השימוש ב- PDFMaker מתוך יישום לעריכת תוכן הוא פשוט ומתבצע בלחיצה אחת. הוא כרוך בלחיצה על לחצן בסרגל הכלים של Acrobat PDFMaker או בבחירת פקודה מתוך התפריט Adobe PDF.

Compress PDF files online for free

המר במהירות Word ל-PDF באופן מקוון.

               נסה כעת בחינם


אודות Acrobat PDFMaker

PDFMaker הוא תכונה של Acrobat שפועלת ביישומים עסקיים רבים, כגון יישומים של Microsoft Office‏, AutoCAD ו- Lotus Notes. כשמתקינים את Acrobat, לחצנים של PDFMaker מוצגים במרחב העבודה של היישום ליצירת תוכן.

הערה:

חלק מהתכונות של PDFMaker אינן זמינות בגרסאות מסויימות של היישומים ליצירת תוכן. עבור תרשים השוואה, ראה דפדפני אינטרנט ויישומי PDFMaker תואמים | Acrobat‏, Reader‏.

המרת קובץ ל- PDF בעזרת PDFMaker

ברבים מיישומי יצירת התוכן הפופולריים של Windows‏, Acrobat מתקין גם סרגל כלים של Acrobat PDFMaker וגם תפריט Adobe PDF. ניתן להשתמש בלחצני סרגל הכלים או בתפריט Adobe PDF (התפריט Action ב- Lotus Notes) כדי ליצור מסמכי PDF, אך התפריט מספק גם גישה להגדרות המרה. על אף שאפשרויות המרה רבות הן משותפות לכל היישומים ליצירת תוכן, ישנן מספר אפשרויות ייחודיות ליישומים.

עבור יישומים של Microsoft Office, כגון Word‏, Excel‏ ו-PowerPoint, האפשרויות ליצירת מסמכי PDF זמינות מתוך סרגל הכלים של Acrobat.

הערה:

אם אינכם רואים את לחצני סרגל הכלים PDF ביישום, ניתן להציג או להפעיל אותו. עבור פתרון בעיות של בעיות אחרות, ראה פתרון בעיות של Acrobat PDFMaker.

הצגה או הפעלה של PDFMaker ב- Microsoft Office ו- Lotus Notes

אם לחצני סרגל הכלים PDF אינם מופיעים ביישום של Microsoft Office או Lotus Notes השתמשו באחת השיטות הבאות כדי להציג או להפעיל את PDFMaker.

ב- Lotus Notes 8 ואילך, בחרו File‏ > Preferences. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחרו Toolbar ‏> Toolbars ובחרו באפשרות Visible עבור Acrobat PDFMaker.

עבור Microsoft Office, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן על אפשרויות.
 2. לחצו על 'תוספות' בצד ימין של תיבת הדו-שיח.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם התוספות PDFMOutlook או Acrobat PDFMaker Office COM אינן מופיעות, בחרו באפשרות תוספות COM מתוך התפריט הנפתח 'נהל' ולחצו על 'ביצוע'.
  • אם התוספות PDFMOutlook או Acrobat PDFMaker Office COM אינן רשומות תחת תוספות יישומים לא זמינות, בחרו באפשרות פריטים שאינם זמינים מתוך התפריט הנפתח 'נהל' ולחצו על 'ביצוע'.
 4. בחרו בתוספת PDFMOutlook או Acrobat PDFMaker Office COM ולחצו על 'אישור'.

 5. הפעילו מחדש את יישום Office.

המרת קובץ ל- PDF

 1. פתחו את הקובץ ביישום בו הוא נוצר.
 2. לחצו על הלחצן Convert To Adobe PDF  בסרגל הכלים של PDFMaker.

  ביישומים של Microsoft Office, כגון Word‏, Excel ו- PowerPoint, לחצו על הלחצן Create PDF בסרגל הכלים של Acrobat.

 3. הזינו שם קובץ ומיקום עבור ה- PDF ולחצו על Save.

 4. (אופציונלי) סמנו את האפשרות View Result כדי לפתוח את ה- PDF או לאפשר לתכונה Protect PDF לציין את קביעות האבטחה עבור ה- PDF.

יצירת PDF כקובץ מצורף להודעת דוא"ל

 1. פתחו את הקובץ ביישום בו הוא נוצר.
 2. בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDF And Email.

  ביישומים של Microsoft Office, כגון Word‏, Excel ו-PowerPoint, לחץ על הלחצן Create And Share בסרגל הכלים שלAcrobat.

  לאחר שההמרה הסתיימה, ה-PDF נפתח ב-Adobe Acrobat. לחץ על הסמל Send File By Email () ב-Acrobat. לקבלת מידע נוסף, ראה שיתוף PDF כקובת מצורף לדואר אלקטרוני.

צירוף קובץ כ- PDF ‏(Outlook)

 1. בחלון הודעת הדוא"ל של Outlook, לחץ על הלחצן Acrobat‏ > Attach as Adobe PDF.

 2. בחרו קובץ לצירוף ולחצו על פתח.

המרת קבצים ל- PDF מאובטח וצירופם להודעת דוא"ל (Outlook)

 1. בחלון הודעת הדוא"ל של Outlook, לחצו על הלחצן Attach As Secured Adobe PDF.

  הערה:

  הלחצן Attach As Secured Adobe PDF יוצג רק לאחר שתגדירו שרת ניהול זכויות של Adobe LiveCycle®‎ על-ידי בחירה באפשרויות Tools‏ > Protection‏ > More Protection‏ > תיבת הדו-שיח Security Settings.

 2. לחצו על Browse, בחרו קובץ להמרה ולחצו על Open.

 3. ציינו מי המשתמשים שיוכלו לפתוח את קובץ ה- PDF ולחצו על OK:

  • כדי לציין רק משתמשים שיקבלו את קובץ ה- PDF, בחרו באפשרות Restrict Access Only To People In This Message’s To:, Cc:, And Bcc: List. במקרה זה, מסמך PDF אינו מאובטח עד לשליחת הודעת הדוא"ל.
  • כדי לציין רק משתמשים שצויינו במדיניות אבטחה, בחרו באפשרות Restrict Access By Applying The Following Security Policy ולאחר מכן בחרו מדיניות אבטחה מתוך הרשימה. במקרה כזה, מסמך PDF מאובטח לפני צירופו להודעת הדוא"ל.
 4. אם תתבקשו, הזינו שם וסיסמה לצורך כניסה לשרת ניהול הזכויות של Adobe LiveCycle.

יצירת PDF ושליחתו לסקירה

 1. פתחו את הקובץ ביישום בו הוא נוצר.
 2. לחצו על הלחצן Convert To Adobe PDF And Send For Review בסרגל הכלים של Acrobat PDFMaker, או (אם האפשרות זמינה) בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDF And Send For Review.

  ביישומים של Microsoft Office 2010, כגון Word‏, Excel ו- PowerPoint, לחצו על הלחצן Create And Send For Review בסרגל הכלים של Acrobat.

 3. כאשר תוצג תיבת הדו-שיח Identity Setup, הזינו את הפרטים האישיים המתאימים ולחצו על Complete.

 4. עקבו אחר ההנחיות באשף המוצג, כמתואר בסעיף התחל סקירה מבוססת דוא"ל.

יצירת PDF והפעלת פעולה

 1. פתחו את הקובץ ביישום בו הוא נוצר.
 2. לחצו על הלחצן Convert To Adobe PDF And Run Action בסרגל הכלים של Acrobat PDFMaker, או (אם האפשרות זמינה), בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDF And Run Action.

  ביישומים של Microsoft Office 2010, כגון Word‏, Excel‏ ו- PowerPoint, לחצו על הלחצן Create PDF And Run Action בסרגל הכלים של Acrobat.

 3. לחצו על פעולה לביצוע מתפריט הלחצנים ופעלו על-פי ההנחיות ההמוצגות על המסך לשמירת הקבצים.

 4. ה- PDF ייפתח ב- Acrobat. לחצו על Start בחלון הימני כדי לבצע עיבוד של הקובץ.

הצגת הגדרות המרה של PDFMaker

הגדרות ההמרה של PDFMaker משתנות בהתאם לסוגי הקבצים. לדוגמה, האפשרויות הזמינות לקובצי PowerPoint שונות מהאפשרויות הזמינות לקובצי Outlook. לאחר בחירת הגדרות המרה, הן יחולו על קובצי PDF עתידיים שתצרו בהמרה של קבצים מאותו הסוג. מומלץ לעיין בקביעות מעת לעת.

 1. פתחו יישום שתומך ב- PDFMaker (למשל, Word או Excel).
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Lotus Notes) בחרו Actions‏ > Change Adobe PDF Conversion Settings.
  • (יישומים של Office 2010) בסרגל הכלים של Acrobat או של Adobe PDF, לחצו על Preferences.
  • (כל היישומים האחרים) בחרו Adobe PDF‏ > Change Conversion Settings.
 3. (אופציונלי) כדי לחזור לקביעות ברירת המחדל המקוריות, לחצו על Restore Defaults בכרטיסייה Settings.

הכרטיסייה Settings בהעדפות של Adobe PDFMaker

הקביעות הזמינות של PDFMaker תלויות ביישום שבו משתמשים ב- PDFMaker.

Conversion Settings

מציין תקן למיטוב מסמך PDF. כשבוחרים פריט מהתפריט, מיד מוצג תחתיו תיאור של אותה קביעה מוגדרת מראש.

View Adobe PDF Result

פותח את המסמך שהומר ישירות ב- Acrobat (יוצא מהכלל: כאשר בוחרים באפשרות Convert To Adobe PDF And Email.)

Prompt For Adobe PDF File Name

מאפשר להזין שם קובץ מותאם אישית ל- PDF שנוצר. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי לשמור את הקובץ בתיקייה שבה נמצא קובץ המקור, באותו שם קובץ אך עם סיומת pdf.

Convert Document Information

מוסיף נתוני מסמך מתיבת הדו-שיח Properties של קובץ המקור. קביעה זו מבטלת את ההעדפות וההגדרות שהוגדרו למדפסת בחלונית Advanced בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings.

הערה:

הלחצן Advanced Settings פותח את תיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings שכוללת אפשרויות המרה רבות נוספות. הגדרות המרה אלה חלות על כל תכונות Acrobat ליצירת קובצי PDF, כגון Acrobat Distiller, ‏PDFMaker והיישום Acrobat עצמו.

PDF/A Compliance

יוצר קובץ PDF תואם לתקן ISO שנבחר, לשמירה לטווח ארוך של מסמכים אלקטרוניים

הכרטיסייה Security בהעדפות Adobe PDFMaker

הקביעות הזמינות של PDFMaker תלויות ביישום שבו משתמשים ב- PDFMaker.

Require A Password To Open The Document

כאשר בוחרים באפשרות זו, האפשרות Document Open Password, שבה מזינים סיסמה שעל המשתמשים להזין כדי לפתוח את המסמך, הופכת לזמינה.

Restrict Editing And Printing Of The Document

כאשר בוחרים באפשרות זו, אפשרויות Permissions האחרות זמינות.

Change Permissions Password

מציין סיסמה שאתם קובעים ושמשתמשים אחרים חייבים להזין כדי שיוכלו להדפיס או לערוך את הקובץ.

Printing Allowed

מציין אם משתמשים שיזינו סיסמת הרשאה יוכלו להדפיס את המסמך ובאיזו רזולוציה.

Changes Allowed

מציין אילו שינויים יוכלו לערוך משתמשים שמזינים סיסמת הרשאה.

Enable Copying Of Text, Images, And Other Contents

מונע ממשתמשים או מאפשר להם להעתיק מתוך מסמך PDF.

Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired

מונע מקוראי מסך או מאפשר להם לקרוא מלל ‏(זוהי אפשרות ברירת המחדל.)

Enable Plaintext Metadata

מציין אם מנגנון החיפוש יכול לקרוא מטא-נתונים של המסמך. זמין רק כשנקבעה תאימות PDF על Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5) ומעלה.

המרת קובצי Microsoft Word‏, PowerPoint ו- Excel ל- PDF

בשעת יצירת מסמך PDF מ- Microsoft Word‏, PowerPoint או Excel, ניתן לקבוע אפשרויות המרה לקובץ הנוכחי. ניתן גם לבחור טווח תוכן בקובץ להמרה. אפשרויות ההמרה שניתן להגדיר על-ידי ביצוע השלבים הבאים הן כמה מההגדרות הנפוצות ביותר בתיבת הדו-שיח של Acrobat PDFMaker. שינויים שתכניסו באפשרויות ההמרה יחולו על ההמרה הנוכחית בלבד.

המרת קובצי Excel ל- PDF

 1. פתחו קובץ ב- Excel.
 2. לחלופין, בחרו בתאים להמרה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Office 2010) מתוך סרגל הכלים של Acrobat, בחרו אחת מאפשרויות Create.
 4. בתיבת הדו-שיח שח Acrobat PDFMaker, בחרו טווח המרה ולחצו על Convert To PDF.

 5. בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF File As, ציינו שם ומיקום לקובץ ה- PDF.

 6. לחילופין, לחצו על הלחצן Options כדי לשנות את קביעות ההמרה

 7. לחצו על Save כדי ליצור את ה- PDF.

המרת קובצי Word ו- PowerPoint ל- PDF

 1. פתחו קובץ ב- Word או ב- PowerPoint.
 2. לחלופין, בחרו עצמים ומלל (Word) או שקופיות (PowerPoint), בהתאם לצורך.
 3. (Office 2010) מתוך סרגל הכלים של Acrobat, בחרו באחת מהאפשרויות Create PDF‏, Create And Attach to Email או Create And Send For Review.

 4. בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF File As, ציינו שם ומיקום לקובץ ה- PDF.

 5. לחילופין, לחצו על הלחצן Options כדי לשנות את קביעות ההמרה

 6. בחרו טווח עמודים (Word) אוטווח שקופיות (PowerPoint). אפשרות הבחירה זמינה רק אם בחרתם תוכן בקובץ.

 7. לחצו עלOK ולאחר מכן על Save כדי ליצור את ה- PDF.

המרת הודעות דוא"ל למסמכי PDF

ניתן להשתמש ב- PDFMaker כדי להמיר הודעת דוא"ל אחת או יותר או תיקיות שלמות ב- Microsoft Outlook או Lotus Notes למסמך PDF ממוזג או לתיק PDF. בתוך תיק PDF כל הודעת דוא"ל מוצגת כקובץ PDF נפרד.

תיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker Conversion Settings מכילה את האפשרויות שבעזרתן ניתן לקבוע אם הודעות דוא"ל ימוזגו לקובץ PDF רציף או ייאספו לתיק PDF.

הלחצנים שמפעילים המרת דוא"ל ל- PDF מופיעים בשני מקומות ביישום הדוא"ל: בסרגל הכלים שלAcrobat PDFMaker ובתפריט. ב- Outlook התפריט נקרא Adobe PDF ומוצג מימין לתפריט עזרה של Outlook. ב- Lotus Notes, פקודות PDF מוצגות בתפריט 'פעולות'.

הערה:

ניתן להמיר הודעת דוא"ל פתוחה ל- PDF (לא לתיק PDF) ע-ידי בחירה ב- 'קובץ' > 'הדפסה' ובתוך תיבת הדו-שיח 'הדפסה', בחירה במדפסת Adobe PDF. קביעות ההמרה של PDFMaker לא משפיעות על תהליך זה.

קביעה אם הודעות דוא"ל ימוזגו לקובצי PDF או לתיקי PDF

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Outlook) בחר ‏Acrobat ‏> Change Conversion Settings.
  • (Lotus Notes) בחר Actions‏ > Change Adobe PDF Conversion Settings.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להמיר הודעות דוא"ל ולמזג אותן לעמודים עוקבים במסמך אחד, בטלו את הבחירה באפשרות Output Adobe PDF Portfolio When Creating A New PDF File.
  • כדי לאסוף הודעות דוא"ל שהומרו כרכיבים בתיק PDF, בחרו באפשרות Output Adobe PDF Portfolio When Creating A New PDF File.

המרת הודעת דוא"ל פתוחה ל- PDF ‏(Outlook)

 1. בחר Acrobat‏ > Convert To Adobe PDF.

הערה:

ניתן גם להמיר קובץ אחר שמצורף להודעת דוא"ל של Outlook ל- PDF, אם סרגל הכלים Attach As Adobe PDF מוצג. לחיצה על לחצן זה פותחת סדרת תיבות דו-שיח לבחירה ולשמירה של מסמך PDF חדש, וכן מפעילה את Acrobat, אם היא אינה פועלת כרגע. קובץ PDF שנוצר יצורף להודעת דוא"ל פתוחה.

המרת הודעות דוא"ל ל- PDF חדש

 1. ב- Outlook או ב- Lotus Notes, בחרו הודעות דוא"ל רצויות.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Outlook) בחר Acrobat‎‏ >  Selected Messages‎‏ > Create New PDF.
  • (Lotus Notes) בחרו Actions‏ > Convert Selected Messages To Adobe PDF.
 3. בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF As, בחרו מיקום, הזינו שם קובץ ולחצו על Save.

הוספת הודעות או תיקיות דוא"ל ל- PDF קיים

 1. ב- Outlook או ב- Lotus Notes, בחרו הודעות או תיקיות דוא"ל רצויות.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Outlook) בחר Acrobat‎‏ > Selected Messages‎‏ > Append To Existing PDF‎‏, או Acrobat‎‏ > Selected Folders‎‏ > Append To Existing PDF.

  הערה:

  אם כבר יצרתם תיק PDF אחד או יותר, תוכלו לבחור מבין תיקי PDF שנוצרו לאחרונה נוסף לאפשרות הבחירה Append To Existing PDF.

  • (Lotus Notes) בחרו Actions‏ > Append Selected Message(s) To Existing Adobe PDF או Actions‏ > Append Selected Folder(s) To Existing Adobe PDF.
 3. אתרו ובחרו את קובצי ה- PDF או תיקי ה- PDF שאליהם ברצונכם להוסיף את הודעות הדוא"ל שהומרו ולחצו על Open.

  הערה:

  אל תקלידו שם חדש ל- PDF. אם תעשו כן, תוצג הודעת אזהרה על כך שמסמך PDF לא נמצא. לחצו על OK ובחרו PDF בלי לשנות את שמו.

 4. ‏(Outlook בלבד) אם מופיעה הודעה המזהירה ש- PDF קיים נוצר בגרסה קודמת של PDFMaker, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור תיק PDF מארכיון ה- PDF המקורי, לחצו על Yes ובחרו שם ומיקום לארכיון. ‏(שם ברירת המחדל מוסיף ‎_Portfolio לשם קובץ PDF המקורי). לאחר שההמרה תושלם ותיבת הדו-שיח Creating Adobe PDF תיסגר, הארכיון החדש יפתח ב- Acrobat.
  • לחצו על No כדי לבטל את התהליך.

הערה:

לתיקי PDF של הודעות דוא"ל שהומרו או הועברו ב- Acrobat 8 ואילך, מצורפות רק הודעות חדשות—כלומר, הודעות שאינן קיימות כבר בתיק ה- PDF.

המרת תיקיות דוא"ל ל- PDF חדש

‏PDFMaker יכולה להמיר תיקיות מרובות ל- PDF בהליך אחד. אין צורך לבחור תיקיות אלה בתחילת התהליך, משום שניתן לבחור בהן בתיבת דו-שיח שמוצגת אוטומטית.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Outlook) בחר Acrobat‎‏ > Selected Folders‎‏ > Create New PDF.
  • (Lotus Notes) בחרו Actions‏ > Convert Selected Folder(s) To Adobe PDF.
 2. בחרו בתיקיות בתיבת הדו-שיח Convert Folder(s) To PDF. לאחר מכן סמנו או בטלו את הבחירה באפשרות Convert This Folder And All Sub Folders.

 3. בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF File As, בחרו מיקום ושם עבור תיק ה-PDF.

בסיום ההמרה, מסמך PDF החדש נפתח ב- Acrobat.

הגדרת שמירה אוטומטית של הודעות דוא"ל בארכיון

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Outlook) בחר Acrobat‎‏ > Setup Automatic Archival.
  • (Lotus Notes) בחרו Actions‏ > Setup Automatic Archival.
 2. תחת הכרטיסייה Automatic Archival בתיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker, בחרו באפשרות Enable Automatic Archival. לאחר מכן, בחרו אפשרויות עבור תדירות ואת השעה ביום שבה תתבצע השמירה האוטומטית בארכיון.

 3. בחרו אפשרויות אחרות לפי הצורך:

  Maintain Log Of Archival

  יוצר רישום של כל שמירה בארכיון.

  Choose File

  מציין את השם והמיקום של יומן הרישום.

  Embed Index For Faster Search

  יוצר אינדקס שבו ניתן לחפש מילים מסוימות או תווים מסוימים, במקום לחפש בכל מסמך בנפרד.

 4. לחצו על Add ובחרו את התיקיות ותיקיות המשנה בתיבת הדוא"ל. לאחר מכן, בחרו או בטלו את הבחירה באפשרות Convert This Folder And All Sub Folders לפי העדפתכם ולחצו על OK.

 5. בתיבת הדו-שיח Save PDF Archive File As, בחרו שם ומיקום ל- PDF של ארכיון הדוא"ל. לאחר מכן לחצו על Open.

 6. סקרו את הקביעות ואת שמות תיקיות הארכיון שרשומים בתיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker ובצעו כל אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להוסיף תיקיות דוא"ל נוספות לרשימה, לחצו על Add ובחרו את התיקייה.
  • כדי להסיר תיקיות מהרשימה, בחרו את התיקיות ולחצו על Delete.
  • כדי לשנות קובץ ארכיון, בחרו בשם תיקייה כלשהו מתוך הרשימה, לחצו על Change Archive File וציינו את השם ואת המיקום.
  • כדי להתחיל מיד בשמירת הודעות דוא"ל בארכיון, לחצו על Run Archival Now.

יצירת קובצי PDF ממיזוגי דואר של Word

מיזוגי דוא"ל מ- Word יוצרים מסמכים שדומים—אם להשתמש בדוגמה נפוצה—למכתבים אחידים מותאמים אישית שכוללים פרטים כגון שמות הנמענים וכתובותיהם. ב- Acrobat PDFMaker ניתן לחסוך שלבים, כאשר משתמשים במסמך מיזוג דואר של Word ובקובץ נתונים מתאים כדי ליצור מיזוגי דואר ישירות ב- PDF. ניתן אף להגדיר את PDFMaker לצירוף קובצי PDF אלה להודעות דוא"ל שיווצרו בשעת תהליך היצירה של PDF.

הערה:

למידע נוסף על הגדרת קבצים לתכונת מיזוג הדואר של Word, עיינו בעזרה של Microsoft Office Word.

 1. ב- Microsoft Word, פתחו את התבנית שיצרתם כבסיס למיזוג הדואר שלכם, או צרו את הקובץ בסרגל הכלים 'מיזוג דואר' ואשף מיזוג הדואר של Word, לפי הצורך.

  הערה:

  אל תשלימו את מיזוג הדואר ב- Word. במקום זאת, הגדירו והציגו תצוגה מקדימה של מיזוג הדואר כרגיל, כדי שתוכלו לוודא שמיזוג הדואר פועל כראוי.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Acrobat‎‏ > Mail Merge.
  • לחץ על הלחצן Mail Merge To Adobe PDF בסרגל הכלים של מיזוג דואר ('תצוגה' > 'סרגלי כלים' > מיזוג דואר).
 3. בחרו באפשרויות הרצויות בתיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker‏ - מיזוג דואר:

  • כדי לציין אילו רשומות יש לייבא מקובץ הנתונים לקובצי מיזוג הדואר, בחרו All או Current או הזינו טווח עמודים בהקלדה בתיבות From ו- To.
  • כדי לתת שם למסמך ה- PDF שיווצר, הקלידו את השם בתיבה Specify PDF File Name.

  הערה:

  מסמך PDF יקבל שם הכולל מלל זה וסדרה של מספרים. לדוגמה, אם תקלידו את השם JulyLetter בתיבה Specify PDF File Name, שמות קובצי ה- PDF של הדוא"ל הממוזג עשויים להיות JulyLetter_0000123‏, JulyLetter_0000124‏, JulyLetter_0000125 וכולי.

 4. באשר לבחירה באפשרות Automatically Send Adobe PDF Files By Email, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור ולשמור מסמכי PDF ממוזגים לצורך הדפסה או שליחה בדוא"ל בשלב מאוחר יותר, אל תסמנו את האפשרות ולחצו על OK.
  • כדי ליצור קובצי PDF ממוזגים ולצרף כל אחד מהם להודעת דוא"ל לנמען המתאים, בחרו אפשרות זו ומלאו את שאר האפשרויות.
 5. כאשר תוצג תיבת הדו-שיח Browse For Folder, נווטו אל המיקום שבו ברצונכם להשתמש ולחצו על OK.

  בזמן ש- PDFMaker ייצור את קובצי ה- PDF הנפרדים, יוצגו מחווני מצב.

 6. אם בחרתם באפשרות Automatically Send Adobe PDF Files By Email, תוצג תיבת דו-שיח שבה תתבקשו להזין את פרופיל הדוא"ל שלכם. הזינו את הנתונים המתאימים ולחצו על OK.

לאחר שהעבודה תסתיים, תוצג הודעה שתיידע אתכם שהתהליך הושלם בהצלחה.

אפשרויות דוא"ל למיזוגי דוא"ל של PDF

כדי 

השתמשו בתפריט הנפתח כדי לבחור מקובץ הנתונים המשויך את השדה או העמודה המכילים את כתובות הדוא"ל ברשומה של כל נמען.

Subject Line

הקלידו את המלל שברצונכם להציג בשורת הנושא של כל הודעה.

Message

הקלידו כדי להוסיף או לערוך מלל שברצונכם להציג בגוף הודעות הדוא"ל.

יצירת קובצי PDF מ- Microsoft Project‏ (Acrobat Pro)

קיימים הבדלים מסוימים שיש לשים אליהם לב ביצירת קובצי PDF מקבצים שנוצרו ב- Microsoft Project.

ניתן ליצור קובצי PDF רק מהתצוגה שנבחרה כרגע. לא ניתן להמיר ל- PDF תצוגות שנקבעו ב- Project כתצוגות שאינן מיועדות להדפסה.

המרת קובצי Visio ל- PDF‏ (Acrobat Pro)

קובצי PDF שנוצרו מקובצי Visio שומרים על גודלי עמודים ותומכים בשכבות, במלל ניתן לחיפוש, במאפיינים מותאמים אישית, בקישורים, בסימניות ובהערות, בהתאם להגדרות ההמרה. כדי לציין מאפיינים

 • (Visio 2010) בסרגל הכלים בחרו Acrobat‏ > Preferences

כשממירים קובץ של Visio, יומרו ויופיעו ב- PDF רק צורות וקווי עזר הניתנים להדפסה ומוצגים בשרטוט של Visio. צורות מומרות ללא קשר להגנה או להתנהגות שלהן. מאפיינים מותאמים אישית של צורות ניתן להמיר לנתוני עצם PDF.

כשממירים קובץ Visio ל- PDF, ניתן לשמור על כל השכבות או על חלק מהן, או לשטח את כל השכבות. אם תשטחו שכבות, מסמך PDF ייראה כמו השרטוט המקורי, אך לא יכלול נתוני שכבות. לאחר השיטוח, תוכן השכבות הגלויות והניתנות להדפסה יוצג במסמך PDF לאחר ההמרה.

המרת קובצי Visio

 1. אם ברצונכם לשנות את קביעות ההמרה ב- PDFMaker, בצעו את הפעולות הבאות. ‏(למידע נוסף על קביעה מסוימת, מקמו את המצביע מעל לקביעה כדי להציג מתחתיהתיאור כליbelow.)

  • (Visio 2010) בחרו ‏Acrobat >‏ Preferences
 2. אם ברצונכם להמיר כל עמוד בקובץ Visio לעמוד מסומן בסימנייה בקובץ PDF, בחרו Adobe PDF‏ > Convert All Pages In Drawing. אם אפשרות זו לא פעילה, רק העמוד הנוכחי יעבור המרה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Visio 2010) בחרו ‏Acrobat >‏ Create PDF.
  • (Visio 2010) בחרו Acrobat‏ > Convert To Adobe PDF
  • (Visio 2010) בחרו Acrobat‏ > Create and Attach To Email. קובץ PDF זה מצורף להודעת דוא"ל חדשה ביישום הדוא"ל של ברירת המחדל. 
  • (Visio 2010) בחרו Acrobat‏ > Create and Send For Review. הקובץ עובר המרה לקובץ Adobe PDF ומתחיל תהליך סקירה מבוססת דוא"ל. 
 4. אם ברצונכם לכלול את המאפיינים המותאמים אישית של צורות, בחרו אפשרות זו.
 5. לחצו על Continue.

 6. בחרו אפשרות שכבות כדי לשמר או לשטח שכבות בקובץ ה- PDF שיווצר ולחצו על Continue.

  הערה:

  אם תבחרו באפשרות Retain Some Layers In The Selected Page, תתבקשו לבחור אילו שכבות של Visio לכלול.

 7. לחצו על Convert To Adobe PDF, ציינו מיקום ושם קובץ ולחצו על Save.

בחירת שכבות Visio להמרה (Acrobat Pro)

ניתן להמיר שרטוט Visio המכיל שכבות לקובץ PDF, שישמר את כל השכבות או את חלקן. לחלופין, ניתן לשטח את השכבות. ניתן גם לארגן את השכבות של Visio בערכות שכבה, שהן תיקיות בחלונית Layers של Acrobat.

 1. לחצו על הלחצן בסרגל הכלים Adobe PDF כאשר הקובץ מרובה השכבות פתוח ב- Visio ובחרו באפשרות Retain Some Layers In The Selected Page.

  הערה:

  אם האפשרות Retain Some Layers In The Selected Page אינה זמינה, בטלו את הבחירה באפשרות Convert All Pages In Drawing.

 2. בחרו שכבה אחת או יותר מהרשימה Layers In Visio Drawing.

 3. כדי להוסיף שכבות Visio שנבחרו לרשימת השכבות שיש להמיר ל- PDF, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להמיר את שכבות ה- Visio שנבחרו לשכבות PDF נפרדות בערכת שכבות PDF, לחצו על Create Layer Set ואופציונלית, הזינו שם לשכבה.
  • כדי להמיר את שכבות ה- Visio הנבחרות לשכבות נפרדות (אך לא לקבץ אותן בערכת שכבות), לחצו על הלחצן Add Layer(s)‎‏.

  הערה:

  שם של שכבה לא יהיה זמין ברשימה Layers In Visio Drawing אם אותה שכבה כלולה ברשימה Layers In PDF. כאשר בוחרים שכבה זו ברשימה Layers In PDF, מופיע תבליט לצד שם השכבה ברשימה 'שכבות בשרטוט Visio'.

 4. אם תרצו, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסדר מחדש את השכבות ברשימה Layers In PDF, גררו פריט כלפי עמלה או כלפי מטה ברשימה.
  • כדי לכלול מאפיין ראות שניתן להפעלה ולכיבוי ב- Acrobat, בטלו את הבחירה ב- Locked On בסמוך לשם שכבת ה- PDF, כדי לנעול את ראות שכבת ה- PDF המתקבלת במצב פעולה, בחרו Locked On.
  • כדי לשמור את הקביעות הקיימות בשכבות ה- Visio שנבחרו, לחצו על Save PDF Settings ולאחר מכן על OK. קביעות אלה תשמשנה בפעם הבאה שתמירו את קובץ Visio הנוכחי לקובץ PDF.
 5. לחצו על Convert To PDF, ציינו בתיבה Save In את התיקייה שבה יש לשמור את קובץ ה- PDF, הזינו שם קובץ ולחצו על Save.

  הערה:

  שכבות Visio שנבחרו להמרה ושנקבעו להן ב- Visio אפשרויות להסתרה, לאפשרות הדפסה או לנעילה, יומרו לשכבות PDF; מאפייני ההסתרה והאפשרות להדפסה נכללים בשכבות PDF המתקבלות. אם קובץ Visio מכיל עמוד רקע, כותרת עליונה או כותרת תחתונה, מסמך PDF יקבל באופן אוטומטי שכבות PDF ששמן מתאים לפריטים אלה.

המרת קובצי AutoCAD ל- PDF‏ (Acrobat Pro עבור Windows)

השתמשו ב- PDFMaker להמרת קובצי AutoCAD מתוך היישום AutoCAD. ניתן גם להשתמש בתכונה Batch Conversion כדי להמיר קובצי AutoCAD רבים בפעולה אחת. גם אם AutoCAD אינה מותקנת במחשב, ניתן להמיר קובצי AutoCAD ל- PDF מתוך Acrobat.

Acrobat PDFMaker מאפשר לשמור שכבות ופריסות שנבחרו בשעת המרת קובצי AutoCAD ל- PDF.

המרת קובצי AutoCAD כש- AutoCAD אינה מותקנת

התקנת ברירת המחדל של Acrobat מתקינה מסננים של Autodesk. מסננים אלה מאפשרים להמיר קבצים בתבניות DWG,‏ DWF‏, DST‏, DWT ו- DXF ל- PDF, מבלי שהיישום שבו נוצרו הקבצים במקור יהיה מותקן במחשב.

 1. ב- Acrobat, בחרו File‏ > Create‏ > PDF From File.

 2. (אופציונלי) מהתפריט Files Of Type בחרו באפשרות Autodesk AutoCAD, לחצו על הלחצן Settings ושנו את קביעות ההמרה בהתאם לצורך. ההגדרות זהות להגדרות Acrobat PDFMaker המיוחדות ל- AutoCAD, כולל התוספות הבאות:

  Convert Model Space To 3D

  כשבוחרים באפשרות זו, מרחב המודל יומר לביאור תלת-ממד במסמך PDF. לחצו על Choose 3D Settings כדי לציין אפשרויות המרה לתלת-ממד.

  Configuration Preferences

  לחצו על לחצן זה כדי לציין ספריות משאבים לקבצי גופנים מסוג SHX, קובצי תצורה של תוויין וטבלאות סגנון תוויין לשרטוטי AutoCAD. אם לא תציינו נתיב תחת האפשרות SHX Font File Search Path, כל גופני SHX יוחלפו ב- MyriadCAD בקובצי ה- PDF המומרים.

  Always Show This Dialog During Conversion

  כשבוחרים באפשרות זו, תיבת דו-שיח זו תוצג בזמן תהליך ההמרה.

 3. אתרו את קובץ AutoCAD ובחרו בו.
 4. אם תוצג תיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings For Autodesk AutoCAD Documents, ציינו בה קביעות לפי הצורך ולחצו על OK.

המרת קובצי AutoCAD כאשר AutoCAD מותקנת.

בשעת המרת קובצי AutoCAD בודדים, אין צורך בדרך כלל לשנות את גודל העמוד ואת הגדרות התוויין. PDFMaker משתמשת בגודל העמוד ובנתוני התווין המתאימים כדי ליצור קובץ PDF בגודל הנכון.

 1. כדי לשנות את קביעות ההמרה ל- PDF, בחרו Adobe PDF‏ > Change Conversion Settings in AutoCAD.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על לחצן בסרגל הכלים Adobe PDF‏: Convert To Adobe PDF  או Convert To Adobe PDFAnd Send For Review .
  • בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDF.
  • בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDF And Email.
  • בחרו Adobe PDF‏ > Convert To Adobe PDFAnd Send For Review
 3. בתיבת הדו-שיח Choose Layouts, הוסיפו או הסירו שכבות כנדרש. כדי לסדר מחדש את הפריסות, בחרו פריסה מתוך הרשימה Layouts In PDF ולחצו על Move Up או Move Down.

 4. כדי לקבוע את אופן ההמרה של שכבות AutoCAD, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על Continue:

  • Flatten All Layers. כשמתבצע שיטוח שכבות, רק העצמים השייכים לשכבות שאינן מוקפאות וניתנות להדפסה יופיעו במסמך PDF לאחר ההמרה.
  • Retain All Or Some Layers. בתיבת הדו-שיח הבאה, ציינו את השכבות שייכללו במסמך PDF שייווצר.
 5. ציינו שם קובץ ומיקום בתיבת הדו-שיח Save As ולחצו על Save.

בחירת שכבות AutoCAD להמרה

כשבוחרים לשמור על כל או על חלק משכבות AutoCAD בשעשת המרה ל- PDF, ניתן לציין אילו שכבות יישמרו ב- PDF.

 1. התחילו בהמרת קובץ AutoCAD מתוך היישום ובחרו באפשרות Retain All Or Some Layers.

 2. כדי להציג שכבות AutoCAD מסוימות ברשימת שכבות בשרטוט, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו אפשרות מתוך התפריט Named Layer Filters כדי לפרט את כל השכבות שמתאימות לקריטריון.
  • בחרו באפשרות Invert כדי לפרט את כל השכבות מלבד אלה שמתוארות באפשרות שנבחרה בתפריט Named Layer Filters.
  • כדי לשנות את סדר המיון של השכבות, לחצו על הכותרות.

  הערה:

  כדי לשנות את מאפייני On‏, Frozen או Plot עבור שכבה, לחצו על Cancel, שנו את המאפיינים בשרטוט AutoCAD והתחילו את ההליך מחדש.

 3. לבחירת שכבות AutoCAD להמרה, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו סדרת שכבות שנשמרה בעבר מתוך התפריט PDF Layer Settings.
  • בחרו שכבה אחת או יותר מהרשימה Layers In Drawing.
  • כדי להמיר את כל השכבות בשרטוט, לחצו על Add All Layers ועברו לשלב 5.
 4. כדי להוסיף את השכבות המבוקשות של AutoCAD לרשימה Layers In PDF, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להמיר את שכבות AutoCAD לשכבות נפרדות בתוך ערכת שכבות PDF, לחצו על Create Layer Set. פעולה זו יוצרת תיקייה של שכבות בחלון הניווט Layers ב- Acrobat.
  • כדי להמיר את שכבות AutoCAD שנבחרו לשכבות נפרדות, לחצו על Add Layer(s)‎‏.
 5. כרצונכם, בצעו אחד מהצעדים הבאים ברשימת Layers In PDF:

  • לארגון מחדש של השכבות, גררו פריט למעלה או למטה ברשימה.
  • כדי לכלול מאפיין ראות שניתן להפעלה או לכיבוי ב- Acrobat, בטלו את הבחירה באפשרות Locked On עבור שכבת ה- PDF. כדי לנעול את הראות של קובצי ה- PDF המתקבלים במצב מופעל, בחרו באפשרות Locked On.
  • כדי לשמור את הרשימה הקיימת של שכבות AutoCAD שנבחרו, לחצו על Add PDF Setting. בשלב מאוחר יותר, תוכלו לאחזר את הרשימה מתוך התפריט PDF Layer Settings.
 6. לחצו על Convert, ציינו שם קובץ ומיקום ולחצו על Save.

המרת קובצי AutoCAD באצוות

 1. בחרו Adobe PDF‏ > Batch Conversion.
 2. ציינו העדפות שכבות, גודל עמוד, סגנון תוויין ופלט PDF. לחצו על Conversion Settings כדי לציין הגדרות עבור Acrobat PDFMaker.
 3. ברשימת DWG, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על Add Folder או על Add Files וציינו את שם התיקייה או הקבצים.
  • כדי לטעון רשימת קבצים שנשמרה בעבר, לחצו על Append List וציינו את שם הרשימה.
  • בהתאם לצורך, הרחיבו קבצים בודדים וסמנו או בטלו את הסימון בפריטים הרצויים, כגון מרחב מודל ופריסות. כדי לכלול או שלא לכלול את כל מרחבי המודל, לחצו על הלחצנים המתאימים.
  • כדי שלא לכלול קובץ בהמרה, בטלו את הסימון בתיבת הקובץ. בהתאם לצורך, סמנו את בטלו את הסימון בכל הקבצים ברשימה, שנו את סדר הקבצים, הסירו קבצים או נקו את הרשימה.
  • כדי להציג את הנתיב המלא של הקובץ, בחרו באפשרות Expand File Name(s).
  • כדי לשמור את רשימת DWG לשימוש בשלב מאוחר יותר, לחצו על Save List. פעולה זו שומרת את הרשימה במצב הנוכחי, כולל סדר הקבצים והבחירות בקבצים. ניתן לאחזר את הרשימה בכל עת על-ידי לחיצה על Append List.
 4. לחצו על Convert.

 5. לאחר שההמרה תסתיים, תוכלו ללחוץ על Save Details כדי לשמור קובץ יומן של ההמרה.

הגדרות PDFMaker ייחודיות ליישומים

לעיתים ביישומים שונים שבהם ניתן להפעיל את PDFMaker קיימות קביעות המרה שונות.

יש קביעות מסוימות של PDFMaker המשותפות לרוב היישומים או לחלקם. יש אפשרויות ייחודיות ליישום מסוים.

אפשרויות הכרטיסייה Settings הזמינות ברוב היישומים

ההגדרות הבאות מוצגות בכרטיסייה Settings שזמינה מרוב היישומים התומכים ב- PDFMaker.

Attach Source File

כולל את המסמך שעובר המרה כקובץ מצורף ל- PDF.

Create Bookmarks

ממיר רכיבים מסוימים במסמכים מקוריים של Office לסימניות PDF: כותרות של Word, שמות גיליונות אלקטרוניים של Excel או כותרות של PowerPoint. בחירה באפשרות זו מבטלת הגדרות קיימות בכרטיסייה Bookmarks בתיבת הדו-שיח Conversion Settings.

Add Links

כולל קישורים פעילים והיפר-טקסט ב- PDF.

הערה:

אם מבטלים את הבחירה באפשרות זו, אך הנמענים של קובץ ה- PDF סימנו את ההעדפה Links From URLs, כתובות URL בקובץ ה- PDF יישארו פעילות.

Enable Accessibility And Reflow With Tagged Adobe PDF

מטמיע תגים ב- PDF.

אפשרויות ייחודיות ל- Excel בכרטיסייה Settings

Convert Comments

ממיר הערות שנוצרו על-ידי המשתמש ב- Excel להערות ומפרט אותן בחלונית Acrobat Comments.

‏Actual Size‏

משתמש בגודל העמוד בפועל שמצוין בגיליון העבודה. גודלם של גיליונות עבודה לא משתנה.

Fit Worksheet To A Single Page

מתאים את הגודל של כל גיליון עבודה, כך שכל הפריטים שהוזנו בגיליון העבודה יוצגו באותו עמוד ב- PDF..

Fit To Paper Width

מתאים את הרוחב של כל גיליון עבודה, כך שכל העמודות בגיליון העבודה יוצגו בעמוד אחד ב- PDF.

Prompt For Selecting Excel Sheets

פותח תיבת דו-שיח בתחילת תהליך המרת הקובץ. בתיבת דו-שיח זו, ניתן לציין אילו גיליונות עבודה ייכללו במסמך PDF ואת סדר הופעת הגיליונות ב- PDF.

אפשרויות ייחודיות ל- PowerPoint בכרטיסייה Settings

Preserve Slide Transitions

ממיר אפקטים של מעבר שקופיות ב- PowerPoint לאפקטי מעבר ב- PDF.

Convert Hidden Slides To PDF Pages

ממיר לעמודי PDF שקופיות PowerPoint שאינן מוצגות בהפעלה רגילה של המצגת.

Convert Speaker Notes

ממיר הערות דובר של מצגת PowerPoint להערות מלל ב- PDF.

אפשרויות ייחודיות לדוא"ל בכרטיסייה Settings

האפשרויות הבאות מוצגות כשפותחים את ההגדרות של PDFMaker מתוך Microsoft Outlook או Lotus Notes.

תאימות

קובע את רמת התאימות של מסמך PDF. השתמשו בגרסה העדכנית ביותר (במקרה זה, גרסה 1.7 ADBE-3), כדי לכלול את כל התכונות והפונקציות החדשות ביותר. אם אתם יוצרים קובצי PDF המיועדים לתפוצה רחבה, בחרו גרסה מוקדמת יותר כדי לוודא שכל המשתמשים יוכלו להציג ולהדפיס את המסמך.

Attachments

מציין אם כל הקבצים המצורפים להודעות דוא"ל ייכללו ב- PDF.

Output Adobe PDF Portfolio When Creating A New PDF File

כאשר בוחרים באפשרות זו, הודעות נפרדות יומרו תמיד לקובצי רכיבים של תיק PDF. אחרת, הודעות נפרדות ימוזגו כעמודים נפרדים ב- PDF.

Do Not Include Folder Name Information

כשמסמנים אפשרות זו, לאנכללים שמות תיקיות דואר ממסמכי PDF.

Embed Index For Faster Search

יוצר אינדקס מוטמע שמאיץ חיפושים, במיוחד כשממירים תיקיות דוא"ל או הודעות דוא"ל רבות.

Block Download Of External Content

כשמסמנים אפשרות זו, נמנעת הורדה של תוכן אינטרנט חיצוני, כגון תמונות, גיליונות CSS ו- JavaScript.

Page Layout options

מציין מאפייני עמוד, בדומה למאפיינים שבתיבת הדו-שיח Print: המידות, הכיוון והשוליים של עמודים.

Show This Number Of Recent Archives ‏(Outlook בלבד)

בעת המרה של הודעות דוא"ל ותיקיות, ניתן לבחור לפרט קובצי PDF שנוצרו לאחרונה בתפריטים Adobe PDF‏ > [Convert Selected Messages ו- Convert Selected Folders] לצורך הוספתם. אפשרות זו מציינת את המספר המרבי של קובצי PDF שיוצגו ברשימה בתפריטים אלה.

Show "Attach As Adobe PDF" Buttons

אם בוחרים באפשרות זו, הלחצן Attach As Adobe PDF יוצג בחלון הודעת הדוא"ל של Outlook.

אפשרויות ייחודיות ל- AutoCAD בכרטיסייה Settings (‏Acrobat Pro)

האפשרויות הבאות מוצגות כשפותחים את הגדרות PDFMaker מ- Autodesk AutoCAD.

Compliance Standard

ציינו תאימות לתקן PDF/A או PDF/E, או אל תציינו דבר.

Open Layers Pane When Viewed In Acrobat

מציג את מבנה השכבות כאשר פותחים קובץ PDF ב- Acrobat.

Embed Scale Information

שומר על נתוני קנה המידה של השרטוט, דבר שעשוי להועיל בכלי המדידה של Acrobat.

Do Not Convert Model Space To 3D

כשבוחרים באפשרות זו, מרחב המודל לא יומר לביאור תלת-ממד במסמך PDF.

Choose Layout Option

מציין אם יכללו בקובץ ה- PDF‏ הפריסה הנוכחית, כל הפריסות או פריסות נבחרות.

Exclude Model Space

(זמין רק כאשר בוחרים באפשרות Convert All Layouts Without Prompting מתוך Choose Layout Option.) כשאפשרות זו מסומנת, כל הפריסות, פרט למרחב המודל, ייכללו במסמך PDF.

Choose Layer Option

מציין אם כל השכבות או שכבות נבחרות יכללו כשכבות בקובץ ה- PDF או אם הקובץ יווצר ללא שכבות.

אפשרויות ייחודיות ל- Visio בכרטיסייה Settings ‏(‏Acrobat Pro)

האפשרויות הבאות מוצגות כשפותחים את הגדרות PDFMaker מ- Microsoft Visio.

Include Visio Custom Properties As Object Data In The Adobe PDF

מציין אם מאפיינים מותאמים אישית של תמונת Visio ייכללו בנתוני עצם במסמך PDF החדש.

Exclude Visio Objects With No Custom Properties

מציין אם מסמך PDF החדש ישמיט עצמי Visio ללא מאפיינים מותאמים אישית.

Convert Comments To Adobe PDF Comments

מציין אם ההערות בקובץ Visio יומרו להערות PDF במסמך PDF החדש.

Always Flatten Layers In Adobe PDF

מציין אם יתבצע שיטוח של השכבות. אם תשטחו שכבות, מסמך PDF ייראה כמו השרטוט המקורי, אך לא יכלול נתוני שכבות. כל הצורות בשרטוט Visio עוברות המרה ללא תלות בהגנה או בהתנהגות שלהן, וניתן להמיר מאפיינים מותאמים אישית של צורות לנתוני עצמים מסוג PDF.

Open Layers Pane When Viewed In Acrobat

מציג את מבנה השכבות כאשר פותחים קובץ PDF ב- Acrobat.

הגדרות הכרטיסייה Word ‏(Microsoft Word)‏

Convert Displayed Comments To Notes In Adobe PDF

הופך הערות של Word להערות ב- PDF. אם מסמך Word כולל הערות, יוצגו יותר אפשרויות ברשימה Comments בכרטיסייה זו:

Reviewer

מפרט את שמות הסוקרים שהזינו הערות במסמך Word הנוכחי.

Include

כשאפשרות זו אינה מסומנת, ההערות לא ייכללו ב- PDF.

Notes Open

מציין האם החלונות של הערות PDF יהיו פתוחים באופן אוטומטי או סגורים להערות של בודק זה.

Color

מציג את הצבע של סמלי ההערה של בודק זה. לחיצות חוזרות על סמל צבע ידפדפו בערכה מוגבלת של צבעים זמינים.

‎# Of Comments

מציג את מספר ההערות שהוסיף הסוקר.

Convert Footnote And Endnote Links

משלב הערות אלה ב- PDF.

Convert signature fields specified by pdfmarks

ממיר שדות חתימה שמצויינים בסימוני PDF.

Enable Advanced Tagging

משלב תיוג זה ב- PDF.

הגדרות הכרטיסייה סימניות ‏(Microsoft Word)‏

האפשרויות שתציינו בכרטיסייה זו קובעות אילו פריטים יומרו לסימניות PDF בקובץ PDF.

הערה:

כדי לכלול סימניות בתהליך ההמרה, עליכם לבחור באפשרות Add Bookmarks To Adobe PDF בכרטיסייה Settings. אם מבטלים את הבחירה באפשרות זו, ביטול הבחירה עוקף את כל האפשרויות שנבחרו בכרטיסייה ולא ייווצרו סימניות.

Convert Word Headings To Bookmarks

בוחר את כל הכותרות שברשימה Elements לצורך המרה לסימניות PDF.

Convert Word Styles To Bookmarks

בוחר את כל סגנונות המלל ברשימה Elements כדי להמירם בסימניות PDF (כברירת מחדל, אפשרות זו אינה מסומנת).

Convert Word Bookmarks

ממיר סימניות Word שיצר המשתמש לסימניות PDF.

Element list

מציינת אילו כותרות וסגנונות של Word יומרו לסימניות PDF.

Element

מפרט את השמות הזמינים של כל הכותרות והסגנונות של Word. סמלי כותרות  וסגנונות  מציינים את סוג הרכיב.

Type

גם מציין אם הרכיב הוא כותרת או סגנון במסמך Word.

Bookmark

מציג סימני X, כדי לציין אם רכיבים נפרדים יומרו לסימניות PDF. לחיצה על אפשרות Bookmark משנה את מצב הבחירה עבור רכיב זה.

Level

מציין את מיקומו של הרכיב במבנה ההיררכיה של החלונית PDF Bookmarks. לחיצה על מספר Level נפרד פותחת תפריט שניתן להשתמש בו כדי לשנות את הערך.

הערה:

כאשר בוחרים להמיר לסימניות PDF רק חלק מהכותרות והסגנונות הזמינים של Word, הסמן בתיבות הסימון המתאימות בחלק העליון של הכרטיסייה משתנה. אם בוחרים את כל הרכיבים מסוג זה, יופיע סימן תיוג. אם בוחרים רק חלק מהרכיבים מסוג זה, יופיע ריבוע בצבע. אחרת, תיבת הסימון תהיה ריקה.