יצירת מסמכי PDF נגישים

הערה:

השם של הכלי Full Check שונה ל-Accessibility Check ב-Acrobat DC (מהדורת מאי 2020)

תהליך עבודה של יצירת מסמכי PDF נגישים

תהליך של יצירת מסמכי PDF נגישים מורכב משלבים בסיסיים אחדים:

 1. חשוב על הנגישות לפני המרת מסמך ל-PDF.
 2. בהתאם לצורך, הוסיפו שדות טופס ניתנים למילוי ותיאורים, וקבעו את סדר הכרטיסיות.
 3. הוסף למסמך PDF תכונות נגישות נוספות.
 4. תייג מסמך PDF.
 5. הערך מסמך PDF ותקן בעיות תיוג.

שלבים אלה מוצגים בסדר המתאים לרוב הצרכים. עם זאת, ניתן לבצע משימות בסדר אחר או לחזור על שלבים. בכל המקרים, יש לבחון את המסמך תחילה, לקבוע לאיזו מטרה הוא מיועד ולהיעזר בניתוח זה לקביעת תהליך העבודה שתחילו.

משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת מסמכי PDF נגישים, עיינו במשאבים אלה:

חשוב על הנגישות לפני המרת מסמך ל-PDF

אם הדבר אפשרי, חשוב על הנגישות בשעת יצירת קובצי מקור ביישומים כגון מעבדי תמלילים או יישומי עימוד.

משימות טיפוסיות שיש לבצע ביישום המקור כוללות הוספת מלל חלופי לגרפיקה, מיטוב טבלאות והחלת סגנונות פסקה או תכונות אחרות של מבנה מסמך שניתן להמיר לתגים. למידע נוסף, ראה יצירת PDF מתויג ביישום המקורי שבו נוצר הקובץ.

הוספת שדות טופס ניתנים למילוי ותיאורים, וקביעת סדר הטאבים

אם ה- PDF שלכם כולל שדות טופס, השתמשו ב- Tools‎‏ > Accessibility‏ > Run Form Field Recognition כדי לזהות את שדות הטופס ולהפוך אותם לאינטראקטיביים (ניתנים למילוי).

השתמש בכלי Forms ליצירת שדות טופס ניתנים למילוי, כגון לחצנים, תיבות סימון, תפריטים נפתחים ותיבות מלל. כשיוצרים שדה, הקלידו תיאור בתיבה Tooltip בתיבת הדו-שיח Properties של שדה זה. קוראי מסך יקריאו מלל זה בקול רם. למידע נוסף, ראו יצירת שדות טופס.

הערה:

באפשרותך להשתמש גם בכלי Reading Order ב-Acrobat Pro כדי להוסיף תיאורים לשדות טופס.

למידע על קביעת סדר הטאבים לשימוש במבנה מסמך, ראה 'קביעת ניווט בשדות טופס'.

הוספת תכונות נגישות נוספות למסמך PDF

ב- Acrobat Pro, שלב זה כולל קביעה של שפת המסמך, מוודא שהגדרות האבטחה אינן מפריעות לקוראי מסך, יוצר קישורים נגישים ומוסיף סימניות. למידע נוסף, ראה קביעת שפת המסמך, מניעת הפרעות של הגדרות אבטחה לקוראי מסך, הוספת קישורים נגישים ואודות סימניות.

ב- Acrobat Standard, שלב זה כולל קביעה של שפת המסמך, מוודא שקביעות האבטחה אינן מפריעות לקוראי מסך ומוסיף סימניות. למידע נוסף, ראה קביעת שפת המסמך, מניעת הפרעות של הגדרות אבטחה לקוראי מסך ואודות סימניות bookmarks.

תיוג מסמך PDF

שפר את הנגישות של מסמכי PDF באמצעות הוספת תגים ב-Acrobat. אם מסמך PDF אינו כולל תגים, Acrobat ינסה לתייג אותו אוטומטית בשעת קריאה או הזרמה מחדש של המשתמשים, והתוצאות עלולות להיות מאכזבות. אם מספקים למשתמשים מסמך PDF מתויג, עץ המבנה הלוגי שולח את התוכן לקורא המסך או לתוכנת עזר או חומרת עזר אחרת בסדר הנכון.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, תייג קובץ בשעת המרתו ל-PDF מהיישום ששימש ליצירתו במקור. דוגמאות ליישומים אלה כוללות את Adobe FrameMaker®‎,‏ Adobe InDesign®‎, ‏Microsoft Word או OpenOffice Writer. אם אין לך גישה ליישום המקורי שיכול להפיק מסמך PDF מתויג, ניתן לתייג מסמך PDF בכל עת בעזרת Acrobat.

תיוג במהלך המרה ל- PDF דורש יישום מקור שתומך בתיוג במסמכי PDF. תיוג במהלך המרה מאפשר ליישום המקורי להסתמך על סגנונות הפסקה או נתונים מבניים אחרים של מסמך המקור כדי ליצור עץ מבנה לוגי. עץ המבנה הלוגי משקף סדר קריאה מדויק ורמות תגים מתאימות. תיוג זה מאפשר לפענח ביתר קלות מבנה של פריסות מורכבות, כגון תיבות צד מוטמעות, טורים צפופים, יישור מלל לא קבוע וטבלאות. תיוג בשעת המרה יכול גם לתייג כהלכה קישורים, הפניות מקושרות, סימניות ומלל חלופי (כשהם זמינים) הכלולים בקובץ.

כדי לתייג PDF ב- Acrobat, בחרו Tools‏ > Accessibility‏ > Add Tags To Document. פקודה זו פועלת בכל PDF לא מתויג, כגון PDF שנוצר באמצעות Adobe PDF‏Printer. ‏ ‎Acrobat מנתח את התוכן של מסמך PDF כדי לפענח רכיבי עמוד בודדים, את המבנה ההיררכי שלהם ואת סדר הקריאה המיועד של כל עמוד. לאחר מכן הוא בונה עץ תגים המשקף נתונים אלה. הוא גם יוצר תגים לכל הקישורים, ההפניות המקושרות והסימניות שהוספת למסמך ב-Acrobat.

הפקודה Add Tags To Document מתייגת במידה מספקת את רוב הפריסות הרגילות. עם זאת, היא אינה יכולה תמיד לפענח כהלכה את המבנה ואת סדר הקריאה של רכיבי עמוד מורכבים. רכיבים אלה כוללים טורים צפופים, יישור מלל לא קבוע, שדות טופס שאינם מיועדים למילוי וטבלאות ללא גבולות. תיוג עמודים אלה באמצעות הפקודה Add Tags To Document יכול לגרום לרכיבים שאינם משולבים כהלכה או לתגים שאינם רצופים. בעיה זו עלולה לגרום לבעיות בסדר הקריאה במסמך PDF.

אודות סימני מים וקוראי מסך

באפשרותכם להוסיף סימן מים ל- PDF מתויג מבלי להוסיף אותו לעץ התגים. הסרת סימן מים מעץ התגים מסייעת לאנשים שמשתמשים בקוראי מסך, מכיוון שסימני המים לא יוקראו בקול כתוכן של המסמך.

הדרך הטובה ביותר להוספת סימן מים שלא יפריע לקוראי מסך היא שילוב מסמך PDF לא מתויג שכולל את סימן המים במסמך PDF מתויג.

הערכת ה- PDF ותיקון בעיות תיוג (Acrobat Pro)

לאחר תיוג של מסמך PDF, יש לבדוק אם קיימות במסמך בעיות בסדר הקריאה, שגיאות תיוג ושגיאות נגישות, ולאחר מכן לתקן אותן בהתאם לצורך.

אין זה משנה באיזו שיטה תתייגו מסמך PDF, השתמשו ב- Acrobat לתיקון התיוג וסדר הקריאה של פריסות עמוד מורכבות או רכיבי עמוד מיוחדים. לדוגמה, הפקודה Add Tags To Document אינה יכולה להבחין תמיד בין איורים שמספקים הסברים ורכיבי עמוד המיועדים לקישוט, כגון גבולות, שורות או רכיבי רקע. היא עלולה לתייג את כל הרכיבים הללו בטעות כאיורים. באופן דומה, ייתכן שפקודה זו תתייג בטעות תווים גרפיים בתוך מלל , כגון אותיות פתיח, כאיורים במקום לכלול אותם בתג שמייצג את קטע המלל. שגיאות מסוג זה עלולות לגרום לעומס יתר בעץ התגים ולסבך את סדר הקריאה שטכנולוגיית העזר מסתמכת עליו.

בשעת תיוג מסמך ב- Acrobat, היישום מפיק דוח שגיאות לאחר השלמת תהליך התיוג. השתמש בדוח זה כהנחיה לתיקון בעיות תיוג. אפשר לזהות בעיות אחרות של תיוג, סדר קריאה ונגישות עבור PDF כלשהו באמצעות הכלי Full Check/Accessibility Chec או הכלי Reading Order. למידע נוסף, ראה בדיקת נגישות באמצעות Full Check/Accessibility Check ובדיקה ותיקון של סדר קריאה.

יצירת קובץ PDF מתויג מעמוד אינטרנט

הנגישות של מסמך PDF שנוצר מעמוד אינטרנט זהה לנגישות של מקור HTML שהוא מבוסס עליו. לדוגמה, אם עיצוב הפריסה של עמוד האינטרנט מסתמך על טבלאות, קוד HTML של הטבלה עלול שלא לזרום בסדר קריאה לוגי זהה לסדר הנדרש על-ידי מסמך PDF מתויג, למרות שקוד HTML מובנה מספיק לתצוגה נכונה של כל הרכיבים בדפדפן.

בהתאם למורכבות של דף האינטרנט, באפשרותך לבצע תיקונים רבים ב-Acrobat Pro באמצעות הכלי Reading Order או על-ידי עריכת עץ התגים ב-Acrobat.

ליצירת מסמכי PDF ברמת נגישות גבוהה ככל האפשר מדפי אינטרנט שאתם יוצרים בעצמכם, הגדירו תחילה סדר קריאה לוגי בקוד HTML שלהם. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו ב- Web Content Accessibility Guidelines שפורסמו על-ידי World Wide Web Consortium‏ (W3C). למידע נוסף, ראו ההנחיות באתר W3C.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Acrobat, בחרו File‏ > Create‏ > PDF From Web Page, הזינו את כתובת דף האינטרנט ולחצו על Settings.

  • ב- Microsoft Internet Explorer, בסרגל הכלים Adobe PDF, לחצו על Down Arrow בלחצן Convert ובחרו Preferences.

 2. בכרטיסייה General, בחרו Create PDF Tags ולאחר מכן לחצו על OK.
 3. ציינו אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחצו על Create.

יצירת PDF מתויג ביישום המקורי שבו נוצר הקובץ

ברוב המקרים, אתם יוצרים מסמכי PDF מתויגים ביישום מקור, כגון Adobe FrameMaker®‎,‏ Adobe InDesign או Microsoft Word. יצירת תגים ביישום שבו נוצר הקובץ במקור מספקת בדרך כלל תוצאות טובות יותר לעומת הוספת תגים ב- Acrobat.

PDFMaker מספקת קביעות המרה המאפשרות ליצור מסמכי PDF מתויגים ב- Microsoft Excel,‏ ב- PowerPoint וב- Word.

למידע נוסף בנושא יצירת קובצי PDF נגישים, ראה www.adobe.com/accessibility.

למידע נוסף, עיינו בתיעוד של היישום שבו נוצר הקובץ במקור.

אודות תגים במסמכי PDF משולבים

ניתן לשלב בפעולה אחת קבצים רבים שנוצרו ביישומים שונים ליצירת מסמך PDF אחד. לדוגמה, ניתן לשלב קבצים של מעבד-תמלילים עם מצגות שקופיות, גיליונות אלקטרוניים ועמודי אינטרנט. בחרו File‏ > Create‏ > Combine Files Into A Single PDF.

במהלך ההמרה, Acrobat פותחת כל אחד מהיישומים ששימשו ליצירת הקבצים במקור, יוצרת מהם קובצי PDF מתויגים ומרכיבה קובצי PDF אלה למסמך PDF מתויג אחד.

לעתים, תהליך ההמרה אינו מפענח כהלכה את מבנה המסמך בשעת יצירת מסמך PDF המשולב, מכיוון שהקבצים שמורכבים יחד משתמשים בתבניות שונות. השתמש ב-Acrobat Pro ליצירת PDF נגיש ממסמכים מרובים.

כשמשלבים מספר מסמכי PDF למסמך PDF מתויג אחד, כדאי לחזור ולתייג את המסמך המשולב. שילוב מסמכי PDF מתויגים ולא מתויגים יוצר מסמך PDF מתויג חלקית, שאינו נגיש לאנשים הסובלים ממוגבלויות. חלק מהמשתמשים, כגון אלו שמשתמשים בקוראי מסך, לא ידעו על קיומם של עמודים שאינם מתויגים. אם ברצונכם להתחיל בשילוב של מסמכי PDF מתויגים ולא מתויגים, תייגו את הקבצים שאינם מתויגים לפני העיבוד. אם כל מסמכי PDF אינם מתויגים, הוסיפו תגים למסמך PDF המשולב לאחר שתסיימו להוסיף, להחליף ולמחוק עמודים.

בשעת הוספה, החלפה או מחיקה של עמודים, Acrobat מקבלת את התגים הקיימים לעץ התגים של מסמך PDF המשולב באופן הבא.

 • כשמוסיפים עמודים למסמך PDF‏, Acrobat מוסיף את התגים (אם קיימים) לעמודים החדשים בסוף עץ התגים. סדר זה חל גם אם מוסיפים את העמודים החדשים בהתחלה או בסוף המסמך.

 • כשמחליפים עמודים במסמך PDF‏, Acrobat מוסיף את התגים (אם קיימים) לעמודים החדשים בסוף עץ התגים. סדר זה חל גם אם מחליפים את העמודים בהתחלה או בסוף המסמך. Acrobat שומר על התגים (אם הם קיימים) של העמודים שהוחלפו.

 • בשעת מחיקת עמודים ממסמך PDF, ‏Acrobat שומרת על התגים (אם הם קיימים) של העמודים שנמחקו.

עמודים שהתגים שלהם אינם מסודרים כראוי בעץ המבנה הלוגי עלולים לגרום לבעיות בשעת שימוש בקוראי מסך. קוראי מסך קוראים תגים ברצף מראש העץ כלפי מטה, ולכן מגיעים לתגים של עמוד שנוסף רק בסוף העץ. כדי לפתור את הבעיה, השתמשו ב- Acrobat Pro  כדי לסדר מחדש את עץ התגים. מקם קבוצות גדולות של תגים באותו סדר קריאה כשל העמודים עצמם. כדי להימנע מצעד זה, תכננו להוסיף עמודים בסוף מסמך PDF, ובנו את המסמך מהתחלה לסוף, לפי הסדר. לדוגמה, אם תצרו מסמך PDF לעמוד כותרת בנפרד מהתוכן, הוסיפו את מסמך PDF של התוכן לעמוד הכותרת, למרות שמסמך התוכן גדול יותר. שיטה זו ממקמת את התגים של התוכן אחרי התגים של עמוד הכותרת. אין צורך לסדר את התגים מחדש ב- Acrobat Pro לאחר מכן.

התגים שנותרו מעמודים שנמחקו או הוחלפו אינם מקושרים לתוכן כלשהו במסמך. למעשה, הם יוצרים מקטעים גדולים ריקים בעץ התגים. תגים עודפים אלה יגדילו את גודל הקובץ של המסמך, יאטו את קוראי המסך ועשויים לגרום לקוראי מסך לספק תוצאות מבלבלות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בצעו את התיוג כצעד האחרון בתהליך ההמרה. השתמש ב-Acrobat Pro למחיקת התגים של העמודים שנמחקו מעץ התגים.

למידע נוסף, ראו יצירת מסמכי PDF ממוזגים.

אודות כלים ליצירת טופסי PDF נגישים

Adobe מציעה כלים אחדים ליצירת טופסי PDF נגישים:

Acrobat Pro‏, Acrobat Standard

השתמש באחד מיישומים אלה כדי לפתוח טופסי PDF מתויגים או לא מתויגים (למעט טופסי PDF שנוצרו מ- Adobe Designer) כדי להוסיף שדות טופס ניתנים למילוי, כגון תיבות מלל, תיבות סימון ולחצנים. לאחר מכן השתמשו ביתר הכלים של היישום כדי להפוך את הטופס לנגיש. הוסף תיאורים לשדות טופס, תייג טפסים לא מתויגים, קבע את סדר הטאבים, שנה תגים ובצע משימות נגישות אחרות ל-PDF.

Authoring applications

רוב יישומי המקור שמאפשרים ליצור טפסים אינם שומרים על שדות טופס ניתנים למילוי בשעת המרתם ל- PDF. השתמשו בכלי הטפסים ב- Acrobat Pro  כדי להוסיף שדות טופס ניתנים למילוי. בנוסף, אם מתייגים טופס במהלך המרה ל- PDF, היישום שבו נוצר הקובץ במקור עלול ליצור תגים שאינם מתאימים לתוויות המלל של שדות הטופס. בטופס מסובך, למשל, תוויות המלל של כל השדות עלולות להופיע בשורה אחת. קוראי מסך אינם יכולים לפענח שדות אלה כתוויות בודדות. בעיות כאלה של סדר קריאה יכולות לדרוש עבודה תובענית מבחינת זמן ב- Acrobat Pro לצורך פיצול התוויות. במקרה כזה, ייתכן שעדיף ליצור מסמך PDF לא מתויג ביישום שבו נוצר הקובץ במקור. לאחר מכן, תוכלו להשתמש בכלי Forms ב- Acrobat Pro כדי להוסיף שדות טופס ניתנים למילוי לפני שתתייגו את המסמך השלם. יש טפסים פשוטים שניתן להפיק מהם מסמך PDF מתויג ביישום המקורי. בצע תיקונים קלים ב-Acrobat Pro לאחר שתוסיף את שדות הטופס הניתנים למילוי.

תהליך עבודה ליצירת טופסי PDF נגישים

בעזרת Acrobat, ניתן לפתוח טופסי PDF מתויגים ולא מתויגים, להוסיף שדות טופס ניתנים למילוי, להוסיף תיאורים ומלל חלופי לשדות, לקבוע את סדר הטאבים ולתייג את הטפסים (אם הם עדיין אינם מתויגים). כמו כן, ניתן לערוך תגים בכל טופס PDF מתויג בעזרת הכלי Reading Order או בעזרת עץ התגים.

עיצוב הטופס לנגישות.

טפסים נוטים לכלול פריסות מורכבות יחסית בהשוואה למסמכים בעלי מבנה פשוט הכולל טור בודד. מידת ההצלחה של יישום בניתוח ובתיוג של טופס תלויה בעיקר בעיצוב ובפריסה של המסמך המקורי, ובסוגי השדות שהוא משתמש בהם.

בשעת עיצוב טופס, כלול בו כותרות, הנחיות ושדות המיועדים להזנת נתונים על-ידי המשתמש. לכל הפחות, צור תווית לכל אחד מהשדות. כמו כן, הוסף הנחיות מיוחדות לשדות הזקוקים לכך. השתמש בכלי גרפיקה כדי לצייר קווים ותיבות. אל תשתמש בתווים, כגון קווים תחתונים ושורות אנכיות, משום שתווים אלה יכולים לבלבל קוראי מסך.

הוספת תיאורים לשדות טופס מאפשרת לקוראי מסך לסייע למשתמשים בזיהוי השדות. משתמשים שומעים את התיאור שמוקרא בקול בשעת הקשת Tab ומעבר לשדה. כתוב תיאורים תמציתיים אך מלאים. לדוגמה, התיאור "שם פרטי" מתאים לשדה שמיועד להזנת שם פרטי. אל תשתמש בהוראות (כגון "הזן שם פרטי") כתיאור.

קביעה ובדיקה של סדר הטאבים בטופס.

סדר הטאבים של שדות הטופס מאפשר לאנשים שסובלים ממוגבלויות להשתמש במקלדת כדי לעבור משדה לשדה בסדר לוגי. בטופסי PDF, יש לקבוע את סדר הטאבים על Use Document Structure. ניתן לבדוק סדר טאבים של טופס באמצעות הפקודות הבאות במקלדת:

 • Tab להעברת המוקד לשדה הבא

 • Shift+Tab להעברת המוקד לשדה הקודם

 • מקש הרווח לבחירת אפשרויות

 • מקשי החצים לבחירת אפשרויות או פריטים ברשימה

תייג טופס PDF ותקנו בעיות תיוג.

אם טופס ה-PDF כבר מתויג, השתמש בכלי Reading Order ב- Acrobat כדי לתייג כל שדה טופס. כלי זה מאפשר גם לתקן בעיות בסדר קריאת תוויות המלל של שדות הטופס. לדוגמה, ייתכן שתרצה לפצל שורות ממוזגות של שדות לשדות נפרדים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון