אינטראקציה עם דגמי תלת-ממד

שינוי מצב רינדור, תאורה, הטלה ורקע

מצב רינדור דגם קובע את תצוגת פני השטח של דגם תלת-ממדי. מצב הרינדור המוגדר כברירת מחדל הוא אחיד, אך באפשרותכם גם לבחור מצב רינדור אחר. ניתן גם לשנות את התאורה ואת הרקע של דגם תלת-ממדי.

שינוי מראה של דגם תלת-ממדי
שינוי מראה של דגם תלת-ממדי

A. מראה ברירת המחדל B. מצב רינדור מסגרת תיל C. תאורה צבעונית D. צבע רקע שונה 

 1. השתמשו בפריטי סרגל הכלים ‎3D‏ לביצוע השינויים הבאים:
  • לשינוי מצב הרינדור, בחרו אפשרות מהתפריט המוקפץ Model Render Mode .

  • להצגת הטלה אורתוגרפית, לחצו על הלחצן Use Orthographic Projection . הטלה אורתוגרפית מסירה ביעילות ממד אחד ושומרת על יחסי הגודל בין עצמים, אך מעניקה לדגם התלת-ממד מראה פחות מציאותי. לחצו על הלחצן שוב כדי להשתמש בהטלה עם פרספקטיבה.

  • כדי להפעיל או לבטל את התאורה או כדי לשנות אותה, בחרו אפשרות מהתפריט המוקפץ Enable Extra Lighting .

  • כדי לשנות את צבע הרקע, לחצו על החץ ליד דוגמית צבע הרקע ובחרו צבע.

  הערה:

  אפשרויות Model Rendering Mode,‏ Lighting Scheme ו- Background Color זמינות גם כשלוחצים לחיצה ימנית על דגם תלת-ממד, ולאחר מכן על Viewing Options. אפשרויות Model Rendering Mode גם מופיעות תחת תפריט Options ב- Model Tree.

דוגמאות למצבי רינדור דגם

מצבי רינדור דגם כוללים שילוב של מקדמים שמשפיעים על מראה העצם התלת-ממדי. האיור הבא מציג עצם פשוט שעובד בכל אחד מהמצבים הזמינים.

מצבי רינדור דגם
מצבי רינדור דגם

A. Solid B. Transparent Bounding Box C. Transparent D. Solid Wireframe E. Illustration F. Solid Outline G. Shaded Illustration H. Bounding Box I. Transparent Bounding Box Outline J. Wireframe K. Shaded Wireframe L. Transparent Wireframe M. Hidden Wireframe N. Vertices O. Shaded Vertices 

הסתרה, בידוד ושינוי מראה של חלקים

דגמי תלת-ממד מסוימים מורכבים מחלקים נפרדים. ניתן להשתמש ב- Model Tree כדי להסתיר או לבודד חלקים, להתקרב לחלקים או להפוך אותם לשקופים. חלקים המוצגים בדגם התלת-ממד מופיעים בעץ עם סימן תיוג לידם.

טיפול בחלקים
טיפול בחלקים

A. חלק שנבחר B. חלק מוסתר C. חלק מבודד D. חלק שקוף 

 1. בדגם התלת-ממד, לחצו על החלק שברצונכם לטפל בו באמצעות הכלי Hand. אם הגדרת העדפה מונעת מכם להשתמש בכלי Hand, בחרו בחלק ברשימת Model Tree.
 2. מתפריט Options בחלונית העליונה של Model Tree, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:
  הערה:

  הפריטים המוצגים בתפריט Options תלויים בדגם התלת-ממד: אם הוא מורכב מחלק אחד או ממספר חלקים. רבות מאפשרויות אלה זמינות גם בלחיצה ימנית על חלק בדגם התלת-ממד.

  Model Render Mode

  שינוי מראה המשטח של כל דגם התלת-ממד בהתאם לפריט שבחרתם בתפריט: Transparent Bounding Box,‏ Solid,‏ Transparent,‏ Solid Wireframe וכן הלאה.

  Show All Parts

  מציג דגם תלת-ממד שלם.

  Fit Visible

  מציג את כל החלקים הגלויים וממרכז אותם בתצוגה.

  Show Physical Properties

  הצגת אזור המשטח והגוף (אם קיימים) בחלונית Object Data של Model Tree.

  Display Bounding Box

  הצגת התיבה התוחמת של האובייקט התלת-ממדי או החלקים שנבחרו בדגם.

  Set Bounding Box Color

  שינוי צבע התיבה התוחמת. בחרו באפשרות זו, בחרו צבע ולאחר מכן לחצו על OK.

  Hide

  הצגת הדגם מבלי להציג את החלקים שנבחרו. ניתן גם לבחור תיבות סימון ולבטל את הסימון בהן בחלונית העליונה ב- Model Tree להסתרה ולהצגה של החלקים השונים.

  Isolate

  הצגת החלק הנבחר בלבד והסתרת כל החלקים האחרים.

  Isolate Part

  הצגת הצורה הגיאומטרית, ה- Product Manufacturing Information ‏(PMI) וכל התצוגות (כולל תצוגות PMI) עבור החלק המבודד בלבד. התצוגות והמידע עבור שאר החלקים מוסתרים או שהבחירה בהם מבוטלת. השינויים מתרחשים גם ב- Model Tree. בחלונית Structure (למעלה), רק החלק המבודד נבחר. המבנה של החלקים האחרים זמין אך אינו נבחר. החלונית View (באמצע) מפרטת רק את התצוגות שהוגדרו עבור החלק המבודד, לרבות תצוגות PMI. אם תלחצו על תצוגה כלשהי, תוכלו לראות רק את ה- PMI של אותה תצוגה בחלונית המסמך. (כדי להציג PMI עבור החלק המבודד, הקפידו לבחור באפשרות ‎3D PMI בחלונית Structure.) החלונית View מסתירה תצוגות הקשורות להרכבה או לחלקים אחרים, לרבות תצוגות מותאמות אישית שנוצרות ב- Acrobat. ניתן להוסיף חלקים לתצוגה על-ידי בחירה בהם ב- Model Tree. תוכלו גם להשתמש בפקודות Hide/Show בתפריט האפשרויות ב- Model Tree. לביטול החלק המבודד, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו חלק אחר באמצעות הפקודה Isolate Part.

  • בחרו בהרכבה העליונה ב- Model Tree.

  • בחרו בלחצן Home View.

  Zoom To Part

  משנה את המוקד מכל דגם התלת-ממד לחלקים שנבחרו. קביעה זו שימושית במיוחד לסיבוב חלק, באופן המאפשר לסיבוב להתבצע מסביב למרכז החלק ולא מסביב לכל הדגם.

  Part Render Mode

  מציג את כל מצבי הרינדור הזמינים לחלק. מצב הרינדור משנה את מראה דגם התלת-ממד בהתאם למצב הרינדור שתבחרו.

  Transparent

  הצגת גרסה שקופה של החלק שנבחר.

  Export As XML

  יצירת קובץ XML עבור האפשרות Whole Tree או Current Node של דגם התלת-ממד.

  Export As CSV

  יוצר קובץ נפרד בתבנית CSV הכולל את כל נתוני הדגם. ניתן לייצא את הנתונים מכל עץ הדגם או מהצומת הנוכחי. ניתן לפתוח את הקובץ בכל תוכנית התומכת בתבנית CSV, כגון Microsoft Excel.

  הערה:

  אם דגם התלת-ממד כולל Product Manufacturing Information ‏(PMI), אפשרויות להצגה ולהסתרה של ה- PMI יהיו זמינות בתפריט זה.

סקירה על עץ דגם

ה- Model Tree מופיע בחלונית הניווט בצדו השמאלי של משטח העבודה. ניתן גם לפתוח את ה- Model Tree על-ידי לחיצה על לחצן Toggle Model Tree בסרגל הכלים ‎3D. לחלופין, ניתן ללחוץ לחיצה ימנית על דגם התלת-ממד ולבחור Show Model Tree.

הערה:

השימוש ב- Model Tree דורש גרסה 7.0.7 ומעלה של Acrobat או של Adobe Reader. משתמשים שברשותם גרסאות קודמות יכול לעבוד עם דגמי תלת-ממד אך לא עם Model Tree.

ה- Model Tree כולל שלוש חלוניות, וכל אחת מהן מציגה מידע או בקרים מסוג מסוים.

החלונית Structure

החלון העליון מציג את מבנה העץ של עצם תלת-ממדי. לדוגמה, עצם תלת-ממדי המייצג מכונית כולל קבוצות עצמים נפרדות (הנקראות צמתים) לגוף הרכב, למנוע ולגלגלים. בחלון זה ניתן לנווט במבנה העץ ולבחור, לבודד או להסתיר חלקים שונים.

רכיב Product Manufacturing Information‏ (PMI) מופיע בתור קבוצת פריטים באותה רמה היררכית שבה נמצאים ההרכבה או האובייקט הקשורים אליו.

החלונית View

החלון האמצעי מציג רשימה של תצוגות שהוגדרו לעצם התלת-ממדי. כשמשנים תצוגה, יש ללחוץ על אחת מהתצוגות ברשימה כדי להחזיר את דגם התלת-ממד למצב שנשמר. ראו הגדרת תצוגות תלת-ממד במסמכי PDF.

ניתן גם להוסיף ולערוך תצוגות בחלונית View. לדוגמה, לאחר בידוד וסיבוב חלק, ניתן לשמור תצוגה מסוימת זו, כולל זווית המצלמה, הרקע, התאורה ותכונות נוספות. תכונה זו אינה זמינה ב- Adobe Reader.

החלונית Object Data

החלונית התחתונה מציגה נתונים אחרים, כולל מאפיינים ומטא-נתונים, אם קיימים, של העצם או החלק. לא ניתן לערוך מידע זה לעצמים תלת-ממדיים ב- Acrobat.

‏‏Model Tree
‏‏Model Tree

A. היררכיית עצמים תלת-ממדיים B. תצוגות שנשמרו C. נתוני חלק או עצם 

הערה:

כדי לשנות את ההתנהגות המוגדרת כברירת מחדל עבור ה- Model Tree, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences ותחת Categories, בחרו באפשרות ‎3D and Multimedia. לאחר כן, בחרו אפשרות בתפריט Open Model Tree On 3D Activation.

המחבר של מסמך ה- PDF יכול הגדיר דגם תלת-ממד בהגדרות ההמרה כך שלחיצה עליו תגרום להצגה אוטומטית של Model Tree.

יצירת חתכי רוחב

הצגת חתך רוחב של דגם תלת-ממד דומה לחיתוך הדגם לשני חצאים והתבוננות לתוכו. השתמשו בתיבת הדו-שיח Cross Section Controls להתאמת היישור, ההסטה וההטייה של המישור החותך.

לפני ואחרי חתך רוחב
לפני ואחרי חתך רוחב

 1. לחצו על הסמל Toggle Cross Section  בסרגל הכלים ‎3D‏ כדי להפעיל או לבטל חתך הרוחב.
 2. (אופציונלי) לחצו על החץ ליד הסמל Toggle Cross Section, ובחרו באפשרות Cross Section Properties, הפותחת את תיבת הדו-שיח Cross Section Properties. לאחר מכן בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • שנו את ההגדרות תחת Alignment,‏ Display Settings ו- Position And Orientation.

  • לחצו על הלחצן Save Section View לשמירת התצוגה של חתך הרוחב. (התצוגה שנשמרה תופיע בתפריט Views בסרגל הכלים ‎3D ובחלונית View של Model Tree עם שם המוגדרת כברירת מחדל, SectionView[n]‎‏.)

מאפייני חתך רוחב

שינויים שתכניסו כאן יוחלו מיידית. להצגת שינויים אלה, ודאו שתיבת הדו-שיח Cross Section Properties אינה חוסמת את התצוגה של דגם התלת-ממד הפעיל. תיבת הדו-שיח Cross Section Properties נשארת בחלק העליון אם אתם מתמקדים במסמך ה- PDF המופיע מתחתיה או עובדים עמו. כדי לסגור אותו, לחצו על הלחצן Close בפינה הימנית העליונה.

Enable Cross Section

כשבוחרים באפשרות זו, היא הופכת את שאר האפשרויות לזמינות.

Alignment

קובע את הציר (x‏, y או z) שאליו מיושר חתך הרוחב.

Align To Face

גוזר את חתך הרוחב במישור המוגדר על-ידי משטח של כל פאה שלוחצים עליה בדגם התלת-ממד ‏(תיבת הדו-שיח מעומעמת, עד שתלחצו על הפאה בחלק של הדגם).

Align To 3 Points

גוזר את חתך הרוחב במישור המוגדר על-ידי כל אחת משלוש הנקודות שתלחצו עליהן בדגם התלת-ממד. ‏‏(תיבת הדו-שיח מעומעמת, עד שתלחצו על שלוש נקודות של דגם).

Show Intersections

ציון המקום שבו המישור החותך פורס את דגם התלת-ממד באמצעות הוספת קו מתאר צבעוני. לחצו על דוגמית הצבע אם ברצונכם לבחור צבע שונה.

Show Cutting Plane

מציג את השדה הדו-ממדי שחותך את דגם התלת-ממד. לחצו על דוגמית הצבע אם ברצונכם לבחור צבע שונה, והזינו ערך שונה באחוזים אם ברצונכם לשנות אטימות של מישור.

Ignore Selected Parts

מסיר את הרכיבים שנבחרו מתצוגת חתך הרוחב.

Show Transparent

מציג חלקים שאינם חלק מחתך הרוחב.

Cutting Plane Opacity

מגדיר את רמת השקיפות של המישור החותך.

Align Camera With Cutting Plane

מסובב דגם תלת-ממד כך שהוא יתיישר עם מישור החיתוך.

Offset

קביעת הנפח שייחתך מדגם התלת-ממד. גררו את המחוונים שמאלה או ימינה, או שנו את האחוזים.

הערה:

כדי להבין כיצד כל אחד מהצירים מחלק את דגם התלת-ממד, בחרו ציר, גררו את המחוון Offset קדימה ואחורה והביטו בשינויים שיופיעו בדגם התלת-ממד המוטמע.

Flip

היפוך חתך הרוחב. לדוגמה, אם חצי הדגם העליון הוסר בחתך הרוחב, לחיצה על Flip תציג את חצי הדגם העליון ותסיר את חצי הדגם התחתון.

Tilt sliders

קביעת הזווית בין מישור החיתוך לצירים. גררו את המחוונים שמאלה או ימינה, או שנו את האחוזים.

Save Section View

פתיחת תיבת הדו-שיח View Properties שבה ניתן לבחור את המאפיינים שיישמרו עם התצוגה. לאחר בחירת המאפיינים המיועדים לשמירה, התצוגה של חתך הרוחב נוספת לרשימת התצוגות בסרגל הכלים ‎3D וכן ל- Model Tree. התצוגה שנשמרה מקבלת שם ברירת מחדל, SectionView‎[‎n]‎‏‎‏.

תצוגת מאפיינים שבחרתם שלא לשמור גורמת לחזרה לקביעה של התצוגה הקודמת. לדוגמה, אם לא תשמרו את צבע הרקע, תצוגת חתך הרוחב תשמור על צבע הרקע של התצוגה הקודמת.

שינוי מאפייני מצלמה

מאפייני מצלמה מגדירים את הזווית והמיקום המדויקים לתצוגת עצם. מאפייני מצלמה יוצרים נקודת מבט של מצלמה, שניתן להשתמש בה במעבר בין תצוגות ובין קבצים.

 1. בסרגל הכלים 3D, לחצו על הסמל Camera Properties .

  אם אינכם רואים את הסמל, לחצו על החץ שליד כלי הניווט מצד שמאל של סרגל הכלים ‎3D.

 2. בתיבת הדו-שיח Camera Properties, לחצו על Save As כדי לתת שם לתצוגת מצלמה חדשה, או בחרו בתצוגה קיימת מתוך התפריט.
 3. הזיזו את תיבת הדו-שיח Camera Properties באופן שיאפשר לכם לראות את דגם התלת-ממד. בחרו יישור מצלמה
  • בחרו Target כדי ליישר את מאפייני המצלמה רק למיקום היעד.

  • בחרו באפשרות Camera And Target כדי ליישר את מאפייני המצלמה לכיוון המצלמה ולמיקום היעד.

 4. בחרו בסוג היישור:

  Select Model

  לאחר בחירה באפשרות זו, לחצו על דגם תלת-ממד במסמך. תיבת הדו-שיח Camera Properties מציגה את המיקום הנוכחי של המצלמה.

  • אם בוחרים באפשרות Target, המיקום החדש של יעד המצלמה הוא במרכז הדגם שנבחר.

  • אם בוחרים באפשרות Camera And Target, המיקום של יעד המצלמה הוא במרכז הדגם שנבחר. המצלמה מיושרת לדגם שנבחר.

  Select Face

  לאחר בחירה באפשרות זו, לחצו על פאה של דגם תלת-ממד במסמך. תיבת הדו-שיח Camera Properties מציגה את המיקום הנוכחי של המצלמה.

  • אם בוחרים באפשרות Target, המיקום החדש של יעד המצלמה הוא במרכז הפאה שנבחרה.

  • אם בוחרים באפשרות Camera And Target, המיקום של יעד המצלמה הוא במרכז הפאה שנבחרה. המצלמה מיושרת לפאה זו.

  Select 3 Points

  לאחר בחירה באפשרות זו, בחרו שלוש נקודות באותו דגם או בדגמים שונים במסמך. תיבת הדו-שיח Camera Properties מציגה את המיקום הנוכחי של המצלמה.

  • אם בוחרים באפשרות Target, המיקום החדש של יעד המצלמה הוא במרכז שלוש הנקודות שנבחרו.

  • אם בוחרים באפשרויות Camera ו- Target, יעד המצלמה הוא במרכז שלוש הנקודות שנבחרו. מיקום המצלמה מיושר למישור שנוצר על-ידי שלוש הנקודות שנבחרו.

 5. באזור Position, בחרו Angle Units לשינוי ערכי X,‏ Y ו- Z ל- Azimuth‏, Altitude ו- Distance. ערכים אלה מאפשרים לטפל במצלמה לפי אזימות (מרחק) וקו גובה (ציר X), ולבצע זום בעזרת ערך המרחק.
 6. הזיזו את המחוונים במיקומים Camera ו- Target למיקום הרצוי.
 7. לשינוי זווית המוקד של המצלמה, גררו את המחוון Field Of View לדרגה הרצויה.
 8. לשינוי זווית הגלגול של המצלמה, גררו את המחוון Roll לדרגה הרצויה.
 9. לחצו על האפשרות Save Camera View כדי לשמור את ההגדרות ולהוסיף את התצוגה ל- Model Tree.

  התצוגה נוספת ל- Model Tree עם שם ברירת המחדל CameraView[n]‎, כאשר [n] מייצג הפרש מספרי קבוע. ניתן לשנות את שם תצוגת המצלמה ברשימה Views.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]