללכוד את כל התוכן שמוצג על המסך.

  • גררו מלבן בחירה מסביב למלל או לתמונות, או מסביב לשילוב של שניהם.

  • גררו מלבן בחירה בתוך תמונה כדי להעתיק רק חלק מהתמונה.

   הצבעים באזור שנבחר מוצגים זמנית בצבעים מנוגדים כדי לסמן את הבחירה. הבחירה מועתקת ללוח אוטומטית כשמשחררים את לחצן העכבר. אם יש מסמך פתוח ביישום אחר, ניתן לבחור בפקודה Edit ‏> Paste כדי להדביק את התוכן המועתק ישירות במסמך היעד.


  הערה:

  כדי להוסיף כלי Snapshot לסרגל הכלים Common Tools, לחצו לחיצה ימנית על סרגל הכלים ובחרו Edit‏ > Take Snapshot. סרגל הכלים Common Tools ממוקם משמאל לחלוניות Tools‏, Comment ו-Share. ראו סרגלי כלים.

  הערה:

  ניתן לשמור את כל התמונות ממסמך PDF. ראו ייצוא תמונות לתבנית אחרת . אפשרות זו אינה זמינה ב- Reader.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת