אודות המרת צבעים

לעתים קרובות יש להמיר צבעים, כאשר הם מועברים להצגה לצג או נשלחים למדפסת. ההמרה הכרחית כאשר המודלים של הצבעים אינם תואמים (לדוגמה, כאשר צבעי CMYK מוצגים על גבי צג RGB, או כאשר מסמך שיש בו תמונות במרחב צבע RGB נשלח למדפסת).

תוכנת Acrobat משתמשת במרחבי הצבעים המקוריים של עצמים במסמך PDF כדי לקבוע איזו המרת צבע (אם בכלל) נדרשת, לדוגמה, מ-RGB ל-CMYK. בתמונות ועצמים שכוללים פרופילי צבע מוטמעים, Acrobat משתמשת במידע שקיים בפרופיל כדי לנהל את מראה הצבע. בקבצים שתואמים למשפחת תקני PDF/X, יעד הפלט משמש לניהול הצבעים בקובץ. צבעים בלתי מנוהלים אינם משתמשים בפרופילים, ולכן יש לעשות שימוש זמני בפרופיל לצורך המרה. החלונית Color Management בתיבת הדו-שיח Preferences מספקת פרופילים לצורך המרת צבעים בלתי מנוהלים. אתם יכולים גם לבחור פרופילים ספציפיים המבוססים על תנאי הדפוס שלכם.

סקירה כללית של תיבת הדו-שיח Convert Colors

אם מסמך PDF שיצרתם יישלח להתקן פלט באיכות גבוהה או ישולב בתהליך עבודה של קדם-דפוס, ניתן להמיר עצמי צבע במסמך ל- CMYK או למרחב צבע אחר. שלא כמו תכונות אחרות של Acrobat, שמבצעות המרה זמנית של צבעים במהלך ההדפסה או ההצגה, התכונה Convert Colors משנה את ערכי הצבע במסמך. בתיבת הדו-שיח Convert Colors ניתן להמיר את הצבעים בעמוד יחיד או במסמך שלם.

הערה:

תיבת הדו-שיח Convert Colors ממירה את כל הצבעים במסמך או את כל הצבעים של סוגי העצמים שצוינו למרחב הצבע של היעד. כדי להמיר רק צבעים של עצם נבחר, השתמשו בכלי Edit Object.

תיבת הדו-שיח Convert Colors
תיבת הדו-שיח Convert Colors

A. ‏Conversion Attributes‏ B. ‏Document Colors‏ 

פתחו את תיבת הדו-שיח Convert Colors

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Convert Colors.

המרת צבעים למרחב צבע אחר

בהתאם למרחבי הצבעים שתבחרו, המרת הצבעים תביא לשמירה על, להמרה או למיפוי (החלקה) של ערכי צבעים ממרחב הצבע המקורי למרחב היעד, באופן הבא:

 • עצמים שכוללים נתונים בלתי מתויגים (התקן) מומרים למרחב היעד תוך שימוש בפרופילים של מרחב העבודה כמקור. המרה זו מבוצעת עבור כל המרחבים הבלתי מתויגים, RGB‏, CMYK וגווני אפור, בין אם מדובר במרחב עצמאי או בערך חלופי לצבעי ספוט.

 • עצמים במרחבי צבעים שאינם תלויי-התקנים (CalGray, ‏CalRGB או Lab) ניתנים לשימור או להמרה. אם ממירים אותם, Acrobat משתמשת בפרטי העצמים שאינם תלויי-התקנים.

 • ניתן לשמור על, להמיר או לבצע מיפוי (החלקה) של עצמים המוגדרים בצבעי ספוט לכל קביעה מוגדרת מראש אחרת של צבעי דיו במסמך. העצמים כוללים הפרדות צבע, ומרחבי צבע של DeviceN ו- NChannel. צבעי ספוט ניתנים גם למיפוי לצבע פרוצס של CMYK, אם מודל צבעי הפרוצס של מרחב היעד הוא CMYK. ניתן להציג תצוגה מקדימה של צבעי ספוט שמופו לצבעי דיו אחרים בתיבת הדו-שיח Output Preview.

הערה:

אם ברצונכם להמיר לוחות ספוט מסוימים, השתמשו ב- Ink Manager יחד עם הכלי Convert Colors. להמרה רק של לוחות ספוט מסוימים לפרוצס, מפו אותם לצבעי פרוצס ב- Ink Manager. אחרת, כל צבעי הספוט במסמך יומרו לצבעי פרוצס אם בחרתם באפשרות Spot Color כסוג הצבע.

המרת צבעי המסמך

 1. בחרו פקודת המרה בתיבת הדו-שיח Convert Colors. אם הרשימה אינה כוללת פקודות זמינות, לחצו על Add להוספת פקודת ההמרה של ברירת המחדל.

 2. בחרו בפקודת ההמרה שברצונכם לערוך, ולאחר מכן בחרו אפשרות מרשימת Matching Criteria‏:

  Object Type

  מציין אם ברצונכם להמיר את הצבעים עבור כל העצמים או עבור סוג מסוים של עצמים במסמך.

  Color Type

  מציין את מרחב הצבע של העצמים שמיועדים להמרה.

  Text Size

  מציין את הגודל המינימלי ואת הגודל המרבי של מלל עבור עצמי מלל שמיועדים להמרה.

 3. בחרו אחת מפקודות ההמרה הזמינות:

  Preserve

  שומר עצמים במרחב הצבעים שנבחר בשעת הפקת פלט של המסמך.

  Convert To Profile

  משתמש בפרופיל מרחב היעד כדי להמיר עצמי צבעים לפרופיל ICC משותף להתקן פלט.

  Decalibrate

  מסיר את הפרופילים המוטמעים מהעצמים התואמים.

 4. ציינו את פרופיל ההמרה.
 5. בחרו ביעד הרינדור שישמש להמרה. ברירת המחדל היא Use Document Intent. אם תבחרו באחד משאר היעדים, היעד שנבחר ידרוס את יעד המסמך להמרה.
 6. בחרו Embed להטמעת הפרופיל. הבחירה באפשרות Embed מתייגת את כל העצמים בפרופיל ההמרה שנבחר. לדוגמה, מסמך יכול לכלול חמישה עצמים: אחד בגווני אפור ושניים בכל אחד ממרחבי הצבעים RGB ו- CMYK. במקרה זה, ניתן להטמיע פרופיל צבע נפרד כדי לכייל את הצבע לכל מרחב צבעים למספר כולל של שלושה פרופילים. תהליך זה שימושי אם ה- RIP שלכם מבצע ניהול צבע של קובצי PDF או אם אתם משתפים קובצי PDF עם משתמשים אחרים.

 7. בחרו Convert Colors To Output Intent וציינו את פרופיל יעד הפלט שבו יש להשתמש במקום פרופיל יעד הפלט הקיים של המסמך. יעד פלט מתאר את המאפיינים של הפקת צבע בהתקן פלט אפשרי או את סביבת ההפקה שבה יודפס המסמך. אפשרות זו אינה זמינה אם אין למסמך יעד פלט. (לרוב, בקובצי PDF שאינם תואמים לתקנים כגון PDF/X או PDf/A חסר יעד פלט).
 8. ציינו את העמודים להמרה.
 9. בחרו כל אפשרות המרה נוספת:

  Preserve Black

  משמר כל עצם שחור שצויר ב- CMYK‏, RGB או בגווני אפור במהלך ההמרה. תכונה זו מונעת המרה של טקסט בשחור RGB לשחור עשיר בשעת המרה ל- CMYK.

  Promote Gray To CMYK Black

  ממיר את צבעי האפור של ההתקן ל- CMYK.

  Preserve CMYK Primaries

  בשעת המרת צבעים להכנת מסמכי CMYK לפרופיל הדפסה אחר, שומר על הערכים הראשוניים. לצבעים עם פיגמנט אחד בלבד, Acrobat משתמשת בפיגמנט זה. לצבעים עם יותר מפיגמנט אחד, Acrobat מוצאת את הצבע עם הפרש הצבע הקטן ביותר.

 10. לחצו על Document Colors כדי להציג רשימה של מרחבי צבע וצבעי ספוט במסמך.

 11. לחצו על Ink Manager כדי לציין הגדרות לצבעי דיו וליצור כינוי לצבע. אם מגדירים כינוי ב- Ink Manager, שם הכינוי נמצא לצד הלחצן Ink Manager בתיבת הדו-שיח Convert Colors.
 12. בחרו פקודה מתוך רשימת פקודות ההמרה ולחצו על Move Up או Move Down כדי לשנות את סדר ההמרה.
 13. ליצירת קביעה מוגדרת מראש המבוססת על הקביעות שלכם, לחצו על Save Commands. לאחר מכן ניתן לייבא את הקביעות בלחיצה על Load Commands.

המרת צבעי העצם

אם עצמים מסוימים בקובץ PDF אינם מתאימים למרחב הצבע של המסמך, ניתן להשתמש בכלי Edit  Object כדי לתקן אותם. הכלי Edit Object יכול לשנות את מרחב הצבע של עצמים נבחרים. לדוגמה, אם הוספתם תמונת RGB למסמך CMYK, השתמשו בכלי זה כדי לשנות רק את תמונת RGB, בלי להשפיע על הצבעים בשאר המסמך. ניתן להטמיע את הפרופיל עם העצם.

הערה:

הכלי Edit Object אינו מאפשר שינוי של יעד הפלט, כיוון ששינוי כזה משפיע על המסמך כולו.

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Edit Object.

 2. בחרו את העצמים שברצונכם להמיר.

  הערה:

  אם אתם מתקשים לבחור עצם, נסו להשתמש בכרטיסייה Content‏ (View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panes‏ > Content). בכרטיסייה Content מפורטים כל הרכיבים של קובץ ה- PDF בסדר שבו הם מוצגים בעמוד.  

 3. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Properties.

 4. לחצו על הכרטיסייה Color.

 5. בחרו את הפרופיל שישמש כמרחב הצבע החדש של העצם מתוך התפריט Convert To. מרחב הצבע הנוכחי של עצם יחיד (או מרחבי צבע זהים של מספר עצמים) יופיעו בקצה העליון של כרטיסיית Color לצורך ייחוס. לא יוצגו מרחבי צבע שונים של מספר עצמים.
 6. מתפריט Rendering Intent, בחרו בשיטת התרגום המתאימה לעצם.
 7. (אופציונלי) בחרו כל אפשרות מבין אפשרויות ההמרה הבאות:

  Embed Profile

  מטמיע את פרופיל הצבע עם העצם.

  Preserve Black

  משמר כל עצם שחור שצויר ב- CMYK‏, RGB או בגווני אפור במהלך ההמרה. תכונה זו מונעת המרה של טקסט בשחור RGB לשחור עשיר בשעת המרה ל- CMYK.

  Promote Gray To CMYK Black

  ממיר את צבעי האפור של ההתקן ל- CMYK.

  Preserve CMYK Primaries

  בשעת המרת צבעים להכנת מסמכי CMYK לפרופיל הדפסה אחר, שומר על הערכים הראשוניים. לצבעים עם פיגמנט אחד בלבד, Acrobat משתמשת בפיגמנט זה. לצבעים עם יותר מפיגמנט אחד, Acrobat מוצאת את הצבע עם הפרש הצבע הקטן ביותר.

 8. לחצו על Convert Colors.

הסרת פרופילים מוטמעים מאובייקטים יחידים

ניתן להסיר את פרופילי הצבע המוטמעים מתמונות ומעצמים אחרים בקובץ ה- PDF. כאשר לא קיים פרופיל מוטמע, Acrobat משתמשת בפרופיל מרחב העבודה של העצם כדי לקבוע כיצד לטפל במראה הצבע.

 1. בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Edit Object, ולאחר מכן בחרו את העצמים שברצונכם להמיר.

 2. לחצו לחיצה ימנית על הבחירה ובחרו Properties.

 3. לחצו על הכרטיסייה Color.

 4. לחצו על Decalibrate Colors.

סקירה אודות Ink Manager

Ink Manager מספק שליטה בצבעי הדיו בעת יצירת הפלט. שינויים שאתה מבצע באמצעות Ink Manager ישפיעו רק על הפלט, ולא על אופן הגדרת הצבעים במסמך.

אפשרויות Ink Manager הן שימושיות במיוחד לספקי שירותי דפוס. לדוגמה, אם הדפסת פרוצס כוללת צבע ספוט, ספק שירותי הדפוס יכול לפתוח את המסמך ולשנות את צבע הספוט לצבע הפרוצס של CMYK המקביל. אם מסמך כולל שני צבעי ספוט דומים כשרק אחד מהם דרוש, או אם לאותו צבע ספוט יש שני שמות שונים, ספק שירות יכול למפות את שני הצבעים לכינוי אחד.

Ink Manager מאפשר קביעה של צפיפות צבעי הדיו במסגרת תהליך עבודה של השמנה, לצורך שליטה בזמן שבו תתבצע ההשמנה, וכן מאפשר קביעה של מספר צבעי הדיו המתאימים והרצף המתאים להם.

הערה:

טכנולוגיית Ink Manager משותפת ל- InDesign ו- Acrobat. עם זאת, רק ב- InDesign קיימת האפשרות Use Standard Lab Values For Spots.

Ink Manager ב- Acrobat
Ink Manager

A. צבע פרוצס B. צבע ספוט עם כינוי C. צבע ספוט 

פתיחת Ink Manager ב- Acrobat

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Ink Manager.
 • בחרו File ‏> Print ולחצו על Advanced. בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup, לחצו על Ink Manager.
 • בחר File‏ > Save‏ As Other‏ > More Options‏ > Encapsulated PostScript או PostScript. לחצו על Settings ולאחר מכן על Ink Manager.

הפרדת צבעי ספוט כצבעי פרוצס

ניתן להמיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס בעזרת Ink Manager. כשצבעי ספוט מומרים לצבעי פרוצס המקבילים, הם מודפסים כהפרדות צבע ולא על לוח יחיד. המרת צבע ספוט היא שימושית אם הוספת בטעות צבע ספוט למסמך הכולל צבעי פרוצס, או אם המסמך כולל צבעי ספוט רבים מדי, שקשה להדפיסם.

 1. ב- Ink Manager, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להפריד צבעי ספוט יחידים, לחצו על הסמל של סוג צבע הדיו שנמצא משמאל לצבע הספוט או לצבע הספוט עם הכינוי. מופיע סמל של צבע פרוצס. לשינוי הצבע בחזרה לצבע ספוט, לחץ שוב על הסמל.

  • כדי להפריד את כל צבעי הספוט, בחרו באפשרות Convert All Spots To Process. הסמלים משמאל לצבעי הספוט משתנים לסמלים של צבעי פרוצס. כדי לשחזר את צבעי הספוט, בטלו את הבחירה באפשרות Convert All Spots To Process.

  הערה:

  בחירה באפשרות Convert All Spots To Process מוחקת את כל כינויי הצבע שהגדרתם ב- Ink Manager ועשויה גם להשפיע על קביעות הדפסת רכב והשמנה במסמך.

 2. (InDesign בלבד) לשימוש בערכי Lab של צבע ספוט במקום בהגדרות CMYK, בחרו Use Standard Lab Values For Spots.

יצירת כינוי לצבע ספוט

ניתן למפות צבע ספוט לצבע ספוט או לצבע פרוצס אחר על-ידי יצירת כינוי. כינוי הוא שימושי אם מסמך כולל שני צבעי ספוט דומים בזמן שרק צבע אחד נדרש, או כשהמסמך כולל מספר רב מדי של צבעי ספוט. ניתן לראות את ההשפעה של מתן כינויים לצבע בפלט המודפס, ואם מצב Overprint Preview מופעל, ניתן לראות אותה גם על המסך.

 1. ב- Ink Manager, בחרו את צבע הספוט שברצונכם ליצור לו כינוי.
 2. בחר אפשרות בתפריט Ink Alias. הסמל של סוג צבע הדפוס ותיאור הצבע משתנים בהתאם.