אודות השמנת צבעי דיו

בדפוס מסחרי של מסמך המכיל יותר מצבע דיו אחד באותו העמוד, כל צבע דיו חייב להיות מודפס בהתאמה (מיושר לגמרי) לכל שאר צבעי הדיו שהוא בא איתם במגע, כדי שלא יהיו רווחים בנקודות המפגש של צבעי הדיו השונים. עם זאת, לא ניתן להבטיח התאמה מוחלטת של כל אובייקט בכל גיליון נייר העובר במכונת הדפוס, ולכן עלולות להתרחש אי התאמות בצבעי הדיו. אי התאמה גורמת לרווח לא מכוון בין צבעי דיו.

ניתן לתקן אי התאמות על-ידי הרחבה קלה של אובייקט אחד, כך שהוא יחפוף לאובייקט בצבע אחר – בתהליך שנקרא השמנה. כברירת מחדל, מיקום צבע דיו אחד מעל אחר גורם להסתרה, או הסרה, של צבעי הדיו שתחתיו למניעת ערבוב צבעים לא רצוי; אולם השמנה מחייבת הדפסת רכב, או הדפסה של צבע דיו אחד מעל צבע דיו אחר, כדי לקבל לפחות חפיפה חלקית.

אי התאמה ללא השמנה (משמאל) ועם השמנה (מימין)
אי התאמה ללא השמנה (משמאל) ועם השמנה (מימין)

ברוב המקרים, השמנה יוצרת התפשטות – הרחבת אובייקט בהיר לתוך אובייקט כהה. מכיוון שהכהה מבין שני צבעים סמוכים מגדיר את הקצה החזותי של האובייקט או המלל, הרחבה קלה של הצבע הבהיר לתוך הצבע הכהה שומרת על הקצה החזותי.

השמנה מסוג In-RIP של Adobe

Acrobat יכולה לבצע השמנה של מסמכים צבעוניים באופן אוטומטי בעזרת מנוע ההשמנה מסוג In-RIP של Adobe שזמין בהתקני פלט של Adobe PostScript שתומכים בהשמנה מסוג In-RIP של Adobe.

השמנה מסוג In-RIP של Adobe מסוגלת לחשב ולבצע בדיוק רב את ההתאמות הדרושות לקצות ההדפסה ולרכיבים הגרפיים בכל המסמך. הוא מסוגל להתאים שיטות השמנה יעילות לחלקים שונים של עצם אחד, גם אם העצם חופף מספר צבעי רקע שונים. התאמות ההשמנה מתבצעות אוטומטית, וניתן לקבוע קביעות השמנה מוגדרות מראש כדי לטפל בדרישות ההשמנה של טווחי עמודים מסוימים. ניתן לראות את השפעות ההשמנה רק על הפרדות צבע שהופקו באמצעות מנגנון ההשמנה; לא ניתן לראות את התוצאות על המסך מהתוכנה.

מנגנון ההשמנה יחליט היכן לבצע השמנה באמצעות זיהוי קצוות צבע עם ניגוד גבוה. לאחר מכן הוא יוצר השמנות לפי הדחיסות הניטרלית (בהירוּת או כהוּת) של הצבעים הסמוכים זה לזה, ברוב המקרים באמצעות פיזור צבעים בהירים יותר לתוך הצבעים הכהים הסמוכים להם. קביעות ההשמנה שתציינו בלוח Trap Presets ישנו את התוצאות שיתקבלו ממנוע ההשמנה.

דרישות

לצורך ביצוע השמנה מסוג In-RIP של Adobe דרושים רכיבי התוכנה והחומרה הבאים:

 • קובץ PPD‏ (PostScript Printer Description) עבור מדפסת שתומכת בהשמנה מסוג In-RIP של Adobe. יש לבחור PPD זה באמצעות שימוש במנהל ההתקן של מערכת ההפעלה.

 • התקן פלט Adobe PostScript Level 2 ואילך המשתמש ב- RIP שתומך בהשמנה מסוג In-RIP של Adobe. כדי לגלות אם התקן פלט PostScript תומך בהשמנה מסוג In-RIP של Adobe, פנו ליצרן או לספק שירותי הדפוס שלכם.

השמנת מסמך PDF

השמנה היא תהליך מורכב התלוי באינטראקציה בין גורמים שונים, כגון צבע, צבע דיו והדפסה; הקביעות הנכונות משתנות בהתאם לתנאי ההדפסה. אל תשנו את קביעות ברירת מחדל של ההשמנה מבלי להתייעץ תחילה עם ספק שירותי הדפוס שלכם.

 1. במידת הצורך, בחרו Tools‏ > Print Production > Trap Presets כדי ליצור קביעת השמנה מוגדרת מראש עם קביעות מותאמות אישית עבור תנאי המסמך ומכונת הדפוס.
 2. הקצו את קביעת ההשמנה המוגדרת מראש לטווח עמודים.
 3. בחרו בתפריט File‏ > Print כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Print, ולאחר מכן לחצו על Advanced.
 4. בחרו באפשרות Output מהרשימה שבצד שמאל.
 5. באפשרות Color, בחרו In-RIP Separations.
 6. באפשרות Trapping, בחרו Adobe In-RIP.

  הערה:

  אפשרות זו פועלת רק כשמגדירים כיעד התקן פלט שתומך ב- In-RIP Trapping של Adobe.

 7. לחצו על Ink Manager. במקרה הצורך, בחרו צבע דיו, ציינו את האפשרויות הבאות (רק אם ספק השירות שלכם ממליץ על שינוי הקביעות), ולאחר מכן לחצו על OK:

  Type

  בחרו בצבע הדיו המתאר את צבע הדיו שנבחר.

  Neutral Density

  הקלידו ערך השונה מערך ברירת המחדל.

  Trapping Sequence

  הקלידו ערך לקביעת סדר הדפסת צבעי הדיו.

 8. המשיכו לציין אפשרויות הדפסה נוספות, ולאחר מכן לחצו על OK להדפסת המסמך.

ציינו קביעות באמצעות קביעות השמנה מוגדרות מראש

קביעת השמנה מוגדרת מראש היא אוסף של קביעות השמנה שניתן להחיל על עמודים במסמך PDF. השתמשו בתיבת הדו-שיח Trap Presets להזנת קביעות השמנה ולשמירת אוסף של קביעות כקביעת השמנה מוגדרת מראש. אם אינכם מחילים קביעת השמנה מוגדרת מראש על טווח עמודים להשמנה, טווח עמודים זה יעשה שימוש בקביעת השמנה מוגדרת מראש [ברירת מחדל], אוסף קביעות השמנה טיפוסיות שיוחלו על כל העמודים במסמך חדש.

הערה:

ב- Acrobat, קביעות השמנה מוגדרות מראש וההקצאות שלהן חלות על המסמך רק כשהוא פתוח; קביעות ההשמנה אינן נשמרות בקובץ PDF. הדבר שונה מ- InDesign, שבה קביעות ההשמנה המוגדרות מראש וההקצאות שלהן נשמרות יחד עם מסמך InDesign.

כדי ליצור או לשנות קביעות השמנה מוגדרות מראש

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Trap Presets.
 2. בחרו קביעה מוגדרת מראש קיימת, ולחצו על Create.
 3. ציינו את האפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחצו על OK:

  Name

  הקלידו שם לקביעה המוגדרת מראש. לא ניתן לשנות את שמן של שתי הקביעות המוגדרות מראש המובנות:‏ [No Trap Preset] ו- [Default].

  Trap Width

  הקלידו ערכים כדי לציין את כמות החפיפה של צבעי דיו.

  Trap Appearance

  ציינו אפשרויות לשליטה בחיבורים ובקצוות של ההשמנות.

  Images

  ציינו הגדרות הקובעות כיצד לבצע השמנה של תמונות.

  Trap Thresholds

  הקלידו ערכים כדי לציין את התנאים שבהם תתרחש השמנה. משתנים רבים משפיעים על הערכים שיש להזין כאן. לקבלת מידע נוסף, פנו לספק שירותי הדפוס שלכם ועיינו בנושאי ההשמנה האחרים.

כדי למחוק קביעות השמנה מוגדרות מראש

 1. בתיבת הדו-שיח Trap Presets, בחרו את הקביעה המוגדרת מראש ולחצו על הלחצן Delete.

  הערה:

  לא ניתן למחוק את שתי הקביעות המוגדרות מראש המובנות:‏ [No Trap Preset] ו- [Default].

הקצאת קביעת השמנה מוגדרת מראש לעמודים

ניתן להקצות קביעות השמנה מוגדרות מראש למסמך או לטווח עמודים במסמך. עמודים ללא צבעים סמוכים יודפסו מהר יותר אם תבטלו את ההשמנה בעמודים אלה. השמנה מתבצעת למעשה רק בשעת הדפסת המסמך.

תיבת הדו-שיח Assign Trap Presents
הקצאות השמנה כוללות פירוט של קביעות ההשמנה המוגדרות מראש שהחלתם על עמודים שונים; הקצאות ההשמנה יתעדכנו בכל פעם שתלחצו על Assign.

 1. בתיבת הדו-שיח Trap Presets, לחצו על Assign.
 2. עבור Trap Preset, בחרו את הקביעה המוגדרת מראש שברצונכם להחיל.
 3. בחרו בעמודים שברצונכם להחיל עליהם את קביעת ההשמנה המוגדרת מראש.
 4. לחצו על Assign.

  הערה:

  אם תלחצו על הלחצן OK מבלי ללחוץ על Assign, תיבת הדו-שיח תיסגר מבלי לשנות את הקצאות ההשמנה. הקצאות השמנה שהתבצעו קודם לכן באמצעות הלחצן Assign יישמרו.

 5. בתום הקצאת הקביעות המוגדרות מראש להשמנה, לחצו על OK.

ביטול השמנה על עמודים

 1. בתיבת הדו-שיח Trap Presets, לחצו על Assign.
 2. בחרו את העמודים שבהם ברצונכם להשבית את ההשמנה ולאחר מכן בחרו באפשרות [No Trap Preset] מתוך התפריט Trap Preset.
 3. לחצו על Assign.
 4. בתום עדכון תיבת הדו-שיח, לחצו על OK.

אפשרויות קביעת השמנה מוגדרת מראש

ניתן לשנות אפשרויות של קביעת השמנה מוגדרת מראש בכל פעם שאתם יוצרים או עורכים קביעת השמנה מוגדרת מראש. אותן אפשרויות של קביעות השמנה מוגדרות מראש זמינות ב- Acrobat וב- InDesign. ב- Acrobat, ניתן להציג קביעות השמנה מוגדרות מראש על-ידי בחירה ב- Tools‏ > Print Production‏ > Trap Presets. ב- InDesign, בחרו Window‏ > Output‏ > Trap Presets.

רוחב השמנה

רוחב ההשמנה הוא כמות החפיפה לכל השמנה. הבדלים במאפייני הנייר, בערכי צפיפות רשת ההדפסה ובתנאים של בית הדפוס מחייבים כמויות השמנה שונות. לקביעת רוחב ההשמנה המתאים לכל משימה, התייעץ עם בית הדפוס שלך.

Default

מציין את רוחב ההשמנה בנקודות להשמנת כל הצבעים מלבד אלה הכוללים שחור אחיד. ערך ברירת המחדל הוא ‎0p0.25‏.

Black

מציין את כמות התפשטות הצבע לתוך שחור אחיד, או את כמות הרחקת השחור – המרחק בין קצוות שחורים לבין צבעים שמתחתם בהשמנת צבעי שחור עשיר. ערך ברירת המחדל הוא ‎0p0.5‏. ערך זה נקבע במקרים רבים על פי 1.5 עד 2 מערך ברירת המחדל להשמנה.

ב- InDesign, הערך שקובעים עבור Black Color הוא שמגדיר את הערך לשחור אחיד או שחור עשיר, שהוא צבע דיו שחור פרוצס (K) מעורבב בצבעי דיו נוספים לקבלת אטימות מוגברת וצבע עשיר יותר.

הערה:

(InDesign) אם תבחרו Application Built‑In trapping ותציין רוחב Default trap או רוחב Black Trap של למעלה מ- 4 נקודות, רוחב ההשמנה שיתקבל יוגבל ל- 4 נקודות. עם זאת, הערך שציינתם ימשיך להיות יוצג, משום שאם תעברו ל- Adobe In‑RIP Trapping, תתבצע השמנה של יותר מ- 4 נקודות, כפי שציינתם.

מראה ההשמנה

חיבור הוא המקום שבו הקצוות של שתי השמנות נפגשים בנקודת סיום משותפת. ניתן לשלוט בצורה של החיבור החיצוני בין שני מקטעי השמנה ובחיבור בין שלוש השמנות.

Join Style

שולט בצורת החיבור החיצוני בין שני מקטעי השמנה. בחרו Miter‏, Round או Bevel. ברירת המחדל היא Miter, שהיא הבחירה שתואמת לתוצאות השמנה קודמות, כדי לשמר את התאימות לגרסאות קודמות של מנוע ההשמנה של Adobe.

דוגמאות לחיבורי השמנה
דוגמאות לחיבורי השמנה, משמאל לימין: חיבור מחודד, חיבור מעוגל, חיבור משופע.

End Style

שולט בהצטלבות של שלוש השמנות. Miter (ברירת המחדל) מעצב את קצה ההשמנה כדי להרחיק אותה מהאובייקט המצטלב. Overlap משפיעה על צורת ההשמנה שמופקת על ידי האובייקט עם דחיסות צבע הדיו הנייטרלי הבהיר ביותר שמצטלב עם שניים או יותר אובייקטים כהים יותר. קצה ההשמנה הבהירה ביותר גולש סביב הנקודה שבה מצטלבים שלושת האובייקטים.

מבט מקרוב על דוגמאות של קצה השמנה
מבט מקרוב על דוגמאות של קצה השמנה: Miter (משמאל) ו- Overlap (מימין)

ערכי סף של השמנה

Step

מציין את סף שינוי הצבע שבו נוצרת השמנה במנגנון ההשמנה. במשימות הדפסה מסוימות נדרשת השמנה להפרשי הצבעים הקיצוניים ביותר בלבד, ואילו באחרות נדרשת השמנה לשינויי צבע עדינים יותר. הערך של Step מציין את המידה שבה רכיבים (כגון ערכי CMYK) של צבעים סמוכים צריכים להיות שונים זה מזה לפני ביצוע השמנה.

כדי לשנות את המידה שבה רכיבי צבעי הדיו בצבעים סמוכים יכולים להשתנות לפני שיגרמו להשמנת הצבעים, הגדילו או הקטינו את הערך המצוין ב- Step בתיבת הדו-שיח New Trap Preset או בתיבת הדו-שיח Modify Trap Preset Options. ערך ברירת המחדל הוא 10%. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו בערך שבין 8% ל- 20%. אחוזים נמוכים מגבירים את הרגישות להבדלי צבע ויוצרים השמנות רבות יותר.

Black Color

מציין את הכמות המינימלית של צבע דיו שחור שנדרשת לפני החלת הגדרת רוחב השמנה לשחור. ערך ברירת המחדל הוא 100%. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו בערך שאינו קטן מ- 70%.

Black Density

מציין את ערך הדחיסות הנייטרלית שבו או שמעליו מחשיב InDesign צבע דיו כשחור. לדוגמה, אם ברצונכם להשתמש בקביעת רוחב ההשמנה לשחור לצבע ספוט כהה, הזינו כאן את ערך הדחיסות הנייטרלית. הערך נקבע בדרך כלל לערך הקרוב לערך ברירת המחדל 1.6.

Sliding Trap

קובע מתי מנגנון ההשמנה מתחיל להתקרב לקו האמצע של גבול הצבע. הערך מתייחס לשיעור של ערך הדחיסות הנייטרלית של הצבע הבהיר יותר ביחס לערך הדחיסות הנייטרלית של הצבע הסמוך והכהה יותר. לדוגמה, קביעת ערך Sliding Trap של 70% מזיזה את נקודת ההתחלה של ההשמנה כך שתקרב את קו האמצע לנקודה שבה הצבע הבהיר יותר חורג מ- 70% של הצבע הכהה יותר בדחיסות נייטרלית (הצפיפות הנייטרלית של הצבע הבהיר יותר חלקי הצפיפות הנייטרלית של הצבע הכהה יותר > 0.70). בצבעים בעלי צפיפות נייטרלית זהה, ההשמנה תתקרב לקו האמצע במדויק, אלא אם הערך Sliding Trap נקבע ל-  100%.

Trap Color Reduction

מציין את המידה שבה משמשים רכיבים מצבעים סמוכים להפחתת צבע ההשמנה. אפשרות זו שימושית כדי למנוע מצבעים סמוכים מסוימים (כמו צבעים פסטליים) ליצור השמנה שאינה נאה לעין, שהיא כהה יותר מכל הצבעים. ציון ערך Trap Color Reduction נמוך מ- 100% מתחיל להבהיר את צבע ההשמנה; ערך Trap Color Reduction של 0% יוצר השמנה עם צפיפות נייטרלית זהה לצפיפות הנייטרלית של הצבע הכהה יותר.

השמנה של גרפיקה מיובאת

ניתן ליצור קביעת השמנה מוגדרת מראש לשליטה בהשמנות בתמונות, ולשליטה בהשמנות בין תמונות Bitmap (כגון תצלומים ותמונות שנשמרו בקובצי PDF עם רסטר) ואובייקטים וקטוריים, (כגון מתוכנית ציור וקובצי PDF וקטוריים). כל מנגנון השמנה מטפל בצורה שונה בגרפיקה מיובאת. חשוב להכיר בהבדלים אלה בעת הגדרת אפשרויות ההשמנה.

Trap Placement

מספק אפשרויות כדי לקבוע היכן תתבצע ההשמנה בעת השמנת אובייקטים וקטוריים (כולל אובייקטים שצוירו ב- InDesign) לתמונות Bitmap. כל האפשרויות מלבד Neutral Density יוצרות קצה בעל מראה עקבי. Center יוצר השמנה משני הצדדים בין אובייקטים לתמונות. Choke גורמת לאובייקטים לחפוף את התמונה הסמוכה. Neutral Density מחילה את אותם כללי השמנה המשמשים במקומות אחרים במסמך. השמנה של עצם לתמונה באמצעות הקביעה Neutral Density יכולה לגרום לקצוות בעלי מראה עקום כאשר ההשמנה תעבור מצד אחד של הקצה לצידו השני. Spread גורם לתמונת Bitmap לחפוף את האובייקטים הסמוכים.

Trap Objects To Images

מבטיח שתתבצע השמנה של אובייקטים וקטוריים (כגון מסגרות המשמשות כקווי מתאר) לתמונות בעזרת קביעותTrap Placement. אם אובייקטים וקטוריים אינם חופפים לתמונות בטווח העמודים להשמנה, כדאי לשקול לבטל אפשרות זו כדי לזרז את ההשמנה של טווח עמודים זה.

Trap Images To Images

מפעיל השמנה לאורך הגבול בין תמונות Bitmap חופפות או סמוכות. תכונה זו מופעלת כברירת מחדל.

Trap Images Internally

מפעילה השמנה בין צבעים בכל תמונת Bitmap (לא רק במקומות שבהם היא נוגעת בגרפיקה וקטורית ובמלל). השתמשו באפשרות זו רק לעמודים שבהם יש תמונות פשוטות עם ניגוד גבוה, כגון צילומי מסכים או סרטים מצוירים. אל תסמן אפשרות זו לתמונות עם גוונים אחידים ותמונות מורכבות אחרות, מכיוון שייווצרו השמנות שאינן נאות לעין. תהליך ההשמנה יהיה מהיר יותר כשאפשרות זו אינה מסומנת.

Trap 1-Bit Images

מוודא שתמונות של סיבית אחת יעברו השמנה לאובייקטים סמוכים. באפשרות זו לא מתבצע שימוש בקביעות Image Trap Placement, כיוון שבתמונות של סיבית אחת נעשה שימוש בצבע אחד בלבד. ברוב המקרים, השאר אפשרות זו מסומנת. במקרים אחדים, כגון תמונות של סיבית אחת שבהן יש רווחים גדולים בין פיקסלים, בחירת אפשרות זו עלולה להכהות את התמונה ולהאט את ההשמנה.

אודות השמנת שחור

הערך שתזינו עבור Black Color בעת יצירה או עריכה של קביעות מוגדרות מראש הוא שיקבע מה נחשב 'שחור אחיד' ומה נחשב 'שחור עשיר'. שחור עשיר הוא כל צבע שחור המשתמש ברשת תומכת – הוספה של צבע פרוצס אחד או יותר לחיזוק השחור.

הקביעה Black Color שימושית כאשר יש לפצות על רווח גדול במיוחד בין נקודות (למשל בעת שימוש במלאי נייר באיכות נמוכה). מצבים אלה גורמים להדפסה של אחוזי שחור נמוכים מ- 100% כאזורים אחידים. סינון מחדש של צבעי שחור או שחור עשיר (בעזרת גוונים של שחור אחיד) והקטנת הערך Black Color מתחת לקביעת ברירת המחדל של 100%, מאפשרים לפצות על רווחים בין נקודות ומבטיחים שמנוע ההשמנה יחיל את רוחב ההשמנה ומיקום ההשמנה המתאימים על עצמים שחורים.

כאשר צבע מגיע עד לערך Black Color מתבצעת החלה של ערך רוחב ההשמנה לשחור על כל הצבעים הסמוכים והחלה של מרחק ביטחון בהשמנה על אזורי שחור עשיר בעזרת ערך רוחב ההשמנה לשחור.

אם תמיכה ברשתות מורחבת עד לקצה האזור השחור, כל אי התאמה יגרום לקצוות של הרשתות התומכות להיחשף, דבר שייצור הילה לא רצויה או עיוות של קצות האובייקטים. מנגנון ההשמנה משתמש במרחק ביטחון, או הרחקת שחור, לצבעי שחור עשירים כדי לשמור על מרחק מסוים של רשתות התמיכה מהקצוות של רכיבים עם היפוך או רכיבים בהירים בחזית, כך שהרכיבים הבהירים ישמרו על החדות שלהם. ניתן לשלוט במרחק של רשתות תמיכה מהקצוות של אזורים שחורים באמצעות ציון ערך הרוחב Black trap.

הערה:

אם הרכיב שאתם מבצעים בו השמנה הוא רכיב צר, כגון קו מתאר שחור מסביב לגרפיקה, מנגנון ההשמנה דורס את הגדרת הרוחב Black trap ומגביל את ההשמנה למחצית הרוחב של הרכיב הצר.

התאמת ערכי דחיסות נייטרלית של צבע דיו

ניתן להתאים את ערכי הדחיסות הנייטרלית (ND) של צבעי דיו שמשמשים את מנגנון ההשמנה שבחרת לקביעת המיקום המדויק של ההשמנות. ערכי דחיסות נייטרלית של ברירת המחדל לצבעי פרוצס מבוססים על קריאות הדחיסות הנייטרלית של דוגמיות צבעי פרוצס שתואמות תקנים המקובלים בתעשייה באזורים שונים בעולם. גרסת השפה קובעת מהו התקן שבו מדובר. לדוגמה, ערכי דחיסות נייטרלית של גרסאות באנגלית של ארה"ב וקנדה תואמים את המפרטים לערכי דחיסות צבעי דיו אחידים של Specifications for Web Offset Publications ‏(SWOP) המפורסמים על ידי Graphic Arts Technical Foundation of North America. ניתן להתאים דחיסות נייטרלית של צבע פרוצס כדי שתתאים לתקני הדפוס המקובלים בתעשייה באזורים אחרים בעולם.

מנגנון ההשמנה מפיק את ערכי הדחיסות הנייטרלית לצבע ספוט מהמקבילה שלו בצבעי CMYK. לקובץ צבעי ספוט, ערכי הדחיסות הנייטרלית של הצבע המקביל CMYK מדויקים מספיק ליצירת השמנות נכונות. צבעי ספוט שאינם מדומים בקלות על-ידי צבעי פרוצס, כגון צבע דיו מתכתי או מבריק, עלולים לחייב התאמה של ערכי הדחיסות הנייטרלית כך שמנגנון ההשמנה יוכל לטפל בהם כהלכה. אם תקליד ערכים חדשים, תוכל להבטיח שצבע דיו כהה יותר או בהיר יותר בבירור יזוהה ככזה על-ידי מנגנון ההשמנה, ואז יוחל אוטומטית מיקום ההשמנה המתאים.

את ערך הדחיסות הנייטרלית המתאים לצבע דיו נתון ניתן לברר בבית דפוס מסחרי. השיטה המדויקת ביותר לקביעת ערך דחיסות נייטרלית של צבע דיו היא מדידת דוגמית הצבע עם מד דחיסות מסחרי. קרא את V או את ערך הדחיסות החזותית של צבע הדיו (אל תשתמש במסנני פרוצס). אם הערך שונה מהגדרת ברירת המחדל, הקלד את הערך החדש בתיבת המלל ND.

הערה:

שינוי הדחיסות הנייטרלית של צבע ספוט משפיע רק על אופן ביצוע ההשמנה של צבע זה. הדבר אינו משנה את המראה של צבע זה במסמך.

פעלו לפי ההנחיות הבאות בעת שינוי ערכי דחיסות נייטרלית:

צבעי דיו מתכתיים או אטומים

צבעי דיו מתכתיים הם בדרך כלל כהים יותר מהמקבילות שלהם בצבעי CMYK, ואילו צבעי דיו אטומים מסתירים לחלוטין את צבעי הדיו שמתחתם. באופן כללי, יש להגדיר את ערכי הדחיסות הנייטרלית של צבעי ספוט מתכתיים ואטומים לערכים גבוהים יותר מערכי ברירת המחדל כדי להבטיח שצבעי ספוט אלה לא יתפשטו.


הערה:

בחירת הקביעה Opaque או Opaque Ignore עבור צבע דיו בתפריט Type ב- Ink Manager מונעת מצבע דיו אטום להתפשט לצבעים אחרים, אלא אם קיים צבע דיו אטום אחר בעל ערך ND גבוה יותר.

צבעי דיו פסטליים

סוגי צבעי דיו אלה הם בדרך כלל בהירים יותר מצבעי פרוצס המקבילים להם. כדאי לשקול להגדיר ערכי דחיסות נייטרלית של צבעי דיו אלה לערך נמוך יותר מברירת המחדל שלהם כדי להבטיח שהם יתפשטו לתוך צבעים סמוכים כהים יותר.

דיו בצבעי ספוט אחרים

צבעי ספוט אחרים, כגון טורקיז או כתום ניאון, הם כהים או בהירים הרבה יותר מהמקבילות שלהם בצבעי CMYK. ניתן לקבוע אם זה המקרה בעזרת השוואת דוגמיות מודפסות של צבע הספוט לדוגמיות מודפסות של צבעי CMYK המקבילים. ניתן לשנות את ערך הדחיסות הנייטרלית של צבע ספוט ולהגדיל או להקטין אותו לפי הצורך.

התאמה אישית של השמנה לסוגי דיו מיוחדים

שימוש בצבעי דיו מסוימים כרוך בשיקולים מיוחדים בנושא השמנה. לדוגמה, אם אתם משתמשים בציפוי מבריק למסמך, לא תרצו שהציפוי המבריק ישפיע על ההשמנה. עם זאת, אם אתם מבצעים הדפסת רכב מעל אזורים עם צבע דיו אטום לחלוטין, אין צורך ליצור השמנה לפריטים הנמצאים מתחתיו. אפשרויות צבעי דיו זמינות למצבים אלה. בדרך כלל רצוי שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל, אלא אם כן ספק שירותי הדפוס ממליץ לשנותן.

הערה:

ייתכן שסוגי צבעי דיו וציפויים מיוחדים המשמשים במסמך נוצרו על ידי ערבוב שני צבעי ספוט או ערבוב צבע ספוט עם צבע פרוצס אחד או יותר.

 1. פתחו את Ink Manager ובחרו צבע דיו שמצריך טיפול מיוחד.
 2. באפשרות Type, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות, ולחצו על הלחצן OK:

  Normal

  בחרו באפשרות זו לצבעי פרוצס רגילים ולרוב צבעי הספוט.

  Transparent

  בחרו באפשרות זו לצבעי דיו שקופים כדי להבטיח השמנה של פריטים שנמצאים מתחתם. בחרו באפשרות זו לציפויים ולצבעי dieline.

  Opaque

  בחרו באפשרות זו לצבעי דיו כבדים ושאינם שקופים למניעת השמנה של צבעים שנמצאים מתחתם, תוך כדי אפשרות להשמנה לאורך קצות הצבע. בחרו באפשרות זו לצבעי דיו מתכתיים.

  Opaque Ignore

  בחרו באפשרות זו לצבעי דיו כבדים שאינם שקופים כדי למנוע השמנה של צבעים שנמצאים מתחתם והשמנה לאורך קצות הצבע. השתמשו באפשרות זו לצבעי דפוס מסוימים, כגון צבעים מתכתיים וציפויים מבריקים, הבאים במגע לא רצוי עם צבעי דפוס אחרים.

התאמת רצף ההשמנות

רצף ההשמנה (הנקרא גם סדר ההשמנה) תואם את הסדר שבו מודפסים צבעי הדיו במכונת הדפוס, אך הוא אינו תואם את הסדר שבו מופקות הפרדות הצבע בהתקן הפלט.

רצף ההשמנה חשוב במיוחד כשמדפיסים עם מספר רב של צבעים אטומים, כגון צבעי דיו מתכתיים. צבעי דיו אטומים עם מספרי רצף נמוכים יותר מתפשטים מתחת לצבעי דיו אטומים עם מספרי רצף גבוהים יותר. תהליך זה מונע התפשטות של צבע הדיו האחרון שהודפס, אך עדיין יוצר השמנות טובות.

הערה:

אל תשנו את רצף ההשמנה של ברירת המחדל בלי להתייעץ תחילה עם ספק שירותי הדפוס.

 1. פתחו את Ink Manager. סדר ההשמנה הנוכחי מוצג בעמודה Sequence ברשימת צבעי הדיו.
 2. בחרו צבע דיו, הקלידו ערך חדש באפשרות Trapping Sequence והקישו Tab. המספר ברצף של צבע הדיו שנבחר ישתנה, ושאר המספרים ברצף ישתנו בהתאם.
 3. חזרו על הצעד הקודם לצבעי דיו נוספים לפי הצורך, ולחצו על הלחצן OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת