התאמת הגדלת עמוד

הכלים בסרגל הכלים Select & Zoom נועדו לשינוי ההגדלה של מסמכי PDF. רק חלק מכלים אלה מופיעים כברירת מחדל בתצוגת סרגל הכלים. ניתן להציג את כל הכלים על-ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים ובחירת אחד מהכלים או Show All Select & Zoom Tools. מספר כלים, כגון Zoom In/Out ו- Zoom by value, זמינים גם בסרגל הכלים Page Control.

הכלים של Select and Zoom
הכלים של Select and Zoom

A. ‏Marquee Zoom‏ B. ‏Continuous Zoom או ‏Dynamic Zoom‏ C. ‏Actual Size‏ D. ‏Zoom to Page Level‏ E. ‏Fit Width‏ F. ‏Pan & Zoom‏ G. הזכוכית המגדלת ‏Loupe‏ 
הכלים של Page Control
הכלים של Page Control

A. ‏Selection‏ B. ‏Hand or Pan around‏ C. ‏Zoom Out‏ D. ‏Zoom In‏ E. ‏Zoom Value‏ F. ‏Fit to Window‏ G. ‏Fit Full Page to Window‏ H. ‏View in Read Mode‏ 
 • הכלי Marquee Zoom פועל בכמה דרכים שונות. ניתן להשתמש בו לגרירת מלבן סביב חלק העמוד שמבקשים להגדיל עד שהוא ימלא את כל אזור התצוגה. לחלופין, לחיצה פשוטה על הכלי Marquee Zoom מרחיבה את ההגדלה ברמה אחת קבועה מראש, כאשר המוקד נמצא בנקודה שבה לחצתם. כדי לצמצם את ההגדלה ברמה אחת קבועה מראש, החזיקו את מקש Ctrl לחוץ ולחצו על הכלי Marquee Zoom.
 • הכלי Continuous Zoom או Dynamic Zoom מביא להתקרבות התצוגה כאשר גוררים אותו כלפי מעלה בעמוד ומביא להתרחקות התצוגה כאשר גוררים כלפי מטה. כשמשתמשים בלחצן הגלילה של העכבר, הכלי מבצע התקרבות כשגוללים קדימה והתרחקות כשגוללים אחורה.
 • הלחצנים Zoom In ו- Zoom Out משנים את רמת ההגדלה של המסמך בדרגות קבועות מראש.
 • האפשרות Zoom Value משנה את תצוגת העמוד לפי ערך באחוזים שמוקלד בה או נבחר בתפריט הנפתח.
 • Actual Size מציג את העמוד בהגדלה של 100%.
 • הכלי Fit Width מתאים את רמת ההגדלה, כך שקובץ ה- PDF ממלא את חלון המסמך לרוחב.
 • Zoom To Page Level מכוונן את רמת ההגדלה כך שעמוד אחד ממלא את חלון המסמך לאורך.
 • הכלי Pan & Zoom מכוונן את רמת ההגדלה והמיקום של אזור התצוגה בהתאם לאזור הנמצא בתוך מלבן מתכוונן בתצוגת התמונה הממוזערת של העמוד בחלון Pan & Zoom.
 • הכלי Loupe מציג בהגדלה חלק מקובץ PDF שמתאים לשטח המלבן הניתן להתאמה שבחלון המסמך.

שינוי גודל עמוד לצורך התאמה לחלון

 • כדי לשנות את הגודל של העמוד כך שימלא את כל גודלו של חלון המסמך, בחרו View >‏ Zoom >‏ Zoom To Fit Page.
 • כדי לשנות גודל של עמוד כך שהוא יתאים לרוחב חלון המסמך, בחרו View‏ > Zoom ‏> Fit Width. חלק מהעמוד עלול לחרוג מחוץ לגבולות התצוגה.
 • כדי לשנות גודל של עמוד כך שהוא יתאים לגובה חלון המסמך, בחרו View‏ > Zoom ‏> Fit Height. חלק מהעמוד עלול לחרוג מגבולות התצוגה.
 • כדי לשנות את גודל העמוד כך שהמלל והתמונות שלו ימלאו את רוחב החלון, בחרו View >‏ Zoom >‏ Fit Visible. חלק מהעמוד עלול לחרוג מחוץ לגבולות התצוגה.

הערה:

כדי להציג קיצורי מקשים לשינוי גודל המסמך, פתחו את View >‏ תפריט Zoom.

תצוגת עמוד בגודל ממשי

 1. בחרו View‏ > Zoom ‏> Actual Size.

  הגודל הממשי של עמוד PDF הוא בדרך כלל 100%, אך ייתכן שלמסמך נקבעה רמת הגדלה אחרת כשהוא נוצר.

שימוש בכלי זום לשינוי הגדלה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Zoom In או על הלחצן Zoom Out בסרגל הכלים.

  • הזינו אחוז הגדלה בסרגל הכלים Common Tools, על-ידי הקלדה או בחירה מתוך התפריט הנפתח.

  • גררו את הכלי Marquee Zoom כדי להגדיר את אזור העמוד שברצונכם שימלא את חלון המסמך. (View >‏ Zoom >‏ Marquee Zoom)

  • גררו את הכלי Continuous Zoom (שנקרא גם Dynamic Zoom) ‏ כלפי מעלה כדי להרחיב את ההגדלה וכלפי מטה כדי לצמצם את ההגדלה. (View >‏ Show/Hide >‏ Toolbar Items >‏ Select & Zoom >‏ Dynamic Zoom)

  הערה:

  כאשר הכלי Marquee Zoom נבחר, ניתן לבצע התרחקות על-ידי החזקת מקש Ctrl לחוץ ולאחר מכן לחיצה או גרירה. החזקת מקש Shift לחוץ מאפשרת לעבור מהכלי Marquee Zoom לכלי Dynamic Zoom באופן זמני.

שינוי רמת ההגדלה בעזרת הכלי Pan & Zoom Window

 1. בחר View‏ > Zoom‏ > Pan & Zoom, או לחץ על הכלי Pan & Zoom בסרגל הכלים Select and Zoom.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את נקודות האחיזה של התיבה בחלון Pan & Zoom כדי לשנות את הגדלת המסמך.

  • גררו את מרכז התיבה כדי לזוז בצורת פנורמה באזור שברצונכם לראות.

  • לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לעמוד אחר.

  • הזינו ערך בתיבת המלל zoom, או לחצו על לחצני הפלוס או המינוס כדי להגדיל או להקטין את ההגדלה ברמות מוגדרות מראש.

שימוש בכלי Loupe לשינוי ההגדלה

 1. בחרו View‏ > Zoom‏ > Loupe Tool.
 2. לחצו על האזור במסמך שברצונכם להציג בפירוט. במסמך מופיע מלבן, המתאים לאזור המוצג בחלון Loupe. ניתן לגרור את המלבן או לשנות את גודלו כדי לשנות את התצוגה של הכלי Loupe.
 3. כדי לשנות את ההגדלה בכלי Loupe, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את המחוון.

  • לחצו על הלחצן פלוס (+) או על הלחצן מינוס (-).

  • הזינו ערך לתיבת המלל זום.

  הכלי Loupe להגדלת אזור במסמך
  הכלי Loupe משמש להגדלת אזור מסוים במסמך.

  הערה:

  כדי לשנות את צבע המלבן של הכלי Loupe, לחצו על התפריט הנפתח Line Color בפינה הימנית התחתונה של החלון Loupe Tool ובחרו צבע חדש.

שימוש בתמונה ממוזערת של עמוד לשינוי ההגדלה

 1. לחצו על הלחצן Page Thumbnails בחלון הניווט בצד שמאל של החלון.

 2. אתרו את התמונה הממוזערת של העמוד. לאחר מכן מקמו את המצביע בפינה הימנית התחתונה של תיבת תצוגת העמוד, עד שהמצביע משנה את צורתו לצורת חץ כפול.
 3. גררו את פינת התיבה כדי להקטין או להגדיל את תצוגת העמוד.
 4. בהתאם לצורך, הזיזו את המצביע למסגרת תיבת הזום בתוך התמונה הממוזערת, עד שהוא משנה את צורתו לסמל יד. לאחר מכן גררו את המסגרת כדי לראות אזור אחר בעמוד בחלון המסמך.
  התיבה Page view בתמונה ממוזערת של עמוד
  תיבת תצוגת עמוד בתמונה ממוזערת של עמוד מציינת את האזור בעמוד שמוצג בחלון המסמך.

שינוי ברירת המחדל להגדלה

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences מתחת ל- Categories, בחרו Page Display.
 2. פתחו את התפריט הנפתח Zoom ובחרו רמת הגדלה שתשמש כברירת מחדל.

הצגת שטחים בעמוד מוגדל שאינם נראים על המסך

כשמבצעים התקרבות בדרגה גבוהה, ייתכן שרק חלק מהעמוד יוצג. ניתן להזיז את התצוגה כדי להציג אזורים אחרים בעמוד ללא שינוי רמת ההגדלה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • השתמשו בסרגל הגלילה האנכי כדי לנוע למעלה ולמטה בעמודים או בסרגל הגלילה האופקי כדי לנוע לרוחב העמוד.

  • בחרו את הכלי Hand בסרגל הכלים Common Tools וגררו את כדי להזיז את העמוד, כמו שמזיזים פיסת נייר על שולחן.

קביעת הפריסה והכיוון של עמוד

שינוי פריסת העמוד שימושי במיוחד כשרוצים להתרחק מהתצוגה ולקבל מבט כללי על פריסת המסמך. בחרו View‏ > Page Display ולאחר מכן בחרו מבין פריסות העמודים הבאות:

Single Page View

הצגת עמוד אחד בכל פעם, ללא חלקים גלויים בעמודים אחרים.

Enable Scrolling

הצגת עמודים בטור אנכי רציף ברוחב עמוד אחד.

Two Page View

הצגת כל אחת מהפריסות של שני עמודים, ללא חלקים גלויים בעמודים אחרים.

Two Page Scrolling

הצגת שני עמודים סמוכים זה לצד זה בטור אנכי רציף.

הערה:

אם המסמך מכיל יותר משני עמודים, ניתן להבטיח שהעמוד הראשון יופיע לבדו בצד ימין של חלון המסמך. בחרו Two Page View או Two Page Scrolling. בנוסף, בחרו View >‏ Page Display >‏ Show Cover Page In Two Page View.

תצוגת עמוד לפריסה וכיוון של עמוד
הפריסות Single Page View‏, Enable Scrolling‏, Two Page View‏, Two Page Scrolling

ניתן גם להציג לחצנים עבור כל אחת מהאפשרויות בסרגל הכלים Quick Tools על-ידי בחירת View >‏ Show/Hide >‏ Toolbar Items >‏ Page Display ובחירת האפשרויות בתפריט.

הערה:

בפריסה Single Page View, בחירה באפשרות Edit >‏ Select All בוחרת את כל המלל בעמוד הנוכחי. בפריסות אחרות, האפשרות Select All בוחרת את כל המלל ב- PDF.

סיבוב תצוגת עמוד

ניתן לשנות את התצוגה של עמוד בזוויות של 90 מעלות. הפעולה משנה רק את תצוגת העמוד ולא את הכיוון הממשי שלו.

 • כדי לסובב את תצוגת העמוד באופן זמני, בחרו View >‏ Rotate View >‏ Clockwise או Counterclockwise. לא ניתן לשמור את השינוי.

 • כדי לשמור את הסיבוב עם המסמך, בחרו Tools‏ > Organize Pages > הלחצן Rotate Clockwise‏ או הלחצן Rotate Counterclockwise‏ בסרגל הכלים.

שינוי פריסת העמוד שנקבעה כברירת מחדל (תצוגה ראשונית)

יש לציין את הגדרות ברירת המחדל של התצורה הראשונית בתיבת הדו-שיח Preferences. (ראו קביעת העדפות.)

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences מתחת ל- Categories, בחרו Page Display.
 2. פתחו את תפריט Page Layout ובחרו Automatic‏, Single Page‏, Single Page Continuous‏, Two-Up או Two-Up Continuous.

הערה:

ה- PDF נפתח בפריסת העמוד שצוינה ב- Preferences אלא אם כן מציינים פריסת עמוד אחרת ב- Document Properties ‏(File >‏ Properties >‏ Initial View). הקביעה שצוינה ב- Document Properties דורסת את הקביעה שצוינה ב- Preferences. כאשר משתמשים ב- Document Properties, הקפידו לשמור ולסגור את המסמך כדי שהשינוי ייכנס לתוקף. משתמשי Acrobat יכולים לשנות את התצוגה הראשונית, אלא אם כן צוינו הגדרות אבטחה המונעות שינויים. למשתמשי Reader אין אפשרות לשנות את התצוגה הראשונית.

שימוש בתצוגת חלון מפוצל

ניתן להציג PDF כאשר חלון המסמך מחולק לשני חלונות (הפקודה Split) או לארבעה חלונות (הפקודה Spreadsheet Split).

בחלון הפעיל בתצוגה מפוצלת, ניתן לגלול, לשנות את רמת ההגדלה או לעבור לעמוד אחר מבלי להשפיע על החלון השני.

תצוגת Spreadsheet Split היא אפשרות שימושית כאשר רוצים שכותרות הטורים ותוויות השורות יהיו גלויות בזמן שגוללים בטבלה או בגליון אלקטרוני גדולים במיוחד. במצב זה, שינוי ההגדלה בחלון אחד גורר שינוי הגדלה בכל החלונות. כמו כן, פעולת הגלילה מתואמת בין החלונות. גלילה אופקית בחלון אחד גורמת לפעולה גלילה גם בחלון שמעליו או מתחתיו. גלילה אנכית גורמת לפעולת גלילה גם בחלון שמשמאל או מימין לחלון זה.

 1. יצירת הפיצול הרצוי:
  • כדי לפצל את התצוגה לשתי חלוניות, בחרו Window ‏> Split, או גררו את התיבה האפורה מעל לפס הגלילה האנכי.

  • כדי לפצל את התצוגה לארבעה חלונות באמצעות גלילה מסונכרנת ורמות זום, בחרו Window >‏ Spreadsheet Split.

 2. גררו את פס הפיצול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לשנות את גודל החלוניות, בהתאם לצורך.
 3. התאימו את רמת הזום, בהתאם לצורך.
  • בתצוגה מפוצלת לשתי חלוניות, לחצו על חלונית כדי להפעיל אותה, ושנו את רמת הזום בחלונית זו.

  • בתצוגת Spreadsheet Split, כווננו את רמת הזום כדי לשנות את התצוגות בכל ארבעת החלונות.

 4. גללו, בהתאם לצורך:
  • בתצוגה מפוצלת לשתי חלוניות, לחצו על חלונית כדי להפעילה, וגללו כדי לשנות את התצוגה בחלונית זו בלבד.

  • בתצוגת Spreadsheet Split, לחצו על חלון וגללו בצורה אנכית כדי לשנות את התצוגות בחלון הפעיל ובחלון הסמוך לו. גללו אופקית כדי לשנות את התצוגות בחלונית הפעילה ובזו שמעליה או מתחתיה.

 5. כדי לשחזר תצוגת חלונית בודדת, בחר Window‏ > Remove Split.

הצגת מסמך בחלונות מרובים

הפקודה New Window מאפשרת ליצור מספר חלונות לאותו מסמך. הגודל, ההגדלה והפריסה של חלונות חדשים זהים לאלה של החלון המקורי, והם נפתחים מעל לחלון המקורי באותו עמוד. עם פתיחת חלון חדש, Acrobat מוסיפה סיומת 1 לשם הקובץ המקורי ומקצה את הסיומת 2 לחלון החדש. מספור הסיומת עולה עם כל חלון חדש שפותחים. סגירת חלון גוררת מספור רציף מחדש של החלונות הפתוחים, כלומר, אם מתוך חמישה חלונות פתוחים סוגרים את החלון השלישי, החלונות הנותרים ימוספרו מחדש בסיומות 1 עד 4.

הערה:

תכונה זו אינה זמינה בתצוגת קובצי PDF בדפדפן.

פתיחת חלון חדש

 1. בחר Window‏ > New Window.

סגירת חלון

 1. לחצו על לחצן הסגירה של החלון. המערכת מנחה אתכם לשמור שינויים. סגירת חלון אינה סוגרת את המסמך אם הוא נפתח ביותר מחלון אחד.

סגירת כל החלונות של מסמך

 1. בחר File‏ > Close. המערכת תנחה אתכם לשמור שינויים לפני סגירת כל חלון.