אודות תיקי PDF

תיק PDF מכיל קבצים מרובים היוצרים יחידת PDF משולבת. הקבצים בתיק PDF יכולים להיות במגוון רחב של סוגי קבצים שנוצרו ביישומים שונים. לדוגמה, תיק PDF יכול לכלול מסמכי מלל, הודעות דוא"ל, גליונות אלקטרוניים, שרטוטי CAD ומצגות PowerPoint. הקבצים המקוריים שומרים על זהותם, אבל משתלבים לקובץ תיק PDF אחד. באפשרותכם לפתוח, לקרוא, לערוך ולעצב כל קובץ רכיבים ללא תלות בקובצי הרכיבים האחרים בתיק PDF.

בהתאם לנסיבות, תיקי PDF מציעים מספר יתרונות על-פני מיזוג קבצים מרובים ל- PDF יחיד:

Adding and deleting

ניתן להוסיף או להסיר קבצים בקלות, מבלי לחפש ולבחור את כל העמודים שמקורם בקובץ זה.

גרירה ושחרור

גררו קבצים כדי לארגן אותם מחדש, ושחררו קבצים בתיקיות, או תיקייה אחת בתיקייה אחרת באותה רמה של חלונית הניווט של תיק ה-PDF.

Previewing

תצוגה מקדימה מהירה של קובצי רכיבים, מבלי לפתוח אותם תחילה בישום שבו הם נוצרו במקור.

Editing

ניתן לשנות קבצים בודדים בתוך תיק ה- PDF מבלי להשפיע על הקבצים האחרים. לדוגמה, באפשרותכם למספר עמודים מחדש במסמך אחד מבלי למספר מחדש מסמכים אחרים בתיק ה- PDF. באפשרותכם גם לערוך קבצים שאינם מסוג PDF ביישומים המקוריים שלהם מתוך תיק PDF. כל שינוי שתבצעו יישמר בקובץ בתוך תיק ה- PDF.

Distribution

ניתן לשתף תיק PDF עם אחרים תוך ידיעה שהם מקבלים את כל חלקי הרכיב. ניתן לפרסם תיק PDF באתר אינטרנט כדי שאחרים יציגו אותו.

Sorting

ניתן למיין את קובצי הרכיבים לפי קטגוריות שניתן להוסיף, למחוק, להסתיר ולהתאים אישית. למיון הרשימה, פשוט לחצו על שם עמודה.

Printing

ניתן להדפיס את כל קובצי ה- PDF בתיק PDF, או מסמכי PDF נבחרים של רכיבים.

Searching

ניתן לבצע חיפוש בקובץ אחד או בכל הקבצים בתיק PDF. ניתן גם לחפש בקובצי רכיבים שאינם מסמכי PDF.

Incorporating other formats

ניתן להוסיף קבצים שאינם מסוג PDF לתיק PDF קיים מבלי להמיר אותם ל- PDF.

Independence from source files

קובצי המקור של תיק PDF - אפילו קבצים קיימים שאתם מוסיפים לתיק ה- PDF - אינם משתנים בעת יצירת תיק PDF. שינויים שאתם מבצעים בקובצי הרכיבים בתוך תיק PDF אינם משנים את הקבצים המקוריים שמהם יצרתם את תיק ה- PDF. באפשרותכם להעביר תיק PDF לכל מקום במחשב או ברשת, מבלי להסתכן באיבוד או בניתוק של הרכיבים שלו.

Reuse

ניתן לכלול את אותו קובץ בתיקי PDF מרובים.

סקירת החלון של תיק PDF‏

ב- Acrobat , עליכם ליצור ולערוך תיקי PDF, ולעבוד עם קובצי רכיבים באמצעות רכיבים שונים, כגון חלוניות, סרגלי כלים וחלונות.

תיק PDF ב- Acrobat
תיק PDF ב- Acrobat

A. ‏סרגל כלים של תיק PDF‏ B. קובצי רכיבים ותיקיות בחלונית הניווט השמאלית C. לחצני Previous ו- Next (חץ) לגלילה בקובצי רכיבים D. קישור לפתיחת קובץ הרכיבים 
  • סרגל הכלים של תיק PDF ממוקם בדיוק מתחת לסרגל הכלים הראשי. ניתן לבצע משימות נפוצות כגון הוספת קבצים או תיקיות, יצירת תיקייה חדשה, חילוץ קובץרכיבים, או מחיקת קובץ רכיבים.

  • חלונית הניווט השמאלית מפרטת את הקבצים והתיקיות הכלולים בתיק PDF. כברירת מחדל, הקבצים והתיקיות מוצגים בסדר אלפביתי. תוכלו לשנות את הסדר על-ידי הגדרת סדר המיון בתיבת הדו-שיח Portfolio Properties.

    לחלופין, כדי לארגן מחדש קבצים בחלונית הניווט השמאלית, לגרור קבצים או לשחרר קבצים לתיקיות ותיקיות לתיקיות, בתנאי ששתיהן נמצאות באותה רמה בתיק.

  • הלחצנים Previous ו- Nextמאפשרים גלילה בקבצים ובתיקיות הכלולים בתיק PDF. תצוגה של הקובץ שנבחר מוצגת כברירת מחדל. עם זאת, אם קובץ הרכיבים אינו מסוג PDF, לחצן Preview מוצג באזור המסמך. לחיצה על הלחצן Preview מאפשרת לכם לצפות בתוכן הקובץ בתוך תיק ה- PDF.

  • הקישור Open Document פותח את קובץ הרכיבים שנבחר לעריכה. אם קובץ זה הוא PDF, הוא נפתח באזור המסמך, שבו תוכלו לעבוד עליו כפי שאתם עובדים על כל מסמך PDF אחר. אם הקובץ אינו PDF, הוא נפתח ביישום המקורי שלו. לאחר ביצוע שינויים בקובץ הרכיבים ושמירתו, התוכן החדש זמין בתיק ה- PDF.

  • Layout (מצב Preview) מציג תצוגה מקדימה של קובץ הרכיבים בתיק ה- PDF, בהתאם לסוג הקובץ. לקבלת מידע אודות כל סוג של תצוגה מקדימה, ראו מצבי תצוגה של תיק.

  • מצב Details או Files מציג את פרטי הקובץ ברשימה. באפשרותכם ללחוץ על שם עמודה כדי למיין בסדר יורד או עולה.

    תיק PDF נגיש כאשר הוא נפתח במצב Details או Files. מצב זה מספק חוויית קריאה עבור אנשים בעלי מוגבלויות - כגון קשיי ניידות, עיוורון ובעיות ראייה. כדי לפתוח את כל תיקי ה- PDF במצב Files, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences על-ידי בחירת Edit‏ > Preferences‏ (Windows). ב- Acrobat בלבד, בחרו Acrobat‏ > Preferences‏ (Mac OS). תחת Categories, בחרו Accessibility ולאחר מכן בחרו Show Portfolios In Files Mode.

 

מצבי תצוגה של תיק

ניתן להציג את קובץ הרכיבים בשתי דרכים שונות – מצב Layout (או Preview) ומצב Details (או Files). במצב Layout, רשימת קובצי הרכיבים מוצגת בחלונית הניווט השמאלית, כמוצג באיור הקודם. במצב Details, רשימת קובצי הרכיבים מוצגת בדיוק מתחת לסרגל הכלים המשני, כמוצג בצילום המסך הבא:

תיק PDF במצב Details או File
הצגת תיק PDF במצב Details או File

בשתי התצוגות, ניתן להציג תמונות ועמודים בתצוגה מקדימה ולהפעיל וידאו וקובצי SWF. עם זאת, בתצוגה Details ניתן גם להציג מידע אודות קובץ. באפשרותכם לחלץ (להעביר) קובץ אל המחשב. באפשרותכם גם לפתוח קובץ ביישום המקורי שלו (אם מותקן במחשב). ניתן לעבור בין התצוגות Layout ו- Details על-ידי בחירת האפשרות הרצויה מהתפריט View ‏> Portfolio.

גם מצב Platform Preview זמין, שבו מוצגת תצוגה מקדימה בגודל מלא בתוך חלון המסמך. כברירת מחדל, קובצי PDF,‏ SWF ו- HTML מוצגים בתוך חלון המסמך. כדי לפתוח סוגי קבצים אחרים במצב Platform Preview, כגון תיקי דוא"ל, קובצי תגובה לטופס ומסמכי PDF מאובטחים, בחרו View‏ > Portfolio‏ > Preview File. כדי לסגור את Platform Preview, לחצו על הסמל Close Preview ‏(X) שמופיע לאחר שם הקובץ בסרגל הכלים המשני.

מצב Platform Preview
לחצו על הלחצן X לסגירת מצב Platform Preview.

מעבר בין המצבים Layout,‏ Details ו- Platform Preview

ניתן לעבור בין מצבי התצוגה Layout ו- Details על-ידי בחירת האפשרות הרצויה מהתפריט View ‏> Portfolio.

ניתן לעבור למצב Platform Preview גם על-ידי בחירת View ‏> Portfolio ‏> Preview File.

פונקציות אחרות המופעלות בתיקי PDF

פקודות אלה זמינות עבור קובצי רכיבים בתיקי PDF:

Reduce File Size

מקטין את גודל הקובץ של קובצי PDF שבתיק. למידע נוסף, ראו הקטנת נפח קובץ באמצעות שמירה.

Secure Portfolio With Password

הוספת אבטחת מסמך לתיק PDF או למסמכי PDF של רכיבים בתוך תיק PDF. כדי להוסיף אבטחה למסמכי PDF של רכיבים, בחרו File‏ > Portfolio Properties ובחרו את הכרטיסיה Security. למידע נוסף, ראו אבטחת מסמכים בעזרת סיסמאות. כדי להוסיף אבטחה לתיק ה- PDF השלם, השתמשו ב- Cover Sheet‏ (View‏ > Portfolio‏ > Cover Sheet). לדוגמה, באפשרותכם להשתמש ב- Cover Sheet כדי להוסיף חתימה לקובץ האב של תיק ה- PDF או להוסיף סיסמה לפתיחת תיק ה- PDF. הפונקציונליות שאתם מציינים ב- Cover Sheet חלה על האוסף השלם של קובצי רכיבים בתיק ה- PDF.

הערה:

גם תכונות אבטחה נוספות, לרבות אבטחת אישור, זמינות עבור תיקי PDF וקובצי רכיבים. לקבלת מידע נוסף, ראו 'בחירת שיטת אבטחה עבור מסמכי PDF'.

Print

מדפיס מסמכי רכיבים. למידע נוסף, ראו הדפסת קובצי PDF בתיק PDF.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת